Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikastaroak08 Ii

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikastaroak08 Ii

 1. 1. <ul><li>TEKNOLOGIAK IRAKASKUNTZAN II </li></ul>
 2. 2. BIDEO DIGITALA <ul><li>GRABAKETA: BIDEO KAMARA, ARGAZKI KAMARA </li></ul><ul><li>EDIZIOA : MOVIE MAKER, PINACLE, STUDIO </li></ul><ul><li>ZABALTZEA : YOU TUBE </li></ul>
 3. 3. MOVIE MAKER
 4. 6. KALTURA
 5. 7. E-LEARNINGKO PLATAFORMAK <ul><li>MOODLE </li></ul><ul><li>IKASTAROAK…. </li></ul><ul><li>BALIABIDEAK: FORAK, AKTIBITATEAK, TAILERRAK… </li></ul>
 6. 8. ELEARNINGO PLATAFORMAK
 7. 9. ELEARNINGEKO EHU/UPVko KANPUS BIRTUALA
 8. 10. IKASTARO BAT MOODLEZ EGINDA
 9. 13. PERSONAL LEARNING ENVIRONENT
 10. 14. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>IKASGELA: ALDATZEN ARI DEN AGERTOKIA </li></ul><ul><ul><li>Konstruktibismoari esker, ikaslea subjektutzat gehiago estimatzen da eta irakaskuntza bere ikuspuntutik abiatzen da. Edukiak eta jarduerak, esanguratsuagoak IZAN BEHAR DIRA dira. </li></ul></ul><ul><li>IKASLEAN OINARRITUTAKO IRAKASKUNTZARA ALDATZEA </li></ul><ul><ul><li>Teknologiaren erabilpen azkarra eta eskuragarriari esker, ikasleari goi mailako abileziak eskuratzen laguntzeko etengabeko eskaera bat da. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaskuntzaren aldaketak, kritikoagoak eta sormen handiagokoak izatea eskatzen du. Aldaketa horrek, gizabanako gehienek nola ikasten duten ulertzea izan behar du. </li></ul></ul>
 11. 15. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><ul><li>Ikasleek, ezagutza berriak egoera berrietara moldatzeko eta arazoak konpontzeko, teknikak, metodoak eta teknologia bereganatzen lagundu behar zaie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arazoak aurkitu, konpondu eta esperimentatzeko talde lanean aritzea estrategia egokia da. Lan egiteko modu honek, aldaketa bat eskatzen du irakaskuntza planifikatu, osatu eta ebaluatzeko eran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaslean oinarritutako irakaskuntza ereduan, ikaslea informazio iturri eta baliabide ezberdinen artean inplikatua dago eta irakaslea ikaskuntza- helburuak gauzatzen laguntzen duen gidaria bilakatuko da. </li></ul></ul>
 12. 16. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>IRAKASKUNTZA, IKASKUNTZA ETA TEKNOLOGIA </li></ul><ul><li>Irakaskuntza edo heziketa ikasteko baldintzak propio gauzatzea da. </li></ul><ul><li>Irakaskuntza diseinatzerakoan, ikaskuntza printzipioak moldatu esku-hartze planari egokituta. </li></ul><ul><ul><li>Baliabide, material eta jarduera didaktikoak aukeratu </li></ul></ul><ul><li>Irakaskuntza prozesuan ikaskuntza da funtsezkoena </li></ul><ul><ul><li>Helburu honen inguruan, estrategia didaktikoa diseinatu, baliabideak garatu eta praktikan jarri </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologiari eginkizun garrantzitsua zuzendu </li></ul></ul><ul><li>Teknologiak gure bizimodua aldatu du </li></ul><ul><li>Teknologiak ahalmen handia du norberak ikasteko eta besteei ikasten laguntzeko. </li></ul>
 13. 17. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>IRAKASKUNTZAREN TEORIAK ETA TEKNOLOGIA </li></ul><ul><li>Ikaskuntzaren teoriak gizabanakoak ezagutza berriak nola eskuratzen dituen azaldu </li></ul><ul><li>Ikaskuntzari buruzko azterketak kontuan izan irakaslea eta baita ikaslea ere </li></ul><ul><li>Ikaskuntza kontzeptu zabala, ingurunearekiko elkarreraginaren ondorioz sortu. </li></ul><ul><ul><li>Esperientzia batek gizabanakoaren ezagutzan edo jarreran nolabaiteko aldaketa iraunkorra sorrarazi </li></ul></ul><ul><li>Ikaskuntzaren azterketaren onurak hezkuntzan: eraginkortasuna areagotzea, eraginkortasuna indartzea eta heziketaren erakargarritasuna handitzea </li></ul><ul><li>Teknologia modu adierazgarri eta kritikoan erabil daiteke ikasgelan </li></ul><ul><ul><li>Irakatsi eta ikasteko informatika programak sortzea </li></ul></ul><ul><ul><li>Hauekin ikasgelan praktikak egin eta jarduerak garatu. </li></ul></ul>
 14. 18. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>Hainbat teoria oinarri dira informatika-programen erabileran eta garapenean eta ikasgelen ordenagailuak hartzen duen eginkizunaren funtsak ezartzen ditu. </li></ul><ul><li>Ikastun batzuentzat abilezia desberdinak behar dira, beraz, laguntzak ikuspegi desberdinetatik erabili. </li></ul><ul><ul><li>Honek ikasle eta irakaslearen rolean aldaketak eskatu. </li></ul></ul>
 15. 19. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>TEORIA KONDUKTISTA </li></ul><ul><li>Inguruneak aurrekari bat du, eta horrek jarrera bat bultzatzen du eta ondoren ondorioa dator. </li></ul><ul><li>TEORIA KONSTRUKTIBISTA </li></ul><ul><li>Teoria honek esperientziatik abiatuta eraikitako esanahiaren aldaketa gisa deskribatzen du ikaskuntza. </li></ul><ul><li>Informazioaren prozesamenduari buruzko teoriak esperientziaren irudikapen objektibotzat definitzen du ezagutza. </li></ul><ul><li>Teoria kostruktibistak, esperientziaren interpretazio subjektibotzat. </li></ul><ul><li>Ikaskuntza interpretazio berrien eraikuntzarekin lotzen da. </li></ul><ul><li>Teoria kostruktibisten barruan, batzuentzat gizabanakoaren jarduerak du lehentasuna, beste batzuentzat gizarte-testuinguruarenak . </li></ul>
 16. 20. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>Ikastunak duen ezagutzaren, gizarte testuinguruaren eta konpondu beharreko arazoen arteko elkarreragin konplexuak baldintzatzen du ikaskuntza. </li></ul><ul><li>Bi ezaugarri dira funtsezkoak, ikaskuntzaren testuingurua eta lankidetza hain zuzen. </li></ul><ul><li>GIZARTE-KONSTRUKTIBISMOA </li></ul><ul><li>Gizarte-testuinguruak zuen garrantzia Vygosky-rentzat. </li></ul><ul><li>Garatzeko behar dituen tresnak ematen dizkio haurrari kulturak. </li></ul><ul><li>Gurasoak eta irakasleak aipatutako kultura tresnen gidari dira, hizkuntza, kultur-historia eta gizarte-testuingurua barnean hartuta. </li></ul><ul><li>Informazioa biltzeko baliabide elektronikoak erabiltzen ditugu. </li></ul><ul><li>Vygotsky-ren ustez ikaskuntza gizartearen eraginpeko jarduera dela esaten du. </li></ul><ul><li>Pentsatzeko eta arazoak konpontzeko abileziak hiru kategoria hauetan sailka daitezke: haurrak bere kasa egin dezakeena, egin ezin dezakeena eta besteen laguntzarekin egin dezakeena. </li></ul>
 17. 21. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>Vygotsky-ren teoriatik lau printzipio ondoriozta daitezke: </li></ul><ul><ul><li>Komunikazioa, harremana eta elkarreragina sustatzeko teknologia erabiltzeak mesedegarria izan behar du. </li></ul></ul><ul><ul><li>Garapen potentzialeko zona gida bat izan daiteke curriculuma eta irakasgaiak antolatzeko eta ikasleari ikaskuntzak erraztuko dioten baliabideak gaineratzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaskuntza testuinguru adierazgarrian sortu behar da. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eskolaz kanpoko ikaskuntza-esperientziak eskolako esperientziekin lotzea. </li></ul></ul>
 18. 22. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>TEKNOLOGIAREN ERABILERA KONSTRUKTIBISTA </li></ul><ul><li>Ikaskuntza konstruktibistaren printzipioak hauek dira: </li></ul><ul><ul><li>Errealitatearen irudikapen ugari ematea </li></ul></ul><ul><ul><li>Ezagutzan oinarritzea </li></ul></ul><ul><ul><li>Zereginak aurkeztea </li></ul></ul><ul><ul><li>Testuinguruaren eta edukiaren araberakoa da </li></ul></ul><ul><ul><li>Lankidetza </li></ul></ul><ul><li>Benetako heziketa bat emateko, hezkuntza lankidetzan oinarritu behar da, sortzen diren arazoen irtenbidea kideen artean bilatuz..Elkarlaneko ikaskuntzak zera eskatzen du: </li></ul><ul><ul><li>ikasgaia gainerako kideei erakusteko estrategiak sortzea </li></ul></ul><ul><ul><li>antolatuta eta bideratuta egotea </li></ul></ul><ul><ul><li>zereginak banatzea helburu komun bat lortzeko </li></ul></ul><ul><ul><li>metodologia egonkorra, luzaroan erabil daitekeena </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikazio abileziak </li></ul></ul>
 19. 23. KONSTRUKTIBISMOA ETA TEKNOLOGIA <ul><li>Konstruktibismoaren zati handi bat, elkarlanak eta ikasleen erabakietan oinarritutako irakaskuntzak islatzen dute, konstruktibismoaren oinarrian ideia hauek aurkitzen direlarik: </li></ul><ul><ul><li>elkarlanekoa da </li></ul></ul><ul><ul><li>enfasia prozesuan dago, ez edukietan </li></ul></ul><ul><ul><li>ikusmolde eraldatzailea du </li></ul></ul><ul><ul><li>motibazioa endogenoa da, barrutik sortzen dena </li></ul></ul><ul><ul><li>subjektua da protagonista, nahiz eta ardatza taldea den </li></ul></ul><ul><ul><li>ikaslearen ezagutzetatik abiatzen da </li></ul></ul><ul><ul><li>helburua: pentsatzea-eraldatzea </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikazioan/elkarrizketan oinarritzen da gogoeta eta ekintza bultzatzeko </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslearen rola laguntzaile/animatzailea </li></ul></ul><ul><ul><li>Partaidetza/jarduera bultzatzen da sormena suspertuz eta autonomia garatuz </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilaketa-bidea erabiltzen du akatsen bidez ikaskuntza eraikitzeko. </li></ul></ul><ul><li>Teknologiaren erabilera konstruktibistari buruz hitz egiten dugunean, zurruna eta errepikakorra izango ez den prestakuntzaz ari gara. </li></ul>
 20. 24. GALDERAK <ul><li>1. Zein da konstruktibismoaren ikuspegia? </li></ul><ul><li>2. Nolakoa izan behar du irakaskuntzaren aldaketak? </li></ul><ul><li>3. Nola erabili behar da teknologia ikasgelan? </li></ul><ul><li>4. Esan zein diren Vigotsky-ren teoriako lau ondorioak </li></ul><ul><li>5. Zeintzuk dira eredu instrukzionista eta konstruktibistaren arteko desberdintasunak? </li></ul>

×