Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verstaan jou roeping.

41 views

Published on

Ps Steve Rheeder

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verstaan jou roeping.

 1. 1. Matt 28:19Matt 28:19 Gaan dan heen,Gaan dan heen, maak dissipelsmaak dissipels van alvan al die nasies, en doop hulle in die Naam vandie nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heiligedie Vader en die Seun en die Heilige Gees;Gees; en leer hulleen leer hulle om alles teom alles te onderhou wat Ek julle beveel het.onderhou wat Ek julle beveel het.
 2. 2. 1.1. Apostel.Apostel. Lei die wat geroep is.Lei die wat geroep is.
 3. 3. 1.1. Apostel.Apostel. Lei die wat geroep is.Lei die wat geroep is. 2.2. Profeet.Profeet. “Sien” en “hoor” vir die“Sien” en “hoor” vir die wat geroep is.wat geroep is.
 4. 4. 1.1. Apostel.Apostel. Lei die wat geroep is.Lei die wat geroep is. 2.2. Profeet.Profeet. “Sien” en “hoor” vir die“Sien” en “hoor” vir die wat geroep is.wat geroep is. 3.3. Leraar.Leraar. Leer die wat geroep is.Leer die wat geroep is.
 5. 5. 1.1. Apostel.Apostel. Lei die wat geroep is.Lei die wat geroep is. 2.2. Profeet.Profeet. “Sien” en “hoor” vir die“Sien” en “hoor” vir die wat geroep is.wat geroep is. 3.3. Leraar.Leraar. Leer die wat geroep is.Leer die wat geroep is. 4.4. Pastor.Pastor. Shepherd die wat geroep is.Shepherd die wat geroep is.
 6. 6. 1.1. Apostel.Apostel. Lei die wat geroep is.Lei die wat geroep is. 2.2. Profeet.Profeet. “Sien” en “hoor” vir die“Sien” en “hoor” vir die wat geroep is.wat geroep is. 3.3. Leraar.Leraar. Leer die wat geroep is.Leer die wat geroep is. 4.4. Pastor.Pastor. Shepherd die wat geroep is.Shepherd die wat geroep is. 5.5. Evangelis.Evangelis. Verkondig goeie nuus voltyd.Verkondig goeie nuus voltyd.
 7. 7. Efes 4:1Efes 4:1 Ek vermaan julle dan, ek, dieEk vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandelgevangene in die Here, om te wandel waardig die roepingwaardig die roeping waarmee jullewaarmee julle geroep is,geroep is,
 8. 8.  Eph 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander asEph 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  Eph 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, totEph 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,opbouing van die liggaam van Christus,  Eph 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloofEph 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man,en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;tot die mate van die volle grootte van Christus;  Eph 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soosEph 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke windgolwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie ………van lering nie ………
 9. 9.  Jon 1:1 The word of the LORD cameJon 1:1 The word of the LORD came to Jonahto Jonah  Jon 1:2 "Go to the great city ofJon 1:2 "Go to the great city of Nineveh and preachNineveh and preach
 10. 10. Jon 1:3Jon 1:3 But Jonah ranBut Jonah ran away fromaway from the LORDthe LORD and headed for Tarshish. Heand headed for Tarshish. He wentwent downdown to Joppa……to Joppa……
 11. 11.  Jon 1:4 Then the LORD sent a great windJon 1:4 Then the LORD sent a great wind on the sea, and such a violenton the sea, and such a violent stormstorm arose that the ship threatened to break up.arose that the ship threatened to break up.  Jon 1:5 All the sailors were afraid andJon 1:5 All the sailors were afraid and each cried out to his own god. And theyeach cried out to his own god. And they threw the cargo into the sea to lighten thethrew the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had goneship. But Jonah had gone belowbelow deck,deck, where he lay down andwhere he lay down and fell into a deepfell into a deep sleep.sleep.
 12. 12.  V7V7 Jona repent.Jona repent.
 13. 13.  V7V7 Jona repent.Jona repent.  V8V8 Sy geestelike oSy geestelike oë gaan oop.ë gaan oop.
 14. 14.  V7V7 Jona repent.Jona repent.  V8V8 Sy geestelike oSy geestelike oë gaan oop.ë gaan oop.  V9V9 Sy joy word herstel.Sy joy word herstel.
 15. 15.  V7V7 Jona repent.Jona repent.  V8V8 Sy geestelike oSy geestelike oë gaan oop.ë gaan oop.  V9V9 Sy joy word herstel.Sy joy word herstel.  V10V10 Hy word gered.Hy word gered.
 16. 16.  V5V5 Die volk bekeer hulle tot God.Die volk bekeer hulle tot God.
 17. 17.  V5V5 Die volk bekeer hulle tot God.Die volk bekeer hulle tot God.  V6V6 Die koning bekeer hom tot God.Die koning bekeer hom tot God.
 18. 18.  V5V5 Die volk bekeer hulle tot God.Die volk bekeer hulle tot God.  V6V6 Die koning bekeer hom tot God.Die koning bekeer hom tot God.  V7V7 Die koning neem geestelik leidingDie koning neem geestelik leiding in sy koninkryk. Hy doen ‘nin sy koninkryk. Hy doen ‘n proklamasie.proklamasie.
 19. 19. Jon 3:10Jon 3:10 When God sawWhen God saw what they did and howwhat they did and how they turned from their evil ways, hethey turned from their evil ways, he had compassion and did not bringhad compassion and did not bring destruction upon them.destruction upon them.

×