Contoh soalan penilaian pengetahuan

18,854 views

Published on

belajar untuk membina bentuk soalan

Published in: Education
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,098
Actions
Shares
0
Downloads
494
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh soalan penilaian pengetahuan

  1. 1. JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEKS D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA PENILAIAN PENGETAHUANKOD DAN NAMA PROGRAM / H-176-2 AUTOMATION TECHNICIANPROGRAM CODE AND NAMETAHAP / LEVEL L2NO DAN TAJUK MODUL/ MODULE NO M08 - HYDRAULIC AND PENUMATIC MAINTENANCEAND TITLENO DAN PERNYATAAN TUGASAN / 08.01 - TROUBLESHOOT PNEUMATIC SYSTEM FAILURE 08.02 - TROUBLESHOOT HYDRAULIC SYSTEM FAILURETASK(S) NO AND STATEMENT 08.03 - TROUBLESHOOT VACUUM / CLEAN DRY AIR (CDA) EQUIPMENT LE1: IDENTIFY PNEUMATIC/HYDRAULIC AND VACCUMNO. DAN PENGALAMAN CLEAN DRY AIR (CDA) EQUIPMENT.PEMBELAJARAN/LANGKAH LE2: PREPARE PNEUMATIC HYDRAULIC AND VACUUMNO. AND LEARNING CLEAN DRY AIR (CDA)EXPERIENCE/STEPS LE3: TROUBLESHOOT COMPONENT FAILURE LE4: RECORD COMPONENT FAILURE LE5: RECORD EQUIPMENT’S FAILURE HYDRAULIC AND PNEUMATIC MAINTENANCE USING EQUIPMENT MANUFACTURER SPECIFICATION, OPERATING MANUAL, LOGBOOK, CHECKLIST, HAND TOOLS, SPECIAL TOOLS, REPORT FORMS, ETC, CONDITION SO THAT PNEUMATIC / HYDRAULIC ANDOBJEKTIF MODUL / MODUL OBJECTIVE VACUUM CLEAN DRY AIR (CDA) EQUIPMENT IDENTIFIED AND PREPARED, COMPONENT FAILURE TROUBLESHOOT AND RECORDED. EQUIPMENT’S FAILURE RECORDED IN ACCORDANCE WITH JOB SPECIFICATION REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURES.NAMA CALON /CANDIDATE NAME :NO. K/PENGENALAN/I/C NOTARIKH PENILAIAN/ASSESSMENT DATE
  2. 2. ARAHAN:Penilaian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan anda bagi tugasan 08.01, 08.02 dan08.03 dalam bidang kemahiran AUTOMATION TECHNICIAN Tahap 2. Anda dikehendakimelaksanakan tugas yang diberikan sebagai bukti ketrampilan.Masa: 1 jam 30 minit. a) Penialian ini mengandungi enam (6) bahagian soalan iaitu: Markah Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan (Multiple Choice Question) 15 Bahagian B : Soalan Betul/Salah (True/False Question) 5 Bahagian C : Soalan Padanan (Matching Question) 10 Bahagian D : Solan Isi Tempat Kosong (Fill In The Blank Question) 20 Bahagian E : Soalan Jawapan Pendek (Short Answer Question) 20 Bahagian F : Soalan Esei (Essay Question) 30 b) Sila jawab semua soalan dari semua bahagian di atas.PERATURAN PENILAIAN:Calon-calon mesti mematuhi perkara berikut: 1. Berada ditempat peperiksaan 15 minit sebelum penilaian dilakukan. 2. Pamerkan kad pengenalan untuk disemak oleh pegawai penilai. 3. Berpakain kemas dan sesuai mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat bertauliah. 4. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk kepada pegawai penilai sekiranya terdapat kekeliruan. 5. Tidak dibenarkan berbincang atau berhubung dengan calon lain. 6. Calon dilarang sama sekali meniru dan menggunakan telefon bimbit. 7. Mengambil peperiksaan dengan jujur. Sekiranya anda didapati melanggar peraturan peperiksaan atau menipu. Anda tidak dibenarkan untuk meneruskan peperiksaan. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
  3. 3. Bahagian A : SOALAN ANEKA PILIHAN / OBJEKTIF ( 15 Markah )ARAHAN: Bulatkan jawapan yang betul.1. Namakan simbol pneumatik dibawah…. a) Filter b) Comproser c) Shutt of valve d) Compressor unit2. Manakah pernyataan berikut benar mengenai sistem hidraulik. a) Boleh digunakan untuk kerja berat dan ringan b) Tidak sesuai untuk operasi separuh jalan c) Boleh berfungsi pada suhu yang tinggi d) Kendalian yang kotor3. Berikut adalah kegunaan tangki dalam sistem hidraulik kecuali : a) Pembekal bendalir b) Menyimpan bendalir c) Menyimpan bendasing d) Pemisah di antara udara dan bendalir4. Dalam sistem hidraulik, punumpuk (accumulator) bertindak sebagai…. a) Membolehkan sistem hidraulik berfungsi b) Pembekal kedua dalam sistem hidraulik (Backup system) c) Mengawal tekanan dan arah aliran dalam system hidraulik d) Menukarkan tenaga hidraulik untuk mengalirkan bendalir hidraulik5. Jika sistem gagal beroperasi , pengguna terakhir sistem tersebut perlulah ________ kerosakan tersebut. a) Mengatasi b) Melaporkan c) Merekodkan d) Menyelesaikan6. Dibawah adalah senarai contoh komponen yang menggunakan gerakan insani kecuali:- a) Tiul b) Injap c) Limit switch d) Butang tekan
  4. 4. 7. Manakah antara berikut fungsi ‘Injap Kawalan Berarah’. a) Mengawal arah aliran cecair b) Menghasilkan tekanan cecair kepada system c) Sebagai bahantara kepada perubahan-perubahan dalam sistem hidraulik d) Menukar tenaga hidraulik kepada tenaga mekanik bagi menjalankan kerja8. Bagaimanakah sesuatu solenoid valve itu berfungsi ? a) Apabila sesuatu tekanan udara menggerakkan valve yang terdapat dalam binaan solenoid tersebut. b) Apabila gegelung dawai dialirkan dengan menggunakan voltan rendah yang akan menyebabkan suis pada solenoid akan berfungsi c) Apabila gegelung solenoid yang dialirkan arus elektrik akan menyebabkan armature berfungsi. d) Injap yang berfungsi dengan menggunakan arus elektrik sebagai isyarat9. Komponen yang berfungsi untuk mengurangkan bunyi bising pada liang ekzos? a) 4/ way valve b) Compressor c) Silencer d) Air filter10. Antara komponen tersebut, yang manakah BUKAN komponen electro-pnuematic ? a) 3/2 way Solenoid valve b) Capasitive sensor c) Limit switch d) Tank11. Berikut adalah jenis – jenis pam hidraulik kecuali a) Gear pump b) Vane pump c) Radial pump d) Piston pump12. Unit ukuran bagi tekanan adalah seperti berikut, kecuali a) Psi b) Kg/cm3 c) Pascal d) Milimiter raksa13. Dibawah adalah senarai yang perlu ada pada sistem pneumatik kecuali a) Manual b) Pressure gauge c) Gambarajah litar d) Senarai komponen
  5. 5. 14. Gambarajah 1 dibawah menunjukkan sebuah komponen yang disambung pada suatu sistem pneumatik. Gambarajah 1 Berdasarkan gambarajah tersebut, apakah nama bagi komponen tersebut :- a) Filter modular, regulator tekanan angin dan elemen lubricator b) Filter modular, refrigerated air dryer, dan vane pump c) Filter modular, check valve, dan pressure gauge d) Filter modular, regulator dan pressure gauge15. Udara yang disedut kedalam pada tekanan atmosfera dimampatkan kepada tekanan yang dikehendaki dalam satu strok``. Kenyataan tersebut adalah menunjukkan fungsi bagi :- a) Kompressor Diafragm b) Piston Kompressor Seperingkat c) Piston Kompressor Dua-peringkat d) Kompressor Vane yang berputar secara bergilir Bahagian B: SOALAN BETUL/SALAH (5 markah) ARAHAN: Pilih dan gariskan samada jawapan BENAR atau SALAH mengikut kenyataan yang diberikan. 1. Pam dalam system hidraulik digunakan untuk menyimpan cecair hidraulik. (BETUL / SALAH) 2. Check valve membenarkan angin mampat daripada kompressor mengalir masuk ke dalam tangki, dan mencegahnya daripada mengalir balik apabila kompressor diberhentikan. (BETUL / SALAH) 3. Injap jenis Monostable ialah injap yang mempunyai dua injap masukan, yang mana ianya akan berfungsi apabila salah satu daripadanya menerima tekanan angin sebagai isyarat.(BETUL / SALAH) 4. Sesuatu solenoid valve itu berfungsi apabila sesuatu tekanan udara menggerakkan valve yang terdapat dalam binaan solenoid tersebut. (BETUL / SALAH) 5. Single Acting Cylinder dan Double Acting Cylinder mempunyai piston yang berfungsi untuk tolak dan tarik sesuatu silinder. (BETUL / SALAH)
  6. 6. Bahagian C : PADANAN (10 Markah)Arahan: Padankan jawapan yang betul. BIL Komponen BIL Simbol A. 1. Shuttle valve 2. Shut off valve B. 3. 4/2 way valve C. 4. Air motor one directional D. flow E. 5. Roller 6. Pressure regulator F. G. H. 7. Single acting I. 8. Push button J. 9. Time delay valve K. 10. Pressure gauge L.Jawapan: Soalan Jawapan Soalan Jawapan: 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10.
  7. 7. Bahagian D : ISI TEMPAT KOSONG ( 20 Markah )Arahan: Isikan ruangan kosong di bawah dengan jawapan yang tepat1. Pascal adalah unit ukuran yang digunakan untuk mengukur ______________________ . ( 2 Markah)2. Pam hidraulik motor terbahagi kepada dua jenis iaitu _______________________ dan _______________________. (4 Markah)3. 3 / 2 way directional control valve mempunyai 3 bahagian utama iaitu _______________________, _______________________ dan _______________________. (6 Markah)4. Double acting silinder mempunyai dua jenis kawalan iaitu _______________________ dan _______________________. (4 Markah)5. Aktuator dalam system hidraulik menukarkan tenaga _______________________ kepada tenaga _______________________. (4 Markah) Bahagian E : SOALAN JAWAPAN PENDEK ( 20 Markah ) ARAHAN: Sila jawab soalan di bawah berdasarkan jawapan yang paling sesuai1. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem hidraulik (3 Markah)2. Nyatakan empat(4) kelebihan sistem hidraulika.________________________________________________________________________b.________________________________________________________________________c.________________________________________________________________________d.________________________________________________________________________ (4 Markah)3. Berikan tiga(3) jenis pam hidraulika.________________________________________________________________________b.________________________________________________________________________c.________________________________________________________________________ (3 Markah)
  8. 8. 4. Nyatakan 2 perbezaan antara sistem hidraulik dengan sistem pneumatik Sistem hidraulik Sistem pneumatik (4 Markah)5. Berikan tiga(3) komponen yang terdapat pada sistem Hydraulic Power Pack.a.__________________________________________________________________b.__________________________________________________________________c.__________________________________________________________________ (3 Markah) Bahagian E : SOALAN ESEI ( 30 markah )ARAHAN: Anda dikehendaki menjawab semua soalan dibawah dalam kertas jawapan yangtelah disediakan.1. “Unit kuasa merupakan komponen yang membentuk suatu sistem hidraulik. Ia berfungsi sebagai penghantaran kuasa, pelinciran dan pengendapan. Nyatakan perkakasan sumber kuasa di dalam sistem hidraulik. ( 4 markah )2. Terangkan prinsip hidraulik berdasarkan gambarajah di bawah menunjukkan agihan tekanan dalam cecair terkurung. (4 markah )3. Nyatakan fungsi ‘hydraulic power pack’. (2 markah)
  9. 9. 4. Rajah di bawah menunjukkan pengering udara jenis refrigerated air dryer banyak digunakan dalam penghasilan udara mampat bagi kegunaan pneumatik, jelaskan dengan terperinci operasinya. (10 markah)5. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pneumatics dan dimanakah sistem ini biasa digunakan dan contoh-contohnya. (10 markah)

×