Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Är det Agilt som gäller, eller?

895 views

Published on


De nyutexade har praktiserat agilt enligt boken - men går det att vara junior & tro sig veta bäst ute i verkligheten? En reflektion om när teori möter praktik. Heads on.

Talare är Kristian Grossman-Madsen från KYH

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Är det Agilt som gäller, eller?

 1. 1. Är det agilt som gäller, eller? Kristian Grossman-Madsen [email_address] Agila Sverige 2010
 2. 2. Agile är inte Rocket Science? <ul>Vi här vet det. Vad talar för agile i sak? Först, en liten historik om var vi kommer från. </ul>
 3. 3. Planstyrning är Rocket Science!
 4. 4. <ul><li>Begränsade hårdvaruresurser
 5. 5. Långa åter-kopplingstider
 6. 6. Saknas bra stöd av utvecklingsverktyg
 7. 7. => hårt specificerat </li></ul>Teknik då
 8. 8. <ul><li>Avgränsade, mindre marknader
 9. 9. Lägre förändrings-takt på marknaden
 10. 10. Internt drivet innovationstryck
 11. 11. => långsamma responstider ok </li></ul>Omgivning då
 12. 12. Ledning & organisation då <ul><li>Grundad i Taylorism
 13. 13. Extern styrning
 14. 14. Hierarkisk struktur
 15. 15. => väldefinierade roller i processen </li></ul>
 16. 16. Planstyrningens tidsålder <ul><li>”Vattenfallsmodellen” helt förhärskande efter förutsättningarna vi sett här ovan </li><ul><li>Specifikationen styr utvecklingsarbetet
 17. 17. Låg responstid vid krav på förändringar
 18. 18. Hårt styrd process, strikt rollfördelning </li></ul><li>Projekt går över tid & budget, ”fact-of-life”
 19. 19. Gradvisa förbättringar, men samma grunder
 20. 20. Men, allting förändras ... </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Datorkraft i överflöd
 22. 22. Kort turnaroundtid i utvecklingsarbete
 23. 23. Bra stöd i verktyg förenklar testning, integration & bygg
 24. 24. => kortad release- & feedbackcykel </li></ul>Teknik idag
 25. 25. <ul><li>Global exponering
 26. 26. Snabbrörliga krafter
 27. 27. Externa adaptions-krav
 28. 28. => hantera ständig förändring ett krav </li></ul>Omgivning idag
 29. 29. <ul><li>Plattare organisation
 30. 30. Informellt ledarskap
 31. 31. Rörliga medarbetare
 32. 32. Kunden integreras i utvecklingsarbetet
 33. 33. => flexibilitet & bred kompetens i teamen </li></ul>Ledning & organisation idag
 34. 34. Den agila utmaningen <ul><li>Vi har sett att agilt gäller, givet de ovan nämnda förutsättningarna.
 35. 35. Vi vill hjälpa organisationer gå från en planstyrd till en agil, modern process.
 36. 36. Vilka är då parterna i den här processen?
 37. 37. Och, vet alla att det är agilt som gäller, eller? </li></ul>
 38. 38. Stakeholders agilt införande <ul><li>Organisationerna
 39. 39. Seniora utvecklare
 40. 40. Agila utbildare
 41. 41. & kanske några till... </li></ul>
 42. 42. Organisationerna <ul><li>Affärsnytta!
 43. 43. Förutsägbarhet för releaser & budget.
 44. 44. Anpassning & konkurrensmedel.
 45. 45. Klart!
 46. 46. (Om det inte är för dyrt, d.v.s.) </li></ul>
 47. 47. Seniora utvecklare <ul><li>”Vi har ett system, det fungerar för oss”
 48. 48. ”Jag är anställd för att programmera, resten lämnar jag åt projektledaren”
 49. 49. De som vill men har svårt att bryta invanda mönster, är präglade av icke-agilt tänkande
 50. 50. Etcetera, etcetera.
 51. 51. Svårare. Krävs tid & pengar! </li></ul>
 52. 52. Agila utbildare <ul><li>Certified Scrum Masters
 53. 53. Agila Coacher
 54. 54. Managementkonsulter
 55. 55. Den ”upplyste” utvecklaren/projektledaren
 56. 56.
 57. 57. Men jag då? Jag är agil & kunnig! </li></ul>
 58. 58. Juniora agila utvecklare <ul><li>Kunniga i agilt tänkande, teori samt praktik
 59. 59. Prestigelösa & renläriga, lätta att integrera
 60. 60. Erfarenhet från projektbaserad utbildning
 61. 61. Duktiga programmerare
 62. 62. Inte präglade av gammal projektmetodik
 63. 63. Lättare lära sig Java än metodik! </li></ul>
 64. 64. Generation X, Y & agile <ul><li>Läs på om Generation Y. De har vuxit upp med alla de verktyg vi har lärt oss använda!
 65. 65. sociala nätverk, crowd-sourcing => team
 66. 66. im, facebook, twitter => transparens arbetet
 67. 67. lättrörliga, tvärkompetenta => fortbildar sig
 68. 68. behöver stimuleras, få feedback, utmaningar
 69. 69. Jag tycker detta låter ganska agilt. </li></ul>
 70. 70. Agile Web Developer, KYH <ul><li>Tvåårig yrkeshögskoleutbildning, 1/3 praktik
 71. 71. Praktisk erfarenhet från att ha drivit flera tillämpade projekt med Scrum & XP
 72. 72. Duktiga programmerare, främst Java & PHP
 73. 73. Prestigelösa & renläriga, lätta att integrera
 74. 74. www.kyh.se/agiledeveloper </li></ul>
 75. 75. Kristian söker ett agilt jobb <ul><li>Jag är kung på allt det jag talat om idag.
 76. 76. Har dessutom 4 år datavetenskap på universitetet i ryggen.
 77. 77. Oskadad av vattenfallsmetodik ändå.
 78. 78. Nu iPhone-utvecklare på Agical till i oktober.
 79. 79. Tillgänglig för anställning från 12/11.
 80. 80. Tala med mig på Open Space efteråt ;) </li></ul>

×