Càritas i la crisi

472 views

Published on

Memòria de Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Feliu i terrassa 2008

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Càritas i la crisi

 1. 1. Memòria 2008 Barcelona, 11 de juny de 2009 (i primer balanç 2009)
 2. 2. Les persones ateses el 2008 <ul><li>Càritas va atendre 45.058 persones. </li></ul><ul><li>Això suposa un increment del 66% respecte del 2007. </li></ul>Memòria 2008
 3. 3. Les persones ateses: Evolutiva “ Si la crisi s’ha deixat sentir tan ràpid i amb tanta potència, és perquè el substrat ho ha permès” . VI Informe Foessa. 2008 Memòria 2008
 4. 4. Les persones ateses el 2008 <ul><li>L’increment en els menors atesos respecte del 2007 és d’un 124% . </li></ul><ul><li>A Catalunya, 1 de cada 5 infants viu per sota del llindar de la pobresa. </li></ul>Memòria 2008
 5. 5. Les persones ateses el 2008 <ul><li>El 14% de les famílies ateses són monomarentals. </li></ul><ul><li>Hi ha hagut un increment substancial de les persones ateses nascudes a l’Estat espanyol, que ja pugen al 31% . Quant al nombre de persones és més del doble que el 2007: 14.125. </li></ul>Memòria 2008
 6. 6. Els perfils majoritaris <ul><li>Infants que passen moltes hores sense la figura dels pares perquè treballen. </li></ul><ul><li>Persones immigrades que ara no troben feina. </li></ul><ul><li>Famílies que viuen de relloguer en habitacions amb preus abusius, sense espai per a la intimitat. </li></ul><ul><li>Dones estrangeres que busquen feina perquè els marits estan aturats. </li></ul><ul><li>Persones grans amb dependència social. </li></ul><ul><li>Persones sense llar: sense estalvis, sense xarxa relacional, amb forts trencaments familiars. </li></ul><ul><li>Persones amb problemes de salut mental. </li></ul>Memòria 2008
 7. 7. Els perfils majoritaris <ul><li>Famílies, espanyoles i estrangeres, que tornen a necessitar ajuda. </li></ul><ul><li>Famílies que mai havien necessitat ajuda de Càritas ni dels Serveis Socials. </li></ul>Memòria 2008
 8. 8. Ajudes econòmiques a necessitats bàsiques <ul><li>L’any 2008 es van invertir en ajudes econòmiques quasi 1,5 milions d’euros , quan el 2007 van ser 900.000 €. </li></ul><ul><li>Les dues principals partides van anar destinades a pagaments d’habitatge ( relloguers i lloguers) i a les despeses relacionades amb l’educació dels fills. </li></ul>Memòria 2008
 9. 9. Ajudes econòmiques a necessitats bàsiques Memòria 2008
 10. 10. Ajudes econòmiques a necessitats bàsiques: Habitatge i Infància <ul><li>L’increment del cost de l’habitatge té efectes estructurals sobre les condicions de vida de les persones . </li></ul><ul><li>Segons dades oficials, el 63% dels demandants d’una plaça d’escola bressol s’ha quedat sense. </li></ul>Memòria 2008
 11. 11. Barcelona, 11 de juny de 2009 Situació del 2009 De l’1 de gener al 31 de maig
 12. 12. Les persones ateses <ul><li>En aquests cinc mesos del 2009 hem atès més persones que el total del 2007. </li></ul><ul><li>De l’1 de gener al 31 de maig, a Càritas hem atès 30.000 persones. El 40% no havien vingut mai. </li></ul>Comparativa 2007-2009
 13. 13. Les persones ateses el 2009: Distribució per diòcesi <ul><li>Persones </li></ul><ul><li>Llars </li></ul>Situació del 2009 Persones/Llars ateses d’anys anteriors Persones/Llars noves ateses des de l’1 de gener de 2009
 14. 14. Els perfils majoritaris <ul><li>Les famílies amb fills, ja siguin per parelles o nuclis monomarentals són les que predominen, amb el 49%. </li></ul><ul><li>El 40% de les persones ateses viu en habitacions rellog ades. </li></ul><ul><li>El 32% són persones nascudes a l’Estat espanyol. </li></ul>Situació del 2009
 15. 15. Les persones ateses <ul><li>El gruix de les persones ateses segueix procedint d’Amèrica del sud, però cada vegada creix més el grup de nascuts a l’Estat espanyol. </li></ul>Comparativa 2007-2009
 16. 16. Les persones ateses el 2009 <ul><li>La meitat de les persones que estan a l’atur estan en situació irregular, per tant només podrien optar a una feina en l’economia submergida. </li></ul>Situació del 2009
 17. 17. Ajudes econòmiques a necessitats bàsiques <ul><li>L’increment respecte del mateix període de l’any passat és del 60% </li></ul>Situació del 2009
 18. 18. Ajudes econòmiques a necessitats bàsiques <ul><li>El total invertit en ajudes econòmiques fins ara és de 801.596 € . </li></ul><ul><li>La previsió és acabar el 2009 amb 3 milions d’euros invertits. </li></ul><ul><li>Les ajudes en concepte d’habitatge pugen ja a 435.371,6 € </li></ul><ul><li>Les ajudes per a la Infància pugen ja a 101.992,6 € </li></ul>Situació del 2009
 19. 19. Ajudes per satisfer necessitats bàsiques <ul><li>A més dels ajuts econòmics lliurats directament a les persones i famílies ateses, també es fa una gran tasca per ajudar a satisfer les necessitats bàsiques proporcionant aliments i altres productes en espècie des de les parròquies. Sumant aquestes dues grans partides, la previsió és que s’acabi el 2009 amb més de 2,5 milions d’euros invertits. </li></ul>Situació del 2009
 20. 20. Distribució de persones ateses al territori Situació del 2009
 21. 21. Distribució de persones ateses al territori <ul><li>Les ciutats amb més concentració de persones ateses per Càritas són Barcelona, Sabadell i Terrassa . Tot seguit s’hi troben les grans ciutats de l’àrea metropolitana, de la franja litoral i del Vallès. </li></ul>Situació del 2009
 22. 22. Què fa Càritas davant d’aquesta realitat <ul><li>329 projectes al servei de les persones: </li></ul><ul><li>42 centres d’acollida i acompanyament </li></ul><ul><li>13 espais d’acollida i relació grupal </li></ul><ul><li>Assessoria jurídica general </li></ul><ul><li>Assessoria jurídica d’estrangeria </li></ul><ul><li>S ervei d’ajudes econòmiques </li></ul><ul><li>64 punts d’ajuda alimentària i robers </li></ul><ul><li>70 espais d’orietació i formació sociolaboral </li></ul><ul><li>48 accions per a la família i a infància </li></ul><ul><li>51 accions per a l’atenció a la vellesa </li></ul><ul><li>22 pisos compatits per a persones sense llar </li></ul><ul><li>6 espais d’atenció a persones sense llar </li></ul><ul><li>4 projectes de suport al codesenvolupament </li></ul><ul><li>6 accions per a la salut mental </li></ul>329 Situació del 2009
 23. 23. Previsió pressupostària pel 2009 <ul><li>El pressupost previst per al 2009 és de 17,5 milions d’euros: 14 milions € de despesa ordinària i 3,5 milions d’extraordinària </li></ul>Situació del 2009
 24. 24. Barcelona, 11 de juny de 2009

×