Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veiligehuise Deel 4

82 views

Published on

Ps Pieter de Bruyn

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Veiligehuise Deel 4

  1. 1. Veilige Huise 4 – Leef Betroubaar. Skrifgedeelte: Exodus 20: 15-16
  2. 2. • Jy kan nie staan vir een ding, maar dan iets anders leef nie. • Jesus is God se waarheid wat mense vrymaak en instaat stel om betroubaar te lewe. • Spr. 20:7: "It is a wonderful heritage to have an honest father." – LB • Betroubaarheid is ‘n belangrike fondasie vir veilige huise
  3. 3. ‘n Fontein wat teleurstel. • Ons steel deur: kliënte te mislei; ons werkgewers/werknemers in te doen; die uitstel van betalings; belastingontduiking; nie God se deel te gee nie. • Spr.15:27: “Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering.” (“you'll get your family in trouble." –GN)
  4. 4. • Ons lieg om konsekwensies te vermy, mense te beïndruk, mense te laat skade ly en te manupileer. • Oneerlikheid bring seer en skade vir jou en jou gesin. • Ons beskerm en bevoordeel onsself en ons reputasie, maar ons karakter lei skade.
  5. 5. Hoe lyk dit as ons in Jesus as waarheid leef? • Restitusie en God se deel. (Saggeus) • Jy maai wat jy saai. • Dis meer as net die waarheid praat. (karakter/betroubare lewe) • Maak nie ander seer nie.
  6. 6. • Eerlikheid ook in die kleine. • Lojalitiet aan God en mekaar. • ‘n Fontein van lewe! (Mense word vry en goed word nuut!)

×