DEFINISI
Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan
ayat dikenali sebagai bidang semantik.
Kata merupakan unit u...
KAJIAN MENGENAI MAKNA KATA BOLEH
DIBAHAGIKAN KEPADA ASPEK-ASPEK BERIKUT
Makna denotasi dan dan makna konotasi
Makna dalam ...
Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian makna
linguistik bagi kata, frasa dan ayat.
Secara umunya, makna perkataan d...
LIHAT CONTOH AYAT BERIKUT:
Ayah saya pemandu
Kata Ciri
ayah
(i) manusia
(ii) lelaki
(iii) dewasa
(iv) bapa kepada anak
Kata Ciri
saya
(i) ganti nama
(ii) manusia
(iii)...
Ciri ialah maklumat mengenai semantik
perkataan.
Ciri semantik kata ini terdapat
dalam leksikon seseorang.
Satu lagi ciri ...
TELITI AYAT BERIKUT:
Orang itu pengarah syarikat
Orang itu abang saya
Seungguhpun kedua-dua ayat di atas berlainan maknanya,
tetapi kedua-dua ayat membuat rujukan yang
sama kepada orang yang s...
Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebih
sempit.
Berlaku juga pemindahan makna seperti yang berlaku
bagi simp...
Peluasan makna
-Perubahan pengalaman dan budaya, konteks dan pengetahuan
mempengaruhi makna sesuatu kata.
Penyempitan makn...
Bm semantik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bm semantik

5,865 views

Published on

Published in: Travel, Technology

Bm semantik

  1. 1. DEFINISI Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat dikenali sebagai bidang semantik. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.
  2. 2. KAJIAN MENGENAI MAKNA KATA BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA ASPEK-ASPEK BERIKUT Makna denotasi dan dan makna konotasi Makna dalam konteks Hubungan makna dengan kebudayaan Perubahan makna Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.
  3. 3. Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian makna linguistik bagi kata, frasa dan ayat. Secara umunya, makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks. Sebagai pengguna bahasa, kita bukan sahaja mengetahui morfemnya, tetapi juga makna perkataan. Otak kita menjadi stor kepada kata-kata yang bermakna ini . Storan maklumat serta morfem ini kita panggil leksikon atau kosa kata.
  4. 4. LIHAT CONTOH AYAT BERIKUT: Ayah saya pemandu
  5. 5. Kata Ciri ayah (i) manusia (ii) lelaki (iii) dewasa (iv) bapa kepada anak Kata Ciri saya (i) ganti nama (ii) manusia (iii) orang yang berkata Kata ciri-ciri pemandu (i) manusia (ii) membawa kenderaan (iii mempunyai lesen
  6. 6. Ciri ialah maklumat mengenai semantik perkataan. Ciri semantik kata ini terdapat dalam leksikon seseorang. Satu lagi ciri semantik ialah rujukan.
  7. 7. TELITI AYAT BERIKUT: Orang itu pengarah syarikat Orang itu abang saya
  8. 8. Seungguhpun kedua-dua ayat di atas berlainan maknanya, tetapi kedua-dua ayat membuat rujukan yang sama kepada orang yang sama. Rujukan seperti ini penting kerana kerana tiada rujukan, ujaran berkenaan tidak akan difahami sungguhpun ujaran berkenaan diungkapkan menurut peraturan tatabahasa bahasa Melayu.
  9. 9. Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebih sempit. Berlaku juga pemindahan makna seperti yang berlaku bagi simpulan bahasa dan peribahasa. Oleh itu makna mengalami peluasan makna, penyempitan makna, atau pemindahan makna.
  10. 10. Peluasan makna -Perubahan pengalaman dan budaya, konteks dan pengetahuan mempengaruhi makna sesuatu kata. Penyempitan makna -Seperti peluasan makna, perubahan pengalaman dan budaya, kontes dan pengetahuan boleh menyempitkan makna sesuatu kata sehingga menjadi khusus. Pemindahan makna -Pemindahan makna berlaku dalam bahasa kiasan. -Bahasa kiasan dapat dibahagikan kepada peribahasa dan bukan peribahasa.

×