Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación "Jornada multimèdia" (EPS - Escola Politècnica Superior - Universitat de Vic)

1,005 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación "Jornada multimèdia" (EPS - Escola Politècnica Superior - Universitat de Vic)

 1. 1. Titular Producció interactiva Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) Estudis en Comunicació Audiovisual Especialitat Comunicació Interactiva www.uvic.cat
 2. 2. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) ESTUDIS DE CAS (2008-2012)PROJECTES MÉS REPRESENTATIUS:- LUMIERES (2008) – DVD ROM (OFFLINE)- SOCIETAT 2.0 (2009) – WEB (ONLINE)- METAMENTAL-I-DOC (2010) – WEB (ONLINE)- XIP MULTICOLOR (2011) – WEB + MOBILE (ONLINE)- SPARKLYNG – BIG VISIT – (2012) – WEB + MOBILE (BETA) www.uvic.cat
 3. 3. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERESLumieres és un documental interactiu en format offline que tracta sobre la històriadel cinema.Lumieres és una eina informativa plantejada com a recurs acadèmic que, a través decontinguts textuals, fragments de pel·lícules i entrevistes, ajuda a la comprensió delevolució històrica del cinema.Lumières no es limita a una base de dades cronològica: és loportunitat per entendreel cinema. Lobjectiu no és que lusuari tingui coneixement de directors, títols imoviments, sinó proporcionar els instruments necessaris per ajudar a comprendreels diferents llenguatges narratius de les diferents èpoques, països i personalitats. www.uvic.cat
 4. 4. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 5. 5. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 6. 6. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 7. 7. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 8. 8. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 9. 9. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 10. 10. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) LUMIERES (2008) www.uvic.cat
 11. 11. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 Societat 2.0 és una aplicació multimèdia interactiva consultable en línia que planteja una profunda reflexió sobre lentorn comunicatiu de la societat actual. La intenció és mostrar un documental audiovisual sencer i partit alhora, oferir documentació extra i convidar lusuari a reflexionar i opinar sobre les noves formes de comunicació social. El projecte sinicia amb una peça en la qual sexplica breument la història de la comunicació social fins a la primera dècada del segle XXI. Aquest recorregut serveix per oferir un context adequat a lespectador i situar-lo en perspectiva perquè pugui comprendre fins a quin punt Internet i els dispositius mòbils han revolucionat les fórmules de comunicació tradicionals. El documental interactiu es complementa amb un entorn específicament dissenyat per oferir més informació als usuaris que naveguin. Compta amb quatre grans apartats: leix cronològic, els actors socials, el projecte i participa. www.uvic.cat
 12. 12. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 13. 13. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 14. 14. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 15. 15. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 16. 16. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 17. 17. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 18. 18. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SOCIETAT 2.0 (2009) www.uvic.cat
 19. 19. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOCMetamental-i-DOC és un documental interactiu que tracta sobre el cinemadocumental i documental dautor. És un projecte que acumula molts contingutsde diversa índole. El projecte va néixer a partir dun documental audiovisual -metamentalDOC - realitzat pel mateix equip, i que ha crescut fins a esdeveniruna obra més àmplia que lanterior.MetamentalDOC multimèdia també és un documental, però no lineal, ensuport web i interactiu. A la plataforma final - Metamental-i-DOC - elscontinguts shan ampliat i el projecte audiovisual ha passat a formar part delmultimèdia, amb la integració de certes parts i, al mateix temps, amb lainclusió de continguts audiovisuals. www.uvic.cat
 20. 20. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 21. 21. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 22. 22. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 23. 23. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 24. 24. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 25. 25. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 26. 26. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) METAMENTAL-I-DOC (2010) www.uvic.cat
 27. 27. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOREn un xip Multicolor" és un documental interactiu, multimèdia i multiplataforma quetracta sobre la vida de Neil Harbisson, un cyborg que veu en blanc i negre i percep elcolor gràcies a un dispositiu cibernètic anomenat eyeborg. En un xip Multicolor" és unprojecte format per dos grans parts:La primera és un documental de 50 minuts que narra la vida de NeilHarbisson, explicant tant els seus orígens com el moment actual, tenint en compte lesactivitats que desenvolupa i fent el seguiment de loperació quirúrgica que té en ment:implantar -se un imant en el cap que li subjecti el eyeborg. La segona és un documentalinteractiu, multimèdia i multiplataforma al voltant de la figura de Neil Harbisson. Espot trobar informació sobre el mateix, sobre la malaltia, sobre laparell que porta, sobreles obres dart que desenvolupa i sobre el concepte cyborg. www.uvic.cat
 28. 28. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 29. 29. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) EN UN XIP MULTICOLOR www.uvic.cat
 30. 30. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 31. 31. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 32. 32. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 33. 33. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 34. 34. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 35. 35. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 36. 36. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) EN UN XIP MULTICOLOR (2011) www.uvic.cat
 37. 37. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT-Sparklyng es constitueix com una proposta a mig camí entre l’àmbit audiovisual i eldomini informàtic. Des del punt de vista audiovisual, Sparklyng (bigVisit) sacosta alterreny del documental interactiu, ja que documenta certes experiències de la ciutat deVic i ofereix a lusuari la possibilitat daccedir a un volum de informació sobre diferentsespais significatius.Des del punt de vista informàtic, es tracta duna aplicació de continguts multimèdiageolocalitzats. A més, el projecte es conforma com multi-plataforma, ja que esprodueix una versió d’escriptori desenvolupada sobre llenguatges web estàndards quetambé funciona per a dispositius mòbils d’última generació. www.uvic.cat
 38. 38. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 39. 39. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 40. 40. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 41. 41. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 42. 42. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 43. 43. Titular ESTUDIS DE CAS (2008-2012) SPARKLYNG -BIG VISIT- (2012) www.uvic.cat
 44. 44. Titular Gràcies! Arnau Gifreu Castells Comunicació Digital Interactiva Comunicació Audiovisual FEC – Universitat de Vic (UVIC) www.agifreu.com www.inter-doc.org www.interactivenonfiction.com www.uvic.cat

×