Vimus-tilanne projektikokoukseen 180210

458 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

Vimus-tilanne projektikokoukseen 180210

  1. 1. Jatkohankesuunnittelu ”Somus 2” Ns. Vimus –työryhmä: Auli Harju, Kari Hintikka, Petri Kola, Teemu Ropponen Somus projektikokous / Tampere 18.02.2010
  2. 2. Teoreettista taustaa ja tutkimusintressejä <ul><li>Kriittistä, yhteiskunnallista, montitieteistä tutkimusta: </li></ul><ul><li>Yhteistoiminta  </li></ul><ul><ul><li>yhteistoiminnan resurssit, välineet & metodit,  </li></ul></ul><ul><ul><li>emergentit toiminnan ja organisoitumisen muodot & mallit (parvet, avoimet kollektiivit, &quot;heimot&quot;)  </li></ul></ul><ul><li>Uusi yhteiskuntamalli </li></ul><ul><ul><li>murros / siirtymä / rinnakkaisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>valta, eriarvoisuus </li></ul></ul><ul><li>Subjekti/Toimija käsitteiden pohdinta  </li></ul><ul><ul><li>roolittuminen ja identiteetit  </li></ul></ul><ul><ul><li>kansalaisuus, toimijuus, käyttäjyys, tuottajuus, osallistuminen, ... </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median ja yhteistoiminnan tutkimusmetodiikan kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>aloitettu jo Tutkimusparvessa ja Somuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>design/tapaus/toimintatutkimus </li></ul></ul>
  3. 3. Empiirisiä ideoita <ul><li>Mitä uudenlainen yhteistoiminta merkitsee eri aloilla? </li></ul><ul><li>terveydenhuolto </li></ul><ul><li>koulut ja mediakasvatus </li></ul><ul><li>online yhteisöt ja -aktivismi </li></ul><ul><li>yhteiskunnallinen yrittäjyys </li></ul><ul><li>uudet toimijat </li></ul><ul><ul><li>toimijoiden ja rakenteiden törmäyskohdat / konfliktit (muutos/murros/siirtymävoima) </li></ul></ul><ul><li>avoin hallinnon data EU-tasolla </li></ul><ul><li>Mitä tapahtuisi jos tiedonkulku olisi nykyistä vapaampaa? </li></ul><ul><li>Esimerkiksi: </li></ul><ul><ul><li>Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaalirahakone </li></ul></ul><ul><ul><li>ad hoc -nettiverkostot, kuten Sähköautot, Tutkimusparvi, Porkkanamafia </li></ul></ul><ul><ul><li>avoimet (innovaatio)verkostot PPPP Public-Private-Peer-Partnership </li></ul></ul>
  4. 4. Projektin toteuttamisesta ja kumppanuuksista <ul><li>Tutkimusosapuolet, erityiskysymykset (kv., vierailevat tutkijat, osallistumisjakso, roolit ja rahoitus)? </li></ul><ul><li>Akatemian rahoittama VISCI -tutkimushanke </li></ul><ul><li>Hypermedia Laboratory of Tampere University of Technology (verkostoanalyysi) </li></ul><ul><li>Oulun yliopisto (Akatemian rahoittama Kari Kuutin ryhmä; käytettävyys) </li></ul><ul><li>3 - 6 kuukauden vierailevia tutkijoita (ensisijaisesti väitelleitä) </li></ul><ul><ul><li>Akseli Virtanen (valta; Aalto University) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jukka Huhtamäki (analytiikka; TUT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jukka Parikka (internet -ekosysteemi; Cambridge) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kristiina Karvonen (maine, luottamus, valta; HIIT)  </li></ul></ul>
  5. 5. Aikataulu ja vastuut <ul><li>Helmikuu 18. keskustelua Somus-projektipalaverin yhteydessä </li></ul><ul><li>Maaliskuu: Mikroartikkeli -retriitti (Tallinna / netti) </li></ul><ul><li>Huhtikuu: Somus 2 -tavoitetilasessio - nykyinen porukka + JuhaK + NN?  </li></ul><ul><li>Kesäkuu: yhteenveto kevään suunnittelusta </li></ul><ul><li>Elokuu: Somus 2 -tavoitetilasessio kaikkien kiinnostuneiden verkottujien kesken </li></ul><ul><li>Syyskuu: hakemuksen kirjoittaminen (ml. MindTrek -seminaari) </li></ul><ul><li>Lokakuun  viimeinen: hakemuksen jättö </li></ul><ul><li>Koordinointi: Auli, Kari, Petri, Teemu, JuhaK </li></ul>
  6. 6. Valmistelulinkkejä <ul><li>Etherpad 15.2.2010 http://somus.etherpad.com/48 </li></ul><ul><li>Etherpad 25.1.2010 http://somus.etherpad.com/33 </li></ul><ul><li>Etherpad 19.1.2010 http://etherpad.com/hejJkzmfoc </li></ul><ul><li>Wiki-sivu http://tutkimus.parvi.fi/index.php?title=SOMUS2-hankesuunnitelma </li></ul>

×