Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫أ‬‫ب‬‫ن‬‫سط‬
‫اط‬ ‫ا‬ ‫كت‬
‫يض‬ ‫ال‬ ‫اي‬ : ‫لف‬‫ؤ‬‫امل‬
‫ي‬ ‫الت‬‫و‬ ‫نرش‬‫لل‬ ‫ليسمل‬ ‫ا‬ : ‫رش‬ ‫الن‬
‫وب‬ ‫ال‬
*****
-1-
‫الا‬ ‫ال‬ ‫وط‬ ‫اي‬‫مش‬
‫مل‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫وال‬ ُ ‫ا‬ ‫مغ‬‫أ‬ ‫م‬
‫جئ‬ ‫امل‬ ‫اهي‬
‫للي‬‫ا‬ ‫اهي‬
‫مك...
‫ا‬ ‫الاج‬ ‫وط‬ ‫اي‬
ُ‫ج‬‫الا‬ ‫الطيب‬ ُ‫هل‬ ‫ح‬ ‫وطن‬ ‫اي‬
‫ع‬ ‫ج‬ ‫ال‬
‫ف‬ ‫خ‬ ‫وال‬
ُ‫م‬ ‫والس‬
‫ت‬ ُ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وال‬‫أ‬ُ...
‫يب‬ ‫ال‬ ‫ايوطين‬
‫ي‬ ‫ي‬‫ايس‬
‫ايجلي‬
ُ‫م‬ ‫الن‬‫و‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬ ُ‫حب‬ ‫ايص‬
‫ج‬ ‫ال‬ ‫مص‬ ‫ايع‬ ‫ن‬‫ا‬
‫ج‬ُ‫ادل‬ ‫مس‬ ‫اي...
‫اح ايم‬ ‫ن‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫سط‬‫أ‬
****
‫ر‬‫حتض‬‫نب‬‫سط‬‫ا‬ ‫ي‬
‫يق‬ ‫اشتي‬ ‫ف‬‫ك‬‫كل‬‫الي‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫س‬
‫اىل‬ ‫ق‬‫حب‬
‫ن‬ ‫...
‫اطف‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫هم‬ ُ ‫ل‬
‫ب‬ ‫ا‬ ‫سلط‬ ‫ان‬ ‫ف‬
‫ع‬ ‫ب‬ ُ ‫ي‬‫و‬ ‫اق‬ ‫لي‬‫و‬
****
‫ايق‬ ‫و‬‫أ‬
*****
‫انق‬ ‫ايق‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫تغ‬
‫ا‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫خت‬ ‫س‬‫اي‬‫ا‬‫ا‬ ‫م‬
‫لين‬ ‫ي‬ ‫اذلي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫اق‬
‫ي‬...
‫اح‬‫رص‬‫ب‬
****
‫اعمل‬‫بأ‬‫ي‬‫ك‬‫م‬‫ا‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬‫ي‬
‫ا‬‫ؤ‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫اح‬ ‫ق‬
‫اعمل‬‫و‬‫ا‬‫تبه‬‫ك‬ ‫س‬ ‫م‬
‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫ا...
‫و‬‫م‬‫ني‬ ‫ستب‬
‫مغ‬‫ا‬‫و‬ ‫غ‬
‫اث‬
‫امجلي‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫كل‬
‫اض‬‫و‬‫ه‬ ‫امل‬ ‫بيين‬‫ج‬
‫ ا‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫عسمل‬
‫شئ‬ ‫ر‬‫لك‬ ‫م...
‫ق‬‫ز‬‫مم‬ ‫ا‬ ‫و‬‫أ‬
*****
‫ا‬ ‫الاو‬ ‫تكل‬ ‫اي‬
‫ر‬ ‫تب‬ ‫م‬‫هب‬ُ‫ح‬ ‫م‬‫اب‬ ‫ليس‬‫يري‬ ‫ل‬
‫ن‬ ‫ا‬‫رث‬ ‫تب‬‫أ‬
‫ر‬‫ذل‬ ...
‫ب‬ ‫ا‬ ‫وائ‬ ‫م‬
****
‫يت‬ ‫ي‬‫ايس‬ ‫جامكل‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫ز‬‫ي‬
‫ك‬ ‫هن‬ ‫وصف‬ ‫يف‬ ‫م‬ ‫اله‬
‫جخ‬ ‫و‬ ‫ب‬‫و‬
‫ر‬‫لك‬ ْ ‫ا‬‫ام‬.. ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫اشمل‬ ‫يح‬ ‫ي‬‫جامكل‬‫مجيةل‬ ‫ء‬ ‫ي‬‫ابش‬ ..
‫ا‬ ‫ا‬‫الت‬ ‫ي‬ .. ‫اشتي‬ ‫عسمل‬ ‫ق‬ ‫اشتي‬
...
‫ا‬ ‫الال‬ ‫ب‬‫ش‬‫أ‬
*****
‫ين‬ ‫تط‬ ‫ال‬ ‫م‬
‫ن‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬‫اش‬.. ‫يهن‬ ‫ت‬ ‫اليت‬
‫اي‬ ‫ين‬ ‫يط‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫شئ‬ ‫ر‬‫...
****
‫م‬ ‫ن‬
‫هت‬‫س‬ ‫غ‬ ‫وف‬ ‫ح‬
‫يم‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫خن‬ ‫يف‬
‫ع‬ ‫ضل‬ ‫ويف‬
‫قليب‬ ‫نب‬‫و‬
‫ه‬ ‫امل‬
*****
‫س‬ ‫ا‬ ‫مل‬
‫ب‬‫اش...
‫ئ‬ ‫س‬‫ت‬‫ي‬‫مم‬
*****
‫ق‬‫ز‬ُ‫م‬ ‫مث‬ ‫تب‬ُ‫ك‬ ‫ئ‬ ‫س‬
‫مت‬‫س‬ ‫واكهن‬ ‫ث‬ ‫تغ‬‫اس‬‫و‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫هت‬
‫ام‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫...
‫تبيك‬
‫الي‬ ‫ب‬ ‫اي‬ ‫ت‬ ‫فل‬
‫امل‬ ‫ال‬ ‫حب‬ ‫ص‬
‫صب‬ ‫لك‬ ‫وء‬ ‫هب‬ ‫هت‬ ‫قه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ويه‬
‫نيس‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ه‬ ‫امل‬...
‫يت‬ ‫سني‬ ‫مي ا‬ ‫ي‬‫ع‬
******
‫ف‬ ‫نين‬‫ا‬ ‫اعمل‬‫الي‬
‫ا‬‫م‬ ‫ع‬‫ب‬‫س‬ ‫م‬
‫نين‬‫ا‬ ‫الا‬
‫لغ‬ ‫الاجي‬
‫طب‬ ‫اخمل‬
‫مري...
‫م‬ ‫ص‬ ‫يين‬ ‫يب‬‫ف‬ .. ‫امئ‬ ‫نين‬ ‫خي‬ ‫اذلي‬
‫م‬ ‫ص‬ ‫ني‬ ‫تب‬‫و‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫لغ‬ ‫حيهن‬ ‫م‬ ‫تت‬‫و‬
********
‫كل‬ ‫الاخ ا‬ ‫ييت‬ ‫ه‬
*****
‫اليت‬ ‫م‬ ‫اىل‬
‫جي‬ ‫بن‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزه‬ ‫حب‬ ‫ص‬
‫ك‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ اع‬ ‫اق‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ح‬‫اخيل‬ ‫م‬...
ُ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬‫ب‬
*****
‫ي‬ ‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫الب‬ ‫تكل‬ ‫خلف‬ ‫م‬
‫م‬ ‫ب‬ ‫فرتي‬ ‫يف‬ ‫ط‬ ‫تت‬..
‫ملهتب‬ ‫و‬ ‫ح‬‫وحت‬ ‫ي‬ ‫...
‫افي‬ ‫غ‬ ‫ا‬‫امل‬
******
‫هت‬ ُ‫ب‬ ‫تكل‬
‫ه‬ ‫ص‬ ‫م‬
‫خرصه‬ ‫اىل‬
‫ه‬ ‫اس‬ ‫تله‬‫حت‬
‫ين‬ ‫تغ‬ ‫م‬ ‫عن‬
‫اسريه‬ ‫اظ‬
‫ه‬ ...
‫اايم‬ ‫اش‬
****
... ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫اايم‬ ‫اش‬
‫ا‬ ‫وشه‬
‫ني‬‫س‬‫و‬
‫وف‬
‫مين‬ ‫عليت‬ ‫ا‬
‫كيف‬‫شمل‬‫ال‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫م‬...
‫ا‬ ‫ج‬
‫جخ‬ ‫ج ا‬
‫بيب‬ ‫ا‬ ‫ائيت‬ ‫ش‬ ‫ااي‬
‫عط‬ ‫غري‬ ‫م‬‫عيل‬
‫ر‬‫عيل‬ ‫تبيك‬‫ال‬ ‫ي‬‫س‬ ‫الااي‬
‫لب‬ ‫ترتكين‬‫و‬‫ين‬‫...
‫رسحي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫لطل‬‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫كل‬
*******
‫مل‬ ُ‫اكب‬‫أ‬‫؟‬
‫حي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫ف‬
‫تن‬‫ه‬ ‫س‬ ‫م‬‫افيئ‬ ‫م‬...
‫ي‬ ‫ال‬ ‫بتكل‬ ‫اس‬
‫ا‬ ‫تكل‬‫و‬
‫الرسحي‬ ‫الاش‬ ‫ال‬ ‫كل‬ ‫و‬
‫ك‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ا‬‫وع‬ ‫ال‬ ُ ‫تل‬
‫ا‬‫و‬‫بيين‬ ُ‫حت‬‫ف‬‫ك‬‫ك...
‫ن‬‫ع‬ ‫بط‬
******
‫عن‬ ‫بط‬ ‫اي‬
‫خت‬ ‫ف ا‬ ‫بطت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫غ‬
‫يق‬ ‫م‬ ‫عسمل‬ ‫جل‬ ‫ا‬ ‫بيب‬ ‫ف‬
‫وس‬‫أ‬‫ك‬ ‫لت‬‫بت‬‫ع‬‫ا...
‫يف‬ ‫الاح‬ ‫بب‬ ‫تين‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫غملن‬
‫ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫ان‬ ‫يئ‬ ‫ت‬‫وش‬
‫ك‬ ‫الحي‬
*******
‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫مق‬
******
‫املغزت‬ ‫ايمقييص‬
‫ج‬ ‫ال‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫بين‬ ‫ات‬
‫ه‬ ‫وع‬‫املن‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫ا‬
‫ق‬ ‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫مقي...
‫تج‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫امل‬ ‫نه‬‫و‬ ‫ب‬ ‫يب‬ ‫ع‬ ‫ئ‬ ‫ك‬
‫ج‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫أ‬‫ته‬‫يته‬‫ل‬‫واي‬
‫ب‬ ُ ‫حيت‬‫يق‬ ‫الب‬‫ب‬ُ ‫ابل‬ ‫يل‬ ‫ح‬...
‫ا‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ال‬
****
ُ ‫ال‬ ‫اهير‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ايم‬‫اب‬‫اء‬ ‫الاع‬ ‫الخ‬
‫ء‬ ‫اش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ايم‬
‫خري‬ ‫م‬ ‫اكر...
‫ن‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ْ ُ‫س‬ُ
******
‫الان‬ُ‫س‬ُ
ْ ‫ب‬ ‫غ‬‫تين‬ ‫ام‬‫و‬
ُ‫ق‬‫ا‬ ‫والا‬ ‫الاكتب‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ش‬ ‫فهي‬
‫ين‬ ‫تغي‬‫ب‬ ‫اب‬
...
‫بين‬ ‫تت‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫اهم‬ ‫ق‬
‫ف‬‫أ‬‫ص‬ ‫ف‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ن‬ ‫ق‬‫ا‬‫ل‬‫مهن‬ ‫نت‬
‫اتتين‬‫و‬ ‫ا‬‫ص‬ ‫ال‬‫تغل‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬
ُ‫س‬ ‫اء...
‫س‬ ‫ن‬‫ه‬ ‫اىل‬‫اء‬ ‫ل‬‫ا‬
******
‫ي‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫تكل‬
‫ا‬‫و‬‫قيهن‬ ‫خت‬
ُ ‫ن‬‫ا‬ُ‫ط‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬
‫ي‬ ‫عن‬ ‫ب‬ ‫ف‬
‫اكمل‬‫ف‬ ‫...
‫اهب‬ ‫ز‬ ‫ف‬
‫وحت‬‫م‬ ‫ال‬ ‫غب‬
‫ك‬ ‫حب‬‫ف‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫امل‬
‫ينط‬
*******
‫قب‬ ‫ب‬‫حب‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫ال‬‫ق‬ ‫وف‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫و‬
******
‫هن‬‫سأ‬‫ب‬ ‫م‬ ‫قيض‬‫ي‬ ‫مع‬ ‫م‬
‫است‬ ‫ينهي‬‫ع‬ ‫ومه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ...
ْ ‫ه‬ ‫ك‬‫أ‬
****
‫ه‬ ‫اك‬‫ج‬ ‫اي‬
‫ع‬ ‫طل‬ ‫شه‬ ‫ع‬ ُ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حني‬
‫ك‬ ‫الرشو‬ ‫وق‬ ‫للهن‬ ‫س‬ ‫اكل‬ ‫وحتتلين‬
‫ين‬ ‫ا‬ ‫...
‫الاكمهل‬ ‫ل‬‫ؤ‬‫امل‬ ‫ا‬ ‫قب‬ ‫ت‬
‫يض‬ ‫ال‬ ‫اي‬ ‫وان‬ ‫مل‬
2013
‫و‬ ‫ام‬ ‫عسمل‬
 اسطنبول - رياض القاضي -
 اسطنبول - رياض القاضي -
 اسطنبول - رياض القاضي -
 اسطنبول - رياض القاضي -
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

اسطنبول - رياض القاضي -

621 views

Published on

كتاب الخواطر "رياض القاضي "

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

اسطنبول - رياض القاضي -

 1. 1. ‫أ‬‫ب‬‫ن‬‫سط‬ ‫اط‬ ‫ا‬ ‫كت‬ ‫يض‬ ‫ال‬ ‫اي‬ : ‫لف‬‫ؤ‬‫امل‬ ‫ي‬ ‫الت‬‫و‬ ‫نرش‬‫لل‬ ‫ليسمل‬ ‫ا‬ : ‫رش‬ ‫الن‬
 2. 2. ‫وب‬ ‫ال‬ ***** -1- ‫الا‬ ‫ال‬ ‫وط‬ ‫اي‬‫مش‬ ‫مل‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫وال‬ ُ ‫ا‬ ‫مغ‬‫أ‬ ‫م‬ ‫جئ‬ ‫امل‬ ‫اهي‬ ‫للي‬‫ا‬ ‫اهي‬ ‫مك‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫م‬ ُ‫ه‬‫خي‬ ‫ات‬ ‫مع‬
 3. 3. ‫ا‬ ‫الاج‬ ‫وط‬ ‫اي‬ ُ‫ج‬‫الا‬ ‫الطيب‬ ُ‫هل‬ ‫ح‬ ‫وطن‬ ‫اي‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫وال‬ ُ‫م‬ ‫والس‬ ‫ت‬ ُ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وال‬‫أ‬ُ‫خي‬ ‫خي‬ ‫ات‬ ‫ب‬ ‫والي‬ ُ‫مش‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اب‬ ‫تب‬ ‫هللا‬ ‫مس‬‫فبأ‬ -2- ‫امي‬ ‫ايع‬ ‫خي‬ ‫ايتأ‬ ‫ا‬ ‫ايغمل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫عسمل‬ ‫ط‬ ُ‫وُس‬ ُ‫ه‬ ‫ال‬ ‫وطين‬ ‫اي‬ ُ‫م‬ ‫ك‬ ‫حز‬ ‫لكام‬ ‫ر‬‫الرش‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫علي‬ ‫ا‬ ‫اطل‬‫و‬‫ر‬‫رش‬‫اي‬ ‫ال‬ ُ‫م‬‫امحل‬ ‫يف‬ ُ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫اح‬‫و‬ ‫م‬‫قب‬ُ‫وقز‬ ‫اواب‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫وم‬‫ين‬ ‫الت‬ ‫ين‬ ‫الت‬ ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫وم‬ ُ‫مك‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫ر‬ ُ‫ح‬ ‫وال‬ -3-
 4. 4. ‫يب‬ ‫ال‬ ‫ايوطين‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ايس‬ ‫ايجلي‬ ُ‫م‬ ‫الن‬‫و‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬ ُ‫حب‬ ‫ايص‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫مص‬ ‫ايع‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ج‬ُ‫ادل‬ ‫مس‬ ‫ايح‬ ‫ن‬‫ا‬ ُ ‫ل‬ ‫امل‬ ‫ج‬ ‫است‬ ‫لكام‬ ُ‫اعزت‬‫و‬ ‫اله‬ ‫ارس‬ ‫اجمل‬ ‫ض‬ ُ‫ت‬ ‫ا‬ ‫اب‬ ُ‫م‬‫فط‬ ‫م‬ ُ ‫الاخي‬ ُ ‫و‬ -4- ‫ي‬ ‫الااي‬ ‫تكل‬ ‫الي‬ ‫ت‬ ‫تكل‬ ‫الي‬ ‫ت‬‫و‬ ‫ج‬ ‫ب ا‬ ‫ي‬ ‫الااي‬ ‫ت‬ ‫مل‬ ‫ل‬‫و‬ ‫الح‬ ‫س‬ ‫اهن‬ ‫ي‬ ‫والت‬‫ه‬ ‫وطين‬ ‫س‬ ُ‫ف‬ ‫ااي‬‫رس‬‫ف‬ ُ‫م‬ ‫ال‬ ‫عسمل‬ ُ‫أ‬‫ز‬‫ت‬ ‫اس‬ ‫ايوطين‬ ‫ال‬ ‫الايوطين‬ ‫ئ‬ ‫ه‬ ‫ن‬‫فأ‬ ‫مت‬‫ل‬‫ام‬ ‫ال‬ ‫يف‬ ‫حب‬ُ‫ال‬ ُ‫م‬ ‫ال‬ ‫واب‬ *****
 5. 5. ‫اح ايم‬ ‫ن‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫سط‬‫أ‬ **** ‫ر‬‫حتض‬‫نب‬‫سط‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫يق‬ ‫اشتي‬ ‫ف‬‫ك‬‫كل‬‫الي‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫س‬ ‫اىل‬ ‫ق‬‫حب‬ ‫ن‬ ‫وس‬ ‫ق‬‫ل‬‫كل‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫غط‬ ‫ن‬ ‫ال‬‫مبن‬ ‫امتت‬‫و‬ .. ‫ت‬ ‫بي‬‫ط‬ ‫اىل‬‫سامئ‬ ‫اجلس‬‫يف‬‫هي‬ ‫م‬ ‫م اهي‬ ‫ي‬‫س‬ ‫م‬ ‫يف‬ ‫غ‬ ‫ات‬ ‫ف‬ ُ‫غ‬ ‫يف‬ ‫ايض‬ ‫اغ‬ ُ‫تب‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫هن‬ ‫ع‬ ‫احب‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫اكتب‬ ‫لين‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اخيت‬ ‫ء‬ ‫ض‬ ‫عسمل‬ ‫حب‬ ‫ع‬ ‫وع‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫احتيس‬‫ح‬ ‫س‬‫ؼمليليت‬ ‫اح‬ ‫يف‬ ‫نبي‬‫الامح‬ ‫ر‬‫ب‬‫ح‬‫ا‬ ‫م‬ ‫فهي‬ ‫نىس‬‫ا‬‫تين‬ ‫ع‬ ‫وخ‬ ‫م‬ ‫بلك‬
 6. 6. ‫اطف‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫هم‬ ُ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫سلط‬ ‫ان‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ُ ‫ي‬‫و‬ ‫اق‬ ‫لي‬‫و‬ ****
 7. 7. ‫ايق‬ ‫و‬‫أ‬ ***** ‫انق‬ ‫ايق‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫تغ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫خت‬ ‫س‬‫اي‬‫ا‬‫ا‬ ‫م‬ ‫لين‬ ‫ي‬ ‫اذلي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫اق‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫لني‬ ‫التب‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫حمك‬ ‫يين‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ن‬‫و‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫ل افاك‬ ُ ‫ت‬ *******
 8. 8. ‫اح‬‫رص‬‫ب‬ **** ‫اعمل‬‫بأ‬‫ي‬‫ك‬‫م‬‫ا‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ا‬‫ؤ‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫اح‬ ‫ق‬ ‫اعمل‬‫و‬‫ا‬‫تبه‬‫ك‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫اكل‬ ‫ب‬ ‫ليس‬ ‫الالك‬ ‫م‬ ‫نين‬‫ال‬‫سأ‬‫عرص‬ ‫اىل‬ ‫ن‬‫غمله‬ ‫عرص‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫غري‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫عي‬ ‫س‬‫ك‬‫كل‬ ‫خي‬ ‫ق‬ ‫نن‬‫ال‬‫أ‬‫ع‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫بغري‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫عسمل‬ ‫ان‬ ‫تل‬‫و‬ ‫ي‬ ‫خ‬‫الا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫ال‬‫ا‬‫رت‬ ‫ن‬
 9. 9. ‫و‬‫م‬‫ني‬ ‫ستب‬ ‫مغ‬‫ا‬‫و‬ ‫غ‬ ‫اث‬ ‫امجلي‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫كل‬ ‫اض‬‫و‬‫ه‬ ‫امل‬ ‫بيين‬‫ج‬ ‫ ا‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫عسمل‬ ‫شئ‬ ‫ر‬‫لك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫اىل‬ ‫ك‬ ‫ش‬‫ل‬ ******
 10. 10. ‫ق‬‫ز‬‫مم‬ ‫ا‬ ‫و‬‫أ‬ ***** ‫ا‬ ‫الاو‬ ‫تكل‬ ‫اي‬ ‫ر‬ ‫تب‬ ‫م‬‫هب‬ُ‫ح‬ ‫م‬‫اب‬ ‫ليس‬‫يري‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫رث‬ ‫تب‬‫أ‬ ‫ر‬‫ذل‬ ‫يف‬ ‫ب‬ ‫مف‬ ‫الاشتي‬ ‫ان‬ ‫س‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫حت‬ ُ‫ت‬‫و‬‫اب‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫الاط‬ ‫م‬ ******
 11. 11. ‫ب‬ ‫ا‬ ‫وائ‬ ‫م‬ **** ‫يت‬ ‫ي‬‫ايس‬ ‫جامكل‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫ز‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫هن‬ ‫وصف‬ ‫يف‬ ‫م‬ ‫اله‬ ‫جخ‬ ‫و‬ ‫ب‬‫و‬
 12. 12. ‫ر‬‫لك‬ ْ ‫ا‬‫ام‬.. ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫اشمل‬ ‫يح‬ ‫ي‬‫جامكل‬‫مجيةل‬ ‫ء‬ ‫ي‬‫ابش‬ .. ‫ا‬ ‫ا‬‫الت‬ ‫ي‬ .. ‫اشتي‬ ‫عسمل‬ ‫ق‬ ‫اشتي‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫فأ‬‫ر‬‫س‬ُ‫ط‬‫غزكل‬ ‫يف‬‫ا‬ ‫ادلي‬ ‫عسمل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫لكام‬‫ام‬ ‫ال‬ ‫الا‬ ‫عسمل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫امل‬ ‫ت‬‫و‬‫ش‬‫ال‬ ‫لكام‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ر‬‫زت‬ ‫قين‬ ‫حت‬ ‫ت‬ ‫مه‬ ‫ف‬‫شئ‬ ‫لك‬ ‫ء‬ ‫اط‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫اخيل‬ ‫يف‬ *** ‫اح‬‫و‬ ‫يت‬ ‫ي‬‫س‬ ‫شمل‬ ‫مسح‬‫فأ‬ ‫خكل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اىل‬ ‫احت‬‫و‬ ‫خ‬ ‫ا‬‫اخكل‬ ‫اىل‬ ‫فري‬ ‫خ ا‬ ‫م‬ ‫قلب‬ ‫يف‬ ‫يمك‬ ‫م‬ ‫تطل‬‫اس‬‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫وابين‬ ‫يف‬ ‫لين‬ ‫ل‬ ‫ك‬‫كل‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫رس‬ ‫اج‬
 13. 13. ‫ا‬ ‫الال‬ ‫ب‬‫ش‬‫أ‬ ***** ‫ين‬ ‫تط‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬‫اش‬.. ‫يهن‬ ‫ت‬ ‫اليت‬ ‫اي‬ ‫ين‬ ‫يط‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫شئ‬ ‫ر‬‫لك‬‫و‬ ‫ا‬‫رص‬‫ال‬ ‫ال‬ ‫ني‬‫الا‬ ‫ا‬ ‫كل‬ ‫و‬ ْ ‫ش‬ ٍ ‫برسوا‬ ‫ف‬ ‫املث‬ ‫ال‬ ‫م‬‫ين‬ ‫تط‬ ‫ا‬ ‫الاص‬ ‫ايع‬ ‫امل‬ ‫يف‬ ‫ال‬ ‫ويف‬ ‫اليت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫خ‬ ‫لك‬ ‫ويف‬ ‫ه‬ ‫امس‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫مف‬ ‫؟‬ ‫امس‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬‫ل‬‫ني‬‫الا‬ ‫ش‬
 14. 14. **** ‫م‬ ‫ن‬ ‫هت‬‫س‬ ‫غ‬ ‫وف‬ ‫ح‬ ‫يم‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫خن‬ ‫يف‬ ‫ع‬ ‫ضل‬ ‫ويف‬ ‫قليب‬ ‫نب‬‫و‬ ‫ه‬ ‫امل‬ ***** ‫س‬ ‫ا‬ ‫مل‬ ‫ب‬‫اش‬ ‫ظ ا‬ ‫تط‬‫فيت‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫فيت‬ ‫غ‬‫ايتن‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫تزخ‬ ‫اليت‬ ‫تي‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫ااثيث‬‫و‬‫ب‬ُ ‫ال‬ ‫لن‬ ‫تب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫بيت‬ ‫م‬.. ‫امس‬ ‫حت‬ ‫كتب‬ ‫ت‬ ‫مل‬ ‫و‬ ‫ب‬‫و‬‫امل‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫بيين‬‫ج‬ ‫عسمل‬ ُ ‫غ‬‫للحز‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫ك‬ ‫عسمل‬ ‫ث‬ ‫تن‬‫و‬‫رث‬ ‫مب‬ ‫ء‬ ‫ي‬‫اش‬ ‫بني‬ .. ‫م‬ ‫شي‬‫ال‬ ‫م‬ ‫وشي‬‫ال‬‫باكء‬ ‫م‬ ‫وشي‬‫ا‬‫ي‬
 15. 15. ‫ئ‬ ‫س‬‫ت‬‫ي‬‫مم‬ ***** ‫ق‬‫ز‬ُ‫م‬ ‫مث‬ ‫تب‬ُ‫ك‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫مت‬‫س‬ ‫واكهن‬ ‫ث‬ ‫تغ‬‫اس‬‫و‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫هت‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫است‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫اه‬ ‫ك‬ ‫ف‬ ‫هي‬ ‫ج‬ ‫امغ‬ ‫ينني‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫مث‬
 16. 16. ‫تبيك‬ ‫الي‬ ‫ب‬ ‫اي‬ ‫ت‬ ‫فل‬ ‫امل‬ ‫ال‬ ‫حب‬ ‫ص‬ ‫صب‬ ‫لك‬ ‫وء‬ ‫هب‬ ‫هت‬ ‫قه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ويه‬ ‫نيس‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ه‬ ‫امل‬ ‫كل‬ ‫يف‬
 17. 17. ‫يت‬ ‫سني‬ ‫مي ا‬ ‫ي‬‫ع‬ ****** ‫ف‬ ‫نين‬‫ا‬ ‫اعمل‬‫الي‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ع‬‫ب‬‫س‬ ‫م‬ ‫نين‬‫ا‬ ‫الا‬ ‫لغ‬ ‫الاجي‬ ‫طب‬ ‫اخمل‬ ‫مري‬‫ك‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫تلي‬ ‫ام‬ ‫ب‬ ‫عيل‬ ‫تج‬‫س‬ ‫اليت‬ ‫بلك‬‫ك‬ ‫حب‬ ‫رس‬ ‫امل‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫غري‬‫م‬ ‫ه‬ ‫بي‬‫حت‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ه‬‫سأ‬ ‫اين‬‫و‬ ‫ج‬ ‫بن‬ ‫نئ‬‫هت‬‫و‬‫ص‬ ‫خ‬‫ا‬ ‫ج‬ ‫اء‬ ‫و‬ ‫م‬‫مصيت‬
 18. 18. ‫م‬ ‫ص‬ ‫يين‬ ‫يب‬‫ف‬ .. ‫امئ‬ ‫نين‬ ‫خي‬ ‫اذلي‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ني‬ ‫تب‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫لغ‬ ‫حيهن‬ ‫م‬ ‫تت‬‫و‬ ********
 19. 19. ‫كل‬ ‫الاخ ا‬ ‫ييت‬ ‫ه‬ ***** ‫اليت‬ ‫م‬ ‫اىل‬ ‫جي‬ ‫بن‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزه‬ ‫حب‬ ‫ص‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ اع‬ ‫اق‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ح‬‫اخيل‬ ‫م‬ ‫اي‬ ‫ك‬ ‫لك‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫است‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫ال‬‫حب‬ ‫عسمل‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫ا‬ ‫اك‬‫ؤو‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫اق‬ ُ ‫خرت‬ ‫ف‬‫هم‬‫وف‬ ‫ك‬ ‫ر‬‫ب‬ُ‫ح‬ ‫ن‬ ‫يف‬ ‫ين‬ ‫لت‬‫ػمليط‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ويف‬ ‫اي‬ ‫ػملت‬ ‫لك‬ ‫ويف‬ ****
 20. 20. ُ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬‫ب‬ ***** ‫ي‬ ‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫الب‬ ‫تكل‬ ‫خلف‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫فرتي‬ ‫يف‬ ‫ط‬ ‫تت‬.. ‫ملهتب‬ ‫و‬ ‫ح‬‫وحت‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ض‬‫خ‬ ‫اق‬ ‫او‬‫قه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وص‬ ‫ات‬‫أ‬‫امجليةل‬ ‫هت‬ ‫وج‬ ‫يف‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ال‬‫كي‬ ‫الب‬ ‫او‬ ‫ف‬‫ثهت‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ئف‬ ‫يف‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ات‬ ‫ين‬ ‫تن‬ ‫لكام‬ ‫ات‬ ‫عين‬ ‫وخت‬ ‫س ايح‬‫هب‬ ‫ين‬ ‫وج‬ ‫حيب‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ارس‬ ‫ابكي‬ ‫تنحين‬ ‫مث‬‫ه‬ ‫م‬ .. ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ .. ‫يت‬ ‫وج‬ ‫م‬ ‫مثين‬‫ل‬ ‫ف‬ .. ‫ت‬ ‫م‬ ‫عن‬ ‫الاجش‬ ‫كتكل‬‫ه‬ ‫ه‬‫ا‬‫ل‬‫صري‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫مل‬ ‫ب‬ ‫مف‬ ‫االثنني‬ ‫حن‬ ‫كن‬ ‫ك‬ ‫الا‬ ‫سه‬ ‫يف‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬‫عسمل‬‫ين‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫اشتي‬‫له‬‫و‬‫ن‬ ‫اجمل‬ ‫ن‬ ‫للي‬‫ا‬ ‫كل‬ ‫قلب‬ ‫م‬‫لي‬ ‫ال‬.. ‫شئ‬ ‫لك‬ ‫ى‬‫هت‬‫ان‬ ..
 21. 21. ‫افي‬ ‫غ‬ ‫ا‬‫امل‬ ****** ‫هت‬ ُ‫ب‬ ‫تكل‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫خرصه‬ ‫اىل‬ ‫ه‬ ‫اس‬ ‫تله‬‫حت‬ ‫ين‬ ‫تغ‬ ‫م‬ ‫عن‬ ‫اسريه‬ ‫اظ‬ ‫ه‬ ‫هن‬ ‫يين‬ ‫تن‬ ‫ليل‬ ‫يف‬‫املل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سط‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫حب‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫امل‬ ‫هج‬ ‫م‬ ‫يف‬ ‫اهج‬ ‫ام‬ ‫حت‬ ‫ر‬‫مل‬‫ت‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫اكني‬ ‫ب‬ ‫اانميل‬ ‫يله‬‫يط‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫اط‬ ‫خ‬ ‫سه‬ ‫حت‬ ‫ت‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫م‬ ‫عسمل‬ ‫مي‬ ‫ال‬ ‫اي‬ ‫ب‬‫اش‬ ‫اكل‬ ‫ف‬‫هت‬ ‫قه‬ ‫لتحتيس‬ ‫جتلس‬ ‫م‬ ‫ن‬.. ‫م‬ ‫بت‬‫ت‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫عسمل‬ ‫مي‬ ‫م‬‫ن‬ ‫و‬ ‫امل‬ ‫لكاميت‬ ‫ثهت‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫الا‬ ‫عسمل‬
 22. 22. ‫اايم‬ ‫اش‬ **** ... ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫اايم‬ ‫اش‬ ‫ا‬ ‫وشه‬ ‫ني‬‫س‬‫و‬ ‫وف‬ ‫مين‬ ‫عليت‬ ‫ا‬ ‫كيف‬‫شمل‬‫ال‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫م‬ ‫شمل‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫لغ‬ُ‫ي‬‫ل‬ ‫ااييم‬ ُ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وشه‬ ‫نيين‬‫س‬‫و‬ ‫ع‬ ‫حض‬ ‫يف‬ ‫ان‬ ‫ف‬
 23. 23. ‫ا‬ ‫ج‬ ‫جخ‬ ‫ج ا‬ ‫بيب‬ ‫ا‬ ‫ائيت‬ ‫ش‬ ‫ااي‬ ‫عط‬ ‫غري‬ ‫م‬‫عيل‬ ‫ر‬‫عيل‬ ‫تبيك‬‫ال‬ ‫ي‬‫س‬ ‫الااي‬ ‫لب‬ ‫ترتكين‬‫و‬‫ين‬‫ز‬‫ح‬ ‫ر‬ ‫لت‬‫ام‬ ‫ال‬ ‫عين‬ ‫حي‬ ‫اخ‬ ‫ح‬ ‫ت‬‫و‬ ‫ك‬ ُ ‫ع‬ ‫ا‬‫ف‬‫يئ‬ ‫ج‬‫ر‬‫عيل‬ ‫يس‬ ‫ت‬ ‫ر‬‫ال‬‫ا‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫اك‬ ‫ا‬ ‫عت‬ ‫وس‬ ‫دلي‬ ‫ا‬ ‫ل اعت‬‫سبي‬ *******
 24. 24. ‫رسحي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫لطل‬‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫كل‬ ******* ‫مل‬ ُ‫اكب‬‫أ‬‫؟‬ ‫حي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫ف‬ ‫تن‬‫ه‬ ‫س‬ ‫م‬‫افيئ‬ ‫م‬ ‫عسمل‬ ‫ائ‬ ‫ح‬ ‫تح‬ ‫لن‬‫ش‬ ‫و‬‫ي‬‫رتحي‬ ‫ن‬‫و‬ ‫ين‬ ‫ص‬ ُ ‫و‬ ‫عين‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫لكاميت‬ ‫ه‬ ‫ت‬‫و‬‫ت‬‫و‬‫مسني‬ ‫اكلي‬
 25. 25. ‫ي‬ ‫ال‬ ‫بتكل‬ ‫اس‬ ‫ا‬ ‫تكل‬‫و‬ ‫الرسحي‬ ‫الاش‬ ‫ال‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ا‬‫وع‬ ‫ال‬ ُ ‫تل‬ ‫ا‬‫و‬‫بيين‬ ُ‫حت‬‫ف‬‫ك‬‫كل‬‫صن‬ ‫احسمل‬ ‫أ‬‫ا‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫الرصحي‬ ‫وهج‬ ُ ‫بي‬ ‫يب‬‫علن‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫م‬ ‫ر‬‫احب‬ ‫ي‬ ‫تل‬ ‫حب‬ُ‫ه‬‫ر‬‫ت‬‫س‬ ‫رتحي‬ ‫امل‬ ‫الطلي‬ ‫اذلهيب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ********
 26. 26. ‫ن‬‫ع‬ ‫بط‬ ****** ‫عن‬ ‫بط‬ ‫اي‬ ‫خت‬ ‫ف ا‬ ‫بطت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫يق‬ ‫م‬ ‫عسمل‬ ‫جل‬ ‫ا‬ ‫بيب‬ ‫ف‬ ‫وس‬‫أ‬‫ك‬ ‫لت‬‫بت‬‫ع‬‫ا‬ ‫غريه‬ ‫ء‬ ‫الن‬ ‫م‬ ‫تنط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫يئ‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ليليت‬ ‫يف‬ ‫له‬ ‫غي‬ ‫ص‬ ‫ك‬‫سأ‬ ‫ك‬ ‫املط‬‫و‬ ‫الا‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫س‬ ‫له‬ ‫جي‬‫أ‬‫و‬ ‫س‬‫أ‬‫و‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫عيهن‬ ‫يف‬ ‫مس‬ ‫يق‬ ‫و‬ ‫الا‬ ‫قه‬‫رت‬‫الخي‬ ‫ببح‬ ‫ط‬ ‫ػمل‬ ‫فهى‬
 27. 27. ‫يف‬ ‫الاح‬ ‫بب‬ ‫تين‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫غملن‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫يئ‬ ‫ت‬‫وش‬ ‫ك‬ ‫الحي‬ *******
 28. 28. ‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫مق‬ ****** ‫املغزت‬ ‫ايمقييص‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫بين‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫وع‬‫املن‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫مل‬‫ا‬ ‫مقييص‬ ‫خي‬ ‫تكل‬‫هل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ا‬‫ري‬‫بن‬ ُ ‫يبل‬ ‫حني‬ ‫بيب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫س‬‫ثيت‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫م‬‫و‬‫ت‬ ‫ي‬
 29. 29. ‫تج‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫امل‬ ‫نه‬‫و‬ ‫ب‬ ‫يب‬ ‫ع‬ ‫ئ‬ ‫ك‬ ‫ج‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫أ‬‫ته‬‫يته‬‫ل‬‫واي‬ ‫ب‬ ُ ‫حيت‬‫يق‬ ‫الب‬‫ب‬ُ ‫ابل‬ ‫يل‬ ‫ح‬ ‫وحيت‬ ُ‫ه‬ُ‫ب‬‫وح‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫قه‬ ‫ش‬ ‫هن‬ ‫بني‬ ‫ا‬ ‫كامء‬‫ي‬‫ين‬ *******
 30. 30. ‫ا‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ال‬ **** ُ ‫ال‬ ‫اهير‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ايم‬‫اب‬‫اء‬ ‫الاع‬ ‫الخ‬ ‫ء‬ ‫اش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ايم‬ ‫خري‬ ‫م‬ ‫اكرث‬ ‫ب ائمك‬ ‫اء‬ ‫اع‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫وان‬ ‫غ‬ ‫الي‬‫و‬ ‫ء‬ ‫الاحي‬ ‫ممت‬ ‫ه‬ ‫لمت‬ُ‫ط‬ ‫ايامن‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ج‬ ‫الا‬ ‫لمت‬ ‫ح‬ ‫جي‬ ‫رئ‬ُ‫ب‬‫ك‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫الرش‬‫و‬ ‫اب‬ ‫او‬ ‫لك‬ ُ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ف‬‫ء‬ ‫اك‬ ‫ا‬ ‫للخ‬ ‫ال‬ ‫امء‬ ‫ال‬ ‫لتكل‬ ‫ابكي‬ ‫ن‬ ُ ‫عي‬ ‫ف‬‫عسمل‬ ‫م‬ ‫ي‬‫حاك‬‫ل‬ ‫ا‬‫بب اء‬ ‫يبلهيم‬ ‫ا‬ ‫ب اء‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫اقىس‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫مت‬‫ل‬ ‫ف‬ ‫يتمك‬‫ل‬ ‫واي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الاتلك‬‫ه‬ ‫ء‬ ‫الاحي‬ ‫الك‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫فهى‬ ‫ء‬ ‫علي‬ ‫ح‬ ‫احص‬‫و‬ ‫اب‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫الت‬ ‫حن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ب‬‫ء‬ ‫ن‬‫و‬ ‫اخن‬ ‫احص‬ ‫أ‬ْ‫مت‬‫ضي‬‫لمك‬ ‫ف‬‫بأ‬‫ء‬ ‫مج‬ ‫الا‬ ‫طني‬ ‫ي‬‫ش‬ ‫ء‬ ‫نبي‬‫الا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نن‬‫ا‬ ‫يمت‬ ‫ن‬‫و‬ ‫املغرب‬ ‫الزم‬ ‫ع‬ ‫في‬ ‫مل‬‫ا‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫تت‬‫ي‬ ‫ب‬‫ء‬ ‫ابلغب‬ ‫مل‬ ‫ال‬
 31. 31. ‫ن‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ْ ُ‫س‬ُ ****** ‫الان‬ُ‫س‬ُ ْ ‫ب‬ ‫غ‬‫تين‬ ‫ام‬‫و‬ ُ‫ق‬‫ا‬ ‫والا‬ ‫الاكتب‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ش‬ ‫فهي‬ ‫ين‬ ‫تغي‬‫ب‬ ‫اب‬ ‫مت‬‫و‬‫ن‬‫الاجع‬ ‫عين‬ ‫ين‬ ‫متن‬‫و‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ُ‫ُب‬ ‫بلك‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫ت‬‫ب‬ ‫غ‬ ‫ن‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫جه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬‫و‬‫نج‬ ‫اك‬ ‫ر‬‫اهت‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫اجملن‬‫عيين‬ ‫يف‬ ‫ج‬ ‫ابين‬ ‫ين‬ ‫تهت‬‫و‬ ُ‫ب‬ ُ‫س‬ ‫ب ا‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫تكل‬ُ‫س‬ُ ‫ن‬ ‫م‬ُ‫ه‬ ‫الط‬ ‫وهجه‬ ‫اغت‬ ُ‫طبهت‬ ‫خ‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫عهن‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫و‬ْ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫غ‬ ‫ك‬ ‫فهى‬‫نىث‬‫م‬ ‫عن‬ ‫نىث‬‫ك‬ ‫لي‬‫ت‬‫رس‬‫جبن‬ ‫ت‬‫و‬
 32. 32. ‫بين‬ ‫تت‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫اهم‬ ‫ق‬ ‫ف‬‫أ‬‫ص‬ ‫ف‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ن‬ ‫ق‬‫ا‬‫ل‬‫مهن‬ ‫نت‬ ‫اتتين‬‫و‬ ‫ا‬‫ص‬ ‫ال‬‫تغل‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬ ُ‫س‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫تكل‬ ‫ر‬‫مي‬‫اكل‬‫يه‬‫ايي‬ ‫خط‬ ‫تغ‬ ‫تن‬ ‫هلهت‬ ‫جت‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫ج‬ ُ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ئ‬ ‫ق‬ ‫عسمل‬ ‫ابط‬ ‫ا‬‫أ‬‫عسمل‬‫ي‬ ‫ع‬ ‫م‬‫ه‬ ‫م‬ ‫تن‬‫و‬ ‫تث‬ *******
 33. 33. ‫س‬ ‫ن‬‫ه‬ ‫اىل‬‫اء‬ ‫ل‬‫ا‬ ****** ‫ي‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫تكل‬ ‫ا‬‫و‬‫قيهن‬ ‫خت‬ ُ ‫ن‬‫ا‬ُ‫ط‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫اكمل‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫رس‬ ‫ن‬ ‫كن‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫مجيةل‬ ‫لي‬ ‫غ‬ ‫يك‬ ‫ب‬‫وش‬ ‫ليت‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫مأ‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ه‬‫قبكل‬‫ا‬‫ء‬ ‫لن‬ ‫الامي‬ ‫م ايني‬ ُ ‫وقط‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫نين‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫انىس‬ ‫فمل‬ ‫ج‬ُ‫خ‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫امجل‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬‫ز‬‫ح‬ ‫شمل‬ ‫الت‬‫ر‬‫عيل‬
 34. 34. ‫اهب‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫وحت‬‫م‬ ‫ال‬ ‫غب‬ ‫ك‬ ‫حب‬‫ف‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫امل‬ ‫ينط‬ *******
 35. 35. ‫قب‬ ‫ب‬‫حب‬‫ا‬‫ا‬‫و‬‫ال‬‫ق‬ ‫وف‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ****** ‫هن‬‫سأ‬‫ب‬ ‫م‬ ‫قيض‬‫ي‬ ‫مع‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫ينهي‬‫ع‬ ‫ومه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ين‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫رس‬‫اكل‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫لن‬ ‫ن‬‫و‬ ‫غله‬ ‫ان‬ ‫ظه‬ ‫عسمل‬ ‫تل‬‫و‬ ‫اميش‬‫و‬‫ابكي‬ ‫الاجش‬ ‫ين‬ ‫اف‬ ‫ت‬ ‫كل‬ ‫ف‬‫افي‬ ‫خ‬ ‫هت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تبهت‬‫ك‬ ‫ق‬ ‫ن‬‫اك‬ ‫عسمل‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫خط‬‫ان‬ ‫اعام‬ ‫ين‬ ‫ق‬ ُ ‫مج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫حىت‬‫ق‬ ُ‫ح‬‫و‬ ‫ن‬ ‫اي‬‫ك‬ ‫ن‬‫ا‬‫ك‬‫كل‬ ‫امس‬ ‫ال‬ ‫ايم‬‫ر‬‫ن‬‫س‬ ‫وال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ايم‬ُ‫ح‬‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫عين‬ ‫امل‬ ‫حب‬ ‫ل‬‫فأ‬ ‫ج‬ ‫ا‬‫أ‬‫ل‬ ‫مين‬ ‫اكرث‬ ‫اقرتيب‬‫عن‬ ‫ك‬ ‫وك‬ ‫و‬‫ك‬ ‫ب‬ ‫بغ‬ ‫متح‬ ‫ال‬‫ييت‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ثت‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫يل‬ ‫اج‬‫و‬‫م‬‫ك‬ ‫ي‬‫س‬‫ع‬‫ك‬‫كل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ *****
 36. 36. ْ ‫ه‬ ‫ك‬‫أ‬ **** ‫ه‬ ‫اك‬‫ج‬ ‫اي‬ ‫ع‬ ‫طل‬ ‫شه‬ ‫ع‬ ُ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حني‬ ‫ك‬ ‫الرشو‬ ‫وق‬ ‫للهن‬ ‫س‬ ‫اكل‬ ‫وحتتلين‬ ‫ين‬ ‫ا‬ ‫يف‬ ُ‫س‬ ‫هت‬:‫ك‬ ‫ح‬ ‫صب‬‫ي‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫وحب‬‫يئ‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫بن‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ‫وخ‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫اك‬‫يين‬ ‫هت‬ ‫حني‬‫ك‬‫ش‬ ‫م‬ ‫بي‬ ‫م‬‫ب‬ُ‫ح‬‫ا‬‫ك‬‫ع‬‫الرشو‬ ‫وق‬ ‫نني‬ ********
 37. 37. ‫الاكمهل‬ ‫ل‬‫ؤ‬‫امل‬ ‫ا‬ ‫قب‬ ‫ت‬ ‫يض‬ ‫ال‬ ‫اي‬ ‫وان‬ ‫مل‬ 2013 ‫و‬ ‫ام‬ ‫عسمل‬

×