Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball per projectes a l'escola - estructura

2,689 views

Published on

Com es treballa per projectes?

Published in: Education
 • Login to see the comments

El treball per projectes a l'escola - estructura

 1. 1. El treball per projectes estructura
 2. 2. INICI
 3. 3. Definir el problema i crear una discussió sobre aquest amb tota la classe
 4. 4. Establir els objectius del projecte i identificar els recursos
 5. 5. Conformar els equips de treball
 6. 6. ACTIVITATS INICIALS
 7. 7. Es comparteixen coneixements sobre el tema
 8. 8. Especificar el pla de treball i assignar responsabilitats
 9. 9. IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE
 10. 10. El pla de treball divideix el projecte en una seqüència de tasques
 11. 11. Els membres dels equips treballen col·laborativament buscant de manera cooperativa la solució al problema
 12. 12. Un projecte té com a resultat final un producte o una presentació dirigida a una audiència específica
 13. 13. CONCLUSIONS
 14. 14. Completar el projecte i pulir el producte i/o la presentació final
 15. 15. Es presenta el treball acabat en la forma acordada i tots hi participen
 16. 16. Es realitzarà una autoavaluació i una evaluació mútua entre els membres de l’equip I el mestre/a també avalúa
 17. 17. Discussió i avaluació general del projecte a la classe

×