Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empiri på riktigt - en tilluxad agil utvecklingsmodell

1,021 views

Published on

Att utveckla utan feedback från användningen av systemet är som att skapa vetenskapliga experiment utan att göra några observationer. Talet beskriver en tänkt arbetsmodell för systemutveckling enligt den vetenskapliga modellen.

Talare är Joakim Holm från Adaptiv Sthlm AB

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empiri på riktigt - en tilluxad agil utvecklingsmodell

 1. 1. EMPIRI PÅ RIKTIGT - en tilluxad agil modell Joakim Holm Adaptiv STHLM
 2. 2. VAD BEHÖVER RADIOLOGEN?
 3. 3. ANVÄNDARNAS UPPLEVELSE ÄR ESSENTIELL FÖR GOD AFFÄRSNYTTA
 4. 4. AGILA "BLINDA FLÄCKAR"
 5. 5. MAGISK USER STORY? Som van användare vill jag spara mina sökkriteria för att slippa fylla i dem varje gång.
 6. 6. AFFÄRSNYTTA?
 7. 7. NYTTAN ÄR UTANFÖR TAVLAN
 8. 8. NYTTAN ÄR UTANFÖR TAVLAN
 9. 9. NYTTAN ÄR UTANFÖR TAVLAN €
 10. 10. MEN KANBAN DÅ?
 11. 11. Förkorta vårdköerna Affärsmål Radiolog Målgrupper Snabb, korrekt diagnos Användarmål
 12. 12. HALVTID
 13. 13. HALVTID Maximera feedback
 14. 14. HALVTID Maximera feedback men lyssnar vi på användarna?
 15. 15. HALVTID Maximera feedback men lyssnar vi på användarna? Maximera ROI
 16. 16. HALVTID Maximera feedback men lyssnar vi på användarna? Maximera ROI men hur nytta utan användning?
 17. 17. HALVTID Maximera feedback men lyssnar vi på användarna? Maximera ROI men hur nytta utan användning? Optimera helheten
 18. 18. HALVTID Maximera feedback men lyssnar vi på användarna? Maximera ROI men hur nytta utan användning? Optimera helheten men saknar behov & användning?
 19. 19. USER EXPERIENCE
 20. 20. VETENSKAPLIGA METODEN Försökspersoner
 21. 21. VETENSKAPLIGA METODEN 1. Observera verkligheten Försökspersoner
 22. 22. VETENSKAPLIGA METODEN 1. Observera verkligheten 2. Forma hypotes Försökspersoner
 23. 23. VETENSKAPLIGA METODEN 1. Observera verkligheten 2. Forma hypotes Försökspersoner 3. Utforma experiment
 24. 24. VETENSKAPLIGA METODEN 1. Observera verkligheten 4. Genomför 2. Forma experiment hypotes Försökspersoner 3. Utforma experiment
 25. 25. VETENSKAPLIGA METODEN 1. Observera verkligheten 4. Genomför 2. Forma experiment hypotes Försökspersoner 3. Utforma experiment
 26. 26. I SYSTEMUTVECKLING 1. Observera verkligheten? 2. Forma 4. Driftsättning hypotes? Användare 3. Designa nytt produktinkrement
 27. 27. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Oidentifierade behov
 28. 28. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat behov Oidentifierade behov
 29. 29. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat behov behov Oidentifierade behov
 30. 30. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Oidentifierade behov
 31. 31. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Iteration Konceptuell Oidentifierade design behov Utvärderad Detaljerad design design
 32. 32. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Iteration Konceptuell Oidentifierade design behov Utvärderad Detaljerad design design Accepterad lösning
 33. 33. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Iteration Konceptuell Oidentifierade design behov Utvärderad Detaljerad design design Levererad Accepterad lösning lösning
 34. 34. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Iteration Konceptuell Oidentifierade design behov Utvärderad Detaljerad design design Förstådd Levererad Accepterad lösning lösning lösning
 35. 35. FRÅN BEHOV TILL LÖSNING Identifierat Prioriterat Användningsscenario behov behov & designkoncept Användning Iteration Konceptuell Wow! Ledtid: design 1-5 dagar Utvärderad Detaljerad design design Förstådd Levererad Accepterad lösning lösning lösning
 36. 36. joakim holm AGILE SOFTWARE DEVELOPER & COACH +46 70 773 76 29 joakim.holm@adaptiv.se blog: jockeholm.wordpress.com twitter: jockeholm

×