Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema: Standing Ovation

18 views

Published on

Ps Francois Boyce

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema: Standing Ovation

  1. 1. Handelinge 7 54) Die Joodse leiers was woedend oor Stefanus se aanklag, en hulle het hulle woede gewys. 55) Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus in die regeerposisie reg langs God sien staan.
  2. 2. 56) “Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel óóp en die Seun van die Mens in die regeerposisie reg langs God staan!” 57) Toe het hulle hulle ore toegedruk en hom doodgeskreeu. Soos een man het hulle op hom afgestorm. 58) Hulle het hom uit die stad gesleep en hom met klippe doodgegooi.
  3. 3. Die amptelike getuies het hulle klere uitgetrek en by die voete van ’n jong man met die naam Saulus neergesit. 59) Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid: “Here Jesus, ontvang my gees.” 60) Hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie!” Met hierdie woorde het hy gesterf.
  4. 4. Heb 1: 13 “En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: “SIT aan my regterhand totdat Ek…” Matt 22:44 “Die Here het tot my Here gespreek: “SIT aan my regterhand totdat ek…”
  5. 5. Markus 12:36 “Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: “Die Here het tot my gespreek: SIT aan my regterkant totdat Ek…” Lukas 22:69 “Van nou af sal die Seun van die mens SIT aan die regterhand van die krag van God.
  6. 6. Handelinge 2:30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te SIT 1 Kol 2:12 As julle dan saam met Chrisus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God SIT

×