Número 56

A
L’       A      G

                U       L       L

                A
               Octubre 2007 - Any XII - Número 56
                  Mares solteres
Arran de l’acord pressupostari pel qual es proposava de concedir més ajuts als
infants de famílies en situació precària, entre les quals s’hi incloïen les mares
solteres, el secretari de la Conferència Episcopal Espanyola es va sentir obligat a
sortir immediatament a la palestra per qüestionar aquesta decisió, perquè segons ell
afavoria la proliferació de famílies incorrectes, és a dir, les que no estaven formades
per un pare i una mare convenientment casats i amb fills adequadament tinguts.
Després, però, el mateix secretari va corregir més o menys aquesta presa de posició,
i va manifestar que els infants mereixien tenir tots els ajuts que necessitessin. Però
la primera reacció ja havia fet el seu efecte, i certament que resultava profundament
significativa de la mentalitat que mou una part notable de l’episcopat. I és la idea
que, per damunt de tot, el que cal és defensar les normatives sexuals oficials, que
es fonamentem sempre en la consideració que la relació sexual és de per si una
cosa dolenta que només se salva quan es realitza dins els cànons determinats per
l’Església i amb la voluntat específica de tenir fills. Per això, les mares solteres i els
seus fills, en principi no haurien de tenir cap ajuda. Després, quan es veu que això és
objectivament un disbarat, es recula i s’intenta maquillar la reacció inicial, que és la
que ha sortit realment del fons de l’ànima.
Davant sortides de to com aquestes, que encara que no sempre resultin tan òbvies de
fet sovintegen més del que hom desitjaria, segurament que la millor cura fóra una
de ben senzilla: mirar més l’evangeli, veure quines eren les preocupacions de Jesús, i
intentar fer servir els seus mateixos criteris a l’hora de valorar què és important i què
no en la vida de la nostra societat.
Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
Sumari
   L’Agulla
                                    Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari

                                                          Veure, mirar
   Butlletí de reflexió i diàleg
                     03  Nicaragua. J. Rovira i M. Prats
       Any XII. Número 56
                     04  Reflexió a l’entorn de l’educació per a la ciutadania. B. Villaronga
          octubre 2007
                     06  La clase obrera. J.L.. Atienza
          Periodicitat:
                     07  En record i homenatge a Lluís Maria Xirinacs. J. Botey
       cinc números l’any.
                     08  Hem tornat de la Sierra Andina J., D., F. i M. Bou, i G. de Pieri
   Subscripció anual: 10 €
        Grup promotor:
                                                      la palmera i la font
          Jaume Botey
                     10 Vols ser cristià?
       Joaquim M. Cervera
          Salva Clarós
                                                 amb entitat (i experiència)
          Kitty Guirao
       Maria J. Hernàndez
                     11 Banc de recursos.      J. Lanao
           Tere Jorge
         Josep Lligadas                           Receptes ràpides, bones i piadoses (o no)
         Josep Pascual
                     12 Sopa de castanyes. T. Jorge
           Mercè Solé
                     12 Herència, encara? S.Clarós
          Coordinació:
          Josep Lligadas
                     13                                       Puntades
         Compaginació:
                     15                               per airejar el cervell
          Mercè Solé
           Dibuixos:
                                                          La FE DE CADA DIA
         Montserrat Cabo
           Capçalera:     16 Jesús, els cristians, i la política (I).      J. Lligadas
           Mercè Gallifa
           Imprimeix:
          Multitext, S.L.
       D.L.: B - 41803 - 97
                        Avui parlem amb…
           Adreça:
  Gran Via de les Corts Cata-        Des del primer número d’aquesta revista hem anat publicant una secció
        lanes, 942, 5-1         d’entrevistes, realitzades gairebé totes per Josep Lligadas, amb el títol de “Avui
       08018 Barcelona         parlem amb…”. Molta gent ens ha ofert, a través d’aquesta secció, un ampli
                        retaule de vida, de compromís, de fe, que val la pena d’agrair.
       Correu electrònic:
  agulla.revista@telefonica.net       Ara, de moment, aquesta secció es pren un descans, que no vol dir que
    Telèfon: 93.308.37.37         desaparegui. Però en tot cas, de moment almenys, no sortirà a cada número.
        (Josep Pascual)
                        I recordeu que, tal com ja vam anunciar, podeu trobar una selecció de les
            Bloc:         entrevistes que han sortit fins ara, en el llibre Cristians de cada dia. Vint
  http://punxo.blogspot.com         entrevistes, publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica a la col.lecció Emaús.
  Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no
  voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic.

                                       Butlleta de subscripció
  Amics,                   Nom i cognoms: ____________________________________________
  Us faig saber que desitjo fer       NIF: ____________________________________________________
  el pagament de la subscripció
                        Adreça: _________________________________________________
  anual de l’AGULLA a través del
  compte que us indico.
                        Població: ______________________________________ CP: _____
  Atentament,
                        Telèfon: _________________________________________________
                Firma
                        Correu electrònic: __________________________________________                              -         -      -
                        Entitat      Oficina    Control        Compte o llibreta
Veure, mirar...
                    Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar...
Aquest mes d’agost hem estat
amb uns amics a Nicaragua.

                                             Nicaragua
Malgrat que era un viatge amb
la intenció només de conèixer el
país, tenim ganes d’explicar el
que hem vist; ja que Nicaragua                                Jaume Rovira i Margarida Prats
et deixa una sensació difícil
d’oblidar. Hem viatjat per altres
llocs que també ens han agradat,
                                             encanta discutir de política!).
                    per l’altra, l’esperit de dignitat i
però en tornar de Nicaragua
                                             Hem anat trobant gent (guies,
                    independència creat en el procés
tenim un sentiment diferent,
                                             personal dels hotels...) que
                    revolucionari.
d’estimació, de pertinença. La
                                             estimen el seu país, el coneixen
seva magnífica gent, la seva      Els “nicas” també se senten
                                             i et fan compartir d’una manera
hospitalitat ens fan sentir avui    orgullosos d’una altra cosa que
                                             engrescadora la seva estimació i
una mica “nicas”.           ens pot semblar paradoxal; i
                                             el seu coneixement.
                    és que malgrat la pobresa i un
Nicaragua és un país de poetes
                                             Però a més Nicaragua té un
                    passat tan convuls com el de les
i volcans. De poetes com el seu
                                             miracle: Solentiname. Quan
                    altres nacions centreamericanes,
heroi nacional Rubén Darío,
                                             parles avui amb algun dels
                    és un dels països amb menys
omnipresent com Sandino per
                                             poc més de 1.000 habitants
                    violència i més segur de la zona.
tot el territori; com Alfonso
                                             de Solentiname, tots et diuen
                    Segons ells, fins i tot el menys
Cortés o Gioconda Belli. Fins i
                                             que la història de l’arxipèlag
                    violent de tota Amèrica Llatina.
tot la revolució sandinista tenia
                                             té un abans i un després de
                    Un país on, deixant a banda la
també una gran càrrega poètica.
                                             l’arribada de Ernesto Cardenal.
                    caòtica Managua, es pot passejar
I de volcans, dotzenes de volcans
                                             Solentiname és un conjunt
                    segur a la nit per les principals
que travessen el país de nord a
                                             de 36 illes paradisíaques, la
                    ciutats, tot i que les freqüents
sud, set dels quals encara actius,
                                             majoria deshabitades quan,
                    apagades de llum les deixen
que fan que el país estigui, també
                                             als anys 60, hi arribà Ernesto
                    pràcticament a les fosques.
geològicament, en construcció.
                                             Cardenal. La majoria dels seus
                    Nicaragua té tots els atractius
Nicaragua és un país jove, molt
                                             habitants viuen pobrament de
                    possibles: uns paisatges variats;
jove, en el qual la majoria de la
                                             la pesca, pràcticament aïllats
                    selves i boscos tropicals;
gent no va viure la revolució
                                             de la resta del país. El Padre,
                    llacs immensos plens d’illes
i pràcticament la meitat de la
                                             com l’anomenen els “nicas”,
                    idíliques, entre ells el segon
població va néixer després del
                                             fundà una comunitat cristiana
                    més gran d’America Llatina;
final de la guerra. Els “nicas”
                                             que després va ser coneguda
                    volcans actius i extingits;
tenen   actualment    diferents
                                             a tot el món en recollir en un
                    platjes pràcticament solitàries;
opinions sobre el que va significar
                                             magnetofon les intervencions
                    fantàstiques ciutats colonials i, a
la revolució i l’actuació dels
                                             dels feligresos, donant així
                    més, per a nosaltres una història
governs sandinistes; però sembla
                                             origen, per una banda, al llibre
                    apassionant i molt propera. Un
que la majoria està d’acord en,
                                             El evangelio de Solentiname; i,
                    tresor que són conscients que cal
com a mínim, dues coses. Per una
                                             també, amb la col·laboració de
                    cuidar. A tot arreu, potser per
part el gran esforç d’alfabetització
                                             Carlos Mejia Godoy, a la Misa
                    l’exemple de Costa Rica, es parla
i desenvolupament cultural del
                                             Campesina. A més, Ernesto
                    de turisme sostenible, encara
país realitzat; que fa que, malgrat
                                             Cardenal, amb l’ajuda d’un
                    que, com sempre, l’amenaça de
ser Nicaragua avui un dels
                                             pintor colombià, ensenyà també
                    l’especulació hi és present. Però
països més pobres d’Amèrica,
                                             a pintar amb l’estil primitivista
                    per sobre de tot hi ha la gent:
tingui un potencial humà
                                             a molts dels antics pescadors,
                                                                     
                    acollidora i sempre disposada a
dificilment comparable al dels
                                             en especial a moltes dones. Els
                    donar la seva opinió de tot (els
altres països de Centreamèrica. I
                                             quadres es venen, encara ara, per
tot el món. Els anys 70 membres    que, per evitar els desplaçaments  seu gran ex-enemic el cardenal
  de la comunitat prengueren una     entre les illes, funciona de forma  Obando, fa que molts “nicas”
  part molt activa a la revolució    intensiva de dissabte al matí fins  no siguin gaire optimistes. Però
  assaltant el cuartel de San Carlos   diumenge tarda, tiren endavant.   saben també que tenen molts
  i la resposta de Somoza fou      La gran ajuda internacional     actius: l’educació, la pau, un
  fulminant: bombardejà les illes.    abocada en una població petita    país amb moltes possibilitats,
                      ens fa pensar, però, que la     tant agrícoles, com ramaderes,
  Avui, i gràcies a l’ajuda
                      dependència d’aquesta ajuda és    energètiques i turístiques.
  internacional i de l’associació de
                      molt gran i ens preocupa el que
  defensa de Solentiname, encara                       Potser en un futur no molt llunyà
                      podria passar si faltés, ja que
  amb la col.laboració de Ernesto                       podrant fer-se realitat els versos
                      pensem que molta de l’ajuda
  Cardenal, Solentiname manté                         de Carlos Mejia Godoy que hem
                      és deguda a la personalitat
  la seva vida comunitària, els                        sentit cantar per tot el país:
                      d’Ernesto Cardenal.
  seus pintors i artesans encara                         “Nicaragua, Nicaragüita, la flor
  exposen i venen quadres. Quan     Com a Solentiname, tota         más linda de mi querer,
  nosaltres hi érem, vam veure      Nicaragua necessita encara
                                          però ahora que ya sos libre
  una exposició d’uns 20 pintors     molta col·laboració i el futur és
                                          Nicaragüita, yo te quiero mucho
  diferents, i ens deien que estaven   incert. La corrupció dels polítics
                                          más”
  fent un mural gran per a Metges    conservadors (els dos últims
  Sense Fronteres. I mentrestant la   presidents estan encausats), i
  població creix, i noves iniciatives,  alguns dels comportaments del
                                         Jaume Rovira és químic i Margarida
  com la creació d’una escola de     nou govern de Daniel Ortega,       Prats professora de secundària
  secundària a l’illa Mancarrón     com la sobtada amistat amb el
                           Reflexió a l’entorn
                               de l’educació
                           per a la ciutadania
                                                 Bernat Villaronga
  Aquest nou curs escolar 2007-2008
  diferents alumnes d’arreu de l’estat
  tindran la possibilitat d’apropar-se al
  teixit social que vol configurar una
  manera de fer i de sentir a través de la
  nova assignatura de l’Educació per a la
  Ciutadania. Teixit que pot passar del
                               Aquest repte afectarà al món docent i a la credibilitat
  ’Jo al nosaltres’, de la ‘pobresa’ a la ‘participació
                               dels centres educatius. Alguns centres religiosos,
  ciutadana’. Unitats didàctiques com l’‘Espanya
                               pocs, podrien aigualir temes, com la sexualitat i la
  democràtica’ a la temàtica tan sensible com
                               igualtat de gènere, a fi de no contradir les directrius
  necessària, com són els ‘Drets Humans’.
                               de la Conferència Episcopal Espanyola.
  És una matèria que ha de rebre l’alumnat de cinquè
                              Sortosament, la matèria d’Educació per a la
  i sisè de primària i els dels tres primers cursos
                               Ciutadania va més enllà d’una crítica desaforada
  d’ESO.
i gens justificada. Els nous signes dels temps ens    la societat canviant de manera objectiva. Podríem
situen de ple en una societat secularitzada i plural.   trobar un món editorial que fes respirar unitats
L’Església catalana ha de ser conscient que la societat  didàctiques gens compromeses, i en canvi ofegar,
viu d’esquena al cristianisme i                     per raons d’objecció o de principis,
aquesta realitat obliga a fer                        altres unitats pedagògiques sobre
l’esforç necessari d’un                            la igualtat de drets i deures
llenguatge     adient                            entre persones del mateix
vers una societat, la                               gènere.
catalana, oberta a                                  Per tant, la capacitat
un   sincretisme                                   d’implicació  de  la
religiós.                                       comunitat educativa serà
Condemnar i                                      la clau de volta d’uns
generar    un                                    bons resultats a llarg
discurs agre tal i                                  termini. Tota novetat
com fan sectors                                   curricular requereix un
de la CEE,                                     estudi a fons de les seves
ens inhabilita                                   possibilitats d’encaix en
i ens complica                                  els centres educatius, tenint
l’anunci de les                               present que les realitats varien
benaurances i de la                            considerablement     segons  el
Bona Nova. La societat                        territori.
actual viu a la recerca de
                                Una proposta de coordinació amb el
nous referents, i segurament
                             docents de tot Catalunya independentment de la
part del desconcert general i del seu allunyament
                             peculiaritat de cada centre serà del tot necessària.
del missatge cristià recau en les conductes no gens
                             Aquí la mateixa administració educativa haurà de
acollidores per part d’una certa jerarquia que no
                             cercar eines i mecanismes per motivar el treball
ha entès les veritables necessitats humanes i la
                             docent. Caldrà una web especialitzada on trobar
importància d’un discurs alliberador i acollidor.
                             materials i compartir experiències com a punt de
L’Educació per a la Ciutadania seguirà no absenta     partida. Hem d’evitar que la matèria caigui en
de diferents valoracions per part del món acadèmic.    una simplificació de continguts, com en temps de
Ens podem preguntar per la seva necessitat o       l’Ètica, i que en cap cas sigui la complementació de
conveniència, però tots sabem de tradicions        cues horàries dels nous docents.
culturals que pressionen fortament a fi de
                             Tinguem ben present que una de les justificacions
consolidar un estil de vida que xoca amb societats
                             de l’Educació per a la Ciutadania és la vertebració
més tolerants i permissives com la catalana.
                             d’una futura societat de persones responsables,
El tractament i la difusió dels Drets Humans és      amb criteri propi, participatives, amb drets i deures,
innegociable en qualsevol situació educativa.       íntegres a través de l’autoestima i del respecte a la
L’alumnat els ha de conèixer independentment       dignitat de la persona.
de les seves creences o increences. Apropar-se per
                             Aquest repte fa anys que Catalunya l’ha assumit
conèixer, i conèixer per comprendre, heus ací el
                             amb rigor i amb perspectiva de cohesió social.
repte d’aquesta nova matèria. Dignitat humana,
                             Donada la pluralitat cultural en què ens hem
causes de la pobresa, medi ambient, participació
                             trobat immersos històricament, invertir en les
ciutadana, societats democràtiques, lluita contra
                             persones hauria de ser la finalitat de tota societat,
la discriminació i respecte a la diferència són
                             i més si aquesta es proclama defensora dels drets
eixos que el docent haurà de treballar i ser-ne el
                             humans, però cal estar alerta amb no uniformar les
pont en un món plural, que es manifesta en la
                             cultures. Caldrà un esforç per comunicar-nos i per
mateixa aula, en la mateixa escola i en la mateixa
                             entendre’ns.
societat. L’alumnat a voltes ens ve impregnat de
cultures que res tenen a veure amb les estructures    Professorat, alumnat, pares i mares, tot un repte en
democràtiques i de respecte, d’igualtat entre home    un espai concret: els centres educatius.
i dona que trobem a la Catalunya del segle XXI.
Les editorials tenen un repte molt important, la          Bernat Villaronga és president de la FERC
de construir uns llibres que ajudin al diàleg i al     (Federació d’Ensenyants de Religió de Catalunya)
respecte per la diversitat de creences. Donat que
els currículums ens venen marcats per llei, podem
                                                          
afirmar que el marge de maniobra serà petit, però
cal estar atents que els seus continguts s’ajustin a
problemas y aspiraciones. Las
                                         nuevas formas de segmentación

               La clase obrera
                                         de la identidad del trabajo, la
                                         subcontrata, la externalización,
                                         la introducción de nuevas
                                         escalas salariales, dispersa el
                              José Luis Atienza
                                         antaño colectivo más o menos
                                         uniforme en antiguos y nuevos,
                                         unos sin algunos derechos, y los
                                         otros con esos mismos derechos
                                         condenados a extinguirse con
                                         una generación de trabajadores,
                                         los dispersa en falsos autónomos,
                                         en empleados fijos, en empleados
                                         temporales, en ETT, los últimos
                                         de la fila, cuyo reino nunca es de
                                         este mundo.
                                         Ante este proceso de eliminación
  ¿Existe la clase obrera? Es una    autoestima. El Baix Llobregat –
                                         de las señas de grupo, la
  pregunta muy compleja, que      Siemens representaba entonces la
                                         televisión irrumpe como el gran
  alguien hizo en la Cornellá de los  quintaesencia de la comarca– no
                                         consejero, que le da pautas de
  tiempos del añorado García Nieto   se resignaba a ser un ghetto fabril
                                         comportamiento y le empuja a
  a principios de los ochenta. Era   de la inmigración esxtremeña y
                                         tomar las grandes decisiones
  un estudio en el que su autora –de  andaluza a la cola de la renta
                                         de consumo individuales como
  cuyo nombre desgraciadamente     per cápita de Catalunya, sino
                                         forma de falsa identidad social.
  no consigo acordarme– planteó     que aspiraba a ser una comarca
  interrogar a los trabajadores de   de ciudadanos de primera.       Creo que no existe el sentimiento
  la fábrica más roja del cinturón   Sospecho que Juan García Nieto     de clase y no se vislumbran los
  rojo sobre su identidad social y   no fue ajeno a esa lectura, con su   mecanismos para compensar
  política. Era un trabajo hecho a   gran capacidad de encontrar las    las presiones que nos llevan
  pie de obra, a ras de tierra, sobre  líneas estraté-gicas de avance del   en la dirección de reforzar la
  cómo se veían los protagonistas    cada día del Baix.           individualidad. Todo y así,
  más activos de la transición, la                       aunque seamos incapaces de
                     Sin embargo, en mi opinión, en
  punta de lanza del movimiento                        vislumbrar el sujeto de cambio
                     esa búsqueda de normalización
  obrero del Baix Llobregat, un                        del futuro, para dar identidad,
                     social del trabajador combativo
  fenómeno estudiado incluso                          cara y ojos al proceso de
                     también se produce la pérdida
  por el MIT, Massachussets                          transformación social, siguen
                     progresiva   de    identidad
  Institute of Technology. Aquel                        plenamente   vigentes   los
                     colectiva. En la evolución del
  rico yacimiento electoral del                        valores de igualdad, equidad y
                     voto del Baix –cito el Baix
  PSUC políticamente se veía a sí                       solidaridad.
                     porque me parece un ejemplo
  mismo… de centro izquierda.      generalizable– se percibe ese     Quizás hoy no exista ese
  Aquella plaza inexpugnable      viaje a la “normalidad”, donde     fantasma que recorría Europa,
  del sindicalismo de Comisiones    el voto pasa a ser el resultado de   pero sí existe un lazo invisible
  Obreras al ser preguntada       un estado de opinión transversal,   que nos une a muchas gentes
  sobre la clase social a la que    más que una opción de clase.      del mundo, a creyentes y no
  creía  pertenecer   respondió
                                         creyentes. Un sentimiento global
                     Siempre ha habido explota-
  mayoritariamente que a la clase
                                         de que el mundo ha de cambiar
                     dores y explotados, pero el
  media.
                                         de base. El problema es que aun
                     sentimiento de clase ha ido
  Aquello no se vivió en el Baix                        no le hemos puesto nombre. No
                     unido a la revolución industrial.
  Llobregat sindical como una                         es un problema menor, porque
                     Las formas de producción, la
  tragedia, sino todo lo contrario.                      lo que no se nombra es como si
                     fábrica, la relación con el trabajo,
  La clase obrera había iniciado el                      no existiese. Pero haberlo, haylo.
                     socializaba la conciencia de clase,
  camino de la ascensión social y    el sentimiento de pertenencia a

                                         José Luis Atienza es treballador de
  la labor política y sindical había                                     banca
                     un colectivo con el que compartía
  propiciado la conquista de la
En record i homenatge a
                    Lluís Maria Xirinacs
                                                    Jaume Botey                              l’impuls a l’objecció de consciència contra el servei
                              militar, la seva nítida trajectòria de no-violència i el
                              seguiment de la doctrina Gandhi, el van fer referent
                              del pacifisme a Catalunya i candidat per tres vegades
                              al Premi Nobel de la Pau. Les seves paraules de
La mort de Lluís Maria Xirinacs ha suposat una
                              comprensió amb ETA van ser interessadament
molt significativa pèrdua pel patrimoni polític i
                              malinterpretades des de gairebé tots els sectors polítics
cultural de Catalunya, i en especial per l’esquerra
                              de l’arc parlamentari. Però va dir, senzillament, que la
a Catalunya. I em sabria greu que la consideració
                              violència dels grossos (Estat) és més condemnable que
de la seva figura i el que ha aportat quedés reduït a
                              la violència dels petits.
la proposta política de l’independentisme que és el
que amb més insistència es ressalta aquests díes.      Intel.lectual atípic, però intel.lectual. Biòleg,
                              filòsof, teòleg, sociòleg, amb capacitat d’exercici
Xirinacs fou una persona atípica en gairebé totes
                              matemàtic, amb més de quinze llibres publicats.
les facetes:
                              Contra la tendència actual de fragmentació i
Polític atípic però realment polític. Capdavanter de    compartimentació de la ciència, i de la reducció de
la lluita contra el franquisme, detingut repetides     la ciència a tècnica, treballava últimament en una
vegades i a la presó, impulsor de l’Assemblea        mena de “Construcció universal de la ciència” en
de Catalunya, impulsor també d’innombrables         què biologia, desenvolupament humà, processos
iniciatives de revolta política contra el sistema,     econòmics, epiritualitat, etc. confluien en una
la darrera de les quals fou la campanya “Jo em       unitària visió del món. I alhora, intel.lectual que
planto”, l’any 2000. Però polític molt poc a l’ús.     mai va deixar el carrer, que s’alimentava de la vida
Capaç d’entendre les pròpies limitacions i per tant     i intentava incidir en els moviments des de la seva
dúctil i molt capaç de pacte. Però no d’un pacte a     comprensió global del món.
qualsevol preu ni sobretot al servei dels propis i
                              Religiós atípic, però profundament religiós.
petits interessos de grup. Després de la publicació
                              Probablement la recerca del transcendent era la raó
La traïció dels liders explicant documentadament
                              profunda de la seva personalitat. Sacerdot catòlic,
els tripijocs de la transició era obvi que mai més
                              profund coneixedor de la bíblia i de la història de
podria formar part de la política actual en ús.
                              les religions, sobretot de les orientals. La capacitat
Independentista atípic, però independentista.        de seducció de la seva persona i de la seva proposta
La independència de les nacions no era per a ell      només té l’explicació si bevia la fonamentació en
un principi-primer, sinó una conseqüència de        fonts més profundes que les de les estratègies
principis per ell més fonamentals, com el dret a la     contingents. La profunditat d’aquesta dimensió
llibertat, la lluita contra l’opressor i de retruc estar,  el va fer probablement del tot lliure davant de les
sempre, a favor de l’oprimit. Cal recordar el lloc on    institucions religioses i les seves normes.
Xirinacs situava l’independentisme per no donar
                              Personatge atípic i per això mateix incòmode.
una falsa imatge del seu pensament. Òbviament
sabia que la sobirania política, si no inclou, per     Lamento extraordinàriament la seva pèrdua. Cap
exemple, la sobirania econòmica, és ineficaç. Per      país hauria de poder deixar passar desapercebuts
això tota proposta de sobirania exigeix, deia, el      personatges així. Catalunya, país tan petit, menys
canvi de regles de joc dels organismes que regeixen     que cap. Des d’aquesta petita nota li dóno el meu
l’economia mundial.                     petit homenatge.

                                                             
Pacifista atípic, però pacifista. Les llargues vagues
                                Jaume Botey és professor de la facultat de Ciències de
de fam, les famoses sentades davant la presó,
                                 l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Hem tornat de la
                               Sierra Andina
                                Josep Bou, Grazia De Pieri, David, Francesc, Marta                                        poden treballar en les Cooperatives
                                        creades per la mateixa OMG amb
                                        els fons recollits en els camps de
                     i les nenes per cantar, jugar, fer   treball a Itàlia. Vendre el fruit
                     catequesi i menjar plegats. Són    del seu treball fa possible que
                     grups força nombrosos, alegres,    tinguin un salari just. Cobren
  Hi hem anat aquest estiu, durant   generosos i molt participatius.    una part en diners i una part en
  dos mesos, a fer una experiència   Ens ha cridat fortament l’atenció   aliments per obra feta.
  de servei i de família però el que  l’ordre, la disciplina i el respecte
                                        Nosaltres hem estat en l’ISPP
  no teníem previst era tornar a    amb què actuen. Dins d’aquestes
                                        d’Aczo, un petit poble a 2.800
  casa amb un tresor.         trobades es dedica tot un matí
                                        metres a la Sierra Andina en
  Som un matrimoni amb tres      a ajudar als pobres. La mateixa
                                        el Departament d’Ancash. S’hi
  fills, dos bessons de 15 i una de  comunitat ha decidit quina és
                                        arriba després de tres dies de
  9 anys. Treballem de mestres.    la persona o família que té més
                                        viatge des de Lima per pistes
  Ens havíem preparat, tal com     necessitats del poble, i en grups
                                        de terra i pols. En aquesta casa
  vam explicar ja a L’Agulla, per   de tres o quatre van a ajudar.
                                        hi conviuen 18 noies d’uns 20
  enfrontar-nos amb la duresa de    Per anar a l’Oratorio els nois, els
                                        anys, 3 assistentes i la Beatrice
  la pobresa, però hem descobert    catequistes i els voluntaris han
                                        que és la voluntària italiana
  persones riques d’humanitat i    de caminar grans distàncies.
                                        que fa de directora. Actualment
  de generositat. L’austeritat, la   Els nois i les noies després      estan fent el tercer curs dels cinc
  simplicitat material, la duresa   d’haver cursat la primària poden    de la seva formació de mestres.
  del dia a dia, permeten aflorar la  entrar a estudiar en els Tallers.   Durant la nostra estada els hem
  dimensió humana de la persona,    Viuen en règim d’internat,       fet classes de didàctica. El seu
  que el nostre món acomodat,     al matí reben les classes de      sistema educatiu és molt precari
  ostentós i ambiciós ofega.      Secundària i a les tardes aprenen   en tots sentits. No es treballa la
  Hem col·laborat en un Institut    un ofici. S’insisteix especialment   manipulació, l’experimentació
  Superior Pedagògic (ISPP) en     en educar els hàbits de        ni el raonament. No hi ha
  la formació de mestres a la     responsabilitat, d’organització,    recursos i els pocs llibres que
  Cordillera del Perú. L’Operazione  d’higiene, de treball ben fet i    l’Estat dóna no responen a la
  Matto Grosso (OMG), l’ONG      altres valors que no es troben en   realitat ni als interessos dels
  que ens ha acollit, està inspirada  la vida de la Sierra.         nens de la Cordillera. Els
  en el model educatiu de sant                        professors dicten definicions i
                     Les famílies necessiten molta mà
  Joan Bosco i pretén potenciar                        normes i els nens les aprenen
                     d’obra per treballar la “chacra”:
  les capacitats dels nois i noies i                     de memòria. L’absentisme dels
                     els camps i per cuidar els animals.
  donar-los una formació que els                       alumnes i també dels mestres
                     És l’única activitat de la gran
  permeti viure dignament en el                        és molt freqüent. També hem
                     majoria de la població. Els nois
  seu món. S’intenta desmitificar                       acompanyat en la programació,
                     i les noies gairebé se senten en
  la idea de que per tenir una vida                      la realització i l’avaluació de les
                     culpa si no es queden a treballar
  millor cal emigrar a la ciutat o a                     pràctiques en les escoles rurals
                     a casa i van a l’escola. Per això
  Europa.                                   dels pobles i caserius de la zona.
                     totes les activitats que promou
                                        Per arribar a una de les escoles, la
  El treball educatiu s’inicia amb   l’OMG són totalment gratuïtes.
                                        de Miopampa, un grup de cases

  l’”Oratorio”. Els dissabtes i    Els nois i noies dels tallers un    disperses en una gran vall a 3.800
  diumenges es reuneixen els nens   cop han acabat la seva formació    metres calia pujar caminant una
hora i mitja cada dia. Només s’hi
arriba per una estret corriol, no
hi ha llum elèctrica i a l’arribar-
                                          La Joc
hi tocàvem el xiulet per convocar
els nens per tal que sabessin que
                                        de Catalunya
aquell dia hi havia professors.
Durant el matí fèiem classe i
                                         fa 75 anys
preparàvem el menjar. Donàvem
als nens un plat calent de sopa
de verdures, patates bullides i
arròs. Per a la majoria era l’únic                            I ho celebra el
àpat del dia.
                                              diumenge 28
Els nostres fills han conviscut                          d’octubre d’enguany
                       consideràvem “pobres” són
i han treballat en tota mena de       els que ens han donat la mà,     al Centre Cultural de
feines que mai havien fet: rentar      o ens han parlat quan no        Martorell (Plaça de
roba al riu, segar amb la falç,       teníem paraules o alè...
                                         les Cultures). Al matí
separar el gra de la palla tirant-
                       El silenci, la tranquil·litat,
                    -	                     la JOC Nacional de
la enlaire, vacunar cuis (conillets
                       per descobrir la presència       Catalunya i les Illes
d’índies), transportar llenya o
                       d’un Déu bondadós, que té
pedres per construir murs, rentar                           celebrarà la seva
                       compassió.
els nens, etc. Són feines manuals                        assemblea Nacional.
                       La gratuïtat. Hem conviscut
que ocupen molt de temps i es      -	
                                         A les 3 de la tarda hi
                       amb moltes persones que
realitzen a l’aire lliure. Esperem
                                         haurà una celebració
                       donen el seu temps, la seva
que els hagi ajudat a valorar el
                                           consistent en una
                       vida pels pobres.
sentit de la vida i a saber què és
                                           taula rodona amb
el més important.            En la pregària de les 6 del matí, del
                                          diferents persones
                    darrer dia que estàvem a Aczo,
Hem tingut la sensació que hem
                                          que han passat per
                    es llegeix l’evangeli que toca, Mt
pogut col·laborar en algunes
                                        la JOC des de la seva
                    19,16. Un home ric pregunta què
coses molt concretes, però també
                                           fundació i a les 17
                    ha de fer per guanyar la vida
hi hem descobert un tresor:
                    eterna. Jesús li respon que cal      h. se celebrarà una
   Ens hem sentit acollits per
-	
                    complir els manaments. Això              Eucaristia.
   les diferents persones que
                    ell ja ho compleix. Però Jesús li
   hem trobat; aquesta actitud
                                             Tothom hi és
                    contesta: “Si vols ser perfecte,
   no està relacionada amb la
                                               convidat!
                    vés, ven el que tens i dóna-ho
   quantitat de coses que tenim
                    als pobres, i tindràs un tresor al
   sinó amb el que som.
                    cel”.
   Hem tingut la possibilitat de
-	                                       Per a més informació
                    Un cop hem tornat a casa volem
   viure una vida provisional,                        podeu adreçar-vos a la
                    i podem seguir col·laborant
   sense gaires seguretats i això                       JOC: Rivadeneyra, 6,8.
                    amb les necessitats que allà
   ens ha permès començar                           08002 Barcelona. C/e
                    hem descobert. Sabem que la
   a entendre què és la                            joc@treballadors.org.
                    nostra aportació no resoldrà les
   providència.
                    mancances i carències del tercer
   La vida senzilla i amb   una
-	                   món, però de ben segur que
   certa austeritat et fa   ser  algunes persones concretes es
   més obert als altres,   més   beneficiaran de la nostra acció.
   disponible, et fa sentir  més   D’altra banda també volem, com
   lliure.              a família, conservar i fer créixer
                    el tresor que hem descobert:
   El valor del treball ben fet, de
-	
                    la felicitat d’ajudar als que ho
   l’esforç, de l’autosuperació i
                    necessiten.
   de que l’art no és només cosa
   de rics.
   Nosaltres  que  pensem
-	                      Josep Bou i Grazia De Pieri són
   tenir-ho tot i saber-ho tot,                  mestres

                                                       
   ens hem descobert fràgils,                jbouc@uoc.edu
                               mdepieri@uoc.edu
   vulnerables. Aquells que
La palmera i la font
                               La palmera i la font  La palmera i la font  La palmera i la font
                                  Vols ser cristià?
   • Doncs deixa de preocupar-te per tu mateix i       lluita amb passió per un món més just i més
    comença a preocupar-te pels altres, aquells       humà.
    que hi ha al teu voltant: la família, els amics,   • El cristià és sensible i atent al mal dels altres,
    els veïns, la gent del carrer, persones que       és solidari amb els seus germans en els triomfs
    encara no coneixes però que saps que et         i en els fracassos, en les penes i alegries.
    necessiten. Al cristià no li preocupa ser ric, ni
                               • El cristià es compromet amb els dèbils i
    poderós, ni famós o influent. L’autèntic cristià
                                necessitats.
    escull voluntàriament la pobresa i comparteix
    les seves riqueses amb els necessitats. La      • El cristià és de cor noble i sincer, senzill i
    felicitat no te la donaran els béns materials,     incapaç de fer mal. Actua sense manipulació
    sinó poder estar amb la gent que estimes. Si      ni dobles intencions. Es lliura sense buscar
    vols ser cristià, aprèn a compartir.          premis ni recompenses.
   • El cristià no es deixa vèncer per les adversitats   • El cristià és honrat i diu la veritat, malgrat que
    ni pel sofriment.                    això el pugui perjudicar. Defensa els drets dels
                                més dèbils, denuncia les injustícies i falsedats,
   • Conserva l’esperança, i davant del mal segueix
                                encara que per això s’hagi de veure perseguit
    creient en la victòria del bé.
                                o calumniat.
   • El cristià és solidari, plora amb el qui plora i
                               • El cristià confia en Déu, i prega per ell, pels
    acompanya el qui pateix.
                                seus germans, i també pels seus enemics.
   • El cristià no creu en la llei del més fort, sinó en
    la llei de l’amor. Lluita amb constància, però
    sense violència ni agressivitat.           Vols ser cristià? Doncs segueix aquestes normes
                               de vida. Però viu-les amb naturalitat, i no amb
   • El cristià no és rancorós, sap perdonar les
                               angoixa. Si un dia t’equivoques, demana perdó
    ofenses, i no torna mal per mal.
                               i procura millorar. Recorda que només Déu és
   • El cristià no accepta la injustícia ni la mentida.  perfecte; la resta, en tenim prou amb intentar-
    Es rebel·la contra l’odi i l’opressió. Desitja i   ho.
                                       Aquest escrit   tan encertat i
                                       planer alhora, ha estat publicat
                                       recentment als fulls parroquials
                                       de les parròquies del Barri Vell de
                                       Girona i al Full de la parròquia
                                       de Poblenou de Pineda de Mar.
                                       L’amic Pere Domènech, de
                                       Girona, ha fet recerca però no
                                       hem pogut esbrinar-ne l’autor
                                       o autora.  A nosaltres ens ha
                                       semblat molt adient compartir-lo
                                       amb tots els lectors de L’Agulla.

10
Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència)

Amb entitat (i experiència)

                               Banc de recursos
                                                        Jesús Lanao
Banc de Recursos és una ONG, dedicada a
l’aprofitament solidari de recursos tecnològics.
Neix, precisament, a partir d’aquesta realitat injusta
i desigual d’excedents (del Nord) i de necessitats
(del Sud).
Oferim suport tècnic (material i humà) a diferents
projectes del Tercer Món i a entitats del “nostre
Quart Món”. Això és possible gràcies a la
reutilització de màquines i eines en bon ús així
com d’altres excedents industrials o comercials
que cedeixen empreses col·laboradores. Amb això
aconseguim dotar d’instruments i de tècniques
que potenciïn les capacitats productives, d’atenció
sanitària, d’educació i formació tècnica dels pobles
del Sud.
El “Pont Solidari” es realitza de diverses maneres:
1)   Projectes propis. Banc de Recursos és el
responsable de tot el procés (des de l’admissió
dels equipaments fins a la seva utilització pels
destinataris del país del Sud)
2)   Suport a projectes d’altres ONG.
Subministrament de materials i gestió logística de
trameses (normalment contenidors)             (que ens deixa tranquils de no haver de llençar
                             l’ordinador o la màquina de cosir...). Val a dir que
3)   Coordinació d’ofertes amb demandes
                             aquest objectiu no és fàcil puix significa “rascar-se
d’entitats del anomenat “Quart Món”: mobiliari i
                             la butxaca” per part del donant.
equipament d’oficina i altres materials.
                              La tasca de l’entitat la realitzen, fonamentalment,
4)    Assessorament a petites ONG o grups
                             voluntaris (joves o jubilats) que aporten la seva
solidaris en tot el que fa referència a trameses i
                             experiència i capacitat professional en les diverses
logística per països del Sud.
                             àrees de la gestió (relació amb empreses, supervisió
5)   Cooperants tècnics per algun projecte
                             de les ofertes, logística, comunicació, comptabilitat,
nostre en el país d’execució.
                             etc.). Així s’aconsegueix, també, un aprofitament
Podríem dir que som una ONG de serveis als tres      tècnic i professional de persones amb experiència.
grups implicats en la tasca solidària: els donants
(empreses i particulars) els receptors i la societat en
general, puix evitem enviar a la deixalleria molts
                                 Per a més informació:
estris i màquines útils.
La sensibilització la desenvolupem a partir de          www.bancderecursos.org.
l’acció concreta d’absorció de materials: No tot         Estem a Gran de Gràcia, 167, pral, 2ona.
el que ens “sobra” és útil pel Sud (cal saber les        08012 Barcelona
necessitats i preveure el manteniment), els costos        Tf. 93 217 71 54
de tramesa es justifiquen en funció del valor dels        C/e:bancderecursos@yahoo.es
                                                                   11
materials, aquests costos algú els ha de pagar...
Això significa implicar-se més enllà de la donació
RECEPTES RÀPIDES, BONES I PIADOSES (O NO)
                                                       Receptes  Receptes
                                    Herència, encara?
   Sopa de castanyes
                                                        Salva Clarós
                        Tere Jorge

   Arriba la tardor i “és el temps de les castanyes”.   L’esser humà és l’única espècie viva que llega als seus
   No voldria pas que caigués en l’oblit que nosaltres   successors el dret a la propietat. Però això té un límit.
   aquí celebrem Tots Sants i la festa dels difunts,    Pensem per exemple en la societat rural agrària de
   i ho dic perquè darrerament quan arriba la       Rwanda. La terra és el recurs per a la supervivència, i
   tardor cada vegada sento parlar més de zombies     passa de pares a fills, però cada generació ha de dividir
   (personatges que no estan ben bé difunts), bruixes,   el patrimoni familiar pel nombre de fills que té, que no
   carbasses i disfresses. De tal manera que una ja    sol ser poc. El resultat de les successives divisions ha
   no sap si és carnestoltes, si això és Hollywood o    arribat en l’actualitat a un límit: ja no és rendible, i en
   si és un “aquelarre”. Tenim una gran facilitat per   conseqüència la població es veu obligada a emigrar. Al
   incorporar, sense cap mena de problema, certes     Brasil, per la mateixa raó, i també degut a la caiguda
   festes o tradicions que no tenen res a veure amb la   del rendiment agrari del sòl, les famílies pageses que
   nostra cultura i que ni tan sols es justifica, que jo  no emigren cap a barris de barraques a les ciutats, es
   sàpiga, per la gran quantitat de població anglòfona   veuen obligades a incendiar la selva per obtenir més
   que viu al nostre país. En canvi posem el crit al cel  sòl disponible. Però això també té un límit. El que els
   en quan es parla de ser tolerants i acostar-nos a les  passa als joves rwandesos i als pagesos del Brasil permet
   tradicions i costums de gent d’altres cultures que   anticipar que la pràctica de la transmissió patrimonial
   viu i treballa a la nostra terra. Què tindran uns    no és sostenible en el temps.
   que no tinguin els altres? Per ajudar a recuperar
                               Si definim el concepte fictici ppmm (patrimoni per càpita
   les nostres tradicions avui us ofereixo una sopa de
                               mitjà mundial) que seria igual a dividir el sòl disponible
   castanyes, un fruit molt saludable i nutritiu que
                               del planeta entre el nombre total d’individus, veurem
   tradicionalment mengem torrat en aquella paella
                               que el ppmm disminueix en proporció a l’augment de la
   foradada.
                               població. La població mundial s’ha duplicat en els darrers
   Ingredients per a 4 persones: 450 gr. de        50 anys. Això vol dir que el ppmm s’ha reduït en aquest
   castanyes; 1 ceba; fonoll fresc; 50 gr. de       mateix període a la meitat, i ho continuarà fent de manera
   mantega; 50 gr. de formatge fresc; 1 litre de      progressiva i accelerada amb tendència a l’exhauriment.
   brou de pollastre; nata líquida; pebre i sal. Per    Aquest exercici especulatiu amb el ppmm, que és un
   decorar: xampinyons, dauets de pernil salat...     concepte fictici inventat, ajuda a entendre algunes coses,
                               però el problema de la transmissió patrimonial a casa
   Preparació: Traiem la primera pell de les
                               nostra és més complexa.
   castanyes i les posem al foc amb aigua freda.
   Passats uns 20 minuts les traiem de l’aigua i      Aquí, el patrimoni augmenta sobtadament per efecte
   els traiem la segona pell. Les tallem en trossets    de l’acumulació de la riquesa especulativa i, com que
   molt petits. També tallarem la ceba i el fonoll     aquest patrimoni es continua llegant d’una generació
   molt fins. Posem la mantega en una cassola;       a una altra, a diferència del que passa a Rwanda on
   quan s’hagi fos, sofregirem les castanyes i la     la transmissió del patrimoni de pares a fills acaba
   ceba durant uns 10 minuts, després hi afegim      empobrint tothom, aquí la tendència és a acumular-se
   el fonoll i ho daurem tot uns minuts més.        en poques mans, mentre la resta té veritable dificultat
   Posem a escalfar el brou de pollastre i quan      per accedir a aquell bé més elemental: la vivenda.
   estigui ben calent hi tirem el formatge fresc i li   Podríem dir que aquesta opció és més pragmàtica per
   donem unes quantes voltes fins que es desfaci.     més que injusta. Però no menys insostenible.
   Aboquem el brou dins la cassola on tenim
                               Tenint en compte que una de les descobertes de la
   el sofregit de castanyes. Rectifiquem de sal i
                               postmodernitat liberal és la consciència de l’individu
   pebre al nostre gust i deixem coure durant una
                               enfront del col·lectiu, de la nissaga i de la tradició, caldria
   mitja hora més. Uns minuts abans de servir-la
                               anar pensant, en coherència, en la desimbricació de la
   hi afegim un mica de nata líquida.
                               propietat heretada. L’hereu universal de l’home és l’home
   Podem posar dins la sopa uns “tropezones”,       i no “un home” concret. Això potser faria replantejar com
1  sofregint uns xampinyons i uns dauets de        cada u administra en vida el seu patrimoni personal, i
   pernil salat.                      dinamitzaria potser de passada l’economia.
Puntades
             Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades
 T
     RACTAR    PER   IGUAL
                            E
     POBRES I RICS? Joan Herrera,              SCAMPAR TENDRESA. En aquesta
     que ha tornat a ser elegit per             societat de l’individualisme i la
     Iniciativa per Catalunya com              hipocresia, de l’ambició i la fredor, aniria
 a cap de llista pel Congrés de Diputats,             molt bé que ens atrevíssim a escampar
 en una entrevista es venia a referir que        tendresa. En la coneixença entre les persones, en
 si un govern, o cap de govern d´un           el gest solidari, en l’amistat, entre pares i fills, en
 partit anomenat d´esquerres tracta per         l’amor profund, en la sexualitat... la tendresa ens
 igual a rics que a pobres deixa de ser         aporta proximitat i ens fa ser més feliços i donar
 d´esquerres.                      més felicitat. Aquesta “afecció plena de dolcesa
                            que hom sent envers algú” (segons queda definit
 Em va semblar una breu, senzilla, clara i
                            al Diccionari de l’IEC) és la millor medecina
 exacta definició de l´esquerra. Avui s´ha
                            davant d’aquest món. No entenc estimar un fill
 posat de moda el discurs de l’aniquilació
                            sense manifestar-li tendresa, no entenc que un
 de la tensió i del llenguatge de “dretes
                            amic o amiga pugui sentir caliu sense tendresa,
 i esquerres”. Se’ns fa difícil també
                            no entenc una parella convivint sense expressar-
 definir i detectar pensament i actituds
                            se tendresa, ni entenc que es pugui fer l’amor de
 veritablement d´esquerres en un temps
                            debò sense tendresa. Però hi ha qui estima molt
 d´indefinicions, i de confusions sovint
                            i li costa exterioritzar-ho amb el gest. En canvi,
 induïdes. Per això aquestes “perles” als
                            la tendresa no té gènere ni edat, ni dóna motius
 mitjans són d´agraïr.
                            per avergonyir-nos. O sigui que si voleu ser més
 La frase del Joan Herrera denota que          feliços, no n’hi ha prou amb estimar i amb ser
 parteix de l´existència de rics i de pobres      solidari: si us plau, sigueu tendres! Maria-Josep
 i del fet que hi ha conflicte d´interessos       Hernàndez
 econòmics, de poder, culturals, i entre
 cosmovisions i orientacions sobre el
 viure ben diferents. Per tant si hi ha
                             E
 diferència i conflicte entre “rics i pobres”,           DUCACIÓ PER A LA HUMILITAT.
 des del poder polític, si s´autopercep               No hi va haver ni treva estival.
 d´esquerres, no es poden tractar per                La persecució de la dreta política
 igual, ja que l´abisme entre uns i altres             i eclesiàstica a l’assignatura
 demana unes polítiques de compensació          d’Educació per a la Ciutadania va sumar
 envers els pobres. El discurs del diputat        els reforços de “l’ex-Santa Inquisició”
 contribueix positivament al pensament i         en ple mes d’agost. Concretament, els
 a la reflexió, malgrat anar contracorrent.        contraris a l’assignatura van rebre el
                             suport del secretari de la Congregació de
 Per altra banda, la actitud que trasllueix
                             la Doctrina de la Fe del Vaticà, l’arquebisbe
 aquest pensament coincideix amb el tracte
                             Angelo Amato, en la seva visita a Madrid.
 de favor del Déu de la Bíblia i de molts
                             Això els va donar ales per tornar a posar el
 altres llibres religiosos, envers els més
                             crit al cel (al seu cel) i preparar una nova
 necessitats. Conflueix amb la voluntat
                             ofensiva abans de l’inici del curs. Però
 de tantes persones, grups i comunitats
                             molt soroll per res. La incidència de la
 que intenten construir un món més just
                             crida a “l’objecció de consciència” ha estat
 i amb més pau, des del crit dels més
                             mínima, encara que hagin aconseguit un
 pobres, des del protagonisme alliberador
                             ressò mediàtic desproporcionat. En fi, a
 dels mateixos. Hauria de ser voluntat
                             veure si la jerarquia es posa a estudiar una
 comuna també de tota la nostra església,
                             mica d’”Educació per la Humilitat”. Serà
 que hauria d´estar al servei precisament
                             bo per al conjunt de l’Església. Maria-
 prioritari d´aquesta proposta i en això
                             Josep Hernàndez
 malauradament encara tenim molt de
 camí a recórrer. Joaquim M. Cervera


                                                                1
L
                                     A MEVA ESGLéSIA. Tinc
       P
                                     dues Esglésies. Una de gran i
           RIMERA COMUNIÓ. La “Primera
                                     una de petita; però ambdues
           Comunió” no és anar a catequesi,
                                     són la meva Església. La gran
           ni fer religió a l’escola, ni fer
                                 és la católica, apostòlica i romana; la
           oracions a casa. ”Combregar ” és
                                 que tot assegurant que és de Crist, no
       participar de les eucaristies de la comunitat
                                 gosa dir-se cristiana, i té raó perquè
       que es troba els diumenges.
                                 ben poca cosa de Crist li queda. D’un
       Figureu-vos que els pares tenen moltes ganes    regne que no és d’aquest món n’ha fet
       que el seu fill o filla sigui “anxaneta” dels    un estat terrenal, el papa es deixa dir
       Castellers. Què hauran de fer? Primer, cal que   “sant” sabent que només Déu és sant
       els agradi el món dels castellers, després caldrà  i “pare” quan Jesús va dir: no digueu
       anar als llocs on fan els castells, participar-   a ningú pare perquè només teniu un
       hi... i el nen hi haurà de ser, anar a assajar,   pare, el del cel. És “mestre” infal.lible
       fer castells, i els pares també ajudar a fer el   sabent que l’únic mestre és el Fill de
       castell... i això no es fa pas només perquè el   l’home. El papa diu ser el servent
       nen pugui fer d’anxeneta un sol dia, sinó que    dels servents i l’últim de tots, però té
       voldran que continuï fent castells una festa    ministres, ambaixadors, governadors
       rere l’altra. Doncs, la “Primera Comunió” és    (bisbes) arreu del món, palaus i
       semblant. Els pares s’haurien de preguntar:     assalariats en les seves oficines; i
       Per què han de fer la “Primera Comunió”?      mana sobre centenars de milions de
       Serà la primera i l’última? O anem a missa     consciències, ovelles sense bel i unes
       regularment? Els familiars i convidats que     poques cabres lligades a la post i amb
       vindran, alguna vegada van a missa? Estem      morrió posat. Però és la meva mare,
       disposats a participar de la celebració del     m’ha infantat a la fe, m’ha fet conèixer
       diumenge? Si no heu anat mai a missa, si      Jesús.
       no aneu a missa, si no us plantegeu d’anar a
                                 I la petita església, amb cabres trescant
       missa... tampoc hi ha motiu de fer la “Primera
                                 els penya-segats de l’heterodòxia (que
       Comunió”. Ramon Masachs
                                 és la dòxia evangèlica, però), i les
                                 ovelles belant i pasturant en les fresques
                                 fondalades de les benaurances. Església
   D
                                 que ve, cosa nova que el Pare està fent.
        ESPRéS HAUREM DE CÓRRER TOTS
                                 Una església on els bisbes seran el que
        (I TOTES).    Estic llegint un llibre
                                 eren els apòstols, missioners de la Bona
        magnífic de Xavier Basurko, Historia de
                                 Nova, els preveres la gent de seny com el
        la Liturgia (en trobareu més informació
                                 seu nom indica, i el sacerdoci serà retornat
   a l’Airejar d’aquest número). Partint de la litúrgia
                                 al Crist universal i tots els membres del
   ofereix una bona perspectiva de l’Església catòlica
                                 seu cos místic en participaran. D’aquesta
   i de com el missatge cristià original s’ha anat
                                 església en formo part, perquè en vull
   empolsegant i desempolsegant progressivament
                                 ser i no perquè me n’han fet, en sóc
   al llarg dels segles. M’ha cridat molt l’atenció
                                 perquè maldo a seguir Jesús de Natzaret
   veure com va costar fins al Concili Vaticà II que
                                 que no va ser moltó dòcil, sinó cabra
   les celebracions es fessin en la llengua vernacla,
                                 rebutjada pels teòlegs i els sacerdots de
   amb uns arguments del tot surrealistes. Fins i tot
                                 la seva església, i en aquesta església de
   Joan XXIII s’havia pronunciat en algun moment en
                                 l’esperança, el trobo.
   contra. I ara (motus proprios a part, que difícilment
                                 L’Esperit de Déu, que es va escapar per
   progressaran gaire) seria impensable tornar al
                                 les finestres del Vaticà II, encara està
   llatí. De vegades penso que tota aquesta jerarquia
                                 lliure i no el tornaran a engabiar. Ell farà
   que ara es manifesta a favor de l’obligatorietat
                                 la nova Ésglésia, l’Església dels pobres,
   del celibat i contra l’ordenació de les dones, amb
                                 dels necis segons els homes, però savis
   uns arguments igual de surrealistes que els de la
                                 segons Déu; l’Església de les benaurances
   llengua, un bon dia canviarà de parer. I aleshores
                                 retrobades, menys explicades potser,
   tindran feina els capellans perquè no els obliguin
                                 però vives i viscudes. Si he de triar em
   a casar-se. I les dones perquè no les obliguin a
                                 quedo amb aquesta, però em dol l’altra.
   ordenar-se. Som així. Que l’Esperit hi faci més
                                 Francesc Gimbernat
   que nosaltres! Mercè Solé.


1
Per airejar el cervell
                                Per airejar el cervell   Per airejar el cervell  Per airejar el cervell
                     Les il.lustracions són genials.         L’obra és un primer pas per
                     De la mateixa col.lecció trobareu        conèixer Àfrica seriosament.
                     també Què és la vida? i Què és el bé      La lectura d’aquest llibre ajuda
                     i el mal, també molt interessants.       a contextualitzar molt més la
                     Maria-Josep Hernàndez              informació (poca) que ens arriba
                                             del nostre continent veí tan
                                             pròxim físicament. El continent
                                             d’origen de moltes persones
                                             que intenten tirar endavant
                                             vivint entre nosaltres. I llegir
                                             aquest llibre segur que també
                                             ens ajudarà a contextualitzar-los
                                             humanament.
Què són els sentiments? Oscar
                                             Ah, i si us vaga, busqueu
Brenifier. Il·lustracions de Serge
                                             informació    sobre   aquest
Bloch. Editorial Edebé. Col·lecció
                                             interessant periodista i les
Superpreguntes
                                             seves obres. Poseu el seu nom
El regal més bonic i intel·ligent                            al cercador i podreu espigolar,
que ens han fet a casa darrerament                            entre força informació, una bona
és aquest llibre. Què són els                              entrevista que se li va fer el 2002
sentiments? és un treball genial                             i altres articles sobre ell. Josep
                         Ryszard  Kapuscinski,
                     Eben,
dirigit a infants i adolescents a fi                           Pascual
                     Editorial Empúries, Barcelona
que, compartint una estona amb      2006
els pares, aprenguin a pensar
                     L’edició  original   polonesa
per ells mateixos sobre aspectes
                     d’aquesta obra sobre l’Àfrica de
fonamentals de la vida. El llibre
                     bona part de la segona meitat
està dividit en sis capítols: Proves
                     del segle xx es va publicar el
d’amor,   Gelosia,   Conflicte,
                     2001, o sigui que el recull dels
Amor, Amistat i Timidesa. Cada
                     diversos capítols està fet amb
capítol és una pregunta amb sis
                     una gran perspectiva; aquest
respostes diferents, que generen
                     gran periodista, nascut el 1932,
noves preguntes. L’objectiu
                     va morir a principi d’aquest any
no és trobar cap resposta
                     2007.
encertada... sinó pensar per un
mateix i ajudar a fer sorgir amb     Us recomano vivament la lectura
normalitat preguntes sobre els      d’Eben. Àfrica és una gran
sentiments positius i negatius,     desconeguda. I el periodista
                                             Historia de la Liturgia. Xabier
i desenvolupar-ne la conversa i     ens l’acosta d’una manera àgil
                                             Basurko. Biblioteca Litúrgica 28.
el diàleg. Com saps que els teus     i rigorosa, amb informació de
                                             CPL, Barcelona 2006.
pares t’estimen? Estàs gelós dels    primera mà, fruit dels molts anys
teus germans i germanes? Et fa      de viure a diversos punts del          Tot i ser un llibre “per a
por parlar davant de la classe?     continent. I de viure-hi a prop de       estudiosos” i de ser gruixudet
És millor estar sol o amb amics?     la gent, convivint-hi, lluny dels        (unes 700 planes), es llegeix molt
És bo estar enamorat? Per què      circuits turístics típics i tòpics.       bé i resulta una apassionant
et baralles amb els qui t’estimes?                            història, no només de la litúrgia,
                     La colonització, l’accés a la
Us recomano el llibre, no només                             sinó de l’Església. Ajuda a
                     independència, els governs, els
per a pares i fills. Al cap i a la fi,                          entendre les distorsions que al
                     exèrcits, les persones amb el
les grans preguntes que es fan els                            llarg dels segles els cristians hem
                     seu tarannà, la vida quotidiana,
nostres infants són les mateixes                             anat fent del missatge de Jesucrist
                     els sentiments profunds, les
que ens podem fer nosaltres...                              i a aprofundir en el sentit de la
                     massacres continuades i sovint
L’autor és doctor en Filosofia i                             nostra actual litúrgia. És un bon
                     ignorades, les olors, els colors...,
                                                                       1
ha treballat especialment en la                             instrument de formació, sens
                     res de tot això s’escapa de la
pràctica filosòfica per a nens.                             dubte. Mercè Solé
                     mirada de Kapuscinski.
La fe de cada dia                La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia                                  Jesús, els cristians,
                                       i la política (I)
                                                            Josep Lligadas         Comencem en aquest número una secció que           que entraria no a cavall, que és l’animal de la
         voldrà ajudar a reflexionar sobre aspectes di-       guerra, sino muntat en un ase, que és l’animal
        versos del sentit i la vivència de la fe cristiana.    del treball quotidià; però aquesta reivindicació
       I començarem parlant de fe i política. Amb una       ve precisament després d’haver anunciat diver-
       constatació: a Jesús no li interessava gens l’acció      ses vegades que el seu messianisme es realitza-
       política, ni creia que per mitjà de l’acció política      ria per mitjà de la seva entrega personal fins a
        es pogués aconseguir una vida millor per a les      la mort; ell serà efectivament aquest rei bo, però
                             persones.    no ho serà per mitjà de l’establiment de cap nou
         Quan en parla, la seva anàlisi és demolidora:                       sistema de poder...
           “Els reis de les nacions les dominen com si        Per a Jesús, de fet, la manera de fer d’aquells
         en fossin amos, i els qui tenen poder damunt         que actuen en la gestió de la cosa pública, és
       d’elles es fan dir benefactors...” (Lc 22,25; també        exactament l’antimodel d’allò que han de fer
         Mt 20,25 i Mc 10,42). Segons Jesús, tot govern        els seus deixebles, i la imatge contrària d’allò
           és de per si despòtic, i a més, els qui l’exer-   que ha de ser la seva comunitat: “Però vosaltres
          ceixen tenen el cinisme de pretendre que la      no heu d’actuar pas així...” (Lc 22,26; també Mt
        gent consideri que les coses que fan les fan pel                       20,26 i Mc 10,43).
         bé del poble. Ni tan sols sembla creure en la      En definitiva, doncs, i dit amb llenguatge actu-
       possibilitat que arribi aquell governant just que       al, Jesús “no creu en la política”. Jesús no sem-
        havien anunciat els profetes, el “rebrot legítim        bla pensar que hi pugui haver organitzacions
         de David, que defensarà en el país el dret i la        socials i polítiques que siguin millors i altres
        justícia” (Jr 33,15), el Messies que “farà justícia       de pitjors. Ell denuncia la injustícia, però no
       els desvalguts, sentenciarà amb rectitud a favor       proposa cap alternativa social que l’elimini o la
         dels pobres” (Is 11,4). I quan la multitud que      redueixi. Sinó que el que proposa és que, en la
         el segueix se’l volen endur per fer-lo rei, per-     societat tal com està, cadascú es converteixi, de
        què veuen en ell aquest Messies amb capacitat        manera que la seva vida esdevingui un combat
          i ganes de treballar pel bé de la gent, la seva    contra la injustícia, contra la hipocresia, i contra
        reacció és fugir a la muntanya (Jo 6,15). L’únic                 tota mena de dolor i de mal.
       moment en què Jesús reivindica aquesta condi-        I aleshores ve la pregunta. Si això és així, l’acció
        ció messiànica i a més ho fa de manera pública        política que duen a terme els cristians, ¿no ha
       i solemne, és en la seva entrada a Jerusalem poc          de buscar cap fonament en l’evangeli? Evi-
         abans de la passió (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc       dentment que la resposta és que sí que li ha de
        19,28-40; Jo 12,12-16): allà escenifica la profecia       buscar. Però d’això en parlarem en el proper
       de Zacaries 9,9, que parlava d’un rei bo i humil                             número.
                   Yo no sé si Dios existe, pero si existe,
 El retall
                   sé que no le va a molestar mi duda
1                                                  Mario Benedetti
1 of 16

Recommended

Número 57 by
Número 57Número 57
Número 57guest380827
214 views16 slides
Agulla 64 by
Agulla 64Agulla 64
Agulla 64agulla
340 views16 slides
Agulla 70 by
Agulla 70Agulla 70
Agulla 70agulla
680 views16 slides
L Agulla 055 by
L Agulla 055L Agulla 055
L Agulla 055agulla
963 views16 slides
L Agulla 054 by
L Agulla 054L Agulla 054
L Agulla 054agulla
924 views16 slides
Viladecans, punt de Trobada 01 by
Viladecans, punt de Trobada 01Viladecans, punt de Trobada 01
Viladecans, punt de Trobada 01puntviladecans
491 views8 slides

More Related Content

What's hot

Agulla 74 by
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74agulla
673 views16 slides
Agulla 77 by
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77agulla
1.1K views16 slides
Agulla 82 by
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82agulla
572 views16 slides
NúMero 60 by
NúMero 60NúMero 60
NúMero 60agulla
806 views16 slides
Agulla 67 by
Agulla 67Agulla 67
Agulla 67agulla
660 views16 slides
Agulla 65 by
Agulla 65Agulla 65
Agulla 65agulla
743 views16 slides

What's hot(17)

Agulla 74 by agulla
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74
agulla673 views
Agulla 77 by agulla
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77
agulla1.1K views
Agulla 82 by agulla
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82
agulla572 views
NúMero 60 by agulla
NúMero 60NúMero 60
NúMero 60
agulla806 views
Agulla 67 by agulla
Agulla 67Agulla 67
Agulla 67
agulla660 views
Agulla 65 by agulla
Agulla 65Agulla 65
Agulla 65
agulla743 views
Agulla 84 by agulla
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84
agulla566 views
Agulla 72 by agulla
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72
agulla700 views
Crit solidari 10 by agulla
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10
agulla3.8K views
Agulla 76 by agulla
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76
agulla662 views
Agulla 78 by agulla
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78
agulla612 views
Agulla 81 by agulla
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81
agulla692 views
Agulla 68 by agulla
Agulla 68Agulla 68
Agulla 68
agulla666 views
Agulla 58 by agulla
Agulla 58Agulla 58
Agulla 58
agulla772 views

Viewers also liked

Programa de qualidade de vida by
Programa de qualidade de vidaPrograma de qualidade de vida
Programa de qualidade de vidaLeonardo Galvão
266 views1 slide
grades by
gradesgrades
gradesDan Smuksta
101 views3 slides
CIEP 230 3º BIM 14 -2º EM by
CIEP 230  3º BIM 14 -2º EMCIEP 230  3º BIM 14 -2º EM
CIEP 230 3º BIM 14 -2º EMJosé Américo Santos
983 views1 slide
Nota oficial 005.2014 pendências by
Nota oficial 005.2014  pendênciasNota oficial 005.2014  pendências
Nota oficial 005.2014 pendênciasUCASF
247 views1 slide
Konrad Lorenz by
Konrad LorenzKonrad Lorenz
Konrad LorenzMaria Monteiro Soares
361 views1 slide
Falta de assistentes nas escolas by
Falta de assistentes nas escolasFalta de assistentes nas escolas
Falta de assistentes nas escolasJorge Antunes
1.3K views1 slide

Viewers also liked(20)

Nota oficial 005.2014 pendências by UCASF
Nota oficial 005.2014  pendênciasNota oficial 005.2014  pendências
Nota oficial 005.2014 pendências
UCASF247 views
Falta de assistentes nas escolas by Jorge Antunes
Falta de assistentes nas escolasFalta de assistentes nas escolas
Falta de assistentes nas escolas
Jorge Antunes1.3K views
Colunistas Brasília 2014 - Papai Noel dos Correios by Vinicius Lima
Colunistas Brasília 2014 - Papai Noel dos CorreiosColunistas Brasília 2014 - Papai Noel dos Correios
Colunistas Brasília 2014 - Papai Noel dos Correios
Vinicius Lima263 views
T.D II 3º Bimestre. by Felipe Braga
T.D II 3º Bimestre.T.D II 3º Bimestre.
T.D II 3º Bimestre.
Felipe Braga308 views
Edital de Atribuição PEB II - Matemática by blog2012
Edital de Atribuição PEB II - MatemáticaEdital de Atribuição PEB II - Matemática
Edital de Atribuição PEB II - Matemática
blog20121K views
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año by Daniel Lorenzatti
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer añoLectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Daniel Lorenzatti438 views
Palestra sobre movimento nacional maio amarelo by fatecjundiai
Palestra sobre movimento nacional maio amareloPalestra sobre movimento nacional maio amarelo
Palestra sobre movimento nacional maio amarelo
fatecjundiai330 views
60ª Reunião Ordinária do Subcomitê Ribeirão Arrudas by CBH Rio das Velhas
60ª Reunião Ordinária do Subcomitê Ribeirão Arrudas60ª Reunião Ordinária do Subcomitê Ribeirão Arrudas
60ª Reunião Ordinária do Subcomitê Ribeirão Arrudas
CBH Rio das Velhas257 views
Calendario benjamin A by jmjerez41
Calendario benjamin ACalendario benjamin A
Calendario benjamin A
jmjerez41442 views
Programação 10º b pais 2014 15 by margaridabt
Programação 10º b pais 2014 15Programação 10º b pais 2014 15
Programação 10º b pais 2014 15
margaridabt429 views

Similar to Número 56

Número 57 by
Número 57Número 57
Número 57agulla
626 views16 slides
Agulla 73 by
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73agulla
726 views16 slides
Agulla 75 by
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75agulla
671 views16 slides
Número 06 by
Número 06Número 06
Número 06puntviladecans
324 views15 slides
Agulla 66 by
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66puntviladecans
163 views16 slides
Agulla 66 by
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66agulla
474 views16 slides

More from agulla

Agulla 87 by
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87agulla
661 views16 slides
Llibre cataleg castella 2013 liber by
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberagulla
1.3K views144 slides
Agulla 83 by
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83agulla
540 views16 slides
Retallable un sostre per a tothom by
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothomagulla
333 views3 slides
Crit solidari 9 by
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9agulla
448 views16 slides
Parròquies i comunitats socialment atentes by
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentesagulla
439 views30 slides

More from agulla(13)

Agulla 87 by agulla
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87
agulla661 views
Llibre cataleg castella 2013 liber by agulla
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liber
agulla1.3K views
Agulla 83 by agulla
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83
agulla540 views
Retallable un sostre per a tothom by agulla
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothom
agulla333 views
Crit solidari 9 by agulla
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
agulla448 views
Parròquies i comunitats socialment atentes by agulla
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentes
agulla439 views
Crit Solidari número 7 by agulla
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
agulla381 views
Contra la retallada de les pensions by agulla
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensions
agulla433 views
Crit solidari 6 by agulla
Crit solidari 6Crit solidari 6
Crit solidari 6
agulla337 views
Agulla 71 by agulla
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71
agulla876 views
Entrevista Sobre Haití by agulla
Entrevista Sobre HaitíEntrevista Sobre Haití
Entrevista Sobre Haití
agulla253 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla336 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla371 views

Número 56

 • 1. L’ A G U L L A Octubre 2007 - Any XII - Número 56 Mares solteres Arran de l’acord pressupostari pel qual es proposava de concedir més ajuts als infants de famílies en situació precària, entre les quals s’hi incloïen les mares solteres, el secretari de la Conferència Episcopal Espanyola es va sentir obligat a sortir immediatament a la palestra per qüestionar aquesta decisió, perquè segons ell afavoria la proliferació de famílies incorrectes, és a dir, les que no estaven formades per un pare i una mare convenientment casats i amb fills adequadament tinguts. Després, però, el mateix secretari va corregir més o menys aquesta presa de posició, i va manifestar que els infants mereixien tenir tots els ajuts que necessitessin. Però la primera reacció ja havia fet el seu efecte, i certament que resultava profundament significativa de la mentalitat que mou una part notable de l’episcopat. I és la idea que, per damunt de tot, el que cal és defensar les normatives sexuals oficials, que es fonamentem sempre en la consideració que la relació sexual és de per si una cosa dolenta que només se salva quan es realitza dins els cànons determinats per l’Església i amb la voluntat específica de tenir fills. Per això, les mares solteres i els seus fills, en principi no haurien de tenir cap ajuda. Després, quan es veu que això és objectivament un disbarat, es recula i s’intenta maquillar la reacció inicial, que és la que ha sortit realment del fons de l’ànima. Davant sortides de to com aquestes, que encara que no sempre resultin tan òbvies de fet sovintegen més del que hom desitjaria, segurament que la millor cura fóra una de ben senzilla: mirar més l’evangeli, veure quines eren les preocupacions de Jesús, i intentar fer servir els seus mateixos criteris a l’hora de valorar què és important i què no en la vida de la nostra societat. Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
 • 2. Sumari L’Agulla Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari Veure, mirar Butlletí de reflexió i diàleg 03 Nicaragua. J. Rovira i M. Prats Any XII. Número 56 04 Reflexió a l’entorn de l’educació per a la ciutadania. B. Villaronga octubre 2007 06 La clase obrera. J.L.. Atienza Periodicitat: 07 En record i homenatge a Lluís Maria Xirinacs. J. Botey cinc números l’any. 08 Hem tornat de la Sierra Andina J., D., F. i M. Bou, i G. de Pieri Subscripció anual: 10 € Grup promotor: la palmera i la font Jaume Botey 10 Vols ser cristià? Joaquim M. Cervera Salva Clarós amb entitat (i experiència) Kitty Guirao Maria J. Hernàndez 11 Banc de recursos. J. Lanao Tere Jorge Josep Lligadas Receptes ràpides, bones i piadoses (o no) Josep Pascual 12 Sopa de castanyes. T. Jorge Mercè Solé 12 Herència, encara? S.Clarós Coordinació: Josep Lligadas 13 Puntades Compaginació: 15 per airejar el cervell Mercè Solé Dibuixos: La FE DE CADA DIA Montserrat Cabo Capçalera: 16 Jesús, els cristians, i la política (I). J. Lligadas Mercè Gallifa Imprimeix: Multitext, S.L. D.L.: B - 41803 - 97 Avui parlem amb… Adreça: Gran Via de les Corts Cata- Des del primer número d’aquesta revista hem anat publicant una secció lanes, 942, 5-1 d’entrevistes, realitzades gairebé totes per Josep Lligadas, amb el títol de “Avui 08018 Barcelona parlem amb…”. Molta gent ens ha ofert, a través d’aquesta secció, un ampli retaule de vida, de compromís, de fe, que val la pena d’agrair. Correu electrònic: agulla.revista@telefonica.net Ara, de moment, aquesta secció es pren un descans, que no vol dir que Telèfon: 93.308.37.37 desaparegui. Però en tot cas, de moment almenys, no sortirà a cada número. (Josep Pascual) I recordeu que, tal com ja vam anunciar, podeu trobar una selecció de les Bloc: entrevistes que han sortit fins ara, en el llibre Cristians de cada dia. Vint http://punxo.blogspot.com entrevistes, publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica a la col.lecció Emaús. Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic. Butlleta de subscripció Amics, Nom i cognoms: ____________________________________________ Us faig saber que desitjo fer NIF: ____________________________________________________ el pagament de la subscripció Adreça: _________________________________________________ anual de l’AGULLA a través del compte que us indico. Població: ______________________________________ CP: _____ Atentament, Telèfon: _________________________________________________ Firma Correu electrònic: __________________________________________ - - - Entitat Oficina Control Compte o llibreta
 • 3. Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Aquest mes d’agost hem estat amb uns amics a Nicaragua. Nicaragua Malgrat que era un viatge amb la intenció només de conèixer el país, tenim ganes d’explicar el que hem vist; ja que Nicaragua Jaume Rovira i Margarida Prats et deixa una sensació difícil d’oblidar. Hem viatjat per altres llocs que també ens han agradat, encanta discutir de política!). per l’altra, l’esperit de dignitat i però en tornar de Nicaragua Hem anat trobant gent (guies, independència creat en el procés tenim un sentiment diferent, personal dels hotels...) que revolucionari. d’estimació, de pertinença. La estimen el seu país, el coneixen seva magnífica gent, la seva Els “nicas” també se senten i et fan compartir d’una manera hospitalitat ens fan sentir avui orgullosos d’una altra cosa que engrescadora la seva estimació i una mica “nicas”. ens pot semblar paradoxal; i el seu coneixement. és que malgrat la pobresa i un Nicaragua és un país de poetes Però a més Nicaragua té un passat tan convuls com el de les i volcans. De poetes com el seu miracle: Solentiname. Quan altres nacions centreamericanes, heroi nacional Rubén Darío, parles avui amb algun dels és un dels països amb menys omnipresent com Sandino per poc més de 1.000 habitants violència i més segur de la zona. tot el territori; com Alfonso de Solentiname, tots et diuen Segons ells, fins i tot el menys Cortés o Gioconda Belli. Fins i que la història de l’arxipèlag violent de tota Amèrica Llatina. tot la revolució sandinista tenia té un abans i un després de Un país on, deixant a banda la també una gran càrrega poètica. l’arribada de Ernesto Cardenal. caòtica Managua, es pot passejar I de volcans, dotzenes de volcans Solentiname és un conjunt segur a la nit per les principals que travessen el país de nord a de 36 illes paradisíaques, la ciutats, tot i que les freqüents sud, set dels quals encara actius, majoria deshabitades quan, apagades de llum les deixen que fan que el país estigui, també als anys 60, hi arribà Ernesto pràcticament a les fosques. geològicament, en construcció. Cardenal. La majoria dels seus Nicaragua té tots els atractius Nicaragua és un país jove, molt habitants viuen pobrament de possibles: uns paisatges variats; jove, en el qual la majoria de la la pesca, pràcticament aïllats selves i boscos tropicals; gent no va viure la revolució de la resta del país. El Padre, llacs immensos plens d’illes i pràcticament la meitat de la com l’anomenen els “nicas”, idíliques, entre ells el segon població va néixer després del fundà una comunitat cristiana més gran d’America Llatina; final de la guerra. Els “nicas” que després va ser coneguda volcans actius i extingits; tenen actualment diferents a tot el món en recollir en un platjes pràcticament solitàries; opinions sobre el que va significar magnetofon les intervencions fantàstiques ciutats colonials i, a la revolució i l’actuació dels dels feligresos, donant així més, per a nosaltres una història governs sandinistes; però sembla origen, per una banda, al llibre apassionant i molt propera. Un que la majoria està d’acord en, El evangelio de Solentiname; i, tresor que són conscients que cal com a mínim, dues coses. Per una també, amb la col·laboració de cuidar. A tot arreu, potser per part el gran esforç d’alfabetització Carlos Mejia Godoy, a la Misa l’exemple de Costa Rica, es parla i desenvolupament cultural del Campesina. A més, Ernesto de turisme sostenible, encara país realitzat; que fa que, malgrat Cardenal, amb l’ajuda d’un que, com sempre, l’amenaça de ser Nicaragua avui un dels pintor colombià, ensenyà també l’especulació hi és present. Però països més pobres d’Amèrica, a pintar amb l’estil primitivista per sobre de tot hi ha la gent: tingui un potencial humà a molts dels antics pescadors, acollidora i sempre disposada a dificilment comparable al dels en especial a moltes dones. Els donar la seva opinió de tot (els altres països de Centreamèrica. I quadres es venen, encara ara, per
 • 4. tot el món. Els anys 70 membres que, per evitar els desplaçaments seu gran ex-enemic el cardenal de la comunitat prengueren una entre les illes, funciona de forma Obando, fa que molts “nicas” part molt activa a la revolució intensiva de dissabte al matí fins no siguin gaire optimistes. Però assaltant el cuartel de San Carlos diumenge tarda, tiren endavant. saben també que tenen molts i la resposta de Somoza fou La gran ajuda internacional actius: l’educació, la pau, un fulminant: bombardejà les illes. abocada en una població petita país amb moltes possibilitats, ens fa pensar, però, que la tant agrícoles, com ramaderes, Avui, i gràcies a l’ajuda dependència d’aquesta ajuda és energètiques i turístiques. internacional i de l’associació de molt gran i ens preocupa el que defensa de Solentiname, encara Potser en un futur no molt llunyà podria passar si faltés, ja que amb la col.laboració de Ernesto podrant fer-se realitat els versos pensem que molta de l’ajuda Cardenal, Solentiname manté de Carlos Mejia Godoy que hem és deguda a la personalitat la seva vida comunitària, els sentit cantar per tot el país: d’Ernesto Cardenal. seus pintors i artesans encara “Nicaragua, Nicaragüita, la flor exposen i venen quadres. Quan Com a Solentiname, tota más linda de mi querer, nosaltres hi érem, vam veure Nicaragua necessita encara però ahora que ya sos libre una exposició d’uns 20 pintors molta col·laboració i el futur és Nicaragüita, yo te quiero mucho diferents, i ens deien que estaven incert. La corrupció dels polítics más” fent un mural gran per a Metges conservadors (els dos últims Sense Fronteres. I mentrestant la presidents estan encausats), i població creix, i noves iniciatives, alguns dels comportaments del Jaume Rovira és químic i Margarida com la creació d’una escola de nou govern de Daniel Ortega, Prats professora de secundària secundària a l’illa Mancarrón com la sobtada amistat amb el Reflexió a l’entorn de l’educació per a la ciutadania Bernat Villaronga Aquest nou curs escolar 2007-2008 diferents alumnes d’arreu de l’estat tindran la possibilitat d’apropar-se al teixit social que vol configurar una manera de fer i de sentir a través de la nova assignatura de l’Educació per a la Ciutadania. Teixit que pot passar del Aquest repte afectarà al món docent i a la credibilitat ’Jo al nosaltres’, de la ‘pobresa’ a la ‘participació dels centres educatius. Alguns centres religiosos, ciutadana’. Unitats didàctiques com l’‘Espanya pocs, podrien aigualir temes, com la sexualitat i la democràtica’ a la temàtica tan sensible com igualtat de gènere, a fi de no contradir les directrius necessària, com són els ‘Drets Humans’. de la Conferència Episcopal Espanyola. És una matèria que ha de rebre l’alumnat de cinquè Sortosament, la matèria d’Educació per a la i sisè de primària i els dels tres primers cursos Ciutadania va més enllà d’una crítica desaforada d’ESO.
 • 5. i gens justificada. Els nous signes dels temps ens la societat canviant de manera objectiva. Podríem situen de ple en una societat secularitzada i plural. trobar un món editorial que fes respirar unitats L’Església catalana ha de ser conscient que la societat didàctiques gens compromeses, i en canvi ofegar, viu d’esquena al cristianisme i per raons d’objecció o de principis, aquesta realitat obliga a fer altres unitats pedagògiques sobre l’esforç necessari d’un la igualtat de drets i deures llenguatge adient entre persones del mateix vers una societat, la gènere. catalana, oberta a Per tant, la capacitat un sincretisme d’implicació de la religiós. comunitat educativa serà Condemnar i la clau de volta d’uns generar un bons resultats a llarg discurs agre tal i termini. Tota novetat com fan sectors curricular requereix un de la CEE, estudi a fons de les seves ens inhabilita possibilitats d’encaix en i ens complica els centres educatius, tenint l’anunci de les present que les realitats varien benaurances i de la considerablement segons el Bona Nova. La societat territori. actual viu a la recerca de Una proposta de coordinació amb el nous referents, i segurament docents de tot Catalunya independentment de la part del desconcert general i del seu allunyament peculiaritat de cada centre serà del tot necessària. del missatge cristià recau en les conductes no gens Aquí la mateixa administració educativa haurà de acollidores per part d’una certa jerarquia que no cercar eines i mecanismes per motivar el treball ha entès les veritables necessitats humanes i la docent. Caldrà una web especialitzada on trobar importància d’un discurs alliberador i acollidor. materials i compartir experiències com a punt de L’Educació per a la Ciutadania seguirà no absenta partida. Hem d’evitar que la matèria caigui en de diferents valoracions per part del món acadèmic. una simplificació de continguts, com en temps de Ens podem preguntar per la seva necessitat o l’Ètica, i que en cap cas sigui la complementació de conveniència, però tots sabem de tradicions cues horàries dels nous docents. culturals que pressionen fortament a fi de Tinguem ben present que una de les justificacions consolidar un estil de vida que xoca amb societats de l’Educació per a la Ciutadania és la vertebració més tolerants i permissives com la catalana. d’una futura societat de persones responsables, El tractament i la difusió dels Drets Humans és amb criteri propi, participatives, amb drets i deures, innegociable en qualsevol situació educativa. íntegres a través de l’autoestima i del respecte a la L’alumnat els ha de conèixer independentment dignitat de la persona. de les seves creences o increences. Apropar-se per Aquest repte fa anys que Catalunya l’ha assumit conèixer, i conèixer per comprendre, heus ací el amb rigor i amb perspectiva de cohesió social. repte d’aquesta nova matèria. Dignitat humana, Donada la pluralitat cultural en què ens hem causes de la pobresa, medi ambient, participació trobat immersos històricament, invertir en les ciutadana, societats democràtiques, lluita contra persones hauria de ser la finalitat de tota societat, la discriminació i respecte a la diferència són i més si aquesta es proclama defensora dels drets eixos que el docent haurà de treballar i ser-ne el humans, però cal estar alerta amb no uniformar les pont en un món plural, que es manifesta en la cultures. Caldrà un esforç per comunicar-nos i per mateixa aula, en la mateixa escola i en la mateixa entendre’ns. societat. L’alumnat a voltes ens ve impregnat de cultures que res tenen a veure amb les estructures Professorat, alumnat, pares i mares, tot un repte en democràtiques i de respecte, d’igualtat entre home un espai concret: els centres educatius. i dona que trobem a la Catalunya del segle XXI. Les editorials tenen un repte molt important, la Bernat Villaronga és president de la FERC de construir uns llibres que ajudin al diàleg i al (Federació d’Ensenyants de Religió de Catalunya) respecte per la diversitat de creences. Donat que els currículums ens venen marcats per llei, podem afirmar que el marge de maniobra serà petit, però cal estar atents que els seus continguts s’ajustin a
 • 6. problemas y aspiraciones. Las nuevas formas de segmentación La clase obrera de la identidad del trabajo, la subcontrata, la externalización, la introducción de nuevas escalas salariales, dispersa el José Luis Atienza antaño colectivo más o menos uniforme en antiguos y nuevos, unos sin algunos derechos, y los otros con esos mismos derechos condenados a extinguirse con una generación de trabajadores, los dispersa en falsos autónomos, en empleados fijos, en empleados temporales, en ETT, los últimos de la fila, cuyo reino nunca es de este mundo. Ante este proceso de eliminación ¿Existe la clase obrera? Es una autoestima. El Baix Llobregat – de las señas de grupo, la pregunta muy compleja, que Siemens representaba entonces la televisión irrumpe como el gran alguien hizo en la Cornellá de los quintaesencia de la comarca– no consejero, que le da pautas de tiempos del añorado García Nieto se resignaba a ser un ghetto fabril comportamiento y le empuja a a principios de los ochenta. Era de la inmigración esxtremeña y tomar las grandes decisiones un estudio en el que su autora –de andaluza a la cola de la renta de consumo individuales como cuyo nombre desgraciadamente per cápita de Catalunya, sino forma de falsa identidad social. no consigo acordarme– planteó que aspiraba a ser una comarca interrogar a los trabajadores de de ciudadanos de primera. Creo que no existe el sentimiento la fábrica más roja del cinturón Sospecho que Juan García Nieto de clase y no se vislumbran los rojo sobre su identidad social y no fue ajeno a esa lectura, con su mecanismos para compensar política. Era un trabajo hecho a gran capacidad de encontrar las las presiones que nos llevan pie de obra, a ras de tierra, sobre líneas estraté-gicas de avance del en la dirección de reforzar la cómo se veían los protagonistas cada día del Baix. individualidad. Todo y así, más activos de la transición, la aunque seamos incapaces de Sin embargo, en mi opinión, en punta de lanza del movimiento vislumbrar el sujeto de cambio esa búsqueda de normalización obrero del Baix Llobregat, un del futuro, para dar identidad, social del trabajador combativo fenómeno estudiado incluso cara y ojos al proceso de también se produce la pérdida por el MIT, Massachussets transformación social, siguen progresiva de identidad Institute of Technology. Aquel plenamente vigentes los colectiva. En la evolución del rico yacimiento electoral del valores de igualdad, equidad y voto del Baix –cito el Baix PSUC políticamente se veía a sí solidaridad. porque me parece un ejemplo mismo… de centro izquierda. generalizable– se percibe ese Quizás hoy no exista ese Aquella plaza inexpugnable viaje a la “normalidad”, donde fantasma que recorría Europa, del sindicalismo de Comisiones el voto pasa a ser el resultado de pero sí existe un lazo invisible Obreras al ser preguntada un estado de opinión transversal, que nos une a muchas gentes sobre la clase social a la que más que una opción de clase. del mundo, a creyentes y no creía pertenecer respondió creyentes. Un sentimiento global Siempre ha habido explota- mayoritariamente que a la clase de que el mundo ha de cambiar dores y explotados, pero el media. de base. El problema es que aun sentimiento de clase ha ido Aquello no se vivió en el Baix no le hemos puesto nombre. No unido a la revolución industrial. Llobregat sindical como una es un problema menor, porque Las formas de producción, la tragedia, sino todo lo contrario. lo que no se nombra es como si fábrica, la relación con el trabajo, La clase obrera había iniciado el no existiese. Pero haberlo, haylo. socializaba la conciencia de clase, camino de la ascensión social y el sentimiento de pertenencia a José Luis Atienza es treballador de la labor política y sindical había banca un colectivo con el que compartía propiciado la conquista de la
 • 7. En record i homenatge a Lluís Maria Xirinacs Jaume Botey l’impuls a l’objecció de consciència contra el servei militar, la seva nítida trajectòria de no-violència i el seguiment de la doctrina Gandhi, el van fer referent del pacifisme a Catalunya i candidat per tres vegades al Premi Nobel de la Pau. Les seves paraules de La mort de Lluís Maria Xirinacs ha suposat una comprensió amb ETA van ser interessadament molt significativa pèrdua pel patrimoni polític i malinterpretades des de gairebé tots els sectors polítics cultural de Catalunya, i en especial per l’esquerra de l’arc parlamentari. Però va dir, senzillament, que la a Catalunya. I em sabria greu que la consideració violència dels grossos (Estat) és més condemnable que de la seva figura i el que ha aportat quedés reduït a la violència dels petits. la proposta política de l’independentisme que és el que amb més insistència es ressalta aquests díes. Intel.lectual atípic, però intel.lectual. Biòleg, filòsof, teòleg, sociòleg, amb capacitat d’exercici Xirinacs fou una persona atípica en gairebé totes matemàtic, amb més de quinze llibres publicats. les facetes: Contra la tendència actual de fragmentació i Polític atípic però realment polític. Capdavanter de compartimentació de la ciència, i de la reducció de la lluita contra el franquisme, detingut repetides la ciència a tècnica, treballava últimament en una vegades i a la presó, impulsor de l’Assemblea mena de “Construcció universal de la ciència” en de Catalunya, impulsor també d’innombrables què biologia, desenvolupament humà, processos iniciatives de revolta política contra el sistema, econòmics, epiritualitat, etc. confluien en una la darrera de les quals fou la campanya “Jo em unitària visió del món. I alhora, intel.lectual que planto”, l’any 2000. Però polític molt poc a l’ús. mai va deixar el carrer, que s’alimentava de la vida Capaç d’entendre les pròpies limitacions i per tant i intentava incidir en els moviments des de la seva dúctil i molt capaç de pacte. Però no d’un pacte a comprensió global del món. qualsevol preu ni sobretot al servei dels propis i Religiós atípic, però profundament religiós. petits interessos de grup. Després de la publicació Probablement la recerca del transcendent era la raó La traïció dels liders explicant documentadament profunda de la seva personalitat. Sacerdot catòlic, els tripijocs de la transició era obvi que mai més profund coneixedor de la bíblia i de la història de podria formar part de la política actual en ús. les religions, sobretot de les orientals. La capacitat Independentista atípic, però independentista. de seducció de la seva persona i de la seva proposta La independència de les nacions no era per a ell només té l’explicació si bevia la fonamentació en un principi-primer, sinó una conseqüència de fonts més profundes que les de les estratègies principis per ell més fonamentals, com el dret a la contingents. La profunditat d’aquesta dimensió llibertat, la lluita contra l’opressor i de retruc estar, el va fer probablement del tot lliure davant de les sempre, a favor de l’oprimit. Cal recordar el lloc on institucions religioses i les seves normes. Xirinacs situava l’independentisme per no donar Personatge atípic i per això mateix incòmode. una falsa imatge del seu pensament. Òbviament sabia que la sobirania política, si no inclou, per Lamento extraordinàriament la seva pèrdua. Cap exemple, la sobirania econòmica, és ineficaç. Per país hauria de poder deixar passar desapercebuts això tota proposta de sobirania exigeix, deia, el personatges així. Catalunya, país tan petit, menys canvi de regles de joc dels organismes que regeixen que cap. Des d’aquesta petita nota li dóno el meu l’economia mundial. petit homenatge. Pacifista atípic, però pacifista. Les llargues vagues Jaume Botey és professor de la facultat de Ciències de de fam, les famoses sentades davant la presó, l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • 8. Hem tornat de la Sierra Andina Josep Bou, Grazia De Pieri, David, Francesc, Marta poden treballar en les Cooperatives creades per la mateixa OMG amb els fons recollits en els camps de i les nenes per cantar, jugar, fer treball a Itàlia. Vendre el fruit catequesi i menjar plegats. Són del seu treball fa possible que grups força nombrosos, alegres, tinguin un salari just. Cobren Hi hem anat aquest estiu, durant generosos i molt participatius. una part en diners i una part en dos mesos, a fer una experiència Ens ha cridat fortament l’atenció aliments per obra feta. de servei i de família però el que l’ordre, la disciplina i el respecte Nosaltres hem estat en l’ISPP no teníem previst era tornar a amb què actuen. Dins d’aquestes d’Aczo, un petit poble a 2.800 casa amb un tresor. trobades es dedica tot un matí metres a la Sierra Andina en Som un matrimoni amb tres a ajudar als pobres. La mateixa el Departament d’Ancash. S’hi fills, dos bessons de 15 i una de comunitat ha decidit quina és arriba després de tres dies de 9 anys. Treballem de mestres. la persona o família que té més viatge des de Lima per pistes Ens havíem preparat, tal com necessitats del poble, i en grups de terra i pols. En aquesta casa vam explicar ja a L’Agulla, per de tres o quatre van a ajudar. hi conviuen 18 noies d’uns 20 enfrontar-nos amb la duresa de Per anar a l’Oratorio els nois, els anys, 3 assistentes i la Beatrice la pobresa, però hem descobert catequistes i els voluntaris han que és la voluntària italiana persones riques d’humanitat i de caminar grans distàncies. que fa de directora. Actualment de generositat. L’austeritat, la Els nois i les noies després estan fent el tercer curs dels cinc simplicitat material, la duresa d’haver cursat la primària poden de la seva formació de mestres. del dia a dia, permeten aflorar la entrar a estudiar en els Tallers. Durant la nostra estada els hem dimensió humana de la persona, Viuen en règim d’internat, fet classes de didàctica. El seu que el nostre món acomodat, al matí reben les classes de sistema educatiu és molt precari ostentós i ambiciós ofega. Secundària i a les tardes aprenen en tots sentits. No es treballa la Hem col·laborat en un Institut un ofici. S’insisteix especialment manipulació, l’experimentació Superior Pedagògic (ISPP) en en educar els hàbits de ni el raonament. No hi ha la formació de mestres a la responsabilitat, d’organització, recursos i els pocs llibres que Cordillera del Perú. L’Operazione d’higiene, de treball ben fet i l’Estat dóna no responen a la Matto Grosso (OMG), l’ONG altres valors que no es troben en realitat ni als interessos dels que ens ha acollit, està inspirada la vida de la Sierra. nens de la Cordillera. Els en el model educatiu de sant professors dicten definicions i Les famílies necessiten molta mà Joan Bosco i pretén potenciar normes i els nens les aprenen d’obra per treballar la “chacra”: les capacitats dels nois i noies i de memòria. L’absentisme dels els camps i per cuidar els animals. donar-los una formació que els alumnes i també dels mestres És l’única activitat de la gran permeti viure dignament en el és molt freqüent. També hem majoria de la població. Els nois seu món. S’intenta desmitificar acompanyat en la programació, i les noies gairebé se senten en la idea de que per tenir una vida la realització i l’avaluació de les culpa si no es queden a treballar millor cal emigrar a la ciutat o a pràctiques en les escoles rurals a casa i van a l’escola. Per això Europa. dels pobles i caserius de la zona. totes les activitats que promou Per arribar a una de les escoles, la El treball educatiu s’inicia amb l’OMG són totalment gratuïtes. de Miopampa, un grup de cases l’”Oratorio”. Els dissabtes i Els nois i noies dels tallers un disperses en una gran vall a 3.800 diumenges es reuneixen els nens cop han acabat la seva formació metres calia pujar caminant una
 • 9. hora i mitja cada dia. Només s’hi arriba per una estret corriol, no hi ha llum elèctrica i a l’arribar- La Joc hi tocàvem el xiulet per convocar els nens per tal que sabessin que de Catalunya aquell dia hi havia professors. Durant el matí fèiem classe i fa 75 anys preparàvem el menjar. Donàvem als nens un plat calent de sopa de verdures, patates bullides i arròs. Per a la majoria era l’únic I ho celebra el àpat del dia. diumenge 28 Els nostres fills han conviscut d’octubre d’enguany consideràvem “pobres” són i han treballat en tota mena de els que ens han donat la mà, al Centre Cultural de feines que mai havien fet: rentar o ens han parlat quan no Martorell (Plaça de roba al riu, segar amb la falç, teníem paraules o alè... les Cultures). Al matí separar el gra de la palla tirant- El silenci, la tranquil·litat, - la JOC Nacional de la enlaire, vacunar cuis (conillets per descobrir la presència Catalunya i les Illes d’índies), transportar llenya o d’un Déu bondadós, que té pedres per construir murs, rentar celebrarà la seva compassió. els nens, etc. Són feines manuals assemblea Nacional. La gratuïtat. Hem conviscut que ocupen molt de temps i es - A les 3 de la tarda hi amb moltes persones que realitzen a l’aire lliure. Esperem haurà una celebració donen el seu temps, la seva que els hagi ajudat a valorar el consistent en una vida pels pobres. sentit de la vida i a saber què és taula rodona amb el més important. En la pregària de les 6 del matí, del diferents persones darrer dia que estàvem a Aczo, Hem tingut la sensació que hem que han passat per es llegeix l’evangeli que toca, Mt pogut col·laborar en algunes la JOC des de la seva 19,16. Un home ric pregunta què coses molt concretes, però també fundació i a les 17 ha de fer per guanyar la vida hi hem descobert un tresor: eterna. Jesús li respon que cal h. se celebrarà una Ens hem sentit acollits per - complir els manaments. Això Eucaristia. les diferents persones que ell ja ho compleix. Però Jesús li hem trobat; aquesta actitud Tothom hi és contesta: “Si vols ser perfecte, no està relacionada amb la convidat! vés, ven el que tens i dóna-ho quantitat de coses que tenim als pobres, i tindràs un tresor al sinó amb el que som. cel”. Hem tingut la possibilitat de - Per a més informació Un cop hem tornat a casa volem viure una vida provisional, podeu adreçar-vos a la i podem seguir col·laborant sense gaires seguretats i això JOC: Rivadeneyra, 6,8. amb les necessitats que allà ens ha permès començar 08002 Barcelona. C/e hem descobert. Sabem que la a entendre què és la joc@treballadors.org. nostra aportació no resoldrà les providència. mancances i carències del tercer La vida senzilla i amb una - món, però de ben segur que certa austeritat et fa ser algunes persones concretes es més obert als altres, més beneficiaran de la nostra acció. disponible, et fa sentir més D’altra banda també volem, com lliure. a família, conservar i fer créixer el tresor que hem descobert: El valor del treball ben fet, de - la felicitat d’ajudar als que ho l’esforç, de l’autosuperació i necessiten. de que l’art no és només cosa de rics. Nosaltres que pensem - Josep Bou i Grazia De Pieri són tenir-ho tot i saber-ho tot, mestres ens hem descobert fràgils, jbouc@uoc.edu mdepieri@uoc.edu vulnerables. Aquells que
 • 10. La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font Vols ser cristià? • Doncs deixa de preocupar-te per tu mateix i lluita amb passió per un món més just i més comença a preocupar-te pels altres, aquells humà. que hi ha al teu voltant: la família, els amics, • El cristià és sensible i atent al mal dels altres, els veïns, la gent del carrer, persones que és solidari amb els seus germans en els triomfs encara no coneixes però que saps que et i en els fracassos, en les penes i alegries. necessiten. Al cristià no li preocupa ser ric, ni • El cristià es compromet amb els dèbils i poderós, ni famós o influent. L’autèntic cristià necessitats. escull voluntàriament la pobresa i comparteix les seves riqueses amb els necessitats. La • El cristià és de cor noble i sincer, senzill i felicitat no te la donaran els béns materials, incapaç de fer mal. Actua sense manipulació sinó poder estar amb la gent que estimes. Si ni dobles intencions. Es lliura sense buscar vols ser cristià, aprèn a compartir. premis ni recompenses. • El cristià no es deixa vèncer per les adversitats • El cristià és honrat i diu la veritat, malgrat que ni pel sofriment. això el pugui perjudicar. Defensa els drets dels més dèbils, denuncia les injustícies i falsedats, • Conserva l’esperança, i davant del mal segueix encara que per això s’hagi de veure perseguit creient en la victòria del bé. o calumniat. • El cristià és solidari, plora amb el qui plora i • El cristià confia en Déu, i prega per ell, pels acompanya el qui pateix. seus germans, i també pels seus enemics. • El cristià no creu en la llei del més fort, sinó en la llei de l’amor. Lluita amb constància, però sense violència ni agressivitat. Vols ser cristià? Doncs segueix aquestes normes de vida. Però viu-les amb naturalitat, i no amb • El cristià no és rancorós, sap perdonar les angoixa. Si un dia t’equivoques, demana perdó ofenses, i no torna mal per mal. i procura millorar. Recorda que només Déu és • El cristià no accepta la injustícia ni la mentida. perfecte; la resta, en tenim prou amb intentar- Es rebel·la contra l’odi i l’opressió. Desitja i ho. Aquest escrit tan encertat i planer alhora, ha estat publicat recentment als fulls parroquials de les parròquies del Barri Vell de Girona i al Full de la parròquia de Poblenou de Pineda de Mar. L’amic Pere Domènech, de Girona, ha fet recerca però no hem pogut esbrinar-ne l’autor o autora. A nosaltres ens ha semblat molt adient compartir-lo amb tots els lectors de L’Agulla. 10
 • 11. Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) Banc de recursos Jesús Lanao Banc de Recursos és una ONG, dedicada a l’aprofitament solidari de recursos tecnològics. Neix, precisament, a partir d’aquesta realitat injusta i desigual d’excedents (del Nord) i de necessitats (del Sud). Oferim suport tècnic (material i humà) a diferents projectes del Tercer Món i a entitats del “nostre Quart Món”. Això és possible gràcies a la reutilització de màquines i eines en bon ús així com d’altres excedents industrials o comercials que cedeixen empreses col·laboradores. Amb això aconseguim dotar d’instruments i de tècniques que potenciïn les capacitats productives, d’atenció sanitària, d’educació i formació tècnica dels pobles del Sud. El “Pont Solidari” es realitza de diverses maneres: 1) Projectes propis. Banc de Recursos és el responsable de tot el procés (des de l’admissió dels equipaments fins a la seva utilització pels destinataris del país del Sud) 2) Suport a projectes d’altres ONG. Subministrament de materials i gestió logística de trameses (normalment contenidors) (que ens deixa tranquils de no haver de llençar l’ordinador o la màquina de cosir...). Val a dir que 3) Coordinació d’ofertes amb demandes aquest objectiu no és fàcil puix significa “rascar-se d’entitats del anomenat “Quart Món”: mobiliari i la butxaca” per part del donant. equipament d’oficina i altres materials. La tasca de l’entitat la realitzen, fonamentalment, 4) Assessorament a petites ONG o grups voluntaris (joves o jubilats) que aporten la seva solidaris en tot el que fa referència a trameses i experiència i capacitat professional en les diverses logística per països del Sud. àrees de la gestió (relació amb empreses, supervisió 5) Cooperants tècnics per algun projecte de les ofertes, logística, comunicació, comptabilitat, nostre en el país d’execució. etc.). Així s’aconsegueix, també, un aprofitament Podríem dir que som una ONG de serveis als tres tècnic i professional de persones amb experiència. grups implicats en la tasca solidària: els donants (empreses i particulars) els receptors i la societat en general, puix evitem enviar a la deixalleria molts Per a més informació: estris i màquines útils. La sensibilització la desenvolupem a partir de www.bancderecursos.org. l’acció concreta d’absorció de materials: No tot Estem a Gran de Gràcia, 167, pral, 2ona. el que ens “sobra” és útil pel Sud (cal saber les 08012 Barcelona necessitats i preveure el manteniment), els costos Tf. 93 217 71 54 de tramesa es justifiquen en funció del valor dels C/e:bancderecursos@yahoo.es 11 materials, aquests costos algú els ha de pagar... Això significa implicar-se més enllà de la donació
 • 12. RECEPTES RÀPIDES, BONES I PIADOSES (O NO) Receptes Receptes Herència, encara? Sopa de castanyes Salva Clarós Tere Jorge Arriba la tardor i “és el temps de les castanyes”. L’esser humà és l’única espècie viva que llega als seus No voldria pas que caigués en l’oblit que nosaltres successors el dret a la propietat. Però això té un límit. aquí celebrem Tots Sants i la festa dels difunts, Pensem per exemple en la societat rural agrària de i ho dic perquè darrerament quan arriba la Rwanda. La terra és el recurs per a la supervivència, i tardor cada vegada sento parlar més de zombies passa de pares a fills, però cada generació ha de dividir (personatges que no estan ben bé difunts), bruixes, el patrimoni familiar pel nombre de fills que té, que no carbasses i disfresses. De tal manera que una ja sol ser poc. El resultat de les successives divisions ha no sap si és carnestoltes, si això és Hollywood o arribat en l’actualitat a un límit: ja no és rendible, i en si és un “aquelarre”. Tenim una gran facilitat per conseqüència la població es veu obligada a emigrar. Al incorporar, sense cap mena de problema, certes Brasil, per la mateixa raó, i també degut a la caiguda festes o tradicions que no tenen res a veure amb la del rendiment agrari del sòl, les famílies pageses que nostra cultura i que ni tan sols es justifica, que jo no emigren cap a barris de barraques a les ciutats, es sàpiga, per la gran quantitat de població anglòfona veuen obligades a incendiar la selva per obtenir més que viu al nostre país. En canvi posem el crit al cel sòl disponible. Però això també té un límit. El que els en quan es parla de ser tolerants i acostar-nos a les passa als joves rwandesos i als pagesos del Brasil permet tradicions i costums de gent d’altres cultures que anticipar que la pràctica de la transmissió patrimonial viu i treballa a la nostra terra. Què tindran uns no és sostenible en el temps. que no tinguin els altres? Per ajudar a recuperar Si definim el concepte fictici ppmm (patrimoni per càpita les nostres tradicions avui us ofereixo una sopa de mitjà mundial) que seria igual a dividir el sòl disponible castanyes, un fruit molt saludable i nutritiu que del planeta entre el nombre total d’individus, veurem tradicionalment mengem torrat en aquella paella que el ppmm disminueix en proporció a l’augment de la foradada. població. La població mundial s’ha duplicat en els darrers Ingredients per a 4 persones: 450 gr. de 50 anys. Això vol dir que el ppmm s’ha reduït en aquest castanyes; 1 ceba; fonoll fresc; 50 gr. de mateix període a la meitat, i ho continuarà fent de manera mantega; 50 gr. de formatge fresc; 1 litre de progressiva i accelerada amb tendència a l’exhauriment. brou de pollastre; nata líquida; pebre i sal. Per Aquest exercici especulatiu amb el ppmm, que és un decorar: xampinyons, dauets de pernil salat... concepte fictici inventat, ajuda a entendre algunes coses, però el problema de la transmissió patrimonial a casa Preparació: Traiem la primera pell de les nostra és més complexa. castanyes i les posem al foc amb aigua freda. Passats uns 20 minuts les traiem de l’aigua i Aquí, el patrimoni augmenta sobtadament per efecte els traiem la segona pell. Les tallem en trossets de l’acumulació de la riquesa especulativa i, com que molt petits. També tallarem la ceba i el fonoll aquest patrimoni es continua llegant d’una generació molt fins. Posem la mantega en una cassola; a una altra, a diferència del que passa a Rwanda on quan s’hagi fos, sofregirem les castanyes i la la transmissió del patrimoni de pares a fills acaba ceba durant uns 10 minuts, després hi afegim empobrint tothom, aquí la tendència és a acumular-se el fonoll i ho daurem tot uns minuts més. en poques mans, mentre la resta té veritable dificultat Posem a escalfar el brou de pollastre i quan per accedir a aquell bé més elemental: la vivenda. estigui ben calent hi tirem el formatge fresc i li Podríem dir que aquesta opció és més pragmàtica per donem unes quantes voltes fins que es desfaci. més que injusta. Però no menys insostenible. Aboquem el brou dins la cassola on tenim Tenint en compte que una de les descobertes de la el sofregit de castanyes. Rectifiquem de sal i postmodernitat liberal és la consciència de l’individu pebre al nostre gust i deixem coure durant una enfront del col·lectiu, de la nissaga i de la tradició, caldria mitja hora més. Uns minuts abans de servir-la anar pensant, en coherència, en la desimbricació de la hi afegim un mica de nata líquida. propietat heretada. L’hereu universal de l’home és l’home Podem posar dins la sopa uns “tropezones”, i no “un home” concret. Això potser faria replantejar com 1 sofregint uns xampinyons i uns dauets de cada u administra en vida el seu patrimoni personal, i pernil salat. dinamitzaria potser de passada l’economia.
 • 13. Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades T RACTAR PER IGUAL E POBRES I RICS? Joan Herrera, SCAMPAR TENDRESA. En aquesta que ha tornat a ser elegit per societat de l’individualisme i la Iniciativa per Catalunya com hipocresia, de l’ambició i la fredor, aniria a cap de llista pel Congrés de Diputats, molt bé que ens atrevíssim a escampar en una entrevista es venia a referir que tendresa. En la coneixença entre les persones, en si un govern, o cap de govern d´un el gest solidari, en l’amistat, entre pares i fills, en partit anomenat d´esquerres tracta per l’amor profund, en la sexualitat... la tendresa ens igual a rics que a pobres deixa de ser aporta proximitat i ens fa ser més feliços i donar d´esquerres. més felicitat. Aquesta “afecció plena de dolcesa que hom sent envers algú” (segons queda definit Em va semblar una breu, senzilla, clara i al Diccionari de l’IEC) és la millor medecina exacta definició de l´esquerra. Avui s´ha davant d’aquest món. No entenc estimar un fill posat de moda el discurs de l’aniquilació sense manifestar-li tendresa, no entenc que un de la tensió i del llenguatge de “dretes amic o amiga pugui sentir caliu sense tendresa, i esquerres”. Se’ns fa difícil també no entenc una parella convivint sense expressar- definir i detectar pensament i actituds se tendresa, ni entenc que es pugui fer l’amor de veritablement d´esquerres en un temps debò sense tendresa. Però hi ha qui estima molt d´indefinicions, i de confusions sovint i li costa exterioritzar-ho amb el gest. En canvi, induïdes. Per això aquestes “perles” als la tendresa no té gènere ni edat, ni dóna motius mitjans són d´agraïr. per avergonyir-nos. O sigui que si voleu ser més La frase del Joan Herrera denota que feliços, no n’hi ha prou amb estimar i amb ser parteix de l´existència de rics i de pobres solidari: si us plau, sigueu tendres! Maria-Josep i del fet que hi ha conflicte d´interessos Hernàndez econòmics, de poder, culturals, i entre cosmovisions i orientacions sobre el viure ben diferents. Per tant si hi ha E diferència i conflicte entre “rics i pobres”, DUCACIÓ PER A LA HUMILITAT. des del poder polític, si s´autopercep No hi va haver ni treva estival. d´esquerres, no es poden tractar per La persecució de la dreta política igual, ja que l´abisme entre uns i altres i eclesiàstica a l’assignatura demana unes polítiques de compensació d’Educació per a la Ciutadania va sumar envers els pobres. El discurs del diputat els reforços de “l’ex-Santa Inquisició” contribueix positivament al pensament i en ple mes d’agost. Concretament, els a la reflexió, malgrat anar contracorrent. contraris a l’assignatura van rebre el suport del secretari de la Congregació de Per altra banda, la actitud que trasllueix la Doctrina de la Fe del Vaticà, l’arquebisbe aquest pensament coincideix amb el tracte Angelo Amato, en la seva visita a Madrid. de favor del Déu de la Bíblia i de molts Això els va donar ales per tornar a posar el altres llibres religiosos, envers els més crit al cel (al seu cel) i preparar una nova necessitats. Conflueix amb la voluntat ofensiva abans de l’inici del curs. Però de tantes persones, grups i comunitats molt soroll per res. La incidència de la que intenten construir un món més just crida a “l’objecció de consciència” ha estat i amb més pau, des del crit dels més mínima, encara que hagin aconseguit un pobres, des del protagonisme alliberador ressò mediàtic desproporcionat. En fi, a dels mateixos. Hauria de ser voluntat veure si la jerarquia es posa a estudiar una comuna també de tota la nostra església, mica d’”Educació per la Humilitat”. Serà que hauria d´estar al servei precisament bo per al conjunt de l’Església. Maria- prioritari d´aquesta proposta i en això Josep Hernàndez malauradament encara tenim molt de camí a recórrer. Joaquim M. Cervera 1
 • 14. L A MEVA ESGLéSIA. Tinc P dues Esglésies. Una de gran i RIMERA COMUNIÓ. La “Primera una de petita; però ambdues Comunió” no és anar a catequesi, són la meva Església. La gran ni fer religió a l’escola, ni fer és la católica, apostòlica i romana; la oracions a casa. ”Combregar ” és que tot assegurant que és de Crist, no participar de les eucaristies de la comunitat gosa dir-se cristiana, i té raó perquè que es troba els diumenges. ben poca cosa de Crist li queda. D’un Figureu-vos que els pares tenen moltes ganes regne que no és d’aquest món n’ha fet que el seu fill o filla sigui “anxaneta” dels un estat terrenal, el papa es deixa dir Castellers. Què hauran de fer? Primer, cal que “sant” sabent que només Déu és sant els agradi el món dels castellers, després caldrà i “pare” quan Jesús va dir: no digueu anar als llocs on fan els castells, participar- a ningú pare perquè només teniu un hi... i el nen hi haurà de ser, anar a assajar, pare, el del cel. És “mestre” infal.lible fer castells, i els pares també ajudar a fer el sabent que l’únic mestre és el Fill de castell... i això no es fa pas només perquè el l’home. El papa diu ser el servent nen pugui fer d’anxeneta un sol dia, sinó que dels servents i l’últim de tots, però té voldran que continuï fent castells una festa ministres, ambaixadors, governadors rere l’altra. Doncs, la “Primera Comunió” és (bisbes) arreu del món, palaus i semblant. Els pares s’haurien de preguntar: assalariats en les seves oficines; i Per què han de fer la “Primera Comunió”? mana sobre centenars de milions de Serà la primera i l’última? O anem a missa consciències, ovelles sense bel i unes regularment? Els familiars i convidats que poques cabres lligades a la post i amb vindran, alguna vegada van a missa? Estem morrió posat. Però és la meva mare, disposats a participar de la celebració del m’ha infantat a la fe, m’ha fet conèixer diumenge? Si no heu anat mai a missa, si Jesús. no aneu a missa, si no us plantegeu d’anar a I la petita església, amb cabres trescant missa... tampoc hi ha motiu de fer la “Primera els penya-segats de l’heterodòxia (que Comunió”. Ramon Masachs és la dòxia evangèlica, però), i les ovelles belant i pasturant en les fresques fondalades de les benaurances. Església D que ve, cosa nova que el Pare està fent. ESPRéS HAUREM DE CÓRRER TOTS Una església on els bisbes seran el que (I TOTES). Estic llegint un llibre eren els apòstols, missioners de la Bona magnífic de Xavier Basurko, Historia de Nova, els preveres la gent de seny com el la Liturgia (en trobareu més informació seu nom indica, i el sacerdoci serà retornat a l’Airejar d’aquest número). Partint de la litúrgia al Crist universal i tots els membres del ofereix una bona perspectiva de l’Església catòlica seu cos místic en participaran. D’aquesta i de com el missatge cristià original s’ha anat església en formo part, perquè en vull empolsegant i desempolsegant progressivament ser i no perquè me n’han fet, en sóc al llarg dels segles. M’ha cridat molt l’atenció perquè maldo a seguir Jesús de Natzaret veure com va costar fins al Concili Vaticà II que que no va ser moltó dòcil, sinó cabra les celebracions es fessin en la llengua vernacla, rebutjada pels teòlegs i els sacerdots de amb uns arguments del tot surrealistes. Fins i tot la seva església, i en aquesta església de Joan XXIII s’havia pronunciat en algun moment en l’esperança, el trobo. contra. I ara (motus proprios a part, que difícilment L’Esperit de Déu, que es va escapar per progressaran gaire) seria impensable tornar al les finestres del Vaticà II, encara està llatí. De vegades penso que tota aquesta jerarquia lliure i no el tornaran a engabiar. Ell farà que ara es manifesta a favor de l’obligatorietat la nova Ésglésia, l’Església dels pobres, del celibat i contra l’ordenació de les dones, amb dels necis segons els homes, però savis uns arguments igual de surrealistes que els de la segons Déu; l’Església de les benaurances llengua, un bon dia canviarà de parer. I aleshores retrobades, menys explicades potser, tindran feina els capellans perquè no els obliguin però vives i viscudes. Si he de triar em a casar-se. I les dones perquè no les obliguin a quedo amb aquesta, però em dol l’altra. ordenar-se. Som així. Que l’Esperit hi faci més Francesc Gimbernat que nosaltres! Mercè Solé. 1
 • 15. Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell Les il.lustracions són genials. L’obra és un primer pas per De la mateixa col.lecció trobareu conèixer Àfrica seriosament. també Què és la vida? i Què és el bé La lectura d’aquest llibre ajuda i el mal, també molt interessants. a contextualitzar molt més la Maria-Josep Hernàndez informació (poca) que ens arriba del nostre continent veí tan pròxim físicament. El continent d’origen de moltes persones que intenten tirar endavant vivint entre nosaltres. I llegir aquest llibre segur que també ens ajudarà a contextualitzar-los humanament. Què són els sentiments? Oscar Ah, i si us vaga, busqueu Brenifier. Il·lustracions de Serge informació sobre aquest Bloch. Editorial Edebé. Col·lecció interessant periodista i les Superpreguntes seves obres. Poseu el seu nom El regal més bonic i intel·ligent al cercador i podreu espigolar, que ens han fet a casa darrerament entre força informació, una bona és aquest llibre. Què són els entrevista que se li va fer el 2002 sentiments? és un treball genial i altres articles sobre ell. Josep Ryszard Kapuscinski, Eben, dirigit a infants i adolescents a fi Pascual Editorial Empúries, Barcelona que, compartint una estona amb 2006 els pares, aprenguin a pensar L’edició original polonesa per ells mateixos sobre aspectes d’aquesta obra sobre l’Àfrica de fonamentals de la vida. El llibre bona part de la segona meitat està dividit en sis capítols: Proves del segle xx es va publicar el d’amor, Gelosia, Conflicte, 2001, o sigui que el recull dels Amor, Amistat i Timidesa. Cada diversos capítols està fet amb capítol és una pregunta amb sis una gran perspectiva; aquest respostes diferents, que generen gran periodista, nascut el 1932, noves preguntes. L’objectiu va morir a principi d’aquest any no és trobar cap resposta 2007. encertada... sinó pensar per un mateix i ajudar a fer sorgir amb Us recomano vivament la lectura normalitat preguntes sobre els d’Eben. Àfrica és una gran sentiments positius i negatius, desconeguda. I el periodista Historia de la Liturgia. Xabier i desenvolupar-ne la conversa i ens l’acosta d’una manera àgil Basurko. Biblioteca Litúrgica 28. el diàleg. Com saps que els teus i rigorosa, amb informació de CPL, Barcelona 2006. pares t’estimen? Estàs gelós dels primera mà, fruit dels molts anys teus germans i germanes? Et fa de viure a diversos punts del Tot i ser un llibre “per a por parlar davant de la classe? continent. I de viure-hi a prop de estudiosos” i de ser gruixudet És millor estar sol o amb amics? la gent, convivint-hi, lluny dels (unes 700 planes), es llegeix molt És bo estar enamorat? Per què circuits turístics típics i tòpics. bé i resulta una apassionant et baralles amb els qui t’estimes? història, no només de la litúrgia, La colonització, l’accés a la Us recomano el llibre, no només sinó de l’Església. Ajuda a independència, els governs, els per a pares i fills. Al cap i a la fi, entendre les distorsions que al exèrcits, les persones amb el les grans preguntes que es fan els llarg dels segles els cristians hem seu tarannà, la vida quotidiana, nostres infants són les mateixes anat fent del missatge de Jesucrist els sentiments profunds, les que ens podem fer nosaltres... i a aprofundir en el sentit de la massacres continuades i sovint L’autor és doctor en Filosofia i nostra actual litúrgia. És un bon ignorades, les olors, els colors..., 1 ha treballat especialment en la instrument de formació, sens res de tot això s’escapa de la pràctica filosòfica per a nens. dubte. Mercè Solé mirada de Kapuscinski.
 • 16. La fe de cada dia La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia Jesús, els cristians, i la política (I) Josep Lligadas Comencem en aquest número una secció que que entraria no a cavall, que és l’animal de la voldrà ajudar a reflexionar sobre aspectes di- guerra, sino muntat en un ase, que és l’animal versos del sentit i la vivència de la fe cristiana. del treball quotidià; però aquesta reivindicació I començarem parlant de fe i política. Amb una ve precisament després d’haver anunciat diver- constatació: a Jesús no li interessava gens l’acció ses vegades que el seu messianisme es realitza- política, ni creia que per mitjà de l’acció política ria per mitjà de la seva entrega personal fins a es pogués aconseguir una vida millor per a les la mort; ell serà efectivament aquest rei bo, però persones. no ho serà per mitjà de l’establiment de cap nou Quan en parla, la seva anàlisi és demolidora: sistema de poder... “Els reis de les nacions les dominen com si Per a Jesús, de fet, la manera de fer d’aquells en fossin amos, i els qui tenen poder damunt que actuen en la gestió de la cosa pública, és d’elles es fan dir benefactors...” (Lc 22,25; també exactament l’antimodel d’allò que han de fer Mt 20,25 i Mc 10,42). Segons Jesús, tot govern els seus deixebles, i la imatge contrària d’allò és de per si despòtic, i a més, els qui l’exer- que ha de ser la seva comunitat: “Però vosaltres ceixen tenen el cinisme de pretendre que la no heu d’actuar pas així...” (Lc 22,26; també Mt gent consideri que les coses que fan les fan pel 20,26 i Mc 10,43). bé del poble. Ni tan sols sembla creure en la En definitiva, doncs, i dit amb llenguatge actu- possibilitat que arribi aquell governant just que al, Jesús “no creu en la política”. Jesús no sem- havien anunciat els profetes, el “rebrot legítim bla pensar que hi pugui haver organitzacions de David, que defensarà en el país el dret i la socials i polítiques que siguin millors i altres justícia” (Jr 33,15), el Messies que “farà justícia de pitjors. Ell denuncia la injustícia, però no els desvalguts, sentenciarà amb rectitud a favor proposa cap alternativa social que l’elimini o la dels pobres” (Is 11,4). I quan la multitud que redueixi. Sinó que el que proposa és que, en la el segueix se’l volen endur per fer-lo rei, per- societat tal com està, cadascú es converteixi, de què veuen en ell aquest Messies amb capacitat manera que la seva vida esdevingui un combat i ganes de treballar pel bé de la gent, la seva contra la injustícia, contra la hipocresia, i contra reacció és fugir a la muntanya (Jo 6,15). L’únic tota mena de dolor i de mal. moment en què Jesús reivindica aquesta condi- I aleshores ve la pregunta. Si això és així, l’acció ció messiànica i a més ho fa de manera pública política que duen a terme els cristians, ¿no ha i solemne, és en la seva entrada a Jerusalem poc de buscar cap fonament en l’evangeli? Evi- abans de la passió (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc dentment que la resposta és que sí que li ha de 19,28-40; Jo 12,12-16): allà escenifica la profecia buscar. Però d’això en parlarem en el proper de Zacaries 9,9, que parlava d’un rei bo i humil número. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, El retall sé que no le va a molestar mi duda 1 Mario Benedetti