2011 09 ct kleurrijke wegen

896 views

Published on

Kleur op wegdekken vragen vooraf bedenken van argumenten voor en tegen, zowel met betrekking tot wel of geen kleur, als ook wijze van kleur aanbrengen. Afhankelijk van situatie is soms rood asfalt, maar vaak ook een kleurcoating de beste oplossing. Altijd dient daarbij het belang van de weggebruiker gediend te zijn. Uniformiteit en transparantie van toepassing is noodzakelijk.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 09 ct kleurrijke wegen

  1. 1. nummer 7 2011 Geotechniek Kleur bekennen Kleurrijke wegen Bij wegen wordt meestal gedacht aan zwarte asfaltwegen of grijze betonwegen. Maar voor fietsers worden er lange tijd rode verhardingen aangelegd, zowel in asfalt als beton, uit veiligheidsoogpunt. En ook voor bussen is er hier en daar al een gekleurde strook. De bestuurder en wegbeheerder kunnen echter worden aangezet tot een genuanceerde kijk op meer kleur in de infrastructuur.44
  2. 2. nummer 7 2011Kleur bekennen betekent hier het vergelijking rood asfalt - rood emulsieasfaltbetonverantwoord inkleuren van de infrastruc-tuur, waarbij ook meespeelt dat kleur 120%betaalbaar moet blijven. Er is veelmogelijk met kleur, maar de bedoeling 110%hiervan moet ook duidelijk zijn. Voor relatieve investering tov jaar 1voorspelbaar verkeersgedrag is het vanbelang dat weggebruikers weg- en 100% rood asfaltbetonverkeerskenmerken herkennen. Immers, met onderhoudinformatie voor de weggebruiker moet 90% rood emulsieasfaltbeton met ‘worst case scenario’-onderhoudpassen in de aanwezige kennis van die rood emulsieasfaltbeton met 45% vervangingweggebruiker. Wegen moeten in principe 80%self-explaining zijn doordat informatieover gewenst gedrag op de weg overeen-stemt met de kennis en verwachtingen 70%die de weggebruiker heeft ter plaatse.Het eenduidig gebruik van verschillende 60%soorten wegdekken kan helpen de 2010 2015 2020 2025verschillende wegcategorieën te onder- leeftijd [jr]scheiden, zoals klinkerbestrating voor rood Bij rood asfaltbeton wordt in jaar 8 en 12 onderhoud voorzien aan de naden tussen rood en zwarterftoegangswegen en asfalt of beton voor groen Bij rood emulsieasfaltbeton wordt in jaar 8 ‘worst case scenario’ doorgerekend door coating geheel te vervangen. blauw stippel Bij rood emulsieasfaltbeton wordt in jaar 8 45% van de coating vervangen (meer reëel)gebiedsontsluitingswegen en stroom-wegen. Kleur kan natuurlijk ook opgrond van esthetische of architectoni-sche argumenten worden toegepast.Herkenning door kleurEind jaren zeventig werd met demonstra-tiefietsroutes het nut aangetoond van hettoepassen van een eigen kleur wegdekvoor fietsvoorzieningen. Met name hetdoortrekken van een heidepaars fietspadover een kruising of rotonde, maakt hetvoor automobilisten direct duidelijk datzij daar fietsers kunnen verwachten diezij voorrang moeten verlenen. In eenonderzoek naar de begrijpelijkheid vande voorrangssituatie op rotondes bleekook dat haaientandmarkering en het aldan niet doortrekken van het rodefietspad het meest duidelijk is voor beidegroepen weggebruikers.Ook het toepassen van een groenevulling in een dubbele asstreep op100 km/h stroomwegen draagt bij aan deherkenning van dit type weg en debijbehorende maximaal toegestanesnelheid. Wel is het van belang dat ditgoed waarneembare kenmerk door allewegbeheerders alleen wordt toegepastop wegen van dit type.Momenteel wordt ook gediscussieerd overde toepassing van licht gekleurd asfalt,als aanvulling of compensatie voorminder of geen verlichting. Belangrijk isdat er voldoende contrast blijft tussenwegbelijning en wegdek, ook bij nattewegdekken. Bij tunnelingangen lijkt hetgebruik van een relatief licht wegdek incombinatie met adequate verlichting bij 45
  3. 3. nummer 7 2011 Bij het toepassen van coatings moet wel rekening worden gehouden met de condities waaronder deze worden aangebracht en met de samenstelling ervan in relatie tot toekomstig herge- bruik in asfalt, nieuwbouw of renovatie. In sommige gevallen moet bij sloop of renovatie, de coating apart worden verwijderd, omdat het niet past in warm hergebruik. En dat past weer niet in het streven naar duurzaamheid. Bij het kiezen voor een coating, in de vorm van epoxyhechting, of op basis van oppervlakbehandeling met rood of wit mineraal, of op basis van emulsieasfalt- beton, speelt naast kleur ook nog het effect van een andere textuur (in vergelijking met de basis deklaag) een rol. Hierdoor wordt het voor het verkeer fysiek merkbaar dat er op een wegdek met een andere functie (andere kleur) wordt gereden. Kosten Onderzoeken tonen aan dat kleur de weg veiliger kan maken. Maar voor dete kunnen dragen aan vermindering van hoeft te zijn. Daar komt bij dat het spelen wegbeheerder is het altijd eerst de vraaghet zwarte-gat-effect. Eerste proeven met meerdere kleuren in asfaltbeton wat de kosten van realisatie en vandaarmee staan op stapel. Die toepassing binnen één wegvak of één dwarsprofiel onderhoud zijn. Het is daarom vanheeft een direct effect op de visuele tot allerlei problemen kan leiden. belang om bij een keuze voor kleur, bijwaarneming. De vraag is of een licht Meer kleuren in het dwarsprofiel zowel bestaande als nieuwe infrastruc-wegdek ook kan bijdragen aan posi- betekent dat er sprake is van langere tuur, vooraf zaken goed door te rekenen.tievere beleving van de omgeving en uitvoeringstijden, naden in de deklaag Kosten van gekleurde infrastructuur zouverhoging van de veiligheid. De moge- en dus tot minder kwaliteit, meer echter in breder - niet in een zwart-wit -lijke effecten lijken interessant genoeg handwerk en kleurverschillen. En bij perspectief moeten worden gezien. Devoor nader onderzoek. Kortom, het het kiezen voor meer kleuropties moet keuze voor kleur op de weg uit oogpuntkiezen voor kleur op de weg heeft in elk er worden ingelaagd, wat lastig is of van veiligheid zou het in principe altijdgeval duidelijk impact op het gedrag van gefaseerd worden overlaagd. Kleur- moeten winnen aan de ‘baten’ kant. Hetde weggebruiker. Hierover nadenken bij coatings zijn dan vaak veel interessanter kiezen voor kleur is en blijft echter altijdhet ontwerp of reconstructie is dan ook voor een wegbeheerder, omdat ze maatwerk. De keuze voor een bitumi-van groot belang. eenvoudig en superdun zijn aan te neuze coating (emulsieasfaltbeton) bij brengen op een ondergrond, en dus nieuwbouw blijkt daarbij over eenInkleuring verharding alleen aan het oppervlak zitten. periode van vijftien jaar al snel 15 totWegverhardingen zijn in allerlei kleuren, 25 procent goedkoper dan gekleurd asfaltin allerlei varianten aan te brengen. Kleurcoatings in warme variant en kan daarmee deAsfaltbeton is met pigmenten, gekleurde Er zijn kleurcoatings met een epoxy-ach- keuze eenvoudiger maken.toeslagmaterialen en mogelijk aange- tige, kunststofgerelateerde hechting oppaste bindmiddelen in te kleuren tot de asfalt ondergrond. Ook kan er worden Maar bovenal moet het aanbrengen vanrood, groen, blauw, wit, et cetera. Het gekozen voor de coating met een bitumi- kleur op de weg een functie hebben.alternatief is het werken met kleurcoa- neuze samenstelling; te denken aan Kleur bekennen op de weg moet op basistings op de traditionele zwarte deklaag. emulsieasfaltbeton-coatings. In deze van veiligheid gebeuren. WegbeheerdersHet gaat er echter altijd om welke kleur gevallen is ook weer sprake van toevoe- moeten daarbij verder willen kijken dangewenst is, hoe de kleur in de praktijk ging van kleurpigmenten en gekleurde alleen de kleur. Kosten, duurzaamheid,uitpakt en wat de kosten zijn. Volledige mineralen, maar hier is er veel minder effect op de weggebruiker en daarmee opverhardingslagen, voorzien van kleur- materiaal nodig, wat dus duurzamer is. de verkeersveiligheid zijn daarbijpigmenten en soms exotische gekleurde Omdat de coatings in een dunne laag relevant. nmineralen, maken gekleurde infrastruc- (en naadloos) zijn op te brengen zijn detuur vaak kostbaar. En dat is zonde, verschillende kleuren veel duidelijker Ir. A. Kneepkens, IQS,omdat de kleur feitelijk alleen aan het van elkaar te onderscheiden. dr.ir. A. R. A. van der Horst, TNOoppervlak van de weg zichtbaar is en ook46

×