Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sant Adrià de BesòsBUTLLETÍ PER ALS SOCIS                Novembre - Desembre 2011De l’Exposició de fotogra...
3
Concurs mensualTema: “Castell” - 20 punts  Autor: Antonio Fernandez Cuevas
InstantàniaB   envolguts companys, ... sacaba un altre any i quan arriben aquestes dates, fem un repàs dels ac-tes i les...
Sala    d’exposicions       Del 26 de setembre                 al 6 d’octubre de 2011“LA FONT O...
Sala d’exposicions                             2n premi                    ...
Sala d’exposicions      4t premiLaura Ríos Gallardo    5è premi Montserrat Enero      Inglèsfotografies noc...
Sala d’exposicions Entrega de Premis                  TERCER PREMIPRIMER PREMI             ...
Activitats        III Congrés de                  Jurats de                  Fo...
Activitatsde l’art. La metòdica exposició del seu treball“El deu x deu del Jurat” va sermolt enriquidora. El professor Cla...
Concurs mensualTema: “Castell” - 20 punts            Autor: Francisco Romano LechónConcurs mensualTema: “Castel...
Sala   d’exposicions “FANTASIES                 D’AHIR”   Del 13 d’octubre al 3 de novembre de 2011E...
Sala d’exposicionslany 2009 va ingressar al grup Pho-   realitzades el mateix any i l’autor estosagrera,participant acti...
Sala d’exposicions“Aquesta exposició ens convidaa viatjar a lèpoca en què encarano existia “Photoshop”, untemps que avui m...
Concurs mensualema: “Jocs/s lúdic/s de tauia” - 20 punts (original en color)    Autor: Libert Bolos LechaConcurs mensua...
17
Concurs                   Tema lliure     trimestral         Puntuació atorgada al    ...
Concurs trimestral25è. DE FOTOGRAFIES EN COLORCATEGORIA D’HONOR                              ...
Concurs trimestral4art. DE SUPORT DIGITALCATEGORIA HONOR                                 ...
Concurs mensualema: “Jocs/s lúdic/s de tauia” - 20 punts  Autor: Pere Romero Alonso
Sortida           NOVEMBRE:                    FARMÀCIES    Fotogràfica         ...
Concurs        Temes obligats      mensual        Mes: Octubre i Novembre   Segon Lliurament - Tem...
Concurs mensual            José L. Silva Andrade     10   19    42         12è.  Maria Las...
MuseuJordi Olivella i Juan, el nostre guia que tant ens ha fet gaudir amb lamagnífica organització de les sortides matinal...
MuseuEl nostre soci Ro-berto    IglesiasSánchez és un vo-luntariós promo-tor del Museu dematerial fotogrà-fic de l’Agr...
Racó     del Soci         PEPITO JARDÍH   an passat gairebé cinc mesos des de que les natures mortes i el...
NoticiariASSEMBLEA GENERAL REGLAMENTÀRIAComuniquem, a tots els associats que d’acord amb els Estatuts de l’Entitat, elprop...
NoticiariMes de febrerDia 2: A les 19 hores. Últim dia de lliurament de les fotografies en blanc i ne-gre, fotografies en ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 11 12-2

569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 11 12-2

 1. 1. Sant Adrià de BesòsBUTLLETÍ PER ALS SOCIS Novembre - Desembre 2011De l’Exposició de fotografies “FANTASIES D’AHIR” d’en Josep Lluís Roig Rodríguez
 2. 2. 3
 3. 3. Concurs mensualTema: “Castell” - 20 punts Autor: Antonio Fernandez Cuevas
 4. 4. InstantàniaB envolguts companys, ... sacaba un altre any i quan arriben aquestes dates, fem un repàs dels ac-tes i les principals activitats organitzades i desenvolupades per lAgrupació: · exposicions a la sala Joan Vila i Plana, · sortides matinals de pràctiques i culturals, · Diada de lAgrupació, aquest any lamic Carlos Paz ens va portar a Rupit, · cursets de Fotografia en totes les modalitats. Aquest any, al mes de juliolhi vàrem afegir un nou curset dedicat a la "gent jove", · tallers matinals, · projecció de tutorials formatius. · També hem d’incloure una tasca a la que dediquem molt de temps: lescol·laboracions amb entitats locals pel desenvolupament de concursos i ex-posicions, etc.Desitjo expressar el meu agraïment a tots els companys i companyes que,amb el seu esforç personal i també familiar, col·laboren en les tasques de lA-grupació i que fan que aquestes activitats incorporen cada vegada més parti-cipació i nous socis.Acabarem lany 2011 amb la festa, ja tradicional, de la Torronada. La faremel proper divendres dia 16 de desembre. Esperem passar-ho molt bé i ambmolta participació. Ja tenim experiència.Pels que no vingueu, us desitgem molt ¡¡Bones Festes!! Antonio Fernández Cuevas AGRUPACIÓ • Legalitzada l’adaptació dels Estatuts pel “Ministerio de la Governación” el 17 d’abril del 1967. FOTOGRÀFICA •Enregistrada a la Generalitat de Catalunya, Direcció “Sant Joan Baptista” d’Associacions i Fundacions, Secció 1ª, número 741. Dr. Barraquer, 6 baixos Inscripció, amb data 24-07-2006 , de la modificació Apartat de correus, 18 i adaptació dels Estatuts a la Llei 7/1997 (d’associacions) i a la Llei Orgànica 1/2002 (reguladora del dret d’associació). 08930 Sant Adrià de Besòs •Membre Fundador de la Federació Catalana de Fotografia. (Barcelona) • Otorgat el número 2 d’Entitats Culturals declarades Telèfon: 93 381 07 69 d’Utilitat Publica per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.WEB: http: //www.agrufotosantadria.ese-mail: agrfotosantadria@gmail.com Butlletí de distribució gratüita per als socis. Publicat des de l’any 1951. Horari: de dilluns a dijous Impressió: GRUP-4, S.A. (Badalona) - D.L.: B-21434-62 de 19 a 21 hores. Disseny i maquetació: Ricard Garcia Redons 5
 5. 5. Sala d’exposicions Del 26 de setembre al 6 d’octubre de 2011“LA FONT ORNAMENTALDE LA PLAÇA DE LA VILADE SANT ADRIÀ DE BESÒS”1r premi - Eduard DumitruLes empreses SOMHIDROS, S.L. i 1r premiEUSAB, S.A.U.,amb el recolzament Foto nº 202 d’Eduard Dumitru detècnic de l’Agrupació Fotogràfica Sant Adrià de Besòs,Sant Joan Baptista de Sant Adrià de 2n premiBesòs, van organitzar un concurs fo- Foto nº 57 d’Armando Villalobostogràfic obert a tothom i amb tema Morelló de Sant Adrià de Besòs,únic: la font ornamental de la plaça 3r premide la Vila de Sant Adrià de Besòs. El Foto nº 121 de José Reyes Belzuncetermini d’admissió de les obres fina- de Sant Boi de Llobregat,litzava el 26 d’agost d’enguany. 4t premiEl dia 5 de setembre es va reunir, al Foto nº 171 de Laura Ríos Gallardolocal social de l’Agrupació Fotogrà- de Sant Adrià de Besòs, ifica, el jurat que, després d’exami- 5è preminar les 266 fotografies presentades, Foto nº 174 de Montserrat Enero In-va emetre el següent veredicte: glès de Badalona.6
 6. 6. Sala d’exposicions 2n premi Armando Villalobos Morelló 3r premi José Reyes BelzunceLa foto d’EduardDumitru és en for- gran quantitat de nens que van si-mat panoràmic, en blanc i negre, i tuar-se entre els sortidors.molt enfosquida però realitzada Es dóna la circumstància que els al-amb llum de dia. És de destacar la tres quatre premis es van concedir a 7
 7. 7. Sala d’exposicions 4t premiLaura Ríos Gallardo 5è premi Montserrat Enero Inglèsfotografies nocturnes i en color, la dros, S.L. i Eusab, S.A.U. i de l’A-qual cosa permet apreciar la riquesa juntament de Sant Adrià de Besòscromàtica de la font monumental. van lliurar els premis als guanya- dors del concurs. Les fotografiesTal como estava previst a les bases de la PepitaSulé van recollir dife-del concurs, el dia 8 de setembre i al rents moments d’aquest acte.local social de l’Agrupació, repre-sentants de les empreses Somhi- Manel Maya8
 8. 8. Sala d’exposicions Entrega de Premis TERCER PREMIPRIMER PREMI QUART PREMISEGON PREMI CINQUÈ PREMI Els cinc guanya- dors Fotos: Pepita Sulé 9
 9. 9. Activitats III Congrés de Jurats de Fotografia de CatalunyaFoto: Montserrat EneroOrganitzat per l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya amb la col·laboració dela Federació Catalana de Fotografia,el dissabte 22 d’octubre es va celebrar elIII Congrés de Jurats de Fotografia de Catalunya. Prop de seixanta fotògrafs,vinguts de diferents entitats de tota la geografia catalana, vam concentrar-nos al local social de l’AFC per assistir i participar en aquest Congrés amb lavoluntat d’unificar criteris, intercanviarexperiències i debatre sobre el món dela fotografia, especialment enel que fa referència als jurats que fan les valo-racions dels concursos fotogràfics.Després de l’obertura i presentació del III Congrés a càrrec de José A. AndrésFerriz, president de l’AFC i secretari de la FCF, Raimon Moreno, president dela FCF, Joan Palmer, president de la CEF i Jaume Badia, president d’AFOCER id’ISF, tots els assistents ens vam desplaçar a la pròxima plaça de la Vila deMadrid per fer-nos la tradicional foto de grup. De nou a la seu de l’AFC vamgaudir del “coffee break” que els amfitrions havien preparat.La primera ponència va córrer a càrrec d’Andrés Clapés, professor d’història10
 10. 10. Activitatsde l’art. La metòdica exposició del seu treball“El deu x deu del Jurat” va sermolt enriquidora. El professor Clapés va aplicar a la figura del jurat fotogrà-fic un decàleg de comportament, basant-se en el que ell mateix havia creati desenvolupat amb èxit pels voluntaris dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.Després de visionar l’audiovisual “Cactus en flor” de Carles Moreso, LilianaCastillo, creadora de la pàgina Blipoint.com, va presentar la segona ponèn-cia,“Ètica i comportament”. Va explicar la seva experiència en el món delsconcursos fotogràfics i, principalment, la influència que poden tenir les dife-rents cultures a l’hora de valorar una fotografia.Aproximadament a les dues del migdia, la majoria dels assistents ens vamdesplaçar fins a l’Hotel Catalònia, on va tenir lloc el dinar que va desenvolu-par-se en un agradable clima de cordialitat.La tarda va continuar amb la ponència “¿Haciadónde va la fotografía?”a cà-rrec d’Enric de Santos, fotògraf i professor de l’Escola de Fotografia IDEP, queva explicar, des de la seva perspectiva, el que no li agrada de les tendènciesactuals, en bona part influenciades per la degradació cultural i moral.A partir de les cinc i fins a dos quarts de set, va tenir lloc una taula rodona idebat a càrrec de Paco Elvira, fotògraf i professor de fotoperiodisme de la Fa-cultat de Ciències de la Comunicació de Bellaterra, Miguel Parreño, Premi Na-cional de Fotografia CEF 2009, Ferran Morán, coordinador de l’Equip de Ju-rats de la FCF, i Julio Vallmitjana, fotògraf. Va actuar com a moderadorRaimon Moreno, president de la FCF. Es van tractar diferents aspectes coml’honestedat del jurats, però també la dels fotògrafs i el respecte a les basesdels concursos. Es va parlar de la formació i la qualificació dels jurats, per fi-nalment acordar la creació d’una comissió de treball que, en base a la po-nència d’Andreu Clapés, redacti un document que desenvolupi un protocolper a fallar concursos.Va finalitzar aquest III Congrés amb la projecció de l’audiovisual “28ª Festa dela Fotografia”. Amb la presència de PepoVàzquez, de la Federació Andorra-na, es vaprocedir allliurament de les distincions aconseguides al 2nd SpanishAndorran International Digital Circuit 2011, organitzat pel Col·lectiu F22 dePalma, Grup Fotogràfic Digital de les Illes Balears i Federació Andorrana deFotografia.Per acabar, es van repartir els corresponents diplomes a ponents icongressistes. Manel Maya 11
 11. 11. Concurs mensualTema: “Castell” - 20 punts Autor: Francisco Romano LechónConcurs mensualTema: “Castell” - 20 punts (original en color) Autor: Salvador Llos Candal
 12. 12. Sala d’exposicions “FANTASIES D’AHIR” Del 13 d’octubre al 3 de novembre de 2011EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES MONOCROMES I EN COLORD’EN JOSEP LLUÍS ROIG RODRÍGUEZJosep Lluís Roig va néixer a Barcelona l’any 1947. Va treballar dinsdel món de l’arquitectura, dedicant el seu temps lliure a lafotografia artística. L’any 1971 va ingressar a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Va seguir el curset d’iniciació a la fotografia d’aquella entitat i va participar a tots els concursos que s’organitzaven. El 1977 va aconseguir el primer premi del trofeu ‘LuisNavarro’, que és el concurs que més li agrada, i l’any següentobtingué la Medalla d’Or, màxim guardó de l’A.F.C. Va repetirpremi al “Luis Navarro” els anys 1979 i 2000. Actualment ésmembre del Consell Tècnic i del Cos de Jurats de l’A.F.C.Josep Lluís Roig ha realitzat diverses L’any 1994 va decidir dedicar-se úni-exposicions col·lectives, entre les ca i exclusivament a la fotografia.Fo-quals destaquem l’anomenada ‘080’, tògraf professional, ha publicat qua-dedicada al Cos de Bombers i ‘Seis tre llibres, diverses guies turístiques ide Mayo’, amb fotografies inspirades tres plànols temàtics sobre Gaudí, elen un poema d’Andreu Caparrós, ai- Modernisme, el Gòtic i el Romànic axí com d’individuals, a destacar la re- Barcelona. Soci de la Federació Cata-alitzada al poble d’Urús. lana de Fotografia des del 1999, 13
 13. 13. Sala d’exposicionslany 2009 va ingressar al grup Pho- realitzades el mateix any i l’autor estosagrera,participant activament a va ajudar amb l’eina del “Photos-totes les seves activitats, i des del hop”, cosa que no passa a cap de les2011és membre de l’A grupació Foto- obres de l’exposició “Fantasies d’a-gràfica de Sant Adrià. hir” que presenta a l’Agrupació Fo-L’any 2010, una mostra d’aquesta togràfica de Sant Adrià de Besòs, on-exposició va ser presentada a la Nau totes les fotografies són analògiques.Ivanow de Barcelona i a l’AgrupacióFotogràfica de Catalunya, però amb La periodista Mònica Bergós va des-un títol una mica mes llarg: ‘Fanta- criure amb molt d’encert el contingutsies d’ahir i d’avui’. En aquella oca- de “Fantasies d’ahir” i reproduïm totsió, un 18% de les 50 obres estaven seguit la seva descripció:14
 14. 14. Sala d’exposicions“Aquesta exposició ens convidaa viatjar a lèpoca en què encarano existia “Photoshop”, untemps que avui molts considerenla prehistòria de la fotografia.De-mostra que sense aquesta útileina informàtica també era pos-sible fer fotografies creatives degran impacte visual. Aleshoresel creador havia de recórrer a laseva imaginació per a, moltesvegades amb mitjans casolans iun petit plató, convertir objec-tes de la vida quotidiana enobres dart.És el cas duna petita figura devidre que, gràcies a una il·lumi-nació artificial amb papers decolors i un entorn fabricat de co-tó, es converteix en una delicadaballarina executant una piruetaenmig dun paisatge màgic.En una altra imatge lajuda dunvulgar ou fa que un maniquíprengui el rol dun personatgefuturista.Josep Lluís Roig, qui ara com totfotògraf té una càmera digital,emprava llavors una màquina de6X6 de doble objectiu, la Mami-ya C33, i feia diverses exposi-cions sobre el mateix negatiu.La majoria de les 50 imatges queconformen la mostra ens convi-den a remuntar més de tres dè-cades enrere, a lany 1977; unespoques han estat realitzades al’any 2000.” Manel Maya 15
 15. 15. Concurs mensualema: “Jocs/s lúdic/s de tauia” - 20 punts (original en color) Autor: Libert Bolos LechaConcurs mensualema: “Jocs/s lúdic/s de tauia” - 19 punts (suport digital) Autor: Raquel González Pérez
 16. 16. 17
 17. 17. Concurs Tema lliure trimestral Puntuació atorgada al Primer Lliurament i Classificacions60è. DE FOTOGRAFIES EN BLANC I NEGRECATEGORIA D’HONOR Punts 1er. Ramón Solà Bargués 20 Miquel Pla Sentís 19 3er. Antoni Guasch Giner 19 Joan Guirado Martínez 18 5è. Manel Maya Galtés 16 Lluís Lleida Bello 16 7è. José Luis Trinidad Millán 15 Antonio Fernández Cuevas 15 José Antonio Andrés Ferriz 15 10è. Fernando Jiménez Cobo 15 11è. Francisco Romano Lechón 14 Josep Jardí Falcó 14 13è. Ricardo Medrano Rupérez 13PRIMERA CATEGORIA Punts 1er. Josep Ibern Molina 18 2on. Llibert Bolós Lecha 12SEGONA CATEGORIA Punts 1er. Javier San José Colorado 18 2on. Narcís Arpí Miró 16 Pere Romero Alonso 16 4art. Antoni Llop Toldrà 12 TERCERA CATEGORIA Punts 1er. Armando Villalobos Morelló 20 2on. Raquel González Pérez 18 3er. Miquel Urquizu Tejedor 17 4art. Josep Albert Viñas Planas 15 5è. Jordi Borras Vivo 13 6è. Joan Mumbrú Serra 12 Rafael Lozano Caballero 12Les presents puntuacions han estat donades pels senyors de l’ACCIÓ FOTOGRÀFICA RIPOLLET, Sra.Fina Asensio, Sr. Ramón Lorenzo, Sr.Ramón Bellart i Sr. Joan Serrano. 19
 18. 18. Concurs trimestral25è. DE FOTOGRAFIES EN COLORCATEGORIA D’HONOR Punts 1er. Miquel Pla Sentís 20 2on. Joan Guirado Martínez 19 José L. Trinidad Millán 19 José Antonio Andrés Ferriz 19 5è. Ramón Solà Bargués 18 Antoni Guasch Giner 18 7è. Josep Jardí Falcó 16 Fernando Jiménez Cobo 16 9è. Francesc Perea Ruiz 15 10è. Manel Maya Galtés 14 11è. Llibert Bolós Lecha 13 Antonio Fernández Cuevas 13 13è. Francisco Romano Lechón 12PRIMERA CATEGORIA Punts 1er. Javier San José Colorado 20 2on. Narcís Arpí Miró 17 3er. Ricardo Medrano Rupérez 12SEGONA CATEGORIA Punts 1er. Pere Romero Alonso 20 2on. Lluís Lleida Bello 17 3er. Josep Ibern Molina 14 4art. José L. Silva Andrade 13TERCERA CATEGORIA Punts 1er. Raquel González Pérez 18 2on. Miquel Urquizu Tejedor 17 Jordi Borras Vivo 17 4art. Joan Mumbrú Serra 16 5è. Roger Silva Vilalta 15 Antoni Llop Toldrà 15 7è. Rafael Lozano Caballero 14 8è. Armando Villalobos Morelló 12Les presents puntuacions han estat donades pels senyors de l’ACCIÓ FOTOGRÀFICA RIPOLLET, Sra.Fina Asensio, Sr. Ramón Lorenzo, Sr.Ramón Bellart, Sr. Joan Serrano i J. Gorchs.20
 19. 19. Concurs trimestral4art. DE SUPORT DIGITALCATEGORIA HONOR Punts 1er. José Antonio Andrés Ferriz 19 2on. Jordi Silvia Nevado 17PRIMERA CATEGORIA Punts 1er. Antoni Guasch Giner 20 2on. Miquel Pla Sentís 15SEGONA CATEGORIA Punts 1er. Javier San José Colorado 20 Josep Jardí Falcó 20 3er. José L. Trinidad Millán 19 Antonio Fernández Cuevas 19 5è. Josep Guirao Roca 18 6è. Narcís Arpí Miró 17 7è. Armando Villalobos Morelló 15 8è. Fernando de la Rosa Carrión 13 9è. Francesc Perea Ruiz 12 10è. Josep Ibern Molina 11 Raquel González Pérez 11 L. Carlos Valladares Mateo 11TERCERA CATEGORIA Punts 1er. Francisco Romano Lechón 18 2on. Jordi Contijoch Boada 18 David Vicente Montañà 18 4art. Miquel Urquizu Tejedor 17 Hortensia González Salvador 17 Jordi Borras Vivo 17 7è. Joan Cels Casademont 16 8è. Montserrat Enero Inglés 16 Antoni Llop Toldrà 16 10è. Joan Mumbrú Serra 16 11è. Pere Romero Alonso 15 Carles Paz Ortiz 14 Ramón Solà Bargués 14 14è. Luís Lleida Bello 13 15è. Fernando Jiménez Cobo 13 16è. Cristina López Calderón 12 17è. Ricardo Medrano Rupérez 12 Joan Mª Ricart Batlle 10 Mario Castro Ruzafa 10Les presents puntuacions han estat donades pels senyors de l’ACCIÓ FOTOGRÀFICA RIPOLLET, Sra.Fina Asensio, Sr. Ramón Lorenzo, Sr.Ramón Bellart, Sr. Joan Serrano i J. Gorchs. 21
 20. 20. Concurs mensualema: “Jocs/s lúdic/s de tauia” - 20 punts Autor: Pere Romero Alonso
 21. 21. Sortida NOVEMBRE: FARMÀCIES Fotogràfica MODERNISTES (1ªPART)L’objectiu d’aquesta sortida va ser veure novament i, naturalment,fotografiar la be-llesa dels edificis que té la ciutat de Barcelona. Durant la sortida vam centrar-nos, prin-cipalment, no en els edificis, sinó en els establiments i, especialment, en les farmàcies.Degut a l’extensió del recorregut, es va decidir estructurar la sortida en dues parts,tallant Barcelona per la Gran Via. D’aquesta manera vam fer la part nord al mes denovembre amb la visita de set farmàcies. Les altres tres que ens falten les faríem el17 de desembre juntament amb la visita a la Fira de Santa Llúcia.Vàrem començar pel ca-rrer Borrell, amb la FAR-MÀCIA MADROÑAL.Després d’una camina-da, o d’un curt trajecteen transport públic, ensvàremretrobar a la FAR-MÀCIA ENRIC, al carrerde Muntaner, on ens và-rem fer la foto de grup.Seguint, arribaríem a laFARMÀCIA CASAUS(antiga SUÑER), al ca-rrer Aribau. Caminantfins la Rambla de Cata-lunya, enmig d’edificismodernistes, vàremen- Foto: Manel Mayaregistrar imatges de laFARMÀCIA TANGARELLI-SAHIS i, una mica més avall, la FARMÀCIA BOLOS.Ja una mica cansats, ens dirigíem a la penúltima del dia, la FARMÀCIA FERRER-ARGE-LAGUET, al carrer de Llúria.Finalitzaríem la ruta al carrer Mallorca, amb la FARMÀCIA PUIG ORIOL. Al momentd’arribar-hi, l’estaven tancant i encara que ens van oferir obrir-la perquè poguéssimvisitar-la vàrem decidir respectar l’horari laboral de l’establiment.Per descansar, vàrem fer un refrigeri, esperant la propera sortida.He de destacar i donar les gràcies a tots els professionals que regentaven les farmà-cies perquè ens van permetre entrar als seus establiments per poder fotografiarl’inte-rior dels comerços i mostrar-nos vells racons amb objectes de l’època.MOLTES GRÀCIES FARMACÈUTICS. JORDI OLIVELLA i JUAN 23
 22. 22. Concurs Temes obligats mensual Mes: Octubre i Novembre Segon Lliurament - Tema: “Castell” Tercer Lliurament - Tema: “Joc/s lúdic/s de taula”FOTOGRAFIES EN BLANC I NEGRE CLASSIFICACIÓ Segon Tercer Punts 1er. Pere Romero Alonso 16 20 56 2on. Lluis Lleida Bello 18 17 55 3er. Ramón Solà Bargues 14 19 52 4art. Raquel González Pérez 17 12 48 Rafael Lozano Caballero 17 17 48 6è. Libert Bolós Lecha 15 17 47Jurat: Miquel Urquizu Tejedor 19 12 47Octubre 8è. Francesc Perea Ruiz 17 14 46David Vicente 9è. Josep Ibern Molina 16 12 45Pepita Sulé 10è. Antonio Fernández Cuevas 20 8 44Novembre 11è. Jordi Sastre Corcoll 12 11 39J. Albert Viñas 12è. Francisco Romano Lechón 20 6 26Miquel Pla 13è. Miquel Pla Sentis _ _ 19FOTOGRAFIES EN COLOR CLASSIFICACIÓ Segon Tercer Punts 1er. Ramón Solà Bargues 20 20 54 2on. Pere Romero Alonso 16 19 53 3er. Raquel González Pérezl 17 18 52Jurat: Lluis Lleida Bello 16 19 52Octubre 5è. Jordi Sastre Corcoll 17 15 51Josep Trafí 6è. Salvador Llos Candal 20 13 49Julio Urioste Francesc Perea Ruiz 15 14 49Novembre 8è. Antonio Fernández Cuevas 17 11 47Jordi Contijoch 9è. Rafael Lozano Caballero 15 17 43Narcís Arpí 10è. Libert Bolós Lecha 8 20 4224
 23. 23. Concurs mensual José L. Silva Andrade 10 19 42 12è. Maria Lasheras Cesteros 19 16 41 13è. Josep Ibern Molina 6 15 36 14è. Miquel Urquizu Tejedor 12 12 34 15è. Francisco Romano Lechón 19 10 29 16è. Miquel Pla Sentis _ _ 12 17è. Belinda Martorell Pérez 6 _ 6FOTOGRAFIES EN SUPORT DIGITAL CLASSIFICACIÓ Segon Tercer Punts 1er. Jordi Sastre Corcoll 15 17 52 2on. Pere Romero Alonso 18 20 50 Fernando de la Rosa Carrión 20 15 50 4art. Hortensia González Salvador 12 16 47 5è. Raquel González Pérez 17 19 46 Antonio Fernández Cuevas 19 14 43 7è. Lluis Lleida Bello 14 13 42 Salvador Llos Candal 19 14 41 Salvador Atance Garique 11 11 40 9è. Joan Borràs Mari 14 14 40 10è. Rafael Lozano Caballero 14 18 39 11è. Ramón Solà Bargues 15 14 38 Joan Cels Casademont 11 13 37 Francesc Perea Ruiz 10 16 37 14è. Josep Ibern Molina 10 15 34 15è. Miquel Urquizu Tejedor 14 12 34 Fernendo Kubesch Vila 13 11 32 Francisco Romano Lechón 16 12 28 José Lastra Risco _ 12 28 19è. Narcis Margall Tauler 11 _ 28 Cristina López Calderón 12 _ 26 Joan Mª Ricart Batlle _ 14 24 22è. Mario Castro Ruzafa 12 _ 24 Jordi Borràs Vivo 12 _ 22Jurat: Oriol Gascón Cabestany 11 _ 20Votació Social 25è. Montserrat Enero Inglés _ _ 19 25
 24. 24. MuseuJordi Olivella i Juan, el nostre guia que tant ens ha fet gaudir amb lamagnífica organització de les sortides matinals, va deixant al descobertla seva curiositat per les novetats fotogràfiques tal com anaven aparei-xent al mercat. En aquesta ocasió ha fet donació al Museu de l’Agru-pació d’un curiós instrument:- Una càmera d’un sol ús i 16 exposicions ImageTech 3Dmagic, fabri-cada als Estats Units.A la cara anterior del cos de plàstic hi podem veu-re tres objectius i la finestra del visor, a la posterior hi tenim el visor i laroda d’avançament de la pel·lícula i a la part superior hi podem veurela connexió del flaix, el comptador d’exposicions i el botó disparador.El revelat de la pel·lícula s’havia de fer exclusivament als laboratorisTheWidescreen Centre (Nottingham), quedesprés de 18 dies en feiaarribar les fotografies reticulars en tres dimensions. Seguramentaquest complicat i lent procés no va propiciar una bona acollida delproducte per part del mercat.26
 25. 25. MuseuEl nostre soci Ro-berto IglesiasSánchez és un vo-luntariós promo-tor del Museu dematerial fotogrà-fic de l’Agrupacióentre els seusamics no asso-ciats. En aquestaocasió ha propor-cionat al Museu:-La càmera Olym-pusPen EE-3 nú-mero de sèrie6433276. Aquestmodel es va fabri-car al Japó entre1973 i 1983. Es tracta d’una càmera que utilitza pel·lícula de 35 mm.però en mig format (48 fotos amb un rodet de 24). L’exposició és to-talment automàtica i l’objectiu de 28 mm. f/3,5 de focus fix. És fàcil-ment identificable pel mesurador d’exposició de seleni al voltant del’òptica. L’Olympus Pen EE-3, a diferència de models anteriors, incor-pora el sistema “flashmatic” que, quan s’utilitza amb el flaix GN14,permet a l’usuari obtenir un valor d’obertura corregit ajustant ma-nualment l’anell d’obertura a una de les distàncies estimades (1 a 4metres).-El flaix electrònic Popular 16C Litematic, número de sèrie 090393, fa-bricat al Japó per Morris Photo Industries Company Limited als inicis dela dècada dels vuitanta. Manel Maya 27
 26. 26. Racó del Soci PEPITO JARDÍH an passat gairebé cinc mesos des de que les natures mortes i els retrats de la Pilar Masbernat van omplir de creativitat el nostre Racó del Soci. Finalment, a primers de novembre, el Pepito Jardí li ha pres el relleu per ofe-rir-nos els seus retrats. El Pepito ens voldria fercreure que les imatges es cre-en per sí soles, perquè ell diuque no domina la tècnica fo-togràfica i aconsegueix bonsresultats. Aquesta no és unaafirmació gratuïta, només calllegir les seves paraules queha deixat escrites a la foto depresentació: diafragma, pro-funditat de camp, ¿què dieuque és això? Perquè al cap ia la fi, jo vaig fent. ¿o no ésaixí? És cert que les càmeresactuals faciliten molt la tascadel fotògraf. Segurament, elPepito aplica aquells concep-tes fotogràfics d’una manerainconscient. Els deu retrats que ens hapresentat el Pepito Jardí tenenen comú el tipus de personat-ges (grans, barbuts i arrugats)i el tipus de enquadrament: primeríssim primer pla, també conegut com a “clo-se up”. És un enquadrament molt dramàtic, que pot anar des de la barbeta finsa una mica més de la meitat del front. Els primers plans mostren allò més ex-pressiu del rostre humà. Els ulls atrapen i comuniquen, transmeten sempre unaemoció. Aquest enquadrament proporciona una fotografia íntima i d’aproxi-mació que captura els detalls més significatius. Manel Maya 29
 27. 27. NoticiariASSEMBLEA GENERAL REGLAMENTÀRIAComuniquem, a tots els associats que d’acord amb els Estatuts de l’Entitat, elproper dia 26 de gener de 2012, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària enel local social de l’Agrupació.L’horari previst és a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20,30 hores ensegona i es regirà pel següent ordre del dia: • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior. • Estat de comptes. • Renovació de la Junta Directiva. • Precs, preguntes i suggeriments.CARNETS F.I.A.P.La Federació Catalana de Fotografia informa que tots el socis de la Federacióque desitgin obtenir el carnet F.I.A.P., l’han de sol.licitar mitjançant la sevaEntitat. El preu actual és de 75 Euros i també rebran el carnet de la Confede-ració Espanyola de Fotografia (C.E.F.).PROPERES ACTIVITATSMes de generDia 2: A les 20,45 hores. Reunió de la Junta Directiva. Poden assistir-hi els so-cis que ho desitgin sense previ avís.Dia 5: A les 19 hores. Veredicte de les fotografies en blanc i negre, fotogra-fies en color i fotografies en suport digital presentades al quart lliurament delsconcursos mensuals de temes obligats. Tema: “Atracció/ns de fira”.Dia 12: A les 20 hores Inauguració d’una exposició de fotografies en color deNa Montserrat Pallarès Díez, titulada “Visions de la Xina” i que restarà exposa-da fins el dia 2 de febrer. - A les 21 hores. Projecció de les fotografies en suport digital corresponentsal quart lliurament del concurs mensual Tema: “Atracció/ns de fira”.Dia 14: A les 9 hores. Sortida fotogràfica matinal a l’exterior de formació i pràc-tiques. Monitors: Montserrat Enero i Jordi Olivella. Poden assistir-hi socis i sim-patitzants.Dia 26: A les 19 hores. Últim dia de lliurament de les fotografies en blanc, ne-gre i fotografies en color i fotografies en suport digital corresponents al cinquèlliurament dels concursos mensuals de temes obligats. Tema: “Retrat d’home”. A les 20,30 hores. Assemblea General Ordinària.30
 28. 28. NoticiariMes de febrerDia 2: A les 19 hores. Últim dia de lliurament de les fotografies en blanc i ne-gre, fotografies en color i fotografies en suport digital de tema “Lliure” co-rresponents al tercer lliurament dels concursos següents: • 60è. Concurs social classificador de fotografies en blanc i negre. • 25è. Concurs social classificador de fotografies en color. • 4art. Concurs social classificador de fotografies en suport digital. - A les 19,30 hores. Veredicte de les fotografies en blanc i negre, foto-grafies en color i fotografies en suport digital, presentades al cinquè lliuramentdels concursos mensuals de temes obligats. Tema. “Retrat d’home”. - A les 21 hores. Clausura de l’exposició de fotografies en color de Na Mont-serrat Pallarès Díez.Dia 6: A les 20,45 hores. Reunió de la Junta Directiva. Poden assistir-hi els so-cis que ho desitgin sense previ avís.Dia 9: A les 20 hores. Inauguració d’una exposició de fotografies d’en JordiLlorca Martínez, titulada “Instants” i que restarà exposada fins el dia 1 demarç. - A les 21 hores. Projecció de les fotografies en suport digital corresponentsal cinquè lliurament del concurs de temes obligats. Tema: “Retrat d’un home”.Dia 11: A les 9 hores. Sortida fotogràfica matinal a l’exterior de formació i pràc-tiques. Monitors: Montserrat Enero i Jordi Olivella. Poden assistir-hi socis i sim-patitzants.Dia 16: A les 21 hores. Projecció de les fotografies en suport digital presenta-des al tercer lliurament del concurs social classificador de tema “Lliure”.Dia 23: A les 19 hores. Últim dia de lliurament de les fotografies en blanc i ne-gre, fotografies en color i fotografies en suport digital corresponents al sisè lliu-rament dels concursos mensuals de temes obligats. Tema: “Carrer buit”.NOUS SOCISHan estat donats d’alta com a nous socis de l’Entitat: • Francesc Solera Esteban • Maria Castro Ruzafa • Cristina López Calderón • Gala Marcús Molina • Miguel Angel Franco Salas • Paola Vico Algar • Nicasio Pacheco RodríguezA tots ells els hi donem la nostra més cordial benvinguda. 31

×