Successfully reported this slideshow.
Ayisy Syahmi Bin
Sukiman
 Perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari
abad ke 19.
 Pendekatan agak objektif dan saintifik.
 Ahli linguistik ...
 Kajian bahasa kurun ke 19 memperlihatkan
kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa.
 Kesedaran timbul terhadap gejala per...
 Ilmu perbandingan bahasa bertujuan mencari
dan menentukan kekerabatan antara bahasa.
 Peringkat permulaan, kajian bertu...
Bahasa Inggeris Belanda
mother moeder
son zon
Bahasa Perkataan
Jawa pari
Malegasi fari
Sunda pare
Madura padih
Melayu padi...
 Di atas adalah bukti jelas bagi menyatakan
adanya hubungan kekeluargaan dan berasal
dari satu rumpun atau turun dari sat...
 Tokoh kajian linguistik perbandingan adalah
seperti R.K Rask (1787-1832), Jacob Grimm
(1785-1863) dan Verner.
 R.K Rask...
 Dalam abad ke 20, penekanan telah diberikan
kepada linguistik deskriptif.
 Tokoh yang mula-mula memperkenalkan
teori de...
 Bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup,
yang wujud sebagai suatu ‘keadaan’ pada
sesuatu masa yang tertentu.
 Dengan...
 Tinjauan dari segi sejarah dengan
berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah
merupakan bidang linguistik diakronis.
 Maksud...
 Merupakan keseluruhan yang terkumpul
dalam sesuatu bahasa iaitu suatu sistem yang
abstrak yang dipakai sebagai rujukan s...
 Tingkah laku pertuturan yang sebenarnya
ditinjau dari sudut penutur-penuturnya.
 Ringkasnya, ia bermaksud pertuturan se...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zaman lingustik perbandingan

4,837 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • terbaik
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi, sistem-sistem morfologi, sintaksis, dan leksikon. Pada dasarnya, setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah, dan perubahan-perubahan sistematik, umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi, dijangka amat tetap. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian, pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. Contoh yang paling terkenal ialah cadangan Saussure bahawa sistem konsonan Indo-Eropah mengandungi laringeal , sejenis konsonan yang tidak terdapat di mana-mana bahasa Indo-Eropah yang diketahui ketika itu. Hipotesis itu telah diwajarkan oleh penemuan bahasa Hittite yang terbukti mempunyai konsonan-konsonan yang betul-betul sama dengan konsonan-konsonan yang diramalkan oleh Saussure untuk persekitaran-persekitarannya.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Zaman lingustik perbandingan

 1. 1. Ayisy Syahmi Bin Sukiman
 2. 2.  Perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke 19.  Pendekatan agak objektif dan saintifik.  Ahli linguistik abad 19 telah terpengaruh dengan bidang anthropologi dan sosiologi dalam pengkajian bahasa.  Anthropologi dan sosiologi adalah bidang yang mengkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan.
 3. 3.  Kajian bahasa kurun ke 19 memperlihatkan kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa.  Kesedaran timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan di antara bahasa.  Contohnya, persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah. (Indo-Eropah)  Indo-Eropah adalah keluarga bahasa di Eropah dan Asia Barat seperti Inggeris, Sepanyol, Jerman, Itali, Parsi, Hindi, Punjabi dan Urdu.  Yang penting adalah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik atau struktur tatabahasa di antara bahasa yang dibandingkan.
 4. 4.  Ilmu perbandingan bahasa bertujuan mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa.  Peringkat permulaan, kajian bertumpu di bidang fonetik.  Akibat pemisahan geografi dan sebagainya, perubahan telah menyebabkan perbezaan bunyi berlainan.
 5. 5. Bahasa Inggeris Belanda mother moeder son zon Bahasa Perkataan Jawa pari Malegasi fari Sunda pare Madura padih Melayu padi Bali padi Tagalog palai  Dalam Bahasa Austronesia, Bahasa Melayu memperlihatkan persamaan kekerabatan dengan beberapa bahasa seperti:
 6. 6.  Di atas adalah bukti jelas bagi menyatakan adanya hubungan kekeluargaan dan berasal dari satu rumpun atau turun dari satu bahasa induk yang lebih tua.  Umumnya, linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha ke arah menentukan rumpun bahasa melalui perbandingan.  Antara rumpun bahasa sedunia adalah; Indo- Eropah, Hamito-Semit, Finno-Ugria, Bantu, Tibeto-China, Austro-Asia, Austroneis, Japhetit dan lain-lain.
 7. 7.  Tokoh kajian linguistik perbandingan adalah seperti R.K Rask (1787-1832), Jacob Grimm (1785-1863) dan Verner.  R.K Rask membuktikan bahawa perkataan bahasa German ada pertalian dari segi bunyi dengan perkataan bahasa Indo-Eropah.  Hukum p-s-v Bahasa Contoh Latin pater Inggeris father Jerman vater Belanda vader
 8. 8.  Dalam abad ke 20, penekanan telah diberikan kepada linguistik deskriptif.  Tokoh yang mula-mula memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure.  Beliau orang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden.  Beliau menekankan tentng pentingnya tinjauan mengenai bahasa itu dilakukan dari sudut berbeza iaitu kajian sinkronis dan diakronis.
 9. 9.  Bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup, yang wujud sebagai suatu ‘keadaan’ pada sesuatu masa yang tertentu.  Dengan kata lain, ia bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada waktu tertentu.  Kajian ini berminat khususnya kepada ‘keadaan’ bahasa pada satu masa.
 10. 10.  Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistik diakronis.  Maksud lain, kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa, perubahan bahasa dan sebagainya.  Kajian yang merangkumi linguistik perbandingan dan linguistik sejarah.  F. De Saussure mengemukakan konsep langue (sistem bahasa) dan parole (pertuturan yang konkrit).
 11. 11.  Merupakan keseluruhan yang terkumpul dalam sesuatu bahasa iaitu suatu sistem yang abstrak yang dipakai sebagai rujukan setiap penutur dalam sesuatu bahasa.  Sistem perhubungan yang dimiliki bersama oleh semua penutur.
 12. 12.  Tingkah laku pertuturan yang sebenarnya ditinjau dari sudut penutur-penuturnya.  Ringkasnya, ia bermaksud pertuturan sebenar yang diucapkan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat.

×