Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anorexia nerviosa 1

568 views

Published on

anorexia nerviosa. Trastorn alimentari

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anorexia nerviosa 1

 1. 1. ANORÈXIA NERVIOSA
 2. 2. Sabeu que....Els trastorns de laconducta alimentàriasón malaltiespsicosomàtiquesconsiderades trastornsmentals?
 3. 3. Sabeu que....Els trastorns de la ingestaes desenvolupen,majoritàriament, durantl’adolescència, època degrans canvis a nivell físic iemocional?
 4. 4. Sabeu que.... L’anorèxia notractada potacabar enosteoporosi?
 5. 5. Sabeu que....Una bulímia greu pot portar a: – malalties gingivals greus – trastorns metabòlics – lesions renals
 6. 6. Sabeu que....Quan es pateix un trastornd’ingesta és fàcil caure en spatologies psicològiques ipsiquiàtriques: – trastorn d’angoixa – drogodependències – depressió – trastorns de la personalitat...
 7. 7. Sabeu que....L’anorèxia comença ambafany d’atraure,de cridarl’atenció,d’imitar o d’arribara la perfecció peròcondueix a un profundrefús del cos i la vida?
 8. 8. Sabeu que....Al voltant d’un 5% de les persones ambanorèxia nerviosa moriran per inanició,atur cardíac o altres complicacions?
 9. 9. TRASTORN DEL COMPORTAMENT ALIMENTARIÉs una greu desviacióamb els hàbits i costumsalimentaris.Afecta a la salut física iemocional del pacient,perjudiquen la seva vidasocial i personal.
 10. 10. TIPUS DE TRASTORNS ALIMENTARIS• Anorèxia nerviosa• Bulímia nerviosa• Trastorns de la conducta alimentària no especificats: – Menjadors compulsius – Hiperfàgies – Menjadors nocturns – Vigorèxia – Ortorèxia – TCA per t.obsessiu-compulsiu – TCA per ansietat
 11. 11. TRASTORN DEL COMPORTAMENT ALIMENTÀRI
 12. 12. VIGOREXIA: Addictes al’exercici físic
 13. 13. ANORÈXIA NERVIOSA Criteris diagnòsticsPor exagerada aaugmentar de pes oengreixar-se, fins i totamb un pes inferior alnormal.
 14. 14. Criteris diagnòsticsDistorsió de la imatgecorporal: tamany, pes oforma del propi cos.
 15. 15. Criteris diagnòsticsPèrdua de pes de almenys 15% del pescorporal original.
 16. 16. Criteris diagnòsticsNegativa a mantenirun pes igual osuperior al pes normalmínim per edat ialçada.
 17. 17. Criteris diagnòsticsAmenorrea durant tresperíodes consecutius.
 18. 18. Criteris diagnòstics• Presència de a menys dos símptomes fisiològics -Pell freda, algunes vegades de tonalitat blavosa -Presència lanugen -Caiguda de cabell -Hipotensió -Bradicàrdia -Restrenyiment -Indigestió, mal funcionament del tracte gastrointestinal -Problemes amb la deglució -Problemes de la son -Anormalitat hormonal -Sensació de debilitat o cansament -Edemes
 19. 19. ANORÈXIA:Signes d’alarmaPrivar-se de menjar per una por irracional al mateix.
 20. 20. ANORÈXIA:Signes d’alarma Negació de la malaltia
 21. 21. ANORÈXIA: SIGNES D’ALARMA Menjar com si estès a dieta
 22. 22. ANORÈXIA:Signes d’alarma Augment de l’exercici físic
 23. 23. ANORÈXIA:Signes d’alarma Portar roba molt ample o gran.
 24. 24. ANORÈXIA:Signes d’alarma Preocupació pel pes
 25. 25. ANORÈXIA:Signes d’alarma Estar dèbil, deprimida.Experimentar vertigen, astènia, desmais, pèrdua de coneixement i dificultats per concentrar-se.
 26. 26. ANORÈXIA:Signes d’alarmaExperimentar canvis de personalitat
 27. 27. EpidemiologiaL’anorèxia nerviosaafecta a una de cada100 noies de 14 a 24anys.
 28. 28. EpidemiologiaEn els últims anysapareixen casos iniciatsabans de la pubertat.
 29. 29. EpidemiologiaPer a cada homeanorèxic hi ha 9 o10 dones.
 30. 30. EpidemiologiaNo és una malaltianova.Santa Catalina deSiena va ser elprimer casd’anorèxia nerviosa.
 31. 31. EpidemiologiaNomés es dónaen el móndesenvolupatoccidental
 32. 32. GRUPS DE RISC
 33. 33. ETIOLOGIA DE L’ANOREXIA CARACTERÍSTIQUES PERSONALS• Ser una adolescent• Tenir un historial de lleuger sobrepès.• Característiques de personalitat.• Traumes físics o psíquics.• Elecció d’una carrera que concedeix gran importància al pes
 34. 34. CARACTERÍSTIQUES FAMILIARS• Psicopatologia dels pares.• Casos de TCA en la familia.• Insistència exagerada en l’aspecte i en les fites per part dels pares• Relació excessivament estreta amb els pares o excessiu control de la vida de la pacient per part dels pares.
 35. 35. FACTORS SOCIO-CULTURALS (valors estètics culturals)• Estereotip de la primesa com a bellesa.• Excessiva valoració del pes i la silueta.• Insatisfacció per la pròpia imatge• Creences particulars sobre pes, dieta, figura i bellesa.
 36. 36. BELLESA I DIETA SÓN INSEPARABLES
 37. 37. Model de bellesa del S.XVII
 38. 38. Model de bellesa del S.XXI
 39. 39. Model de bellesa del SXXI!!!???
 40. 40. L’ESTÈTICA ESPÀRREC
 41. 41. MODELS TALLA 0
 42. 42. UNA MODA MORTAL
 43. 43. Índice de masa corporal o Índice de Quetelet. Pes en kgs. /talla en metres al quadrat• IMC 18-24.9 Normoponderat• IMC < 18 Risc• MC = 15 Hospitalització
 44. 44. NO TOT ELQUE VEIEM ÉS VERITAT
 45. 45. 10.000 webs promouen l’anorèxia
 46. 46. CAMPANYA KELLOG’SCONTRA L’ANORÈXIA
 47. 47. CAMPANYA DOBE PER LA BELLESA REAL
 48. 48. CAMPANYADOVE PER LA BELLESA REAL
 49. 49. LLEIS CONTRA LA MODA Sanitat proposa perseguir la publicitat que fomenti l’anorèxia
 50. 50. LA OMS PREN MESURES CONTRA L’ANORÈXIA
 51. 51. ALS HOMES ELS AGRADEN ELS COSSOS PRIMS?
 52. 52. Falsetats relacionades amb l’alimentació• Qualsevol greix en el menjar és dolent• La rodonesa no és saludable, la primesa si• El greix i el pes poden perdres sense perill• El greix de la cel·lulitis està causat per toxines• Es pot reduir la grandària de parts específiques del cos, concretament de malucs i cuixes• La gent prima té més èxit en la vida• Als homes els agraden els cossos prims
 53. 53. gida : ele A azza ÈXIC ria M ANORVale NTI IMA TGE A
 54. 54. COS 10?
 55. 55. Nivells assistencials• Nivell bàsic: Assistència primària de salut (CAP)• Nivell 1: Centres de salut mental (CMA/CSMIJ)• Nivell 2: Hospital de dia (HD/HDA)• Nivell 3: Hospitalització total (UAP/ URPI)
 56. 56. TRACTAMENT DE L’ANOREXIA NERVIOSA El TRACTAMENT AMBULATORI•Presenta una anorèxia de menys de 4 mesos devolució•No presenta ni vòmits ni episodis bulímics•Tenen pares disposats a cooperar i participar en la teràpia .
 57. 57. L’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL•Pèrdues ponderals severes IMC inferior a 16 o lapèrdua arriba a un 20% del pes.•Severitat del cicle d’afartament-purga-restricció.•Necessitat de monitoratge d’àpats•Falta de cooperació del pacient en el tractamentambulatori•Conflictes familiars. Poc suport familiar. Es demanaun mínim de control en les ingestions.•Absentisme laboral o escolar.•Greu distorsió de l’esquema corporal
 58. 58. LHOSPITALITZACIÓ TOTAL•Criteris mèdics-biològics: Quan a causa de la desnutrició lestadibiològic de la pacient entra en la zona de risc. Sol ésser quan lapèrdua arriba un 25% o 30%. Ingesta nul.la. Irregularitats en lesconstants i els signes vitals de la pacient (hipotensió, bradicàrdia ihipotèrmia). Alteracions de la consciència, convulsions, deshidratació,dilatació gàstrica aguda...•Criteris familiars: Quan la relació és molt conflictiva (angoixa,saturació emocional de les situacions que impliquen menjar,pertorbació de les relacions interpersonals..) i no hi ha una altraalternativa, lhospitalització sol ser indicada.•Criteris psicològics individuals. A vegades hi ha la presencia desintom. depressiva, dangoixa, les idees negatives, greu descontrold’impulsos... i representen un gran perill per la pacient, que pot teniridees d’autòlisi.
 59. 59. Teràpia cognitiva-conductual• Adquirir o millorar la consciencia de malaltia• Modificar el patró alimentari i aconseguir la normalització ponderal• S’aconsella tractament farmacològic de les possibles complicacions mèdiques o psicopatològiques.• Tractar les cognicions alterades sobre pes, dieta i imatge corporal.• Intensificar el coneixement de la pacient dels seus propis patrons de pensament.• Examinar la validesa de certs pensaments o creences. Substituir les creences errònies per idees més apropiades• Millorar l’autoestima i adquirir habilitats social i interpersonals.• Aconseguir la rehabilitació i reinserció social.
 60. 60. Objectius d’un programa terapeùtic• Normalitzar l’estat nutricional• Regular els àpats i les formes de menjar• Corregir les distorsions de la imatge corporal• Disminuir l’ansietat davant del cos, el pes i els aliments• Subministrar informació bàsica sobre l’AN, nutrició, fisiologia digestiva,etc• Normalitzar i fer adaptativa l’activitat física• Normalitzar les relacions alterades• Tractar els possibles trastorns associats• Abordar terapèuticament les característiques de personalitat problemàtica, les situacions estressants i les relacions conflictives.
 61. 61. Evolució• Estudis a mig termini indiquen que: – 50% de pacients estan completament curats. – 25% mantenen sintomatologia anorèxica però significativament millorada: alteracions menstruals, preocupació pel pes, fan dietes... – 20% dels pacient es cronifiquen. – 5% es moren. - 20% del total d’anorèxics sol evolucionar cap a la bulímia nerviosa.
 62. 62. Criteris de curació• L’alta: 6 a 12 mesos amb ausència de simptomes – Normalització del pes – Restablert la menstruació un mímin de tres mesos consecutius – Millores en l’estat d’ànim, preocupació obsessiva pel menjar, el pes i la silueta i en les relacions amb els altres. El tractament dura una mitjana de 2 a 3 anys
 63. 63. BULIMIA• És la ingesta excessiva i obsessiva compulsiva d’aliments• S’intenta compensar aquests excessos amb conductes anòmales com ara vòmits, abús de laxants, diürètics o dietes restrictives intermitents
 64. 64. BULIMIA: Critèris diagnòstics• Atipar-se o menjar descontroladament• Provocar-se vòmits. Abús de laxants i diürètics.• Menstruacions irregulars.• Augment de l’exercici físic• Aspecte aparentment saludable• Canvis d’humor i depressions fàcilment detectables.• Factors individuals• Sensació de no poder para de menjar• Fer dejunis o dietes molt rigorosos
 65. 65. Signes fisiològics• Problemes dentals• Irritació crònica de la gola. Inflamació de les paròtides i glàndules salivals.• Ruptura i hemorràgia de l’esòfag, hèrnies... Els casos més severs requereixen cirurgia.• La deshidratació i desequilibri de electròlits• Oscil·lacions de pes (5 o 10 kg de pes en poc temps).
 66. 66. Factors individuals• Excessiva preocupació per l’ordre i la neteja de la casa.• Perfeccionisme i autocontrol• Evitar anar a llocs públics on hi hagi menjar• Dèficits d’autoestima. Necessitat de rebre l’aprovació de l’altre gent.
 67. 67. Prevenció dels t. de la ingesta• Una correcta informació i el coneixement de la importància d’aquestes malalties• Cal aprendre a valorar positivament les característiques personals i socials diferents de l’aparença física.• Acceptar el propi cos• Qüestionar-se una gran part de les normes estètiques que imposa la societat.• Mantenir uns bons hàbits alimentaris• No dubtar mai en consultar al metge dietista
 68. 68. No tothom pot tenir uncos perfecte, però si quetothom pot estar sa

×