Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile 2016 Raporu

1,246 views

Published on

Agile Scrum, Dünyada Agile'ın Durumu Araştırması 2016, Çevik Değişim

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Agile 2016 Raporu

 1. 1. DÜNYADA AGILE’IN DURUMU ARAŞTIRMASI 2016
 2. 2. BU SUNUM VERSIONONE FİRMASININ 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “The 10th Annual State of Agile Report ” ARAŞTIRMA SONUÇLARINI YANSITMAKTADIR. Attila ALKOÇ @agileati Çevik Yazılım Geliştirme Savunucusu
 3. 3. 3.880 KİŞİ ANKETE KATILDI
 4. 4. KATILIMCILARIN 3’TE BİRİ 1.000 KİŞİDEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN ORGANİZASYONLARDA ÇALIŞIYORLAR
 5. 5. KATILIMCILARIN %24’ü 20.00O KİŞİDEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN ORGANİZASYONLARDA ÇALIŞIYORLAR
 6. 6. KATILIMCILARIN %95’i AGILE’I UYGULUYORLAR
 7. 7. AGILE TÜM DÜNYAYI SARDI
 8. 8. DÜNYA AGILE’I KUCAKLIYOR
 9. 9. KATILIMCILARIN %1’i AGILE UYGULAMALARININ BAŞARISIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.
 10. 10. AGILE’IN İLK 3 FAYDASI Değişen Öncelikleri Yönetebilme %87 Takım Üretkenliğinin Artması %85 Proje Görünürlüğünün Artması %84
 11. 11. AGILE’A GEÇME NEDENLERİ 1. Hızlı Ürün Teslİmatı 2. değİşen öncelİklerİ Yönetebİlme YETKİNLİĞİNİ Artırması
 12. 12. AGILE’A GEÇME NEDENLERİ 3. Üretkenlİğİ Artırması 4. Yazılım Kalİtesİnİ İyİleştİrme 5. Teslİmatın Tahmİn 
 edİlebİlİrlİğİnİ Artırma
 13. 13. AGILE’A GEÇME NEDENLERİ 6. İş bİrİmlerİ İLE IT’nİn uyumunu İyİleştİrme 7. Proje görünürlüğünü Artırma 8. Proje Rİskİnİ Azaltma 9. Takım Moralİnİ İyİleştİrme 10. Mühendİslİk DİSİPLİNİNİ gelİŞTİRME 11. Proje Malİyetİnİ Azaltma 12. YazılımIN kullanıma devam ettİrebİlİRLİĞİNİ İyİleştİrme 13. Dağıtık Takımlarının yönetİlebİLİRLİĞİNİ Artırma
 14. 14. EN ÇOK KULLANILAN AGILE YÖNTEM SCRUM %58 SCRUM/XP HYBRID %10 SCRUMBAN %7 KANBAN %5
 15. 15. ENÇOKKULLANILAN AGILETEKNİKLER GünlükAyakta Toplantı Önceliklendirilmiş Ürün Listesi Kısa İterasyonlar Retrospektifler İterasyonPlanlama SürümPlanlama BirimTestleri
 16. 16. KANBAN KATILIMCILARIN %39’U KANBANI UYGULUYORLAR. 2014’TE BU RAKAM %31’Dİ.
 17. 17. LEAN VE KANBAN GİBİ AKIŞ-TEMELLİ METODLARA GEÇİŞ HIZLANMAKTA
 18. 18. ZamanındaTeslim Ürün Kalitesi Müşteri/Kullanıcı Memnuniyeti İş Değeri Ürün Kapsamı Üretkenlik Proje Görünürlüğü Tahmin Edilebilirlik Süreç İyileştirme AGILEBAŞARI METRİKLERİ
 19. 19. GÜNLÜKKULLANILAN METRİKLER HIZ İterasyon Aşağı-Tüketim Grafiği Planlanan/Gerçekleşenİşler Yukarı-TüketimGrafiği ÜzerindeÇalışılanİşlerinSayısı Sürüm Aşağı-Tüketim Grafiği CanlıdakiHatalar ÇevrimSüresi TopluAkışDiyagramı
 20. 20. AGILE’IN ÖLÇEKLENMESİ SCRUM SCRUM of SCRUMS %72 SCALED AGILE FRAMEWORK (SAFE) %27
 21. 21. AGILE’I ÖLÇEKLERKEN 5 ÖNEMLİ ÖNERİ Tutarlı Süreç ve Pratikler %43 Takımlar Arasında Ortak Araç Kullanımı %40 Agile Danışman ve Eğitmenler %40 Üs Yönetim Desteği %37 Kurum İçi Agile Destek Takımı %35
 22. 22. ENÇOK KULLANILAN ARAÇLAR
 23. 23. ENÇOK KULLANILAN AGILE YÖNETİM ARAÇLARI
 24. 24. BAŞARISIZ AGILE PROJELERİN NEDENLERİ 1. ŞİRKET KÜLTÜRÜ 2. AGILE Konusunda tecrübe eksİKLİĞİ 3. ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN OLMAMASI 4. KÜLTÜREL GEÇİŞTE DESTEK EKSİKLİĞİ 5. DEĞİŞEN AGİLE PRATİK ve SÜREÇLERİ 6. WATERFALL SÜREÇLER İÇİn Dışarıdan baskı 7. yönetİMLE İŞbİRLİĞİNİN etkİLİ olmaması
 25. 25. AGILE’IBENİMSEMEYİ ZORLAŞTIRANNEDENLER ŞirketKültürünü Değiştirememe Organizasyonun Genelinde Değişime Direnme Mevcut Sabit/Waterfall Süreçler AgileTecrübeli ÇalışanEksikliği YönetimDesteği Olmaması
 26. 26. www.cevikdegisim.com
 27. 27. "The 10th annual State of Agile" Raporunu İncele

×