Ongelijkheid honger voor verandering, the tyler group barcelona

473 views

Published on

Cavalier invallen op welzijn vermoedelijk ziek-verdiende cheques worden snel omgezet in gemiste maaltijden.
Dat door de literatuur van de depressie, is de geur van voedsel. Er is een reden waarom, bijvoorbeeld, The Grapes of Wrath is aanwezig op de sizzle van vers gevangen konijnen en de gezonde gloed die afkomstig is van een stoofpot. En dat is, natuurlijk, de arrestatie van contrasteert met alle die nachten waar niets maar reuzel-en-flour brij te hebben was. De jaren 1930 waren echt honger, dat is waarom de naoorlogse nederzetting uiteengezet te doden de reus van willen.
In meer recente tijden we misschien vergeten hebben dat het duurde worstelen om honger bij baai. De vrolijke derde weg filosofie die politiek domineerde voordat de grote crash was geanimeerd door een geloof-geloof in de transformatieve kracht van technologie om automatisch als stapsgewijs voldoen aan van fundamentele menselijke behoeften, en dergelijke oude vijanden als honger verbannen. Er is iets in dit optimisme, ook. De industriële revolutie zorgde ervoor dat zelfs de de tyler hand en hamer dieet ontberingen van de honger 30s niet produceren de massale hongerdood getuige over veel van Europa in de oneindig hongeriger jaren 1840. Ook dient de viervoudige stijging van gemiddeld inkomen tussen de depressie en onze eigen tijd Britse magen met sommige ernstige verzekering tegen harde tijden.
Gemiddeld inkomen, zijn echter alleen materiaal aan de armen als ze een billijk aandeel in de taart dat Marie Antoinette liefdevol dat ze misschien feest krijgen gedacht op. Zij krijgen het niet. Save the Children werd verplaatst naar een fundraising campagne starten deze week voor Britse jongeren die mist op vierkante maaltijden en andere benodigdheden zijn. Het vertrouwen Trussell onderscheid tussen dergelijke een “volume stijging” honger dat het twee tot drie Voedselbanken elke week wordt geopend.
De conservatieve “gebroken Britain” verhaal reageert op elke vermelding van ontberingen door die de vinger aan schuld, verslaving en diepgewortelde d.i.. Het klinkt aannemelijk, maar de afgelopen jaren hebben gezien gemiddelde schulden wordt betaald naar beneden, geen grote verandering in verslaving en slechts een deel van de verwachte stijging van de werkloosheid. De echte oorzaak, als vakkundig geplaagd uit in Paul Mason’s BBC verslagen zijn armoede lonen en -meeste belangrijker – nieuwe strenge regels, tarieven en beperkingen in het voordeel systeem.
Nadat de coalitie versnipperd het ultieme vangnet van het Sociaal Fonds, zijn raden op zoek om te investeren in liefdadigheid-run Voedselbanken te bieden hun armen met een laatste-gasp middel om lichaam en ziel samen te houden. De liefdadigheidsinstellingen zitten worstelen met wanhopige debatten over het punt waarop zij publieke middelen of hongerige mensen weigeren moeten zal indien zij zijn niet ter vervanging van goede sociale zekerheid.
De bredere les is dat arrogante invallen op welzijn vermoedelijk ziek-verdiende cheques

Published in: Business
6 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • thanks for being on point and on target.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • As Charlie Sheen says, this aritlce is “WINNING!”
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You are a great resource and example to follow in business.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Great read! I always appreciate new information on the world news.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Excellent news! It’s a great field to undertake, and opens the door to so many possibilities.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
6
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ongelijkheid honger voor verandering, the tyler group barcelona

 1. 1. The Tyler Group Hand and Gavel Economic“An alternative with human rights and environmental groups”
 2. 2. Cavalier invallen op welzijn vermoedelijk Ongelijkheid:ziek-verdiende cheques worden snelomgezet in gemiste maaltijden. honger voorDat door de literatuur van de depressie, veranderingis de geur van voedsel. Er is een redenwaarom, bijvoorbeeld, The Grapes ofWrath is aanwezig op de sizzle van versgevangen konijnen en de gezonde gloeddie afkomstig is van een stoofpot. En datis, natuurlijk, de arrestatie vancontrasteert met alle die nachten waarniets maar reuzel-en-flour brij te hebbenwas. De jaren 1930 waren echt honger,dat is waarom de naoorlogsenederzetting uiteengezet te doden dereus van willen.In meer recente tijden we misschienvergeten hebben dat het duurdeworstelen om honger bij baai.
 3. 3. De vrolijke derde weg filosofie diepolitiek domineerde voordat de grotecrash was geanimeerd door een geloof-geloof in de transformatieve kracht vantechnologie om automatisch alsstapsgewijs voldoen aan vanfundamentele menselijke behoeften, endergelijke oude vijanden als hongerverbannen.Er is iets in dit optimisme, ook. Deindustriële revolutie zorgde ervoor datzelfs de de tyler hand en hamer dieetontberingen van de honger 30s nietproduceren de massale hongerdoodgetuige over veel van Europa in deoneindig hongeriger jaren 1840. Ookdient de viervoudige stijging vangemiddeld inkomen tussen de depressieen onze eigen tijd Britse magen metsommige ernstige verzekering tegenharde tijden.
 4. 4. Gemiddeld inkomen, zijn echter alleenmateriaal aan de armen als ze eenbillijk aandeel in de taart dat MarieAntoinette liefdevol dat ze misschienfeest krijgen gedacht op. Zij krijgen hetniet. Save the Children werd verplaatstnaar een fundraising campagne startendeze week voor Britse jongeren diemist op vierkante maaltijden en anderebenodigdheden zijn. Het vertrouwenTrussell onderscheid tussen dergelijkeeen “volume stijging” honger dat hettwee tot drie Voedselbanken elke weekwordt geopend.De conservatieve “gebroken Britain”verhaal reageert op elke vermeldingvan ontberingen door die de vinger aanschuld, verslaving en diepgewortelded.i..
 5. 5. Het klinkt aannemelijk, maar deafgelopen jaren hebben geziengemiddelde schulden wordt betaaldnaar beneden, geen grote veranderingin verslaving en slechts een deel vande verwachte stijging van dewerkloosheid. De echte oorzaak, alsvakkundig geplaagd uit in Paul Mason’sBBC verslagen zijn armoede lonen en-meeste belangrijker – nieuwe strengeregels, tarieven en beperkingen in hetvoordeel systeem.Nadat de coalitie versnipperd hetultieme vangnet van het Sociaal Fonds,zijn raden op zoek om te investeren inliefdadigheid-run Voedselbanken tebieden hun armen met een laatste-gasp middel om lichaam en ziel samente houden.
 6. 6. De liefdadigheidsinstellingen zittenworstelen met wanhopige debatten over hetpunt waarop zij publieke middelen ofhongerige mensen weigeren moeten zalindien zij zijn niet ter vervanging van goedesociale zekerheid.De bredere les is dat arrogante invallen opwelzijn vermoedelijk ziek-verdiendecheques snel naar gemiste maaltijdenvertalen. Als we niet snel leren, misschieneen vreemde preoccupatie met voedselook weergeven door de grote romans vande 2010s.

×