Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slideshare óravázlat (könyvtári)

2,270 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Slideshare óravázlat (könyvtári)

  1. 1. Név: Nagyné Végh Ágnes Neptun Kód T69LJ4 Kitöltendő óravázlat Óravázlat fejrésze ALAPADATOK Iskola típusa Csete Balázs Szakközépiskola (Középiskola) Osztály: 9. évfolyam Óra helye a tantervben: 20-21 Tantárgy:Informatika Téma, témakör: Könyvtárhasználat – ismerkedés a könyvtártípusokkal Óra típusa: vegyes (rendszerező, új és kötelező és kiegészítő – ismereteket feldolgozó) Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: könyv, könyvtár, könyvtár típusok, iskolai könyvtár FEJLESZTÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása, mégpedig: Az általános iskolai könyvtáros kollégák által megtanított könyvtárhasználati órákra alapozva. A tanulók ismerjék meg a könyvtár fogalmát, tudják besorolni az adott könyvárakat könyvtártípusokba, miben más az iskolai könyvtár, igazodjanak el az iskolai könyvtárban A képességek, készségek, mégpedig: legyenek képesek különbséget tenni a könyvtártípusok között, igazodjanak el az iskolai könyvtárban, felkelteni az érdeklődést a könyvtárak iránt; kedveljék meg a könyvtárakat. Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők, mégpedig: A könyvtár fogalmának helyes értelmezése, az órái aktivitás példák mondása a különböző könyvtár típusokra MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: a következő weblapok megkeresése: www.oszk.hu, www.fszek.hu, http://eklektika.ektf.hu/ Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: Informatika 9. osztály számára tankönyv Digitális források: Projektor által kivetített online források, pédául www.oszk.hu, www.fszek.hu, http://eklektika.ektf.hu/ www.opkm.hu Tantermi eszközök: Projektor, tanári számítógép, hangfalak, 6 db tanulói számítógép Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: www.oszk.hu, www.fszek.hu, http://eklektika.ektf.hu/ www.opkm.hu http://www.youtube.com/watch?v=davY52_DFrw http://www.youtube.com/watch?v=0uSke8YJUQA http://www.youtube.com/watch?v=oF1ZVwQMNTc Tanulói szemléltető eszközök: PPT diák, az OSZK bemutató kisfilm, a FSZEK-t bemutató kisfilm Tanári szemléltetőeszközök: PPT diák FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: Dán Krisztina, Haraly Ervinné: Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába. Bp.: FPI, 2001.
  2. 2. Elektronikus (offline, online): http://www.iranymagyarorszag.hu/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar/I202041/kep-2/ http://www.iranymagyarorszag.hu/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar/I202041/kep-1/ http://www.google.hu/search?q=Szakk%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&hl=hu&cli ent=firefox- a&hs=9SK&rls=org.mozilla:hu:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UNn UTdnxDseM-waw8bHyCw&ved=0CBsQsAQ&biw=1024&bih=578 http://www.google.hu/search?hl=hu&client=firefox- a&hs=x8e&rls=org.mozilla%3Ahu%3Aofficial&biw=1024&bih=578&tbm=isch&sa=1&q=k%C3%B 6zk%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&oq=k%C3%B6zk%C3%B6nyvt%C3%A1rr% C3%B3l+k%C3%A9p&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=87245l90629l0l7l7l1l0l0l2l350l1468l0. 1.4.1 http://www.google.hu/search?hl=hu&client=firefox- a&hs=nqz&rls=org.mozilla%3Ahu%3Aofficial&biw=1024&bih=578&tbm=isch&sa=1&q=fels%C5 %91oktat%C3%A1si+k%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&oq=fels%C5%91oktat%C 3%A1si+k%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl= 7420l7420l0l1l1l0l0l0l0l324l324l3-1 http://www.google.hu/search?hl=hu&client=firefox- a&hs=eBf&rls=org.mozilla%3Ahu%3Aofficial&biw=1024&bih=578&tbm=isch&sa=1&q=nemzetk %C3%B6zi+k%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&oq=nemzetk%C3%B6zi+k%C3%B 6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=50301l53812l0l23l1 4l0l0l0l7l357l3010l1.5.3.5 http://www.google.hu/search?hl=hu&client=firefox- a&hs=eBf&rls=org.mozilla%3Ahu%3Aofficial&biw=1024&bih=578&tbm=isch&sa=1&q=iskolai+k %C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3l+k%C3%A9p&oq=iskolai+k%C3%B6nyvt%C3%A1rr%C3%B3 l+k%C3%A9p&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=50301l217922l0l44l26l2l0l0l11l357l5085l1.8.9 .6 http://www.youtube.com/watch?v=davY52_DFrw http://www.youtube.com/watch?v=0uSke8YJUQA http://www.youtube.com/watch?v=oF1ZVwQMNTc
  3. 3. Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alklamazásáara Idő Tartalom Az órai tevékenység 0-45 Gondolatmenet, részfeladat Adat, név, fogalo m, jelens ég Módszerei, tevékenység ei formái (tantermi, offline, online) Eszközei http://www. Szemléltet és 5 perc I. Motiváció Köszöntés- ráhangolódás -Ki járt már könyvtárban? -Az óvodával és az iskolával már biztosan jártatok könyvtárban. -A lakóhelyeden van könyvtár? Erre az alkalomra próbáljatok most visszaemlékezni. Tantermi, offline, frontális magyarázat Tantermi Szóbeli magyaráza t, a tanulók pozitív és esetleg negatív élményein ek felidézése 5 perc II. Korábbi ismeretek óvodai és általános iskolai ismeretek (amik lehetnek hiányosak) Tantermi, offline Tantermi Tanári magyaráza t 10 perc aktivizálása 1. Csoportalakítás 2.A mai órán csoportban fogunk dolgozni, definiáljátok a különböző könyvtárak fajtáit az adott mondat cédulák alapján 4. Könyvtártípusok feldolgozása 5.A könyvtárakat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. A leggyakoribb típusai: nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, Tantermi – iskolai könyvtár -Projektor segítségével interneten a gyerekek csoportokba n keresnek képeket az adott könyvtár fajtához, ezek bemutatása társaiknak webes www.oszk.hu www.fszek.hu http://eklektik a.ektf.hu/ www.opkm.hu Projektor, tanulói számítógé pek
  4. 4. közkönyvtár, egyetemi könyvtár, iskolai könyvtár -Könyvtártípusok jellemzői 2 perc részellenőrzé s, Mindenk csoport mondjon egy könyvtártípust Csoportos, online és offline Tantermi, Webes- Keressetek rá a honlapjukra Tanulói 2 perc visszacsatolá s / megerősítés A honlapokat együtt nézzük meg, melyik csoport mit választott Csoportos, online és offline Tantermi, webes - Honlapokra keresés 10 perc III. Új ismeretek feldolgozása -Iskolai könyvtár bemutatása Kik használják, milyen szolgáltatásai vannak, hogyan tudsz eligazodni a két részre bontott iskolai könyvtárban, állományrészek a könyvtárunkban Offline, frontális magyarázat Tantermi Tanári magyaráza t 3 perc célkitűzés, problémafelv etés Képesek legyenek megkülönböztetni a különböző könyvtártípusokat, iskolai könyvtár megismerése, könyvek megtalálása offline, tantermi csoportmun ka Tantermi 5 perc ellenőrzés, visszacsatolá s Ha például szükségetek van Moliére Tartuffe-re, az iskolában melyik könyvtárban találjátok meg, és hol van biológiából Jack Meadows: A tudomány csodálatos világa Offline Csoportos Tantermi Tanári magyaráza t 3 perc IV. Összefoglalá s Reflektálás: Mi a véleményetek ez a könyvtári óra elősegítette, hogy jobban átlássátok a különböző Egyéni aktivitás Kiskönyvtár - nagykönyvtár Tanár- tanulói eszmecser e
  5. 5. könyvtárakat? Eltudnátok önállóan igazodni a könyvtárunk két részében?

×