Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tibor Radacovsky Change Devprocess

596 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tibor Radacovsky Change Devprocess

 1. 1. Team.changeDevProcess<br />(<br />flow = “waterfall2agile”, environment = “distributed”<br />)<br />Tibor Radačovský<br />Žilina, 17. október 2011<br />
 2. 2. Ako bolo na počiatku...<br />Spolupráca so zahraničným klientom<br />2 separátne lokálne tímy: <br />10 programátorov, <br />10 testerov<br />Trvanie dodania vlastnosti produktu: cca 6 mesiacov, nasadenie do produkcie: cca 12 mesiacov<br />„Ideálne je, ak programátori a testeri sú od seba oddelení tisíckami kilometrov.“<br />
 3. 3. Úlohy sa menia<br />Novoty zo strany vedenia spoločnosti: Agile development<br /> Vysvetľovanie, vysvetľovanie, vysvetľovanie...<br />Programátori musia zvládnuť komunikáciu s vlastníkmi produktov<br />Znalosťprezentovať vlastné riešenia pred publikom<br />Testeri nastupujú do vývoja pred programátormi<br />Tlak smerom na poznanie produktu a užívateľov<br />Potvrdzujú správnosť implementácie<br />
 4. 4. Zmeny vývoja vs Vývoj zmien<br />Architekti<br />Programátori<br />Testeri<br />
 5. 5. Zmeny vývoja vs Vývoj zmien<br />Architekti<br />Programátori<br />Testeri<br />
 6. 6. Zmeny vývoja vs Vývoj zmien<br />Architekti<br />Programátori<br />Testeri<br />
 7. 7. Zmeny vývoja vs Vývoj zmien<br />Programátori<br />Testeri<br />Architekti<br />
 8. 8. Zmeny v tíme<br />Preberanie znalostí z iných oblastí (rušenie trendu budovania špecializácií)<br />Testeri sa zmocnili úloh Scrum mastera (veľmi úspešne)<br />V tíme sa ľahko odhalili „biele zajace“ <br />Zdieľanie znalostí je samozrejmé, vzrástla zastupiteľnosť<br />„Automatický“ reporting vyššiemu manažmentu<br />
 9. 9. Ako to je teraz<br />3 separátne tímy: 2x vývoj funkcionalít, 1x automatizované testovanie<br />Úzka spolupráca<br />Scrum of Scrums<br />Podstatne vyššia dôvera zákazníka<br />Vyššie sebavedomie lokálnych tímov<br />Lepšia znalosť architektúry<br />„Je neuveriteľné, ako dokážu programátori a testeri sú od seba oddelení tisíckami kilometrov spolu komunikovať.“<br />
 10. 10. Ako ďalej?<br />
 11. 11. Komentáre, pripomienky, názory, ...<br />
 12. 12. Ďakujem za pozornosť<br />Tibor Radačovský<br />http://www.linkedin.com/pub/tibor-radacovsky/10/239/595<br />

×