Budgeten är död

570 views

Published on

Beyond budgeting, lean, agilt tänkande kring budgetfrågor.

Talare är Albin Rännar från Nordic Investor Services

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Årliga budgetprocesser är tidskrävande, skapar föga värde och hindrar personer att snabbt reagera på förändringar affärsklimat. Traditionell budgetfokus på fastställda mål och prestationer leder ofta till dysfunktionellt beteende. Det går att bryta loss från budgetfällan. ” Bortom budget” är en alternativ, enhetlig förvaltningsmodell som gör att företagen kan hantera resultatet genom processer som är specifikt utformade till dagens volatila marknad. Baserat på beslutsunderlagsbehov behov hos frontpersonal, låter denna modell dig utnyttja två stora möjligheter. Ditt företag kan skapa en uppsättning av adaptiva förvaltningsprocesser som ersätter centralt styrda, förutbestämda mål med självreglerande, relativa, konkurrenskraftiga riktmärken och överföra makten och beslutanderätt från centrum av organisationen till de frontlinjen
 • Företag Aktiebolag, ostindiska kompanierna Dubbel italiensk bokföring Finanskris bokföringsorsakad Bokslut, brutet räkenskapsår, kortsiktighet, budget Enda jag inte förstod mig på var ekonomi ” Om man bara tänker efter så är det logiskt” ”Varför gör man så här då?” ”Det är god redovisningssed” ” Måste fakturera före årsskiftet, så att jag får nytt budgetutrymme som är lika stort” Tiden blir kortare, 5-årsplaner, årliga planer, kvartalskapitalism, millisekundarbitrage på börshandel, going concern Balansräkning, ögonblicksbild – resultaträkning, periodmätning Brutet räkenskapsår – konfektionsindustrin vill starta året med december
 • Bryt loss ur budgetfällan Spar tid och pengar Adaptiv process, fokus på kontinuerligt värdeskapande, mäta mot konkurrenter Decentralisering Kundrelationsförvaltning, konkurrentjämförelser, balanserade poängkort, aktivitetsbaserad förvaltning och rullande prognoser
 • Ersätta traditionell budgetkontrollsystem med olika adaptiva processer Planering och beslutsfattande Försäljning, kostnader, vinst, kassaflöde utan att ta hänsyn till årsbokslut och kvartalsrapporter Frigöra prestationsbaserade ersättningar kopplade till budget, ändra beteendet hos personalen
 • Målsättningar relativt konkurrenter istället för internt framförhandlade Ersättningar baserade på relativförbättringar istället för förutbestämda Kontinuerlig akvitivitetsplanering där alla deltar istället för en årlig övning bakom lyckta dörrar Allokera resurser baserat på nyckelprestationsindikatorer istället för årligen bestämda Koordinera aktiviteter dynamiskt i hela bolaget baserat på kundefterfrågan istället för baserat på budget Kontroll med effektiv styrning och relativa prestationsindikatorer istället för fasta avvikelseanalyser från årliga planer och budget
 • Anpassa budgetkoordination till komplexitet och dynamik Decentralisering, minska detaljeringsgrad, snabbare prognostisering Analys som startar från noll istället för att utgå från förra årets siffror Strategiorientering, länka till strategi Rullande prognoser som inte är låsta vid finansiell rapportering Självkontroll, fokusera på väsentligheter Minska dysfunktionella effekter, budgetbuffert, inte basera ledarskap på budget Starkare stöd från planeringsprocessen och planeringsverktyg, uppnå kostnadseffektivitet Kaizen-budgetering: kontinuerlig förbättring
 • Släpp låsning vid tidsperiod Verklighetsanknytning God tanke i botten – ordning och reda Beteendeledarskap Hänsyn till folks drivkrafter Tid varken kort eller lång
 • Budgeten är död

  1. 1. Budgetens död Agila Sverige 2010-05-11
  2. 2. Budget <ul><li>Från gammelfranska “bougette”, portmonnä, börs </li></ul><ul><li>God tanke: Planera intäkter och kostnader </li></ul><ul><li>Blivit en låst process </li></ul><ul><li>Ofta enda styrningsprocessen </li></ul><ul><li>Tidskrävande, hindrar snabb anpassning </li></ul><ul><li>Dysfunktionellt beteende </li></ul><ul><li>” Bortom budget” </li></ul>
  3. 3. ”Bokföring” <ul><li>Företag </li></ul><ul><li>Dubbel italiensk bokföring </li></ul><ul><li>Finanskris </li></ul><ul><li>Bokslut </li></ul>
  4. 4. Budgetens död <ul><li>Bryt loss ur budgetfällan </li></ul><ul><li>Spar tid och pengar </li></ul><ul><li>Adaptiv process </li></ul><ul><li>Decentralisering </li></ul><ul><li>Kundrelationsförvaltning </li></ul>
  5. 5. Bortom budget <ul><li>Adaptiva processer </li></ul><ul><li>Planering och beslutsfattande </li></ul><ul><li>Försäljning, kostnader, vinst, kassaflöde </li></ul><ul><li>Ta bort prestationsbaserade ersättningar kopplade till budget </li></ul>
  6. 6. 6 mål <ul><li>Relativt konkurrenter </li></ul><ul><li>Relativförbättringar </li></ul><ul><li>Kontinuerlig akvitivitetsplanering </li></ul><ul><li>Allokera resurser </li></ul><ul><li>Koordinera aktiviteter </li></ul><ul><li>Kontroll med effektiv styrning </li></ul>
  7. 7. Bättre budget <ul><li>Bättre budgetering, avancerad budgetering </li></ul><ul><li>Öka effektivitet </li></ul><ul><li>Strömlinjeformning av processer </li></ul><ul><li>Marknadsorientering, optimering </li></ul>
  8. 8. Förbättra budget <ul><li>Anpassa till komplexitet och dynamik </li></ul><ul><li>Decentralisering </li></ul><ul><li>Starta från noll </li></ul><ul><li>Strategiorientering </li></ul><ul><li>Rullande prognoser </li></ul><ul><li>Självkontroll </li></ul><ul><li>Minska dysfunktionella effekter </li></ul><ul><li>Starkare planeringsprocessen </li></ul><ul><li>Kaizen-budgetering: kontinuerlig förbättring </li></ul>
  9. 9. Släpp budgeten fri <ul><li>Släpp låsning vid tidsperiod </li></ul><ul><li>Verklighetsanknytning </li></ul><ul><li>God tanke i botten </li></ul><ul><li>Beteendeledarskap </li></ul><ul><li>Tid varken kort eller lång </li></ul>

  ×