Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació 4 eso0910

1,129 views

Published on

Orientació acadèmica per als alumnes de quart d'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentació 4 eso0910

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA Quart ESO 2009-2010
 2. 2. EL MEU FUTUR Què m’agrada Què voldria ser Què valoro Què implica Aptituds i habilitats que posseixo <ul><li>ÀREES O MATÈRIES ESCOLARS </li></ul><ul><li>(matemàtiques, ciències, llengües, socials, art, història, música, tecnologia, taller, educació física, infomàtica, oficina, teatre, comptabilitat </li></ul><ul><li>ESTUDIS CONCRETS </li></ul><ul><li>(informàtica, medecina, arquitectura, mecànica, farmàcia, jardinaria,...) </li></ul><ul><li>MÓN LABORAL </li></ul><ul><li>ESTUDIAR MOLT/POC </li></ul><ul><li>DESPLAÇA </li></ul><ul><li>MENT </li></ul><ul><li>DESPESES </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>ARTÍSTICA, NUMÈRICA, DE LIDERATGE, MUSICAL, FISICOESPORTIVA, MANUAL, LINGÜÍSTICA, DIDÀCTICA, DE CONCENTRACIÓ, MECÀNICA, DE PERSUASSIÓ, MATEMÀTICA, CIENTÍFICA, SOCIAL, ESPACIAL, ADMINISTRATIVA ,... </li></ul><ul><li>TREBALLAR A GUST, PRESTIGI, RESPONSABILITAT, TEMPS LLIURE, ALTRUISME, INDEPENDÈNCIA, TREBALL SUPERVISAT, BON SOU, CREATIVITAT, RELACIÓ SOCIAL, PODER, SEGURETAT (treball fix o estable),... </li></ul><ul><li>ACTIVITATS QUE VOLDRIA DESENVOLUAR </li></ul><ul><li>PROFESSIONS </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES PERSONALS </li></ul>
 3. 3. PAPER DELS PARES I EDUCADORS <ul><ul><li>AJUDAR A PRENDRE UNA DECISIÓ. </li></ul></ul><ul><ul><li>ACONSELLAR SENSE IMPOSAR NI CONDICIONAR. </li></ul></ul>
 4. 4. ESO 12 16 18 BATXILLERAT Títol de batxiller CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ Tècnic en ... PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA PAU PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA PROVA D’ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Tècnic superior en ... MÓN LABORAL UNIVERSITAT Grau en ... CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY GRAU SUPERIOR Tècnic superior en ... Ensenyaments de règim especial Dansa, Música, dansa CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Tècnic en ...
 5. 5. EL BATXILLERAT <ul><li>Estudis postobligatoris. </li></ul><ul><li>Són dos cursos acadèmics (fins a 4 en règim diürn). </li></ul><ul><li>En acabar, s’obté el títol de batxiller . </li></ul><ul><li>El títol de batxiller permet accedir a CFGS, a la Universitat (Proves PAU) o bé al món laboral. </li></ul>
 6. 6.     MATÈRIES de BATXILLERAT Part comuna Part Di Ver Si Fi Ca da
 7. 7. MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA <ul><li>PRIMER </li></ul>SEGON Física I Matemàtiques I Tecnologia Industrial I Dibuix tècnic I Ciències de la Terra I Matemàtiques I Química I Biologia I Física I Matemàtiques I Química I Biologia I 3.TECNOLOGIA 2. CIENTÍFIC 2 1. CIENTÍFIC ITINERARIS 4.TECNOLÒGIC 2 <ul><ul><li>3.TECNOLÒGIC 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>2.CIENTÍFIC 2 </li></ul></ul>1.CIENTÍFIC Física II Matemàtiques II Electrotècnia Tecnologia Industrial II <ul><li>Física II </li></ul><ul><li>Matemàtiques II </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul><ul><li>Tecnologia Industrial II </li></ul>Ciències de la Terra II Matemàtiques II Química II Biologia II Física II Matemàtiques II Química II Biologia II ITINERARIS
 8. 8. <ul><li>PRIMER </li></ul>MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Història del món contemporani Economia Grec I Història del món contemporani Llatí I Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Economia de l’empresa I Economia 6.SOCIAL 5.FILOLÒGIC 4.ECONÒMIC ITINERARIS Religió+Hª Catalunya Llengua Francesa Psicologia i sociologia OPTATIVES Literatura Universal Religió+Hª Catalunya Llengua Francesa Psicologia i sociologia OPTATIVES Literatura Universal Religió+Hª Catalunya Llengua Francesa Psicologia i sociologia OPTATIVES Literatura Universal
 9. 9. MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS <ul><li>SEGON </li></ul>Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Història de l’art Geografia Literatura Catalana/Lit Castellana Història de l’art Llatí II Grec II/Geografia Literatura Catalana/Lit Castellana Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Economia de l’empresa Geografia Literatura Catalana/Lit Castellana 7.SOCIAL 6.FILOLÒGIC 5.ECONÒMIC ITINERARIS
 10. 10. <ul><ul><li>Modalitat d’Arts </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi musical I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts escèniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de la música i de la dansa </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix artístic I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’art </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques d'expressió gràfico-plàstica </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitat Arts escèniques, música i dansa </li></ul></ul>Modalitat d’arts plàstiques, imatge i disseny
 11. 11. Treball de recerca Mateixa estructura que en l’actualitat <ul><li>Matèries optatives </li></ul><ul><ul><ul><li>Són proposades pel centre educatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’han d’encabir en el marc horari de les matèries de modalitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha d’oferir una segona llengua estrangera: 4 hores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poden tenir una assignació de 4 hores setmanals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o de 2 hores setmanals </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Avaluació i promoció </li></ul></ul>L’avaluació serà continuada i diferenciada per matèries <ul><li>La promoció a segon curs podrà ser: </li></ul><ul><li>Aprovant totes les matèries </li></ul><ul><li>Amb avaluació negativa en dues, com a màxim </li></ul>No caldrà repetir el segon curs sigui quina sigui la quantitat de matèries amb avaluació negativa
 13. 13. <ul><li>Matèries de modalitat (segons Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Arts i Humanitats : Anàlisi musical II, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Dibuix artístic II, Dibuix tècnic II, Disseny, Geografia, Grec II, Història de la música i de la dansa, Història de l’Art, Llatí II, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica, Volum. </li></ul><ul><li>Ciències Socials i Jurídiques : Economia de l’empresa, Geografia, Llatí II, Literatura universal, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II. </li></ul><ul><li>Ciències : Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Física, Matemàtiques II, Química.  </li></ul><ul><li>Ciències de la Salut : Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Física, Matemàtiques II, Química. </li></ul><ul><li>Enginyeria i Arquitectura : Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, Química, Tecnologia Industrial II. </li></ul>Arts escèniques, música i dansa Arts plàstiques, disseny i imatge Arts Humanitats i Ciències Socials Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del grau que es vol cursar En total 3 matèries <ul><li>Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Història o Filosofia (a triar-ne una) </li></ul><ul><li>Una matèria de modalitat a triar </li></ul>Ciències i tecnologia Fase Específica (optativa per a pujar nota) Fase General (obligatòria) PAU Modalitats de batxillerat LOE
 14. 14. LES MATÈRIES DE MODALITAT DETERMINEN L’OPCIÓ DE LES PROVES DE LES PAU. <ul><ul><li>ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTAN VINCULATS A LES OPCIONS DE LES PROVES DE LES PAU </li></ul></ul>PONDERACIONS
 15. 15. <ul><ul><li>LA NOTA DE TALL ES FIXA CADA CURS I A CADA UNIVERSITAT EN FUNCIÓ DE L’OFERTA DE PLACES UNIVERSITÀRIES I LA DEMANDA. </li></ul></ul>NOTA DE BATXILLERAT (60%) NOTA DE LES PAU (40%) NOTA D’ACCÉS
 16. 16. GRAUS: <ul><li>Durada: 4 anys (240 crèdits ECTS, que inclouen tota la formació, fins i tot el treball de fi de grau) </li></ul><ul><li>Ofereixen una formació acadèmica i professional que et capacita per incorporar-te al món laboral . </li></ul>Els estudis de màster (1-2 anys o 60-120 ECTS) permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l’àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat (3-4 anys) tenen per objectiu proporcionar una formació avançada en tècniques de recerca.
 17. 17. UNIVERSITATS PÚBLIQUES A CATALUNYA <ul><li>UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB). http://www.ub.edu </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URL) TARRAGONA. </li></ul>
 18. 18. ALTRES UNIVERSITATS A CATALUNYA <ul><li>UNIVERSITAT DE VIC (UV). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). </li></ul><ul><li>UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (no presencial) </li></ul>
 19. 19. ELS CICLES FORMATIUS <ul><ul><li>-CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CFGM </li></ul></ul><ul><ul><li>-CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CFGS </li></ul></ul>
 20. 23. <ul><li>ENERGIA I AIGUA </li></ul><ul><li>Eficiència energètica i </li></ul><ul><li>energia solar tèrmica </li></ul>
 21. 26. CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY <ul><ul><li>GRAU MITJÀ </li></ul></ul><ul><ul><li>GRAU SUPERIOR </li></ul></ul>
 22. 28. QUINES OPCIONS HI HA SI NO ES SUPERA L’ ESO ?
 23. 30. LA PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS I A BATXILLERAT PREINSCRIPCIÓ GFGM i BAT. 10 al 21 de maig MATRICULACIÓ GFGM i BAT. 1 al 7 de juliol
 24. 31. ALGUNES PÀGINES WEB D’INTERÈS <ul><li>Estudiar a Catalunya </li></ul><ul><li>Itineraris formatius </li></ul><ul><li>Programes de qualificació professional inicial </li></ul><ul><li>Orientacions per escollir estudis </li></ul><ul><li>Què i perquè puc estudiar a les universitats catalanes </li></ul><ul><li>Departament d’Innovació, Universitats i Recerca </li></ul>
 25. 32. Xerrades d’orientació acadèmico-professional <ul><li>21 d’abril, PQPI (Pla de transició al treball) a Sant Celoni </li></ul><ul><li>30 d’abril, cicles formatius IES Baix Montseny , Sant Celoni </li></ul><ul><li>5 de maig, cicles formatius IES Montsoriu , Arbúcies </li></ul>
 26. 33. Sortides i xerrades previstes <ul><li>22 d’abril, visita al Museu d’Història de Catalunya </li></ul><ul><li>14 de maig, Tallers a la UB </li></ul><ul><li>28 de maig, xerrada Violència de gènere </li></ul>
 27. 34. Sortida final de curs quart ESO <ul><li>Dies: 21 i 22 de juny. </li></ul><ul><li>Preu aproximat 1 nit PC+ activitats+autobús: 100 € </li></ul><ul><li>Activitats: Trekking Aiguamolls, caiac, windsurf, vela,... </li></ul><ul><ul><li>Adreces interès: </li></ul></ul><ul><li>Escola de vela </li></ul><ul><li>Càmping Almata </li></ul>

×