Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsztaty CEL: ePortfolio UE 12.03.08

1,837 views

Published on

Materiały z warsztatów ePortfolio w Uniwersytetcie Ekonomicznym w Krakowie

Published in: Education, Technology
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Warsztaty CEL: ePortfolio UE 12.03.08

 1. 1. <ul><li>Warsztaty ePortfolio </li></ul><ul><li>Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie </li></ul><ul><li>12 marca 2008 </li></ul>Agnieszka Chrząszcz Jan Marković Centrum e-Learningu Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
 2. 2. ZMIANY W SPOSOBIE PRACY I UCZENIA SIĘ <ul><li>Mobilność </li></ul><ul><li>Kształcenie nieformalne </li></ul><ul><li>Wszechobecność mediów </li></ul><ul><li>Elastyczność, otwartość </li></ul><ul><li>Wiedza i umiejętności </li></ul><ul><li>Praca w sieci </li></ul><ul><li>Sieć kontaktów </li></ul>
 3. 3. Zmieniła się nauka i praca… … i zmienił się także uczeń i pracownik
 4. 4. “ Nowy student”, “nowy pracownik” <ul><li>Spędza dużo czasu przed komputerem </li></ul><ul><li>Technologia? A co to takiego? </li></ul><ul><li>Komunikuje się w sieci </li></ul><ul><li>Uczy się poza instytucjami </li></ul><ul><li>Zmienia miejsce pracy, nauki i zamieszkania </li></ul><ul><li>Może przyda mu się ePortfolio? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Czym jest ePortfolio </li></ul><ul><ul><li>Cechy charakterystyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcje </li></ul></ul>Plan spotkania Część 2
 6. 6. PORTFOLIO ARTYSTYCZNE portafoglio (wł)  PORTFOLIO ePORTFOLIO  Freinet, Steiner  WEBFOLIO Konstruktywizm web 1.0 Konektywizm, web 2.0
 7. 7. ePortfolio <ul><li>SYSTEM INFORMATYCZNY </li></ul>METODA OCENIANIA36 SPOSÓB PRACY Z UCZNIEM/ STUDENTEM PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZBIÓR ARTEFAKTÓW
 8. 8. &quot;celowy zbiór cyfrowych artefaktów, które udowadniają osiągnięcia i rozwój ucznia w czasie” DEFINICJE
 9. 9. <ul><li>“ sieciowy system zarządzania informacją wykorzystujące media i usługi elektroniczne. Uczeń buduje i utrzymuje cyfrowe repozytorium artefaktów, które może zostać wykorzystane do zademonstrowania kompetencji oraz do refleksji nad uczeniem się” </li></ul><ul><li>(Trent Baston) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>“ Portfolio przechowywane w Internecie i dostępne w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Ma możliwość komunikacji i interakcji, przekazu multimedialnego i wzbogacanie treści dodatkowymi zasobami&quot; (Love D., McKean G., Educause 2/2004) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>zdigitalizowany zbiór artefaktów zawierający demonstracje, zasoby i osiągnięcia reprezentujące jednostkę, grupę lub instytucję. Zbiór ten może składać się z tekstów, grafik czy elementów multimedialnych przechowywanych na stronie internetowej lub na nośniku (CD, DVD). Taki zbiór może służyć także jako narzędzie administracyjne pomagające zarządzać pracą wytworzoną przy pomocy różnorodnych narzędzi i oprogramowania. ePortfolio zachęca do refleksji i często wiąże się z wymianą pomysłów i informacji zwrotnych </li></ul><ul><li>(Lorenzo G, Ittelson J., An overview of e-Portfolios, Educause 6/2005) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>ISTOTNY JEST PROCES który: </li></ul><ul><li>kładzie nacisk na wyniki (efekty) uczenia oraz sam proces uczenia się </li></ul><ul><li>wykorzystuje technologie komunikacyjne </li></ul><ul><li>wspiera samodzielne uczenie się, planowanie, dokumentowanie, refleksję </li></ul><ul><li>zawiera w sobie możliwośc autentycznej oceny i całościowego podejścia do pracy ucznia </li></ul>
 13. 13. proces ePortfolio Zdobywanie doświadczenia poprzez zaangażowanie Pojawiają się trudności Rozpoznanie potrzeby zdobycia umiejętności Opracowanie strategii pokonania trudności Sprawdzenie strategii i weryfikacja Proces ePortfolio Zaplanuj, co masz zrobić Sprawdż i podziele się swoim planem ZRÓB TO! Zapisz efekty tego, co zrobiłeś i nauczyłeś się Zaprezentuj Wybierz i połącz artefakty ePortfolio Przejrzyj to, co zrobiłeś i zastanów się John Pallister
 14. 14. Funkcje ePortfolio <ul><li>Identyfikacja uczenia się </li></ul><ul><li>Zapisywanie uczenia się (nieformalnego; w czasie) </li></ul><ul><li>Refleksja </li></ul><ul><li>Ocena i weryfikacja umiejętności </li></ul><ul><li>Prezentacja </li></ul><ul><li>Planowanie </li></ul>Graham Attwell
 15. 15. Elementy i części składowe <ul><li>Etapy tworzenia ePortfolio: </li></ul><ul><ul><li>Zebranie artefaktów </li></ul></ul><ul><ul><li>Wybór i łączenie </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksja </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentacja </li></ul></ul>
 16. 16. ELEMENTY ePORTFOLIO JUŻ WIESZ JESZCZE SIĘ UCZYSZ JUŻ POTRAFISZ TWOJE PLANY E - PORTFOLIO ARCHIWIZACJA PREZENTACJA ŁĄCZENIE REFLEKSJA
 17. 17. Tworzymy ePortfolio. Decyzje strategiczne CEL RODZAJ ODBIORCA
 18. 18. Dlaczego “e-” <ul><li>Odzwierciedlenie aktywności on-line </li></ul><ul><li>Łatwe przenoszenie </li></ul><ul><li>Łatwa aktualizacja </li></ul><ul><li>Łatwa prezentacja </li></ul><ul><li>Łatwe przechowywanie </li></ul>
 19. 19. Plan spotkania Część 4: Przykłady WIKI.mosep.org Moduł 1 Sesja 4 Aktywność 1
 20. 20. Strategiczna decyzja: narzędzia <ul><li>&quot;When learning new tools, use familiar tasks; and when learning new tasks, use familiar tools” </li></ul><ul><li>Helen Barrett </li></ul>
 21. 21. Narzędzia: Doświadczenia CEL AGH <ul><li>Exabis </li></ul><ul><li>MyStuff </li></ul><ul><li>Mahara </li></ul>

×