Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Project Planning TJ 23 June
Next

0

Share

Autoanalisi CANVAS

Basat en el model de generador de negocis, CANVAS, d'Alex

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Autoanalisi CANVAS

 1. 1. EL TEUMODEL DE NEGOCI(CANVAS)34R/1I/1P-212
 2. 2. ÍNDEXhttp://www.youtube.com/watch?v=ASry7IDn5co«Tot està per fer i tot és possible», Miquel Martí i Pol.1- La situació actual2- Les idees no són negoci (encara!)3- El model Canvas
 3. 3. 1.- Situació actualSituació actual a Espanya:* 43,6% dels espanyols de menys de 25 anys estan al’atur* 27% dels estudiants de batxillerat vol ser funcionari* 31% dels estudiants, no aproven l’ESO* Generació Ni-Ni: més de 700.000 joves espanyols niestudien ni treballenEl Cercle d’empresaris informa que Espanyanecessita generar 500.000 empreses per mantenir lescondicions de vida actuals, en els propers anys
 4. 4. SOLUCIÓ: ACTITUD POSITIVA!!!!!1.- Situació actual
 5. 5. SOLUCIÓ: ACTITUD POSITIVA!!!!!1.- Situació actual
 6. 6. 2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCI
 7. 7. 2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCIMantenir els peus a terra:1- Abans de res,- hem d’aclarir els nostres propis objectius- desprès, definir l’objectiu de l’empresa-aquests objectius, que per a l’emprenedor ho sóntot, són irrellevants per al mercat.“Una idea sense execució és una al·lucinació”A. Einstein
 8. 8. 2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCI2- Una idea NO és un negoci.Necessito una estratègia: un PLA de NEGOCI :-producte/servei?-mercat ?- com ho faré ?- què necessitaré?El MERCAT al que ens adrecem sempre és el mésimportant quan avaluem una idea de negoci.
 9. 9. • Si no hi ha mercat, no hi ha producte.• Si no hi ha mercat, no hi ha diners.• Si no hi ha diners, no hi ha negoci.• Si no hi ha negoci, la idea NO valTambé cal pensar que, si no hi hamercat, el podem inventar2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCI
 10. 10. 1.-Existeix una necessitat en el mercat? .2.-El producte soluciona aquestanecessitat correctament?3.-És un sector en creixement?4.-Coneixes el mercat? Tens experiència enell? -->genera confiança2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCI
 11. 11. 5.- El comprarà algú?6.-Funciona? Es pot posar en marxa?2.- LES IDEES NO SÓN NEGOCI
 12. 12. Si busques una gran Oportunitat, busca una granNECESSITAT”2.- 10 Idees en un Presentació d’un emprenedor
 13. 13. 3.- MODEL CANVASModel de negoci:Conjunt deleccions que realitza una empresa per crear valor igenerar ingressos.- Com defineix i diferència el producte i /o servei- Com crea valor i utilitat pel client- Com fidelitza els clients- Com arriba al mercat- Com defineix les tasques a fer- Com organitza els seus actius-Com aconsegueix benefici, quins costos téÉs una foto “fixa” de lempresa, que permet conèixer com interactua amb elseu entorn.El model de negoci és un reflex o resultat de lestratègia.
 14. 14. 3.- MODEL CANVAS
 15. 15. 3.- MODEL CANVAS
 16. 16. 3.- MODEL CANVAS
 17. 17. 3.- MODEL CANVAS
 18. 18. 3.- MODEL CANVASQui ets?Què tens?La base des de la qual partir,la suma del què som com aprofessionals.Recull els nostresinteressos, habilitatspersonals (soft skills),competències (hardskills) iactius (tangibles iintangibles)
 19. 19. 3.- MODEL CANVASQuè fas?Quines són les principalstasques que duus a terme enel teu treball o alguna cosaque idealment hauria dequadrar amb les tevescompetències, interessos ihabilitats.No es tracta de posar en elllençol totes les tasques quefas sinó només les querealment són importants, lesque et diferencien.
 20. 20. 3.- MODEL CANVASClients?( A qui ajudes)A més, dels obvis si etsper exemple freelance,inclou tant els que etpaguen (si ets empleat, elteu cap i altrecomandament) com lagent que obté algunbenefici del teu treball, amés de comunitats, altrescompanys…etc.
 21. 21. 3.- MODEL CANVASValor afegit( Quin ajut ofereixes?)És allò que tu saps fermillor que ningú, i hauriade partir dunainterpretació en sentitampli del treball queresols.Pe: Un operari canvia oli en uncotxe. El valor no resideix enl’acte físic, sinó en rebre l’ajutd’un professional, cotxessense problemes, capdesordre i problemes amb elcotxe…..Mika, traductora de japonès alinglès. Valor afegit: ajuda aguanyar judicis al seus client!!!!
 22. 22. 3.- MODEL CANVASCanals( Cóm et coneixen i quinsmitjans utilitzes)La base de captació declients, inclou els canalspels quals et pots donar aconèixer (blocs, xarxessocials, networking,tenda física…etc), peròentenent tot el procésdes del punt de vista delexperiència del client iles seves fases.
 23. 23. 3.- MODEL CANVASRelacions amb clients( Cóm et relaciones)Si abans parlàvem de loni el què, ara el focus estàen el com. Per a això ésclau dissenyar unaestratègia de marcapersonal i una formaúnica de relacionar-nos.A més ens hem deplantejar si hem defocalitzar-nos a captarnous clients o en *fidelizarlos… i les sevesconseqüències.Ofereixes un serveipersonal, cara a cara, oimpersonal per e-mail.Transaccions puntuals o de
 24. 24. 3.- MODEL CANVASAssociaciosn clau( Qui et pot ajudar))Avui dia més que mai ésobvi que hem de treballaren xarxa i col·laborar…però també és clau estarnomés en els llocs on dedebò rebem i aportemvalor.Poden ser companys,mentors, membres dexarxes professionals,familiars, professors,institucions, etc….
 25. 25. 3.- MODEL CANVASIngressos i beneficis( Què treus)No únicament la forma quetenim de guanyar diners,sinó aspectes indirectesperò igualment claus com lasatisfacció en el treball, ladiversió, el reconeixement ola visibilitat.
 26. 26. 3.- MODEL CANVASCostos( Què dones)De forma similar al puntanterior, no només elselements de costtradicionals:-Despeses formació.-Despeses desplaçament.-Vehícles, eines, roba.-Despeses internet, telèfon,etc…Sinó les claus:TEMPS + DINERS +ENERGIA (el que incloulestrès, la insatisfacció…etc)
 27. 27. 3.- MODEL CANVAS
 28. 28. 3.- EXEMPLE Canvas
 29. 29. 3.- EXEMPLE Canvas
 30. 30. www.joviat.com

Basat en el model de generador de negocis, CANVAS, d'Alex

Views

Total views

250

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×