Successfully reported this slideshow.

Network

693 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Network

  1. 1. JPKPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) TAJUK : COMPUTER NETWORK DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD SAIFUL NIZAM BIN MOHD SHARIFF
  2. 2. TUJUANRangkaian komputer merupakan satu sistem yangmenggunakan talian komunikasi yangmenghubungkan komputer antara satu sama lain.Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunapakaibagi proses perhubungan dan ianya dikenali sebagaitopologi. Terdapat 4 jenis topologi yang utama bagirangkaian komputer iaitu:-
  3. 3. 1.TOPOLOGI BINTANG Topologi Bintang merupakan satu sistem rangkaian yang mana semua komputer atau peranti lain yang berkenaan disambungkan kepada satu sistem pengagihan pusat yang dikenali sebagai Hub atau Switch. Hub atau Switch bertanggungjawab untuk menguruskan rangkaian komputer tersebut. Semua mesej atau data dihantar kepada hub yang sebagai pusat kawalan bagi menelakkan perlanggaran daripada berlaku. Terdapat dua operasi yang digunakan oleh hub atau switch iaitu operasi penyaebaran (broadcast) dan operasi peralihan (switching). Dalam operasi penyebaran, hub atau switch akan membuat penghantaran data yang diterima daripada satu stesyen kepada semua laluan yang bersambung kepadanya. Dalam operasi peralihan pula, hub atau switch akan menyimpan data yang diterima dan menghantar data tersebut melalui laluan stesyen penerima sahaja. Setiap nod boleh disambungkan ke sistem rangkaian dan juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan keseluruhan sistem secar langsung. Tambahan lagi sekiranya salah satu nod tidak berfungsi, ianya juga tidak akan menjejaskan rangkaian komputer yang lain.
  4. 4. 2.TOPOLOGI CINCIN Topologi cincin atau Token-Ring menghubungkan semua nod sebagai satu rantaian membulat seperti cincin. Mesej atau data akan dipindahkan secara turutan mengikut satu laluan yang sama di dalam cincin yang sama. Teknologi rangkaian ini mula digunakan oleh sistem IBM dengan menggunakan Kabel Type I dalam kategori Shielded Twisted Pair (STP). Setiap data yang melalui nod akan disemak lokasi penghantarannya. Sekiranya tidak sama dengan nod yang dilaluinya, ia akan diserahkan kepada nod yang seterusnya dan ini akan berterusan sehingga alamat penghantarannya sama dengan nod yang dilaluinya. Memandangkan data dipindahkan mengikut satu laluan yang sama secara turutan maka kemungkinan untuk berlakunya pelanggaran data seakan-akan sama dengan sistem rangkaian dan juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan keseluruhan sistem sacara langsung. Namun satu masalah yang timbul ialah sekiranya satu nod gagal berfungsi, keseluruhan sistem rangkaian kemungkinannya akan turut terjejas.
  5. 5. 3.TOPOLOGI BAS Topologi bas atau juga dikenali sebagai Ethernet menggunakan satu talian memanjang di mana setiap nod berhubung kepadanya. Data akan dihantar oleh setiap nod dengan harapan ianya tidak berlanggar dengan data yang dipindahkan dari nod yang lain. Sekiranya ianya berlaku,nod tersebut akan mencuba sekali lagi sehingga berjaya. Kelemahan topologi bas ini adalah dari segi penyenggaraannya. Ianya agak rumit untuk diselenggara memandangkan sambungannya adalah dalam bentuk bersiri. Jika berlaku kerosakan pada mana-mana talian pada mana- mana nod,ia akan menyebabkan keseluruhan sistem tidak akan berfungsi. Tambahan pula untuk mengesan secara tepat tempat atau nod yang mengalami kerosakan. Setiap nod boleh disambungkan ke sistem rangkaian dan juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan keseluruhan sistem secara langsung. Tambahan lagi sekiranya salah satu nod tidak berfungsi ia juga tidak menjejaskan rangkaian komputer yang lain. Kelebihan lain yang ada pada topologi ini ialah ianya menggunakan kabel tunggal dan tidak memerlukan perkakasan tambahan bagi mendirikan rangkaian. Maka ianya tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi bagi tujuan penyelenggaraan.
  6. 6. 4. (WIDE AREA NETWORKS - WAN) WAN mewakili rangkaian komputer yang jauh jarak dan lokasinya(biasanya melebihi satu kilometer). Ia digunakan untuk menghantar atau menerima data kepada komputer mini atau kerangka utama. Penggunaan program pemindahan fail atau File Transfer Protocol (FTP) memainkan peranaan yang penting. Beberapa media perhubungan digunakan seperti satelit, telefon dan gelombang mikro. Perhubungan ini menyediakan pelbagai kemudahan yang tidak pernah difikirkan oleh manusia sebelum ini. Perhubungan secara WAN juga boleh menyediakan sumber-sumber melalui talian secara terus untuk membolehkan seseorang mendapatkan maklumat tersebut walau di mana juga sumber maklumat tersebut berada. WAN menggunakan wayar telefon khas, gentian optik, gelombang mikro atau satelit bagi tujuan komunikasi.
  7. 7. 5. LAN – LOCAL AREA NETWORKS LAN atau Local Area Networks adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Selain itu juga dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektreonik, memungkinkan pengguna untuk saling bekomunikasi, menggunakan resource yang dapat berupa tempat penyimpanan data dan printer secara bersama- sama.
  8. 8. SEKIAN TERIMA KASIH….JUMPA LAGI ….

×