Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Human Computer Confluence i jego tematyka (CHI Polska)

1,413 views

Published on

Prezentacja dla CHI Polska - Human Computer Confluence i jego tematyka. 23 sierpnia 2012 r.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Human Computer Confluence i jego tematyka (CHI Polska)

 1. 1. CO TO ZA PODEJŚCIE?CZYM SIĘ ZAJMUJE?JAKIE TEMATY PODEJMUJE? DLA AGATA PASIKOWSKA
 2. 2. CZYM JEST HCC?• Program badawczy mający na celu ustalać, jak stale rozwijająca się interakcja człowiek - komputer może dostarzyć/umożliwić powstanie nowych sposobów odczuwania, doświadczania, spostrzegania, pojmowania, interakcji i porozumiewania się
 3. 3. CZYM SIĘ ZAJMUJE?• HCC SENSE: nowe formy percepcji i akcji w światach wirtualnych• HCC TRANSIT: dyskretne, mieszane, wirtualne środowiska z płynnym przepływem informacji• HCC DATA: nowe metody stymulacji i wykorzystywania integracji sensorycznej i poznania w celu interpretacji olbrzymich ilości danych w czasie rzeczywistym
 4. 4. HCC SUMMER SCHOOL 2012• 18 - 20 Lipca 2012 • Universita Catolica del Sacro Cuore, Mediolan we Włoszech
 5. 5. Wykłady i prezentacje • codziennie 10-13, • łącznie 9 prezentacji
 6. 6. 3 godziny dyskusji ekspertów/prowadzących
 7. 7. • 41studentów z całego świata, głównie doktoranci, również magistranci• psychologowie, socjolodzy, inżynierowie oprogramowania, informatycy, lingwiści, projektanci, biolodzy, neurolodzy...•8 grup projektowych (5-6 osób) • psycholog/socjolog • informatyk • inna dziedzina• 2-3tygodnie przed szkołą otwarte forum internetowe do wykonania zadań• Minimum 6 godzin pracy nad projektami grupowymi podczas szkoły
 8. 8. Prezentacje projektów• ostatni dzień• 10 min• Oceniane przez ekspertów (naukowców i praktyków) • Innowacyjność, kreatywność i potencjał • Klarowność pomysłu • Wykonalność i wpływ społeczno-ekonomicznyDalsze prace nad projektamitrwają do końca września...
 9. 9. KARTEZJAŃSKI DUALIZM• Dwiegłówne funkcje technologii informacji1. Cześć Ja - kreuje i zwiększa świat zewnętrzny2. Część nie-Ja, gdy zwiększa świat wewnętrzny
 10. 10. ZMIENIONE UOSOBIENIE (ALTERED EMBODIMENT)• Jestemw tym ciele, ale mam zmienione zmysły i/bądź motorykę
 11. 11. JAK PROJEKTOWAĆ?• Kluczowa cecha: transparentność• Wyzwanie projektowe: dokonanie specyfikacji / mapowania różnych modalności, charakterystyka nowych zmysłów i motoryki i ich zastosowań• Ogromne możliwości projektowe - co może działać, co wybrać i dla jakich celów?
 12. 12. ROZSZERZONE UOSOBIENIE (EXPANDED EMBODIMENT)• Jestem w tym ciele, ale granice mojego Ja wychodzą poza nie• Teleobecność i obecność zapośredniczona• Technologia staje się częścią Ja i ulepsza mój potencjał
 13. 13. ROZSZERZONE UOSOBIENIE (EXPANDED EMBODIMENT)• The Rubber Hand Illusion (Botvinick & Cohen 1998) http://www.youtube.com/watch?v=TCQbygjG0RU
 14. 14. ROZSZERZONE UOSOBIENIE (EXPANDED EMBODIMENT)• Efekt został pomyślnie przeniesiony do środowiska wirtualnego http://www.youtube.com/watch?v=uLIBzkUR5l8
 15. 15. ROZSZERZONE UOSOBIENIE (EXPANDED EMBODIMENT)• Kluczowacecha: inkorporacja• Obecność w świecie wirtualnym bądź mieszanym środowisku jest możliwa dzięki iluzji braku mediatora• Technologia staje się częścią Ja• Obecność w świecie wirtualnym jako miara integracji technologii z Ja
 16. 16. JAK PROJEKTOWAĆ?• Wyzwanie projektowe: dokonanie specyfikacji mieszanego i wirtualnego świata, • Ograniczenia wynikają z natury psychologicznej i socialnej - problemów ze zrozumieniem intencji osoby• Świat fizyczny niemający ograniczeń i określonej formy - możliwości projektowe otwierają ogromny potencjał dla zmienionego uosobienie (altered embodiment)
 17. 17. ROZPROWADZONE UOSOBIENIE (DISTRIBUTED EMBODIMENT)• Jestem(o)sobą, ale jestem też ciałem• BCI - Brain Computer Interaction• Nieporuszamy się poprzez myślenie o chodzeniu• Jeżeli myślę o poruszaniu ciałem - jestem w nim nieobecny
 18. 18. ROZPROWADZONE UOSOBIENIE (DISTRIBUTED EMBODIMENT)• Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) - Stymulacja Magnetyczna• God Helmet (Persinger, 2010) • Tworzone jest poczucie obecności drugiej osoby, czasami boskiej http://www.youtube.com/watch?v=y02UlkYjSi0
 19. 19. ROZPROWADZONE UOSOBIENIE (DISTRIBUTED EMBODIMENT)• Out of body experience (Ehrsson, 2007)http://www.youtube.com/watch?v=4PQAc_Z2OfQ
 20. 20. JAK PROJEKTOWAĆ?• Zastosowanie: psychoterapia, gry, mediacja, trening empatii, rehabilitacja i mnóstwo innych• Wyzwanie projektowe: specyfikacja innych postaci, przechodzenia między nimi i ich charakterystyki• Człowiek, zwierze czy robot?• Jaki interfejs?• Jaki zmysły?• Jakie możliwości motoryczne?
 21. 21. PROJEKTOWANIE MIESZANYCH ŚRODOWISK (BLENDED SPACES)• Przestrzenie, które dostarczają wielu warstw doświadczenia (layers of experience) http://www.youtube.com/watch?v=hQpmjcws7Zk
 22. 22. PROJEKTOWANIE MIESZANYCH ŚRODOWISK (BLENDED SPACES)http://www.youtube.com/watch?v=57MZ1Nfpwls
 23. 23. PROJEKTOWANIE MIESZANYCHŚRODOWISK (BLENDED SPACES)
 24. 24. TECHNOLOGIA I DOBRE SAMOPOCZUCIE, SZCZĘŚCIE I ZDROWIE HCIJak zaprojektować, aby zminimalizować barierę pomiędzy intencją użytkownika a interpretacją komputera? POSITIVE TECHNOLOGYJak zaprojektować, aby wspomagać, inspirować, umacniać wiarę wsiebie, tworzyć poczucie własnej wartości i dobre samopoczucie?
 25. 25. TECHNOLOGIA I DOBRESAMOPOCZUCIE, SZCZĘŚCIE I ZDROWIE
 26. 26. FLOW W GRACHhttp://www.youtube.com/watch?v=5NlVttFRPpU
 27. 27. INNE APLIKACJE http://www.youtube.com/watch?v=ISOkSm7mKWY http://www.youtube.com/watch?v=LZhgOR-3yWw http://www.youtube.com/watch?v=3iqI786nOEMUbiGreen
 28. 28. DZIĘKUJE ZA UWAGĘ AGATA.PASIKOWSKA@GMAIL.COM MATERIAŁY I ZDJĘCIA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI HCC SUMMER SCHOOL

×