Från Push till Pull - den mjuka vägen till Kanban-Nirvana

902 views

Published on

Detta blixttal kommer handla om de konkreta steg en tidigare överbelastad förvaltningsgrupp har gått igenom för att förbättra sin arbetsprocess; från en individcentrerad pushmodell till en teambaserad pullmodell. Vi har bara börjat resan mot Kanban-Nirvana, men det här talet kommer inte främst kretsa kring WIPs, Kanbantavlor eller cykeltider utan mer om teamkänsla, värderingar och medkänsla. Som det står i Manifestet: "Individuals and interactions over processes and tools".

Talare är Stefan Niccolai från Linkon

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Från Push till Pull - den mjuka vägen till Kanban-Nirvana

  1. 1. Från Push till Pull Stefan Niccolai Linkon AB
  2. 7. Individuals and interactions over processes and tools

×