Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Map of design research, czyli o badaniach które badaniami nie są, ale jednak są i dlaczego to ważne

604 views

Published on

Od lat, kiedy pojawiam się gdzieś z wynikami design research, słyszę pytanie: kiedy wreszcie zrobisz prawdziwe badania? Główna różnica między badaniami marketingowymi a badaniami projektowymi leży w tym, że badania marketingowe opisują taki, jak jest, natomiast badania projektowe mają na celu zrozumieć, czego ludzie potrzebują i o czym marzą w odniesieniu do przyszłości. Kolejna z różnic dotyczy tego, że badania marketingowe służą do tego, żeby jak najbardziej precyzyjne opisać świat w celu unaocznienia, na przykład, decydentom, jak ten świat ewoluuje i się zmienia, natomiast design research jest narzędziem inspirującym projektantów do tworzenia rozwiązań odpowiadających nie na powierzchowne problemy użytkowników ale na ich, często nieuświadomione, potrzeby. W swojej prezentacji opowiem skąd się wziął design research, jak go warto rozumieć, gdzie się styka z badaniami marketingowymi i do czego może służyć.
Osoby, które chciałyby posłuchać więcej zapraszam na: https://www.youtube.com/watch?v=AOj09iKidlw&index=9&list=PLNHIrIczdcaoFe_KiXApsC4gvXPNTTQik

Published in: Design
 • Be the first to comment

Map of design research, czyli o badaniach które badaniami nie są, ale jednak są i dlaczego to ważne

 1. 1. Agnieszka Szóstek UXPlus / UW Map of design research, czyli o badaniach które badaniami nie są, ale jednak są i dlaczego to ważne
 2. 2. redukcjonizm versus fenomenologia PRAGMATYZM
 3. 3. redukcjonizm versus fenomenologia PRAGMATYZM FENOMENOLOGIA
 4. 4. redukcjonizm versus fenomenologia ILOŚCIOWE + JAKOŚCIOWE JAKOŚCIOWE
 5. 5. „meaning emerges from interaction. Gibson’s theory resulted from a long line of ‘new’ thinking in the Western philosophy i.e. phenomenology by Merleau-Ponty and Heidegger […]. All these authors stress the importance of ‘acting-in-the- world’ or reflection being essentially reflection- in-action.” Kees Overbeeke
 6. 6. badania •  formalne •  informacyjne •  odpowiedzi •  precyzja •  wiarygodne dane
 7. 7. badania •  formalne •  informacyjne •  odpowiedzi •  precyzja •  wiarygodne dane design research •  nieformalny •  inspiracyjny •  pytania •  niepewność •  interpretacja
 8. 8. proces projektowy zorientowany na użytkownika badanie potrzeb projektowanie prototypowanie ewaluacja
 9. 9. proces projektowy zorientowany na użytkownika badanie potrzeb projektowanie prototypowanie ewaluacja badanie badanie badanie badanie
 10. 10. historia design research •  racjonalizm lat 50-tych •  socjologizm lat 60-tych i 70-tych •  podejście zorientowane na użytkownika lat 80-tych i 90-tych •  wyjście poza kontekst użytkownika - dziś
 11. 11. redukcjonizm versus fenomenologia WIARYGODNOŚĆ WYOBRAŹNIA
 12. 12. ekspertyza partycypacja
 13. 13. ekspertyza partycypacja fokus projektowyfokus badawczy
 14. 14. ekspertyza partycypacja fokus projektowyfokus badawczy
 15. 15. ekspertyza partycypacja fokus projektowyfokus badawczy
 16. 16. ekspertyza partycypacja fokus projektowyfokus badawczy
 17. 17. ekspertyza partycypacja fokus projektowyfokus badawczy
 18. 18. wyniki modele scenariusze prototypy
 19. 19. „zwierzchnim pojęciem w naszym poznaniu […] jest ewolucja rozumiana jako rozwój, który nie tylko przebiega od stanów początkowo prostych do rosnących w zawiłości, ale ponadto jest zasadniczo nieodwracalny w czasie.” Stanisław Lem „Okamgnienie”
 20. 20. dziekuję

×