Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

No a les retallades

421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No a les retallades

 1. 1. “Més per menys”Retallada d’un 25%del sou des del 2009Més de 3 nòmines mensualsper a tota la vida1994-2006 els salaris reals a l’estathan baixat un 5’94% (Vicenç Navarro i altres)
 2. 2. “Més per menys”• 19 hores lectives• 4 hores més de permanència al centre• Menys hores lectives de coordinació• Pèrdua del fons d’acció social• Pèrdua de la gratificació per jubilació anticipada• Anul·lació de l’aportació al pla de pensions• Primer estadi de 6 anys passa a 9 anys• Supressió de la reducció 1/3 de la jornada durant elprimer any de maternitat/paternitat• Condicions laborals majors de 55 anys: reducció de 2hores no lectives• ...
 3. 3. Podem empitjorar?Grècia, Portugal i Romaniapagues extres eliminadesGrècia acomiadamentdels interins i de 30.000 funcionarisGrècia, reducció del sou dels funcionaris propd’un 40%
 4. 4. Massa funcionaris/es? 35 % 30 Catalunya 25 Estat Espanyol Finlàndia 20 Suècia 15 Dinamarca 10 Regne Unit Alemanya 5 0percentatge treballadores públiques/població activa Font: Hay alternativas. Vicenç Navarro, Juan Torres i Alberto Garzón Editorial Sequitur, 2011
 5. 5. Massa funcionaris/es? 30 25 20 15 Catalunya 10 Estat Espanyol 5 Suècia 0 Finlàndia Estat FrancèsAmb el percentatge suec, l’Estat Espanyol tindria un 0% d’aturFont: Vicenç Navarro, Juan Torres i Alberto Garzon. Hay alternativas. 2011. Ed. Sequitur.
 6. 6. % del PIB en inversió social 35 30 25 Estat Espanyol 20 Portugal 15 UE-15 10 Suècia 5 0Comparat amb la UE-15, l’Estat Espanyol inverteix 2.600 € anuals menys perhabitantL’Estat Espanyol inverteix en serveis socials 60.000 M menys que la mitjanade la UE-15Font: Vicenç Navarro, Juan Torres i Alberto Garzon. Hay alternativas. 2011. Ed. Sequitur.
 7. 7. l’educació és una inversió, no una despesa
 8. 8. S’ha invertit prou en educació a Catalunya? DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ RESPECTE AL PIB 2006 2007 2008Catalunya 3,5 % 3,6 % 3,8 %Estat espanyol 4,3 % 4,4 % 4,6 %Unió Europea 5% 5% 5,1 % Font: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8308
 9. 9. Quines són conseqüències de la manca d’inversió?
 10. 10. El fracàs escolar, +7% en 10 anys, en què no s’ha incrementat la despesa en educació 31’9 % de l’alumnat no acaba els ensenyaments postobligatoris Mitjana estatal d’abandó 31% Mitjana europea d’abandó 15’2 %Font:http://www.1mayo.org/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3844&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
 11. 11. Quines són conseqüències de la manca d’inversió?
 12. 12. Atur i precarietat laboral202015% de l’oferta laboral per a persones sensequalificació professional85% de l’oferta laboral per a persones ambestudis de batxillerat, CF i universitaris Font: Miguel Soler, director General de Formación Profesional del Ministerio de Educación.
 13. 13. Font:OCDE.
 14. 14. Quines són les retalladesa l’educació pública?
 15. 15. Reducció del pressupost d’educació 13,57 % menys del 2010 al 2012 722 milions menys en dos anys El mateix pressupost que al 2007 tot i tenir 100.000 alumnes més El Periódico, 26/01/2012Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/01/25/ccoo-reclama-retirada-dun-pressupost-densenyament-722-milions-inferior-al-del-2010/543661.html
 16. 16. Pressupost per a les despeses de funcionament de centre
 17. 17. 2008-2012 Reducció entre un 21% i un 28% del pressupost als centres de secundàriaFont:http://www.1mayo.org/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3844&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
 18. 18. Situació econòmica centres de secundària 120 100 Bé 80 Moderada 60 Preocupant 40 Greu 20 0Bé: no tenen dificultats econòmiquesModerada: van justosPreocupant: no podran passar el curs que ve amb la mateixa assignacióGreu: ja no poden pagar factures Font: Junta central de directors/es de secundària 2011-2012
 19. 19. Retallades en recursos humans
 20. 20. 2008-2011 increment d’un13’7% de l’alumnat2008-2011 incrementd’un 1’9% del professorat Font: Elaboració a partir Datos Avance curs 2010-11. Resultados detallados curs 2008-09.
 21. 21. 201221.000 alumnes més0 docents més (però, compte, 400docents a mitja jornada, -200) Font: Observatorio de la educación. Fundación primero de mayo.
 22. 22. Conseqüències de l’incrementde la ràtio/grupPèrdua de:atenció individualitzadaatenció a la diversitattutories individualitzadesreforços matèries instrumentals
 23. 23. Retallades a les escoles bressol 2011 Reducció d’un 60% de l’aportació pública 2010 67 M d’€ 2012 26,5 M d’€Font: http://portal-ccoo.blogspot.com.es/2012/01/carta-les-families-destacant-les.html
 24. 24. 1.Subvencions menjador escolar 20072.Subvencions transport escolar 2007€80.00€70.00€60.00€50.00€40.00 Catalunya 2007€30.00 Estat Espanyol 2007€20.00€10.00 €0.00 1 2 Font: Informe Síndic de Greuges maig 2010 2011: 20 milions d’€ menys Font: Pressupostos de la Generalitat 2011.
 25. 25. A Catalunya menysd’un 20% de l’alumnat rep becaFont: Informe Síndic de Greuges de Catalunya 2010Reducció de beques i ajutsa l’estudi2010 51 M d’€2012 11 M d’€ Font: http://www.vilaweb.cat/ep/societat/3975274/20120124/ccoo-assegura-rigau- retallat-350-places-professor-curs.html79,19% menys
 26. 26. Retallades a la universitatAugment del preu de la matrícula 2011-2012Per crèdit 7’6%Per taxes administratives 3’6%Taxes de servei 70€ a totes lesuniversitats Font: Informe del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes
 27. 27. Retallades en investigació universitària Despesa en investigació universitària 2012 Catalunya 0’79 % PIB USA 2’7 % PIB UE 1’8 % PIB Alemanya 2’5 % PIB Font: Informe del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes
 28. 28. Les mentides de lesretalladesNo hi ha diners?
 29. 29. Frau fiscalImpost de successionsImpost de patrimoniProposta sindicalIRPFDespesa militarFamília realTaxa financeraRescat a GrèciaDèficit públic
 30. 30. 25 Frau fiscal % del PIB2015 Catalunya 23% Estat Espanyol 23%10 França 12% UE 13% 5 0 PIBFonts: http://www.setmanaridirecta.info/noticia/silenci-aqui-es-defrauda-16000-milions-deuros-anualshttp://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2009/lucha-eficaz-contra-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.-prioridad-y-necesid
 31. 31. *Possibles ingressos del frau fiscal8000 (Segons IAC)7000600050004000 Frau fiscal* Retallades serveis públics3000 Retallades educació20001000 0 milions d€
 32. 32. Per què no espersegueix el frau fiscal?
 33. 33. El 72% del frau fiscal és responsabilitatde les grans empreses i fortunesEl 82% de les empreses de l’ÍBEXevadeixen impostos a paradisosfiscals. funcionariat d’hisenda persegueix PIMES i particulars El 80% del Font: http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221 http://www.gara.net/paperezkoa/20110822/286251/es/Los-paraisos-fiscales- atesoran-entre-15-20-billones-segun-expertos ÍBEX 2011 33.439 milions de beneficis. Font: La Vanguardia 4-03-1012
 34. 34. RECAPTACIÓ LÍQUIDA DE L’ IMPOST DE SUCCESSIONS 2007 2008 2009 2010 2011726. 457.000 € 866. 080.000 € 746. 305.000 € 552. 599.000 € *156.200.000 € milions que no es recaptaran *Ja no s’han recaptat Font: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/impost_successions_2011.pdf
 35. 35. A qui beneficia l’eliminació del’ impost de successions?Amb la darrera reforma deCiU es deixen d’ingressar100 M d’€només afectava 500 famílies. Font: www.ccoo.cat
 36. 36. Proposta de CCOONo pagarien impost de successions:• les herències de menys de 160.000 €• els habitatges de residència habitualvalorats en menys de 500.000 €Es recaptarien 400/500 M €amb només el 10% dels contribuents Font: www.ccoo.cat
 37. 37. Impost de patrimoni41. 000 catalansamb un patrimonia partir d ‘1 M€=240 M d’€ Font: www.ccoo.cat
 38. 38. Proposta sindicalCCOO, UGT i IAC proposen un soumàxim de 5.000 € mensuals bruts percàrrecs polítics designats, personaldirectiu i alts càrrecs del sector públic.La mesura afectaria a un 3% delstreballadors de l’administració isuposaria un total de 800 M d’€ anuals. Font: www.llibertat.cat
 39. 39. IRPF
 40. 40. Proposta de Vicenç Navarro 1Augmentar:• l’IRPF del 43% al 45% als ingressosde més de 60.000 € anuals• l’IRPF al 50% als ingressosde més de 120.000 € anualsIngressos: 2.500 M d’€ 4% Font: Vicenç Navarro i altres
 41. 41. Proposta de Vicenç Navarro 2Augmentar l’impost de societats per agrans empreses del 30% al 35% =5.300 M d’€Afectaria al 0’12% de les empreses Font: Vicenç Navarro i altres
 42. 42. Qui paga impostos?12010080 Treballador SEAT60 Treballador VOLVO Renda alta catalana40 Renda alta sueca20 0
 43. 43. Ingressos de l’estat en impostos % PIB605040 Estat Espanyol30 UE-1520 Suècia10 0 Font: Vicenç Navarro i altres
 44. 44. La família reial espanyolaSegons la casa reial ladespesa oficial és de8,4 M d’€Seguretat, treballadors,manteniment,patrimoni, protocol,viatges… 561 M d’€ Font: www.noticies.sirius.cat
 45. 45. Despesa militarEntre el 2000-2010ha augmentat la despesamilitar un 30%18.000 M d’€ (inclou defensa i inclouinvestigació i desenvolupament) Font: www.justiciaipau.org
 46. 46. 800 militars a Afganistan x 1.300 € diaris = 1.040.000 € diaris72 eurofighter a l’Estat Espanyol 451 tancs lleopard 1 = 2 hospitals 1 = 5 escoles
 47. 47. Impostos a les transaccions especulativesIngressos si s’apliqués a l’Estat Espanyol 16.000 M d’€ Font: www.attac.es Corea del Sud, Hong Kong, Índia, Brasil, Taiwan, Sud Àfrica ja l’apliquen i han experimentat fort nivell d’inversió i de creixement Font: País.com 20-02-2012
 48. 48. Rescaten Grècia perquècobre la bancaEstat Espanyol:1r rescat 10.000M2n rescat 15.000 M Font: www.diaridegirona.cat
 49. 49. Alternatives a les retallades?
 50. 50. Opcions per reduir el dèficit pública) Reduir la despesa socialb) Augmentar ingressos per impostos a les rendes altes
 51. 51. Deute públic?Per què l’hem de pagar si és privat?Maig 2011 1.4 1.2 1 0.8 Deute públic 0.6 Deute banca 0.4 0.2 0 Font: Dani Gómez i Eulàlia Reguan
 52. 52. 2010: Deute públic respecte al PIB 90 80 70 Estat Espanyol 60 Alemanya 50 Regne Unit 40 França 30 Holanda 20 Suècia 10 0 REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC 1% = 0,6% CONTRACCIO ECONOMIA Font: www.datosmacro.com
 53. 53. Alternatives a les retallades?3.500 M d’€ Retallades als serveis socials Catalunya 2011-201258.000 M d’€ Retallades als serveis socials Estat Espanyol 2010-2012722 M d’€ Retallades educació a Catalunya7.000 M d’€ Frau fiscal català38.000 M d’€ Frau fiscal espanyol271 M d’€ Impost de patrimoni català500 M d’€ Impost de successions català800 M d’€ Reducció alts càrrecs català7.800 M d’€ Propostes Vicenç Navarro22.500 M d’€ Família reial, exèrcit, Tobin, etc...25.000 M d’€ Rescat a Grècia146.000 M d’€ Donació a la banca
 54. 54. Conclusió• Les retallades no són necessàries• Hi ha alternatives a les retallades• La inversió en serveis socialsestimula l’economia Hem de difondre aquest missatge entre les persones usuàries dels serveis públics
 55. 55. FOTO CONCLUSIÓ

×