Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mini Kajian Tindakan

2,010 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mini Kajian Tindakan

 1. 1. U niversiti K ebangsaan M alaysia Teknik Penyoalan Guru Kemahiran Hidup dengan Menggunakan Power Point Armeida Binti Abu Bakar (P52066) Aida Suhanim Binti Abdul Karim (P52040) Sasira Binti Nordin (P51997)
 2. 2. U niversiti K ebangsaan M alaysia PENGENALAN Proses pemahaman dan pengusaan kepada topik matapelajaran dipengaruhi oleh minat pelajar. Soalan dan penyoalan –salah satu kaedah untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Penggunaan Aplikasi Power Point adalah seiring dengan dunia Teknologi Komunikasi dan Maklumat (TKM) pada zaman ini.
 3. 3. U niversiti K ebangsaan M alaysia PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF
 4. 4. U niversiti K ebangsaan M alaysia METODOLOGI KAJIAN 1 2 Model Kemmis & McTaggart (1983)
 5. 5. U niversiti K ebangsaan M alaysia SAMPEL, INSTRUMEN & PROSEDUR KAJIAN Sampel Kajian Instrumen Kajian <ul><li>2 kelas: </li></ul><ul><li>BM </li></ul><ul><li>KHB </li></ul><ul><li>Pemerhatian </li></ul><ul><li>Temubual </li></ul>Prosedur Kajian <ul><li>Merancang </li></ul><ul><li>Bertindak </li></ul><ul><li>Melaksana </li></ul><ul><li>Merefleksi </li></ul>
 6. 6. U niversiti K ebangsaan M alaysia DAPATAN KAJIAN Kaedah Pemerhatian (Sebelum) Fokus Pemerhatian : Penggunaan kaedah tradisional dalam aktiviti soal jawab. Lemah Sederhana Baik Catatan <ul><li>Penglibatan pelajar dalam kelas </li></ul>√ <ul><li>Pelajar kelihatan pasif semasa kaedah dijalankan. </li></ul><ul><li>Hanya terdapat beberapa orang pelajar yang menyertai aktiviti. </li></ul><ul><li>Lebihnya menjadi pemerhati. </li></ul><ul><li>Reaksi muka pelajar </li></ul>√ <ul><li>Pelajar kelihatan tidak gembira dan bosan semasa aktiviti. </li></ul><ul><li>Tingkah laku pelajar </li></ul>√ <ul><li>Pelajar tidak menyertai aktiviti. </li></ul><ul><li>Ada pelajar yang berbual sesame sendiri semasa aktiviti. </li></ul>
 7. 7. U niversiti K ebangsaan M alaysia DAPATAN KAJIAN Kaedah Pemerhatian (Selepas) Fokus Pemerhatian : Penggunaan kaedah “power point” dalam aktiviti soal jawab. Lemah Sederhana Baik Catatan <ul><li>Penglibatan pelajar dalam kelas </li></ul>√ <ul><li>Pelajar kelihatan aktif semasa kaedah dijalankan. </li></ul><ul><li>Pelajar bersaing untuk mengikuti aktiviti. </li></ul><ul><li>Reaksi muka pelajar </li></ul>√ <ul><li>Pelajar menunjukan ekspresi muka ceria dan gembira. </li></ul><ul><li>Tingkah laku pelajar </li></ul>√ <ul><li>Pelajar memberi sepenuh perhatian semasa aktiviti. </li></ul>
 8. 8. U niversiti K ebangsaan M alaysia DAPATAN KAJIAN Kaedah Temubual (sebelum) ...kebanyakkan pelajar berasa tidak gembira dan bosan. ...sebahagian dari pelajar yang ditemubual tidak pernah menyertai aktiviti soal jawab kerana berasa malu dan takut. “ Pelajar yang ditemubual mahukan perubahan tentang aktiviti soal jawab” ...pelajar berasa seronok dan gembira. ...pelajar ingin menyertai aktiviti dan hampir kesemua pelajar pernah mengikuti aktiviti ini semasa didalam kelas. “ Pelajar-pelajar yang ditemubual juga mengatakan mereka semakin berminat dengan aktiviti baru yang diperkenalkan ini” Kaedah Temubual (selepas)
 9. 9. U niversiti K ebangsaan M alaysia REFLEKSI ... Guru perlu kreatif dan peka dengan pelajar. ...Kaedah dengan menggunakan teknologi (power point), akan menarik minat pelajar dan aktiviti P&P. ...Dapat memikat pelajar untuk menyertai aktiviti P&P secara aktif. ...Penyampaian / aktiviti menjadi lebih mudah dikendalikan ...Pelajar akan memberikan perhatian dan fokus semasa P&P ...Disamping guru akan sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap penggunaan IT dalam P&P
 10. 10. U niversiti K ebangsaan M alaysia KESIMPULAN ... Penggunaan teknologi (power point) dapat meningkatkan keaktifan pelajar didalam kelas (P&P) dan pelajar akan memberi tumpuan semasa proses P&P...

×