Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proba 6 novembro 20113

1,494 views

Published on

Proba de Lingua galega para 1º ESO. Lingua e sociedade (Sociolingüística)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proba 6 novembro 20113

  1. 1. LINGUA GALEGA IES MARÍA SARMIETO. VIVEIRO NOME E APELIDOS...................................................... Nº.....1º ESO( 70% nota de avaliación Nota SOCIOLINGÜÍSTICA RESPONDE: 1. Que é unha familia lingüística?Exemplos. ( 1 P ) 2. Que son as linguas románicas? Cales son?. (2 P ) 3. Por que existen tantas linguas no mundo? Por castigo divino? ( 1 P ) )
  2. 2. 4. Por que se consideran unhas linguas superiores a outras? ( 2 P ) 5. A situación lingüística dos individuos: en Galicia, España, países europeos... ( 2 P ) 5. Situación lingüística dos individuos en Galicia, en España e na maioría do mundo.(2 P ) 6.O inglés é un código lingüístico? E o aimará? ( 2 P )
  3. 3. Linguas románicas ou romances

×