Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participación da muller no ámbito tecnolóxico. Perspectiva dende as Titulacións da Universidade de Vigo

1,072 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participación da muller no ámbito tecnolóxico. Perspectiva dende as Titulacións da Universidade de Vigo

 1. 1. Participación da muller no ámbito tecnolóxico. Perspectiva dende as Titulacións da Universidade de Vigo Enrique Barreiro Escola Superior de Enxeñería Informática Universidade de Vigo - Campus de Ourense
 2. 2. ESTRUCTURA ACTUAL DO PROFESORADO NA UVIGO Total: 1789 profesor@s Homes: 1080 Mulleres: 709 MULLERES HOMES
 3. 3. EVOLUCIÓN DO PROFESORADO NA UVIGO: 1996-2007 O profesorado da Universidade de Vigo incrementouse nun 40% nos últimos 10 anos NÚMERO DE PROFESORES/AS
 4. 4. EVOLUCIÓN DO PROFESORADO NA UVIGO: 1996-2007 66,75% 60,37% 39,63% 33,25% MULLERES HOMES
 5. 5. DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO POR ÁMBITO Ámbito humanístico Ámbito xurídico-social 0,60 0,700 0,45 0,467 0,30 0,233 0,15 0 0 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Ámbito científico Ámbito tecnolóxico 0,60 0,9 0,45 0,6 0,30 0,3 0,15 0 0 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 MULLERES HOMES
 6. 6. DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO POR EDADE A distribución do profesorado na Universidade de Vigo está a cambiar en poucos anos No profesorado menor de 35 anos son maioritarias as mulleres Nalgúns ámbitos (sobre todo o científico) o troco na distribución é drástico
 7. 7. DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO POR EDADE MULLERES HOMES
 8. 8. DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO POR EDADE E ÁMBITO Ámbito humanístico Ámbito científico 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0 0 <30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 >45 <30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 >45 Ámbito Xurídico-Social Ámbito tecnolóxico 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0 0 <30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 >45 <30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 >45 %MULLERES %HOMES
 9. 9. EVOLUCIÓN DO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO (1993-2008) MULLERES HOMES TOTAL
 10. 10. DISTRIBUCIÓN DE MATRICULADOS NA UVIGO POR ÁMBITO Curso 1993/1994 Curso 2007/2008 %MULLERES %HOMES
 11. 11. TITULADOS/AS NOS ESTUDOS DE INFORMÁTICA POR SEXO A distribución homes/mulleres titulados en Informática parece sometida a oscilacións cíclicas MULLERES HOMES
 12. 12. MATRICULADOS/AS NOS ESTUDOS DE INFORMÁTICA POR SEXO A porcentaxe de mulleres matriculadas na Enxeñería Superior é maior que na Técnica. O seu nivel de abandono é menor. Alumnos/as na Enxeñería Técnica en Informática Alumnos/as na Enxeñería Informática 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0 0 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 %MULLERES %HOMES
 13. 13. TITULADOS/AS VS. MATRICULADOS/AS NA ESEI Polo xeral, o rendemento académico das mulleres é igual ou superior ao dos homes nas titulacións de Informática Titulados na ESEI Matriculados na ESEI 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0 0 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 %MULLERES %HOMES

×