Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L E N E R G I A E O L I C A

0 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to like this

L E N E R G I A E O L I C A

 1. 1. L’ENERGIA EÒLICA NOELIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 2 DE FEBRER DE 2010
 2. 2. Com és el seu funcionament? <ul><li>Energia eòlica: </li></ul><ul><li>Es l’energia produïda pel vent. A l’actualitat s’utilitza per moure aerogeneradors que produeix energia elèctrica. </li></ul>
 3. 3. Central de generació <ul><li>Parc eòlic: </li></ul><ul><li>És un indret, terrestre o marítim on hi ha una agrupació d’aerogeneradors que produeixen electricitat. Generalment es troben on el vent és fort i regular. </li></ul>
 4. 5. Parcs eòlics marítims <ul><li>Són parcs eòlics </li></ul><ul><li>“ off shore” construïts sobre plataformes poc fondejades del mar, no gaire lluny de la costa. </li></ul>
 5. 6. Minieòlica <ul><li>Són petits aerogeneradors que permeten obtenir bons rendiments amb velocitat més baixa. </li></ul><ul><li>És pot utilitzar a edificis oberts o en jardins que permet aprofitaments eòlics. </li></ul><ul><li>Actualment es pot combinar diverses fonts renovables. </li></ul>
 6. 7. Avantatges i desaventatges <ul><li>Respeta el medi ambient. </li></ul><ul><li>És una font inesgotable. </li></ul><ul><li>Frena l’esgotament de combustibles fòssils contribuint a evitar el canvi climàtic. </li></ul><ul><li>La contaminació acústica. </li></ul><ul><li>La tala d’arbres i l’ espai que requereix per la seva instal·lació. </li></ul><ul><li>La mort de les diferents espècies d’aus. </li></ul>
 7. 8. La seva història <ul><li>L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària dels molins al moure les seves pales. </li></ul>
 8. 9. ESTADISTIQUES <ul><li>Espanya se està convertint en la 2ª gran potència de energia eòlica del món. </li></ul>
 9. 10. FUTUR <ul><li>Les energies renovables solucionaran molts dels problemes medi ambientales com el canvi climàtic, els residus radiactius etc. </li></ul><ul><li>El futur també està a les nostres llars. A través de la energia minieòlica. </li></ul>
 10. 11. GRÀCIES

×