Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fa növekedésének titkai 2.
Hogyan lehet meghatározni egy élőfa korát?A parkok-ban, erdők-ben egyes fakorát tábla jelzi, bár efák még állnak.Az erdész...
Elég pontosan megbecsül-hetjük egykifejlett fa korát, ha úgy 1,5 métermagasságban megmérjük akerületét. Átlagosan évi 2,5 ...
• Elárulják az ágak a korukat?• A fák hajtásvégüknél felfelenövekednek. A lombhullató fákhajtásvégein új rügy fejlődik,mie...
• A múlt az évgyűrűkben• Mérsékelt éghajlatona fa legjobban tavasszal nő,amikor a vízszállító rendszervékony falú sejtjei ...
• Késő nyáron a növekedéslelassul, a sejtek kisebbek ésvastagabb falúak lesznek. Enyári pászta sejtjeiből sötétebbgyűrűk l...
• Egy fatörzs sok rétegeA fatörzs összetett szerveződésű csőés támasztórendszer.A legvékonyabb rétegakambium egyben talán ...
Egy hatalmas fa hatalmas gyökér-rendszeregyökérrendszer kétféleképpen fejlődhet.Egyes növényfajok szétterülő,fonalszerű gy...
• Fa a mindennapi életünkben• Ősidők óta használtja az ember,hiszen nagyon sokrétűen segítheti azéletünket a fa jelenléte....
Vigyázzunk rájuk, egyrészt mertgyönyörűek, másrészt mert azélet részei, ugyanakkor nagyonsokféle lehet a hasznosításuk.htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fa növekedésének titkai 2.

555 views

Published on

http://bigideamastermind.com/accidental710k/?id=aleon
http://www.empowernetwork.com/aleon/?id=aleon

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fa növekedésének titkai 2.

 1. 1. Fa növekedésének titkai 2.
 2. 2. Hogyan lehet meghatározni egy élőfa korát?A parkok-ban, erdők-ben egyes fakorát tábla jelzi, bár efák még állnak.Az erdészek egy speciálisfúrószerkezetet használnaka fakorának pontosmeghatározására.Az üreges fúróval afatörzs belseje felé haladva , keskenyoszlop alakú mintátvesznek a törzsből és azon azévgyűrűk megszámolhatóak.
 3. 3. Elég pontosan megbecsül-hetjük egykifejlett fa korát, ha úgy 1,5 métermagasságban megmérjük akerületét. Átlagosan évi 2,5 cm nő a fákkerülete, de ha a fa sűrű erdő-ben áll,akkor ennek csak a fele.Így egy 120 cm kerületű fa, ha kedvezőkörülmények között fejlődött,megközelítőleg 500 éves.Elárulják az ágak a korukat?A fák hajtásvégüknél felfelenövekednek. A lombhullató fákhajtásvégein új rügy fejlődik, mielőtt alegvégső levél is leesne. Tavasszal,vagy esős évszakban, ezek a rügyekmegduzzadnak, új hajtások-at ésleveleket hozva létre.Azt a pontot, ahonnan az ág az egyesévszakokban növekedni kezd, világosanmegmutatja az ágon körülmenő rovátka.és e rovátkák megszámolásával már azág kora is meghatározható.
 4. 4. • Elárulják az ágak a korukat?• A fák hajtásvégüknél felfelenövekednek. A lombhullató fákhajtásvégein új rügy fejlődik,mielőtt a legvégső levél is leesne.Tavasszal, vagy esős évszakban,ezek a rügyek megduzzadnak, újhajtások-at és leveleket hozvalétre.• Azt a pontot, ahonnan az ág azegyes évszakokban növekednikezd, világosan megmutatja azágon körülmenő rovátka. és erovátkák megszámolásával máraz ág kora is meghatározható.
 5. 5. • A múlt az évgyűrűkben• Mérsékelt éghajlatona fa legjobban tavasszal nő,amikor a vízszállító rendszervékony falú sejtjei gyorsanmegnyúlnak. A fatörzsmetszetén ezek a sejtekalkotják a tavaszi pásztánaknevezett, világos színűgyűrűit.•• Az évgyűrűk nem mindigszimmetrikusak,előfordulhat, hogy anövekedés, az egyik oldalonakadályba ütközik. Ily módonaz évgyűrűk szélességéből ésmás jelekből a fa„életrajzának” számosrészlete rekonstruálható.
 6. 6. • Késő nyáron a növekedéslelassul, a sejtek kisebbek ésvastagabb falúak lesznek. Enyári pászta sejtjeiből sötétebbgyűrűk lesznek, így mindenévgyűrű egy sötétebb és egyvilágosabb pásztából áll.,melyek a növekedési időszakegyik ,illetve másik felénekfelelnek meg, és az évgyűrűkmegszámlálásával a fa korameghatározható. Egy-egy páregy évet jelent. Rendkívülikörülmények megzavarhatják azévgyűrűk szabályosságát. Súlyosaszály, késői fagy, jelentősrovarkártétel, vagy egyébtermészeti csapáskövetkeztében a fa anövekedési időszak kezdeténelveszítheti az összes levelét, ésa növekedés abban az évbenmár nem folytatódhat.
 7. 7. • Egy fatörzs sok rétegeA fatörzs összetett szerveződésű csőés támasztórendszer.A legvékonyabb rétegakambium egyben talán alegfontosabb is, mivel ez hozza létreaz összes többi réteget. Akambiumsejtek osztódása során akifelé állókból háncssejtek lesznek,melyek a cukrot szállítják afatörzsben. Az idős háncssejtestalkotja a kérget, A kambium befeleelhelyezkedő sejtjei vízszállításravállnak alkalmassá, ezek alkotják afatestet. A fiatal fatest szíjácsnak,az idősebbet pedig gesztneknevezzük.
 8. 8. Egy hatalmas fa hatalmas gyökér-rendszeregyökérrendszer kétféleképpen fejlődhet.Egyes növényfajok szétterülő,fonalszerű gyökérrendszerük van,amelyet számos körülbelül azonosméretű gyökér épít fel. Mások, mintpéldául a hatalmasra megnövőfa, egyetlen főgyökeretfejlesztenek, amelyből kisebboldalgyökerek nőnek. A főgyökértöbbé kevésbé egyenes és a növényméreteihez képest meglehetősenmélyre hatol a földbe. Azoldalgyökerek mentén vannak agyökércsúcsok, ahol a víz felszívódásés a gyökér növekedése történik.
 9. 9. • Fa a mindennapi életünkben• Ősidők óta használtja az ember,hiszen nagyon sokrétűen segítheti azéletünket a fa jelenléte. Világítunk,termelünk, bútorozunk, fűtünk vele,különböző eszközöket, használatitárgyakat, járműveket, építményeket,készítünk belőle. Kémiailag átalakítvafaszenet, gyógyszereket, cellulózt,vegyi anyagokat hozunk létre belőle.Sok hagyományos mesterség épül a fahasználatára, mint papíripar,asztalosipar, vegyipar. Heterogénösszetétele végett nagyon hasznos azemberi élet során, hiszen cellulózt40.50%-ban tartalmaz, 15-30% lignintartalma van, tartalmaz gyantát,zsírokat, viaszt, csersavat, színes ésásványi anyagokat.•
 10. 10. Vigyázzunk rájuk, egyrészt mertgyönyörűek, másrészt mert azélet részei, ugyanakkor nagyonsokféle lehet a hasznosításuk.http://www.empowenetwork.com/agneskft/?id=agneskftHa nem, itt örömét lelheti bennük:Olvasta a korábbi cikkeinket?

×