Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació

181 views

Published on

Presentació Projecte MEBA: Els Serveis Socials a Internet com a Eina per la Integració

Published in: Career, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació

  1. 1. ELS SERVEIS SOCIALS A INTERNET COM A EINA PER <br />LA INTEGRACIÓ<br />
  2. 2. Benvolgutscompanys:<br />El grupMEBAus presente el Project “Els Serveis Socials a Internet com a Eina per la Integració”<br />Aquest projecte està pensat per a través de les TIC aplicat a interner poder: <br />Actuar contra la marginació<br />Fomentar la integració social<br />Eliminar barreres<br />Augmentar la qualitat de vida<br />Tot això ho podem aconseguir donant informació, formació i recursos tant a les persones amb discapacitat com a les persones que formen part del seu entorn: familiars, amics i professionals.<br />
  3. 3. Per nosaltres com a grup la realització d’aquest projecte ha suposat entrar en una dinàmica de treball grupal que encara no havíem experimentat, on de manera gradual hem anant donant forma a un concepte que al mateix temps representa allò que estem fent.<br />Creiem també que aquest és un dels principals aspectes a ressaltar, juntament amb la progressiva adquisició de competències en l’ús de les TIC.<br />Com a punts forts del nostre projecte tenim:<br />Continguts<br />Sentit crític integrador<br />Navegació<br />Qualitat i homogeneïtat<br />Estètica del format<br />
  4. 4. Aquí hi podríen anar els Punts Febles<br />
  5. 5. Creiem que el nostre projecte aporta continguts de qualitat juntament amb una bona estètica de presentació, i proporciona una excel·lent navegabilitat.<br />Tal com hem comentat al principi de la nostra exposició els elements de reflexió que plantegem son els següents:<br />Aprenentatge inclusiu en l’ús de les TIC.<br />Inclusió reflexiva de conceptes i matèries referents al nostre grau.<br />Experiència en àmbit virtual amb resultats reals.<br />
  6. 6. Estrella Melgares Martín<br />María Angeles León Movilla<br />Anna Fontané Costa<br />Belen Comí Callau<br />

×