Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pan Voortgang 31052011

1,205 views

Published on

Vorderingen PAN - Platform Affiliate Netwerken

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pan Voortgang 31052011

 1. 1. Vereniging  Pla+orm  Affiliate  Netwerken   Affiliatedag  31  mei  2011    
 2. 2. Agenda    q Wat  gedaan  van  “Doelen  2010  –  2011”  q Gedragscode    q SancCes  q Structuur    q Doelstellingen  2011    -­‐2012      
 3. 3. Missie  q  te  ijveren  voor  een  grotere  transparanCe  in  de  markt  ten  aanzien  van  de   wijze  van  dienstverlening;    q  de  opzet,  verspreiding  en  bewaking  van  gedragscode  en  gedragsregels   voor  de  eigen  leden  en  branche;    q  de  opzet,  verspreiding  en  bewaking  van  een  kwaliteitskeurmerk  in  de   branche.    
 4. 4. Doelen  2010-­‐11  q  Gesprekspartner  Thuiswinkel  OrganisaCe  en  IAB  .  q  OpzeSen  website:  www.vpan.nl    (Done)    q  Check-­‐list  voor  adverteerders  (Done)    q  Opstellen  gedragscode  PAN  en  Thuiswinkel.org  (Done)    q  Uitbreiding  nieuwe  leden  (30  mei)      q  Ontwikkeling    kwaliteitskeurmerk  
 5. 5. Gedragscode  q  Voor  leden  (netwerken)   q  Houden  aan  gemaakte  afspraken  wet  en  onderling   q  TransparanCe  en  objecCviteit  werking  van  de  meeCnstrumenten   q  Geven  inzicht  aan  affiliates  en  adverteerders  met  wie  ze  zaken  doen  en  hoe  dat  loopt   q  Financieel  solide   q  Privacy  van  consumenten   q  Algemeen  geaccepteerd  fatsoenlijk  gedrag  q  Voor  de  branche  parCjen,  adverteerders,  affiliates,  bureaus   q  Netwerken  houden  andere  aan  regels  (zullen  alle  tegelijk  handelen  naar  besluit  PAN)   q  Tijdige  betaling  adverteerders  (b.v.  onbetwiste  rekeningen)   q  Houden  aan  voorwaarden  van  programma  (b.v.  Keywoord  buying,  akkoordeer  Cjden)   q  Netwerken  niet  buitensluiten    (b.v.  via  netwerk  top  affiliates/adverteerders  vinden,  dan   direct  zaken  doen.)   q  Imago  branche    (b.v.  communicaCe  op  fora,  misbruik  logo’s  adv.  creaCviteit.)   q  Tijdig  keuren  transacCes    
 6. 6. SancCes  q  Waarschuwing  q  Bekendmaking  overtreding  aan  alle  PAN  leden  q  Bekendmaking  overtreding  aan  andere  verenigingen  IAB,   Thuiswinkel,DDMA  q  Geen  nieuwe  zaken  worden  aangegaan  totdat  geschil  is  opgelost  (niet   toelaten,  geen  contracten  aangaan)  q  Boete  q  Royeren    q  Staken  van  dienstverlening  (uitsluiCng  uit  netwerken)          
 7. 7. Structuur   Case,  oordeel,   sancCe   Markt:     Pan  bestuur   Affiliates     Netwerken   Gedragscode   Adverteerders   Bureaus   Vereniging  PAN   Standpunten  
 8. 8. Doelstellingen  2011  -­‐2012  q  Uitbreiding  met  nieuwe  leden  q  Standpunten  (Toolbars,  KorCngscodesites,  Behavioral  targeang)  q  Gedragscode  aanpassen/toepassen   q  Gedragscode   q  Casus   q  SancCes  q  Opstellen  regels  Thuiswinkel.org  q  Kennisverspreiden  IAB  q  CommunicaCe  standpunten,  gedragscode  q  Wetgeving,  lobby  Den  Haag/Europa   q  Cookiewetgeving   q  Wet  bescherming  persoonsgegevens   q  AFM    
 9. 9. Dank  voor  uw  aandacht!     info@vpan.nl  

×