Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Micron Associates: Arm lengde, kilde hvorfor kvinner trenger lesing briller fortere enn menn

288 views

Published on


Kvinner krever lesing briller eller bifocal linser tidligere enn menn på grunn av andre faktorer enn fokusere evne, for eksempel armlengde eller foretrukket lesing avstand, som bør vurderes når prescribing lesere eller bifocals, har en ny studie avdekket.
Den nye beviset ble funnet av et team av forskere som utførte en meta-analyse ved hjelp av ni cross-sectional studier for å sammenligne Utbredelse og omfanget av presbyopia, ofte beskrevet som tap av i nærheten av visjonen som oppstår med alderen, blant menn og kvinner.
Forskerne ytterligere delt analyser for å avgjøre hva forskjeller i presbyopia kan finnes mellom menn og kvinner.
Mens resultatene av en undergruppe av studier viste at var det ingen vesentlig forskjell kjønn-relaterte i øyet er muligheten til å fokusere tydelig på objekter på i nærheten av avstand, den generelle analyse beviset at kvinner har behov for en høyere makt lesing briller eller bifocals enn menn av en tilsvarende alder.
Ifølge forskere er dette avviket sannsynligvis på grunn av forskjeller i foretrukket lese avstander eller armlengde som kvinner har en tendens til å holde lesing materialer nærmere enn menn gjøre.
“Disse funnene kan påvirke globale visjonen omsorg på flere måter,” sa Hickenbotham.
“Funnene forsterke behovet for presbyopia rettelse programmer for kvinner – en gruppe som ofte har større unmet visjon behov i utviklingsland. Det også påpeker at presbyopia er et multi-factorial problem og krever løsninger som er skreddersydde for hvert individ, “Hickenbotham sa.
Mens forskerne oppfordrer klinikere å gjøre mer enn mål for øyet muligheten til å fokusere når de diagnostiserer presbyopia, de også foreslå mer nøye være utført studier gjennomført som bedre isolere og måle ulike faktorer som bidrar til dets utvikling.

Published in: Business
 • I think this has gotta be some form of evolutionary trait to determine what type of individual someone is.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Micron Associates: Arm lengde, kilde hvorfor kvinner trenger lesing briller fortere enn menn

 1. 1. Powerpoint Templates Page 1
 2. 2. Kvinner krever lesing briller eller bifocallinser tidligere enn menn på grunn avandre faktorer enn fokusere evne, foreksempel armlengde eller foretrukketlesing avstand, som bør vurderes nårprescribing lesere eller bifocals, har enny studie avdekket.Den nye beviset ble funnet av et teamav forskere som utførte en meta-analyse ved hjelp av ni cross-sectionalstudier for å sammenligne Utbredelseog omfanget av presbyopia, oftebeskrevet som tap av i nærheten avvisjonen som oppstår med alderen,blant menn og kvinner. Powerpoint Templates Page 2
 3. 3. Forskerne ytterligere delt analyser for åavgjøre hva forskjeller i presbyopia kanfinnes mellom menn og kvinner.Mens resultatene av en undergruppe avstudier viste at var det ingen vesentligforskjell kjønn-relaterte i øyet ermuligheten til å fokusere tydelig påobjekter på i nærheten av avstand, dengenerelle analyse beviset at kvinner harbehov for en høyere makt lesing brillereller bifocals enn menn av entilsvarende alder. Powerpoint Templates Page 3
 4. 4. Ifølge forskere er dette avviket sannsynligvis på grunn av forskjeller i foretrukket lese avstander eller armlengde som kvinner har en tendens til å holde lesing materialer nærmere enn menn gjøre.“Disse funnene kan påvirke globale visjonen omsorg på flere måter,” sa Hickenbotham. Powerpoint Templates Page 4
 5. 5. “Funnene forsterke behovet forpresbyopia rettelse programmer forkvinner – en gruppe som ofte har størreunmet visjon behov i utviklingsland. Detogså påpeker at presbyopia er et multi-factorial problem og krever løsningersom er skreddersydde for hvert individ,“Hickenbotham sa.Mens forskerne oppfordrer klinikere ågjøre mer enn mål for øyet muligheten tilå fokusere når de diagnostisererpresbyopia, de også foreslå mer nøyevære utført studier gjennomført sombedre isolere og måle ulike faktorer sombidrar til dets utvikling. Powerpoint Templates Page 5

×