Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació 3 eso0910

861 views

Published on

Orientació acadèmica per a tercer d'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació 3 eso0910

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA Tercer ESO 2009-2010
 2. 2. E structura organitzativa quart ESO Tots els alumnes de 4t curs d'ESO han de cursar les matèries següents: 1 35 hores Religió (voluntària) 3 105 hores Optativa 1 3 105 hores Optativa 2 3 105 hores Optativa 3 35 hores 35 hotes 105 hores 105 hores 105 hores 105 hores 70 hores 35 hores 105 hores Hores lectives 1 1 3 3 3 3 2 1 3 30 h/set Tutoria Llengua estrangera Matemàtiques Llengua castellana i literatura Projecte de recerca Educació Física Educació ètica cívica Llengua catalana i literatura Ciències socials, geografia i història Matèries
 3. 3. Estructura organitzativa quart ESO <ul><li>A més, cada alumne/a haurà de cursar 3 matèries optatives específiques d’entre les següents : </li></ul>105 hores 105 hores 105 hores 105 hores 105 hores 105 hores 105 hores 105 hores Hores lectives 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h Hores/setmana Tecnologia Segona llengua estrangera Música Llatí Física i química Educació Visual i plàstica Informàtica Biologia i geologia Matèries
 4. 4. Estructura organitzativa quart ESO <ul><li>Projecte de recerca   En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. </li></ul><ul><ul><li>El projecte de recerca té la consideració d'una matèria optativa. </li></ul></ul><ul><li>Avaluació   L'avaluació és contínua i diferenciada segons les matèries. </li></ul><ul><ul><li>L'alumne/a que en finalitzar l'ESO hagi superat totes les matèries amb nota superior a 5, obtindrà el graduat en ESO </li></ul></ul>
 5. 5. Aspectes a tenir en compte per decidir quines optatives escollir
 6. 6. Els estudis després de l’ESO
 7. 7. Estudis després de l’ESO ESO CF DE GRAU MITJÀ BATXILLERAT <ul><li>Famílies professionals </li></ul><ul><li>Activitats físiques i de l’esport </li></ul><ul><li>Administració i gestió </li></ul><ul><li>Agrària </li></ul><ul><li>Arts gràfiques </li></ul><ul><li>Comerç i màrqueting </li></ul><ul><li>Edificació i obra civil </li></ul><ul><li>Electricitat i electrònica </li></ul><ul><li>Energia i aigua </li></ul><ul><li>Fabricació mecànica </li></ul><ul><li>Fusta, moble i suro </li></ul><ul><li>Hoteleria i turisme </li></ul><ul><li>Imatge i so </li></ul><ul><li>Modalitats </li></ul><ul><li>ARTS </li></ul><ul><li>HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS </li></ul><ul><li>CIÈNCIES I TECNOLOGIA </li></ul><ul><li>Imatge personal </li></ul><ul><li>Indústries alimentàries </li></ul><ul><li>Informàtica i comunicacions </li></ul><ul><li>Instal·lació i manteniment </li></ul><ul><li>Marítimo pesqueres </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Sanitat </li></ul><ul><li>Serveis Socioculturals a la comunitat </li></ul><ul><li>Tèxtil, confecció i pell </li></ul><ul><li>Transport i manteniment de vehicles </li></ul>
 8. 8. PQPI Programes de qualificació professional inicial <ul><li>S’adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) </li></ul><ul><li>Que no han obtingut el títol de graduat/da en ESO </li></ul><ul><li>Durada: 1 any </li></ul><ul><li>Es realitzen dos mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat en ESO. </li></ul><ul><li>Aquests programes permeten accedir </li></ul><ul><ul><ul><li>al món laboral i, alhora, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>als cicles formatius de grau mitjà (prèvia superació d’una prova d'accés) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i a altres ofertes formatives. </li></ul></ul></ul>Més informació: www.gencat.cat/educacio/estudis www.xtec.cat/estudis/fp/pqpi
 9. 9. Itineraris matèries optatives quart ESO * Escollir una de les dues opcions proposades **Escollir dues matèries diferents de les optatives anteriors, i indicar-ne la preferència, amb 1 la preferent i amb 2 la segona opció.
 10. 10. Batxillerat: matèries de modalitat <ul><li>Ciències i tecnologia : Matemàtiques I i II, Biologia I i II, Física I i II, Química I i II, Ciències de la terra i del medi ambient I i II, Dibuix tècnic I i II, Tecnologia industrial I i II, Electrotècnia </li></ul><ul><li>Humanitats i ciències Socials : Llatí I i II,  Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II,  Economia de l'empresa I i II, Grec I i II, Economia, Geografia,  Història de l'art,  Història del món contemporani,  Literatura catalana,  Literatura castellana,  Literatura universal. </li></ul><ul><li>Arts : </li></ul><ul><ul><ul><li>Arts escèniques, música i dansa : Anàlisi musical I i II, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Història de la música i de la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Literatura catalana, Literatura castellana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arts plàstiques, imatge i disseny : Cultura audiovisual, Dibuix artístic I i II, Dibuix tècnic I i II, Disseny, Història de l'art, Tècniques d'expressió graficoplàstica, Volum. </li></ul></ul></ul><ul><li>Matèries optatives del batxillerat : Segona llengua estrangera , Psicologia, </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 11. 11. Matèries-Batxillerat-Cicles formatius <ul><li>Biologia i geologia: Cicles formatius de sanitat, Batxillerat ciències de la salut. </li></ul><ul><li>Tecnologia: enginyeries i arquitectura , cicles formatius d’informàtica, manteniment de vehicles, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta i moble, manteniment serveis a la producció, activitats marítimopesqueres, ... </li></ul><ul><li>Informàtica: D’interès general , i especialment Cicles formatius informàtica, administració, arts gràfiques, comunicació, imatge i so, batxillerat social, ... </li></ul><ul><li>Visual i plàstica: Batxillerat arts plàstiques , ... </li></ul><ul><li>Francès : Lligada a qualsevol batxillerat. </li></ul><ul><li>Llatí : Batxillerat humanístic-social, dret. </li></ul><ul><li>Música: Batxillerat arts escèniques, música i dansa, </li></ul><ul><li>Física i química: Batxillerat científic i tecnològic, cicles formatius indústries alimentació, sanitat, ... </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Gràcies per la vostra assistència </li></ul>Tutors de tercer d’ESO

×