Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latihan juruwang

11,000 views

Published on

Maklumat asas latihan juruwang.
Moga dapat membantu sesiapa yang memerlukan maklumat seperti ini.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Latihan juruwang

 1. 1. Kandungan• Definisi dan Peranan Juruwang• Ciri-Ciri Juruwang• SOP Juruwang• Isu-Isu Lain (Open Discussion)
 2. 2. Definisi & Peranan Juruwang
 3. 3. Siapakah Juruwang? Juruwang ialah orang yang berurusan secara terus dengan pelanggan berhubung denganpembayaran barangan di kaunter pembayaran. Ini termasuk menerima dan membayar wang.
 4. 4. Ciri-Ciri Juruwang1. Berkomunikasi2. Mesra Pelanggan3. Memahami4. Kemampuan Berfikir5. Penampilan Baik6. Jujur & Amanah7. Teliti8. Cepat Belajar
 5. 5. Berkomunikasi Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu atau berkumpulan. Proses tersebut membuat seseorang berusaha untuk menyampaikan pemikiran, maksud dan tujuan dengan jelas. Juruwang yang bagus adalah juruwang yang mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugas mengikut prosedur dan mekanisme/proses kerja yang telah ditetapkan. Cara menjadi komunikator yang baik: i) Tahu apa yang ingin disampaikan ii) Tahu bagaimana cara menyampaikan iii) Mendengar iv) Mencapai kesepakatan
 6. 6. Mesra Pelanggan  Mesra Pelanggan adalah perilaku tanpa menunjukkan ancaman terhadap orang lain atau perilaku yang menunjukkan kebaikan terhadap orang lain.  Mesra Pelanggan dalam berinteraksi dengan pelanggan.  Mesra Pelanggan menunjukkan semangat untuk melayani dan menbantu pelanggan untuk mencapai dan memenuhi keperluannya.  Mewujudkan suasana kerja yang selesa dan kondusif  Mesra Pelanggan boleh dilakukan dengan senyuman yang ikhlas.
 7. 7. Memahami Memahami persoalan, proses kerja dan transaksi. Memahami bererti mampu melihat sesuatu secara mendalam dan memikirkan kesannya terhadap perniagaan dan kepentingan syarikat Juruwang yang baik mampu melihat sesuatu persoalan secara mandalam, memikirkan aspek pelanggan, kepentingan perniagaan dan syarikat dalam mengambil tindakan atau keputusan.
 8. 8. Kemampuan BerfikirKemampuan berfikir secara mendalam perlu dalam memahami dan melakukan sesuatu tindakan.Juruwang harus mempunyai kelakuan berfikir yang logik dalam menjalankan pekerjaaannya. Hal ini penting dalam menangani pelbagai isu yang ada dalam pekerjaannya.
 9. 9. Berpenampilan BaikJuruwang adalah pekarja yang selalu berhubung dengan pihak luar seperti pelanggan dan pembekal.Dalam beberapa keadaan, juruwang dikehendaki berhubung terus dengan pihak luar seperti pembekal, pelanggan dan pihak lain.Sebagai seorang wakil stor, penampilan juruwang mencerminkan imej perniagaan/syarikat yang diwakilinya.
 10. 10. Jujur dan AmanahKepercayaan adalah hal yang penting dalam menjalankan fungsi sebagai seorang juruwang.Untuk dapat dipercayai, juruwang harus:a. Menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab dan amanahb. Mejalankan semua transaksi dengan jujurc. Menjaga integriti sepanjang tugasnyad. Menghindarkan diri dari tindakan/hal yang dapat merosakkan integritinya
 11. 11. TelitiJuruwang dituntut untuk menjalankan semuatugasnya dengan hati-hati dan teliti:o Melakukan pengiraan wang yang diberikan atau diterimao Melakukan pekerjaan dengan fokus (tidak sambil lewa)
 12. 12. Cepat BelajarIndustri dan teknologi peruncitan pasar mini berkembang dengan pesat.Mampu menyesuai diri dengan cepat terhadap perubahan industri adalah penting.Juruwang harus dapat menyesuai- diri, mengemaskini pengetahuan dengan cepat dalam menjalankan fungsinya.
 13. 13. Peranan Juruwang1. Melakukan transaksi2. Perkhidmatan Pelanggan3. Kawalan Dalaman4. Pelaporan
 14. 14. Melakukan TransaksiJuruwang berperanan dalam memastikantransaksi dilakukan dengan tepat dan benar.i) Transaksi yang sahii) Pengeluaran resitiii) Urusniaga dilakukan dengan tepat
 15. 15. Kawalan DalamanMemeriksa dokumenMemeriksa persetujuan bayar (kad kredit/debit)Memastikan kesediaan dana untuk kaunter mencukupi.
 16. 16. Perkhidmatan PelangganPelanggan : ‘internal & ‘external’Fokus kepada kepuasan pelanggan Ucapan ‚selamat pagi‛, ‚selamat datang‛, atau ‚hello‛, terima kasih.
 17. 17. Sila lapur dan rekod.Kehilangan wang (shortage)Kelebihan Wang (excess)Jumlah jualan harian/mingguan/bulananLain lain
 18. 18. SOPJURUWANG
 19. 19. UmumMemastikan mengikut jam kerja:- Syif pagi: 8.00pagi hingga 5.00 petang- Syif petang: 2.30petang hingga 11.30 malam Mengemas dan menjaga kelengkapan stor, termasuk komputer, kaunter dan lain lain.
 20. 20. Penerimaan Wang Memastikan bahawa setiap transaksi wang menggunakan resit standard stor cetakan system. Memeriksa dengan teliti wang yang diterima agar terhindar dari wang palsu. Melakukan perhitungan fizikal wang yang diterima dan semak dengan jumlah yang tertera di resit. Memberikan bukti pencetakan penerimaan wang kepada pelanggan, meminta pelanggan menandatanganinya (jika melibatkan kad
 21. 21. Pencatatan & Penyimpanan Wang Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wang pada hari yang sama transaksi dilakukan. Memastikan wang yang berada si kaunter tidak melebihi had maksimum yang dibenarkan (RM300 float). Wang (atau cash float) yang berada di dalam kaunter harus dilindungi dari kemungkinan kecurian atau penyalahgunaan:i) Setiap juruwang diberikan satu kata laluan. Rahsiakan kata laluan tersebut.ii) Mengunci laci kaunter pada waktu rehat ataupun masa ingin beredar dari kaunter.iii) Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkaitan masuk ke ruangan kaunter.
 22. 22. iv) Melakukan perhitungan wang setiap akhir hari dan membuat laporan harian, termasuk jualan dari kad kredit.v) Apabila terdapat ‘short’ atau ‘excess’, Juruwang haruslah melaporkannya kepada Pengurus Stor pada hari yang sama.vi) Semasa pertukaran syif, Juruwang haruslah melakukan perhitungan wang yang akan diserahkan kepada atau diterima daripada Juruwang seterusnya .
 23. 23. Wang PalsuApabila Juruwang dikemukakan denganwang palsu, Juruwang haruslah:o Dilarang menerima dan menggunakannya untuk transaksi seterusnya.o Mencatat wang palsu itu sebagai wang rosak/palsu.o Membuat laporan wang palsu kepada Pengurus Stor.
 24. 24. Kerahsiaan TransaksiMenjaga kerahsiaan transaksi dengancara tidak memberikan informasi yangberkait dengan kos dan lainlain, contohnya:• Jumlah jualan harian/mingguan/bulanan kepada pihak luar.• Nombor kad kredit pelanggan atau nombor transaksi kepada orang lain.

×