PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LHOTELERÍALa llei del 31/12995 de 8 de novembre de prevenció en riscos laborals. Publicada...
4. Els principis de lacció preventiva recollits en larticle 15 de la present Llei, ens diu:  Lempresari apliqués les mes...
El treball.1. Es denomina com a activitat social organitzada que, a través de recursos de diferentnaturalesa permeten acon...
La salut.1. Segons lOMS, la definició de la salut es.el estat de benestar físic, mental i socialcomplet i no merament labs...
12. La salut en convertir-se en un assumpte col·lectiu fa possible laparició de lesconcepcions socials de la salut.    ...
1. Riscos professionals en Hostaleria i Restauració1. Tots els que dediquem la nostra vida laboral en Hostaleria, tenim el...
5. Hem de mantenir nets i desinfectats els llocs demmagatzematge dels aliments.   6. Hem de tenir precaució, en laspect...
3. Per afilar el ganivet ho farem col·locant la mà auxiliar darrere de la protecció delesmolador.4. Per determinats trebal...
2. Riscos per cremades1. En el nostre treball diari dins del nostre sector, convivim sense donar-nos comptes, ambnombrosos...
· Recipient de cuina.   · Forns   · Fogons   · Vaixella del forn   · Focs   · Vapors.2.1 Manera de prevenció1. O...
3. Les obertures de ventilació deuen estar en bones condicions i lliures dobstacles.4. Lemmagatzematge de les bombones es ...
3. Caiguda de persones al mateix nivell1. És un dels riscos més comuns, que ocorren durant els petits desplaçaments querea...
representa seguretat, a lhora de transitar per ella.9. I així evitem part dels riscos que ens poden ocasionar un accident....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prevenció de riscos laborals en l'hotelería

877 views

Published on

Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prevenció de riscos laborals en l'hotelería

 1. 1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LHOTELERÍALa llei del 31/12995 de 8 de novembre de prevenció en riscos laborals. Publicada en elBOE Nª 269, del 10 de novembre.En larticle 14. 1 - Ens diu que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretati salut en el treball. Aquest dret suposa lexistència dun correlatiu haver de de lempresaride protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals.Els drets dinformació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralitzacióde lactivitat en cas de risc greu o imminent i vigilància del seu estat de salut en els termesprevistos en la present llei, formen part dels drets dels treballadors a una protecció eficaçen matèria de seguretat i salut en el treball. 2 – En aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, lempresari realitzés laprevenció dels riscos laborals mitjançant ladopció de quantes mesurades siguinnecessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.Text reemplaçat per la llei 54/20031. Lempresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobreprevenció de riscos laborals.2. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, latribució de funcions enmatèria de protecció i prevenció als treballadors o serveis de lempresa i el recurs alconcert amb entitats especialitzades per al desenvolupament dactivitats de prevenciócomplementessin les accions de lempresari, sense que per això li eximeixin delcompliment del seu haver den aquesta matèria, sense perjudici de les accions que puguiexecutar, si escau, contra qualsevol altra persona.3. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà derecaure de cap manera sobre els treballadors.
 2. 2. 4. Els principis de lacció preventiva recollits en larticle 15 de la present Llei, ens diu: Lempresari apliqués les mesures que integren el deure general de prevenció previsten larticle anterior (14), conformement als següents principis generals: 1. Evitar els riscos 2. Avaluar els riscos que no es poden evitar 3. Combatre els riscos a lorigen 4. Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs detreball, així com a lelecció dels equips i mètodes del treball i de producció, amb mires, enparticular, a atenuar el treball monòton i repetitiu, i a reduir els efectes del mateix en lasalut. 5. Tenir en compte levolució de la tècnica 6. Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill 7. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica,lorganització en el treball, les condicions en el treball, les relacions socials i la influènciadels factors ambientals en el treball. 8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 9. Donar les degudes instruccions als treballadors.Això és un petit resum daquests dos articles, que mhan semblat importants iimprescindibles tenir un petit coneixement, del que és la Llei de prevenció en Risclaborals, en els propers articles els aniré dedicant mes a la prevenció dels riscos laboralsen lhostaleria i restauració.
 3. 3. El treball.1. Es denomina com a activitat social organitzada que, a través de recursos de diferentnaturalesa permeten aconseguir uns objectius i satisfer unes necessitats.2. El treball és molt més que lesforç humà aplicat a la producció de riquesa. El treball téuna dimensió social que desenvolupa lhome a través daquesta activitat. En la història laforma de treballar ha variat duna època a una altra, segons les influències de la cultura ide leconomia del moment.3. Amb larribada de la revolució industrial saccelero la incorporació de les novestecnologies en el sistema productiu, aquest fet obligo a canvis constants en les condicionsde treball.4. Així que el treballador va haver dadaptar-se a les maquines en honor de laproductivitat, amb el començament de les noves tecnologies a millorat la qualitat de vida iles condicions del treball, acabant amb molts dels riscos abans existents encara que hansorgit nous problemes que és necessari identificar, avaluar i controlar.
 4. 4. La salut.1. Segons lOMS, la definició de la salut es.el estat de benestar físic, mental i socialcomplet i no merament labsència de malaltia2. Com a concepte de salut i el seu tractament és necessari considerar la influènciadaltres factors.3. Es defineix la salut com a resultat dun procés de desenvolupament individual de lapersona, que pot anar aconseguint o perdent en funció de les condicions que li envolten.4. Tant en la vida laboral com fora della, ens trobem amb diferents conceptes sobre lasalut que permet afirmar que no existeix un únic concepte de salut.5. Per explicar el concepte de salut hem de tenir en compte diversos punts de vista, elconcepte *medico, conceptes socials i una concepció ideal de la salut.6. La salut des del punt de vista mèdic.7. Es divideix la salut:· La concepció somàtic-fisiològica.· La concepció Psíquica.· La concepció sanitària.8. La concepció somàtic-fisiològica. Defineix la salut com a absència de la malaltia i ambbenestar del cos i de lorganisme físic.9. La concepció Psíquica. Es basa en lestreta interrelació, en lorganisme humà, entre elcos i lesperit. Lexperiència de la salut no pot restringir-se a la mera salut orgànica.10. La concepció sanitària. Tracta de preservar, mantenir o recuperar la salut, però no laindividual sinó la col·lectiva la duna població o comunitat, es caracteritza per unenfocament, basat principalment el de la prevenció i no solament en la curació.11. Concepció social de la salut.
 5. 5. 12. La salut en convertir-se en un assumpte col·lectiu fa possible laparició de lesconcepcions socials de la salut. · Concepte polític social. · Concepció econòmica. · Concepció sociològica.13. El concepte polític social part del principi que la salut és un dret de tota la població,reconeguda per tots els codis penals, que identifiquen els actes que atempta contra ellacom a delictes.14. La concepció econòmica.15. Cobra importància en la mesura que el factor humà constitueix un element més omenys important dels processos productius.16. La salut de la mà dobra dun país determina la seva productivitat, per la qual cosa elsgoverns necessiten protegir al treballador i garantir-li un cert nivell de salut, per assegurarla productivitat del sistema econòmic.17. La concepció sociològica.18. Tant la salut com la malaltia no són esdeveniments individuals sinó socials.19. Cada societat valora el que és estar sa o malalt. La salut queda condicionada per unasituació global de desenvolupament econòmic, educatiu i polític.20. Concepte ideal de la salut21. Com dèiem al principi segons lOrganització Mundial de la salut, Es defineix la salutcom el complet estat de benestar físic, mental i social i no la mera absència de malaltia odany.22. Sha de destacar aquesta triple dimensió de la salut, es pot parlar de salut física,mental i social, totes les quals han destar equilibrades perquè un treballador es considerisa.
 6. 6. 1. Riscos professionals en Hostaleria i Restauració1. Tots els que dediquem la nostra vida laboral en Hostaleria, tenim el dret i lobligació deconèixer els riscos als quals ens enfrontem cada dia en el nostre lloc de treball, per la qualcosa comencés en primer lloc, per conèixer una mica la necessitat de la higienealimentària.2. Tots els què manipulem aliments hem de conèixer i ser conscient que una malamanipulació o fallada en la cadena de manipulació daliments, pot tenir efectes greussobre la salut, provocant intoxicacions alimentàries.3. Pel que hem de prestar especial atenció: - Recepció, magatzematge i conservació de les matèries primeres. - En la preparació dels aliments per al seu consum. - Higiene del personal en contacte amb els aliments. - La higiene i neteja de qualsevol instal·lació, material o utensilis que puguin entraren contacte directe amb els aliments.4. Els principis bàsics els podem numerar de: 1. La higiene personal comença per un mateix. Arribant endreçat al lloc de treball imantenint la condícia personal durant la jornada laboral. 2. Evitar en tot moment la contaminació, no tocant els aliments directament amb lesmans i mantenint les seves condicions de conservació. 3. Emmagatzemar els productes, de manera que uns no contaminin a uns altres, nobarrejar els aliments cuinats amb els crus, consumir en primer lloc els aliments que vanser adquirits amb més temps. 4. Tenir en compte la temperatura a la qual sexposen els aliments i el temps abansdel seu consum, unes altes temperatura o un temps perllongat pot fer-los perdre les sevespropietats.
 7. 7. 5. Hem de mantenir nets i desinfectats els llocs demmagatzematge dels aliments. 6. Hem de tenir precaució, en laspecte dels envasos i aliments crus, dates decaducitat, fissures i trencaments en els utensilis, sorolls estranys en la maquinària,inspeccionar que no hi hagi senyals de rosegadors o insectes.1.1 Maneres de prevencióAnem a veure com podem prevenir el risc de ferides, mentre utilitzem objectes tallants oganivets. Triarem les eines adequades al treball a realitzar.1. Triar el ganivet adequat per al producte a tallar el tipus de cort. - Per a corts grans o basts, ganivets amb fulles gruixudes - Corts fins, ganivets de fulla fina i ben afilada.2. Si no és necessari el ganivet amb punta utilitzarem un amb lextrem arrodonit.3. Utilitzarem ganivets amb mànec antilliscant.1.1.2 Mantenir les eines en bon estat dús.1. Mantenir afilats els ganivets, sentin ben afilats menys esforç en tallar i menyspossibilitats que sens escapi o ens puguem tallar.2. Hem de substituir els ganivets en mal estat o defectuós, mànecs estellats.1.1.3 Utilització adequada de les eines.1. Tallar sempre allunyant el ganivet del cos (cap a fora).2. La neteja dels ganivets sha realitzar sobre una superfície plana primer per una cara idesprés per laltra, mai directament pel tall.
 8. 8. 3. Per afilar el ganivet ho farem col·locant la mà auxiliar darrere de la protecció delesmolador.4. Per determinats treballs sutilitzessin guants i davantals per protegir les mans i el cosde possibles cort, per al tall de carn o especejament la mà auxiliar ha danar protegidaamb un guant de malla.1.1.4 Transport i emmagatzematge de les eines.1. No transportar en les butxaques, utilitzar fundes.2. Després del seu ús haurem de col·locar-ho en el seu lloc demmagatzematge.1.1.5 Llaunes de conserva.1. Hem de manejar-la amb atenció per evitar tallar-nos amb les vores.2. Per obrir-les hem daixecar lanella i empènyer una mica cap avall, agafant la llauna pelcostat de lanella.1.1.6 Talladora dembotits.Sha dutilitzar sempre amb el protector o guant metàl·lic.1.1.7 Parament.Hem de retirar el parament amb desperfecte, vores en mal estat. Lassecar la cristalleriahem de girar la baieta amb la mà que sintrodueix a linterior de la copa o got, daquestamanera si es trenca evitaríem un tall.
 9. 9. 2. Riscos per cremades1. En el nostre treball diari dins del nostre sector, convivim sense donar-nos comptes, ambnombrosos punts de perill que ens poden ocasionar cremades i lliçons2. Els bàrmans, o cambrers, encara que no ho sembli, no ens donem compte, en ser tanquotidià els factors de risc que utilitzem, sense donar-los la major importància com pot serla cafetera. Rentavaixella, torradores.3. Correm el risc de cremades pel contacte amb objectes o gasos calents.4. Abans dutilitzar qualsevol tipus de màquina (cafetera, rentavaixella, Torradores, etc.)devem conèixer la seva manera dús.5. El seu funcionament i els sistemes de protecció i seguretat que disposa. - Tenir precaució amb no tocar les parts calentes de la *cafetera: - El braç del vapor. - Les cassoletes dels mànecs, etc.6. Vés amb compte també en descarregar el mànec de cafè per preparar un nou servei, jaque les restes poden estar molt calentes.7. Cal extrema la precaució amb lús del braç de vapor. Sha dutilitzar únicamentsubmergit dins dels líquids a escalfar.8. El vapor semet a alta temperatura i és perillós si es projecta sobre el cos.9. No cal forçar la nina en inserir els mànecs de la *cafetera, sha de mantenir-la paral·lelaa lavantbraç per evitar lesions10. Tampoc els estrenyis a lexcés ja que després serà més difícil desencaixar-los.11. Altres punts molt importants de risc de cremades es troben en la cuina:
 10. 10. · Recipient de cuina. · Forns · Fogons · Vaixella del forn · Focs · Vapors.2.1 Manera de prevenció1. Orientar cap a linterior dels fogons els mànecs de les casseroles i paelles.2. Per agafar elements calents o que continguin líquids en ebullició hem dutilitzar manolls.3. Evitar portar flama dun lloc per a un altre.4. Hem de triar utensilis de grandària adequada, i evitar omplir els recipients fins a a dalt.5. Mantenir lordre i la neteja, eliminant residus com a draps, taques de greix.6. Extremes la precaució en la manipulació i lemmagatzematge dels productesinflamables segons les recomanacions establertes pel fabricant.7. Disposar dun pla demergència dissenyat especialment per al nostre centre de treball.2.1.2 Riscos de la utilització de cuines de gas.Maneres de prevenció.1. Hem de verificar lestat i la data de caducitat de les gomes dalimentació de les cuines, iles seves connexions2. Cal evitar que les conduccions de gas estiguin en contacte amb fonts de calor. Forns,fogons etc.
 11. 11. 3. Les obertures de ventilació deuen estar en bones condicions i lliures dobstacles.4. Lemmagatzematge de les bombones es farà en els llocs destinats per a tal menester,per descomptat ben ventilats.5. Prestarem especial atenció als líquids en ebullició, poden desbordar dels seusrecipients apagant el foc i provocant una fuita de gas.6. Deixar tallat el gas al final de la jornada laboral.2.1.3 En cas de fuita de gas.1. No encendre cap aparell elèctric, ni llum, ni connectar cap interruptor. i per descomptatencendre llumins o encenedors.2. Shan dobrir portes i finestres per generar un corrent daire.3. Si se sospita una fugida de gas, comprovar-la amb una solució daigua sabonosa, maiamb una flama.4. En general el gas es diposita en el sòl i en les cantonades, sha de netejar amb drapsmullats. Prestant especial atenció als reconvens i cantonades.
 12. 12. 3. Caiguda de persones al mateix nivell1. És un dels riscos més comuns, que ocorren durant els petits desplaçaments querealitzem per les zones de treball.2. Per norma o la norma més generalitzada, és quan ensopeguem amb elements malcol·locats en les superfícies per les quals, transitem per realitzar el nostre treball diari,com poden ser caixes, ampolles, cartrons, o ben líquids vessats en el sòl que no shanrecollit en el moment, i es converteixen en un risc daccident. Per a nosaltres mateixos iels nostres clients, ocasionant la perduda dequilibri, donant amb el cos en el sòl.3. Les presses són un altre dels factors de risc més comuns, que sense donar-noscomptes posem en perill la nostra integritat física i la dels nostres clients. Les presses oles carreres davant una aglomeració momentània de clients, no vol dir que per més quecorrem, anem a servir més ràpid i millor.4. En aquest cas podem arribar a perdre lorientació i produir la perduda dequilibri,copejant-nos amb algun objecte, maquinària, o fins i tot. I el més normal són els xocs ambels nostres company. Ocasionant una possible pèrdua dequilibri i acabar explicar el sòl.O, tirant els objectes, o productes que en aquest moment portem a les mans.5. Davant aquesta situació, el més recomanable és donar prioritat a les coses, primer unai després laltra. Evitarem posar-nos nerviosos i ser una font de risc, per a nosaltres i elsaltres.6. Un altre dels factors primordials per evitar aquests riscos, són els de mantenir el nostrecentre de treball en unes condicions *optimas de neteja i ordre.7. Amb això evitarem relliscar sobre una *macha en el sòl de restes de begudes o menjar.Si les recollim en el moment de produir-se evitarem aquest risc o perill. (Cal recollir-la enel moment)8. La nostra zona de treball deu estar sempre ben ordenada i neta. Evitarem tenir caixes,o qualsevol altre objecte que impedeixi el nostre lliure moviment per aquesta zona. Ens
 13. 13. representa seguretat, a lhora de transitar per ella.9. I així evitem part dels riscos que ens poden ocasionar un accident.10. Pren-te dos minuts abans de començar qualsevol treball si no aquestes segur delprocediment, la causa-efecte de loperació i les seves repercussions i conseqüències.

×