Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What kind of Data Scientist do you need?

864 views

Published on

Warsaw WHUG 12.12.13r

 • Hi! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! 👉 http://bit.ly/rexumtop
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

What kind of Data Scientist do you need?

 1. 1. What kind of Data Scientist do you need?
 2. 2. About Me Agnieszka Zdebiak @AZdebiak Agnieszka.Zdebiak.com 15 years experience software designer data scientist Prokom Software Asseco Poland Unizeto Technologies
 3. 3. Data scientist Why now?
 4. 4. Data scientist Why now?
 5. 5. Data scientist Why now?
 6. 6. Data Scientist definition
 7. 7. Data Scientist definition
 8. 8. Data Scientist definition
 9. 9. Data Scientist
 10. 10. There’s More Than One Kind of Data Scientist Data Businesspeople Data Creatives Data Developers Data Researchers
 11. 11. There’s More Than One Kind of Data Scientist Source: Analyzing the Analyzers: An Introspective Survey of Data Scientists and their Work
 12. 12. There’s More Than One Kind of Data Scientist Source: Doing Data Science
 13. 13. Data Scientist Talent Gap Source:Harvard Business Review
 14. 14. Job Trends Source:Indeed.com
 15. 15. Salary trend Source: http://www.itjobswatch.co.uk
 16. 16. Salary trend Source: http://www.itjobswatch.co.uk
 17. 17. Salary trend – Java developer Source: http://www.itjobswatch.co.uk
 18. 18. Data Scientist skills Source: http://www.itjobswatch.co.uk
 19. 19. How to become a Data Scientist Universities that specialize in data science, analytics and business intelligence . 1. Carnegie Melon University – B.I. & data analytics 2. Fordham University - business analytics 3. Michigan State - business analytics 4. New York University - business analytics 5. Oakland University - business analytics 6. Stevens Institute - B.I. & analytics 7. Syracuse - data science 8. University of Washington - data science 9. University of San Francisco - B.I. 10. University of South Florida - B.I. 11. University of Sherbrooke - B.I.
 20. 20. How to become a Data Scientist http://www.kdnuggets.com/education/europe.html
 21. 21. How to become a Data Scientist
 22. 22. How to become a Data Scientist March 19-20, 2014 New York City, NY
 23. 23. How to become a Data Scientist http://event.gigaom.com/structuredata/livestream/ March 19-20, 2014 New York City, NY
 24. 24. How to become a Data Scientist Free Big Data Education: http://inside-bigdata.com/2013/09/19/getting-free-data-science-education/ Lower-Division Courses Data Science 101 – Statistics One Data Science 102 – Computing for Data Analysis Data Science 103 – Data Analysis Data Science 104 – Introduction to Data Science Upper-Division Courses Data Science 201 – Machine Learning I Data Science 202 – Machine Learning II Data Science 203 – Neural Networks for Machine Learning Graduate Courses Data Science 301 – Learning from Data (Caltech course CS101) Data Science 302 – Machine Learning III (MIT course 6.867)
 25. 25. How to become a Data Scientist http://whatsthebigdata.com/events/
 26. 26. How to become a Data Scientist http://www.kdnuggets.com/webcasts/index.html
 27. 27. Fundacja DataSci.EU Cele Fundacji DataSci.EU: propagowanie w kraju i zagranicą wiedzy o BigData oraz wspieranie interdyscyplinarnego kształcenia w kierunku DataScientist integracja środowisk akademickich i biznesowych prowadząca do wymiany i rozpowszechniania wiedzy na temat BigData
 28. 28. Fundacja DataSci.EU Działania Fundacji DataSci.EU: organizację warsztatów, konferencji i innych wydarzeń promujących wiedzę związaną z BigData i zachęcających do kształcenia i rozwoju w kierunku DataScientist wspieranie szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzonych prac dydaktycznych oraz modernizacji wyposażenia dydaktycznego i badawczego, powiązanego z BigData promowanie rezultatów prac badawczych związanych z BigData oraz inspirowanie nowych prac naukowych, współpracę z ośrodkami naukowymi i fundacjami w kraju i zagranicą, materialne wspieranie uzdolnionych studentów
 29. 29. Fundacja DataSci.EU Fundacja DataSci.EU poszukuje: Organizacji studenckich do współpracy przy konferencji w Warszawie i Berlinie Członków Rady Fundacji DataSci.EU Partnerów/Sponsorów
 30. 30. Data Scientist and Big Data Let`s talk DataSci.EU @AZdebiak Agnieszka.Zdebiak@gmail.com

×