Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
KOD : B2D2E1
MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI ...
3. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.
a)375
Nilai digit Nilai tempat
3
7
5
b)491
Nilai digit N...
2
5
3
b) 704
5. Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.
a)
...........................................
Puluh...
b)
............................................
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh ...
3. Tuliskan nombor di bawah.
a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =
b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =
4) Padankan nilai digit yang te...
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
B3D2E1 ( Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada pu...
ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI
1. Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.
_________________
2. Bu...
4. Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang
terdapat di dalam kotak
720 730
5.Apakah nombor yang pa...
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
B3D1E1 : Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 3 nom...
ratus puluh sa
+
3. 142 + 200 + 150 =
ratus puluh sa
+
4. 231 + 124 + 232=
ratus puluh sa
+
5. 215 + 352 + 121 =
ratus puluh sa
+
6. 21 + 206 + 331 =
ratus puluh sa
+
7. 25 + 462 + 10 =
ratus puluh sa
+
8. 113 + 25 + 137 =
ratus puluh sa
+
9. 239 + 42 + 181 =
ratus puluh sa
+
10. 65 + 177 + 398 =
ratus puluh sa
+
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :………………...
1. 3 0 5 2. 5 5 1
- 1 5 - 4 0
______ _____
______ ______
3. 7 8 2 4. 9 3 1
- 1 4 6 - 1 5 1
______ ______
______ ______
5. ...
1. Di dalam sebuah bakulada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola
berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?
2. Si...
5. Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di
pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Z...
B4D1E1 (Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor
dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000)
Arahan :Seles...
4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji
manik.Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?
5 ...
MATEMATIK TAHUN 1
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :
……………..
KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang ...
______________________________________
Wang baki Amalina adalah __________ .
4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanya...
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
B3D1E3: Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarka...
5. Terdapat 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani membahagikannya
sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kana...
5. 32 = 8 x
6. x 2 = 14
7. 4 x = 8
8. 30 ÷ = 6
9. ÷ 10 = 1
10. 40 = 8 x
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :
……………..
B4D1E4 : Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pem...
2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah
diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapak...
5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10
buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kota...
ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI
1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak...
5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3
orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi o...
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya sat...
2.
3.
4.
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.
3
4
1
3
6
7
2
6
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
KOD B3D3E1 : Melorek dan menulis pecahan wajar yang
pe...
satu perlapan
b)
satu perempat
c)
satu perlima
Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.
a)
b)
c)
=
=
=
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
KOD B3D4E1: Melorek dan menulis pecahan persepuluh
kepada perpuluhan
Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan
k...
3.
10
7
=
4.
=
5.
10
1
=
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :
……………..
KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang d...
10 ÷ 2 = 5
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi.
30 ÷ 2 =
5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matemati...
Gambar untuk soalan 2.
Gambar untuk soalan 5.
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :
……………..
KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan wajar
yang p...
Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan
tempat kosong dengan jawapan yang betul.
1.
lebih besar daripa...
lebih besar daripada
4.
lebih kecil daripada
5.
lebih besar daripada
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Full evidens tahun 2

1,249 views

Published on

ada semua

Full evidens tahun 2

 1. 1. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. KOD : B2D2E1 MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT SEHINGGA 1 000 Arahan : 1. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris. a) 215 b) 638 2. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris. a) 187 b) 592
 2. 2. 3. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi. a)375 Nilai digit Nilai tempat 3 7 5 b)491 Nilai digit Nilai tempat 4 9 1 4. Padankan mengikut nilai tempat yang betul. a) 253
 3. 3. 2 5 3 b) 704 5. Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu. a) ........................................... Puluh Sa ratus Puluh Sa ratus
 4. 4. b) ............................................
 5. 5. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa. Arahan : 1. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit. a) 408 => + + b) 940 => + + 2. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat. a) 345 => _______ ratus + ______ puluh + _______ sa b) 606 = >_______ ratus + _______ puluh + ______ sa
 6. 6. 3. Tuliskan nombor di bawah. a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa = b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa = 4) Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 5) Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 52 933 343 258 343
 7. 7. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B3D2E1 ( Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat) 151 980 709 79 503
 8. 8. ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI 1. Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat. _________________ 2. Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat a. 264 b. 266 _________ ________ 3. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul Bundarkan kepada puluh yang terdekat : 630 640 647 637
 9. 9. 4. Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak 720 730 5.Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423. Warnakan jawapan anda. MATEMATIK TAHUN 2 725 415 425420
 10. 10. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B3D1E1 : Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 3 nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000. Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim. 1. 113 + 251 + 34 = ratus puluh sa + 2. 436 + 41 + 112 =
 11. 11. ratus puluh sa + 3. 142 + 200 + 150 = ratus puluh sa + 4. 231 + 124 + 232= ratus puluh sa + 5. 215 + 352 + 121 =
 12. 12. ratus puluh sa + 6. 21 + 206 + 331 = ratus puluh sa + 7. 25 + 462 + 10 = ratus puluh sa + 8. 113 + 25 + 137 =
 13. 13. ratus puluh sa + 9. 239 + 42 + 181 = ratus puluh sa + 10. 65 + 177 + 398 = ratus puluh sa + MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B3D1E2 : Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang 2 nombor bulat hingga 3 digit. Arahan : Jawab semua soalan.
 14. 14. 1. 3 0 5 2. 5 5 1 - 1 5 - 4 0 ______ _____ ______ ______ 3. 7 8 2 4. 9 3 1 - 1 4 6 - 1 5 1 ______ ______ ______ ______ 5. 8 6 - 3 4 ______ ______ MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B4D1E3: Penyelesaian masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi.
 15. 15. 1. Di dalam sebuah bakulada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru? 2. Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti. Berapakah bilangan guli Ayu? 3. Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah. Hitung bilangan telur yang masih elok. 4. Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang. Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.
 16. 16. 5. Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri sekarang? MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
 17. 17. B4D1E1 (Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000) Arahan :Selesaikan masalah berikut . 1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah.Berapakah jumlah guli kesemuanya? 2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama .Di taman B terdapat 523 ekor rama –rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua –dua taman tersebut? 3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan 146 pucuk surat pada waktu petang.Berapakah jumlah pucuk surat yang telah Encik Amin hantar kesemuanya?
 18. 18. 4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik.Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang? 5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak 45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada kesemuaanya?
 19. 19. MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang Melibatkan Wang Arahan : Selesaikan masalah berikut. 1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80 dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya? _____________________________________ Lani perlu membayar _______________ . 2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen. Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk membeli pensel itu ? _____________________________________ Afiqah perlukan _________ lagi. 3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah wang baki yang akan dia perolehi.
 20. 20. ______________________________________ Wang baki Amalina adalah __________ . 4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3. Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ? ______________________________________ Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah ________ . 5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato ialah RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu. _______________________________________ Harga sebotol jus strawberry ialah __________ .
 21. 21. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B3D1E3: Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah. 1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji. Ayat matematik : __________________________________ 2. Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah minum 8 gelas susu. Ayat matematik : __________________________________ 3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak. Ayat matematik : __________________________________ 4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang. Ayat matematik : __________________________________
 22. 22. 5. Terdapat 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan. Ayat matematik : __________________________________ MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. B3D1E4 :Melakukan operasi asas darab ( sifir dua, lima sepuluh dan empat) bahagi (melibatkan pembahagian dengan dua, lima , sepuluh dan empat). ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah. 1. x 2 = 12 2. 4 x = 16 3. 20 ÷ = 4 4. ÷ 10 = 5
 23. 23. 5. 32 = 8 x 6. x 2 = 14 7. 4 x = 8 8. 30 ÷ = 6 9. ÷ 10 = 1 10. 40 = 8 x
 24. 24. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. B4D1E4 : Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua ,lima, sepuluh dan empat. ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya dapat ?
 25. 25. 2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan kanak-kanak di setiap kumpulan ? 3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya? 4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu?
 26. 26. 5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak? MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. KOD EVIDENS : B5D1E1 (Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur)
 27. 27. ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI 1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang anaknya ? 2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya ? 3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ? 4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?
 28. 28. 5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.
 29. 29. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10. Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah. Gambar pecahan Contoh: 1 2 6
 30. 30. 2. 3. 4.
 31. 31. 5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai. 3 4 1 3 6 7
 32. 32. 2 6 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………….. KOD B3D3E1 : Melorek dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi. a)
 33. 33. satu perlapan b) satu perempat c) satu perlima
 34. 34. Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah. a)
 35. 35. b) c) = = =
 36. 36. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..
 37. 37. KOD B3D4E1: Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan kepada perpuluhan. 1. = 2. =
 38. 38. 3. 10 7 = 4. = 5.
 39. 39. 10 1 = MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan yang diberi.. 1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak? 2. Tuliskan ayat matematik. 3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini.
 40. 40. 10 ÷ 2 = 5 4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut. Tempoh : seminggu Gambar untuk soalan 1.
 41. 41. Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
 42. 42. MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10. Nama : …………………………………… Tarikh : ………………… Kelas : ………………….
 43. 43. Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1. lebih besar daripada 2. lebih kecil daripada 3.
 44. 44. lebih besar daripada 4. lebih kecil daripada 5.
 45. 45. lebih besar daripada

×