Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arduino Workshop

852 views

Published on

Workshop about Arduino on InstallFest 2012

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arduino Workshop

  1. 1. Arduino Workshop Adam Hořčica, adam@horcica.cz
  2. 2. Co nás čeká• Mini Shield – vysvětlení jak jej používat• Workshop• Volný čas na pokusy
  3. 3. Mini Shieldhttps://github.com/ah01/if12-workshop
  4. 4. Workshop1. Blikání s LED2. Řízení jasu LED o Semafor3. On/Off LED tlačítky o Změna barvy LED +/- tlačítky o Změna rychlosti +/- tlačítky o On/Off jedním tlačítkem (ošetření zákmitů)4. Měření napětí a přepočet na teplotu5. Posílání teploty do PC6. Změna barvy LED z PC7. Barevný teploměr
  5. 5. Jdeme na to…LETS GET OUR HANDS DIRTY!
  6. 6. Otázky?Adam Hořčicamail: horcicaa@gmail.comblog: http://electronics4dogs.blogspot.com/twitter: @horcicaa Adam Hořčica, adam@horcica.cz

×