Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

олімпіадні завдання 7 клас

13,051 views

Published on

  • Be the first to comment

олімпіадні завдання 7 клас

  1. 1. Завдання шкільної олімпіади з біології 7 клас.1. Укажіть науку, яка вивчає живі організми, їхню будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності,угруповання, зв’язки з довкіллям:а) географія; б) хімія; в) біологія;г) фізика;д) астрономія.2. Укажіть основну структурну й функціональну одиницю живого:а) білок; б) нуклеїнова кислота; в) клітина;г) тканина;д) орган.3. Оберіть процес отримання живими організмами поживних речовин з довкілля:а) подразливість; б) живлення;в) розмноження;г) рух;д) виділення.4. Укажіть здатність живих організмів сприймати впливи навколишнього середовища і певнимчином відповідати на них:а) подразливість; б) живлення; в) розмноження; г) рухд) виділення.5. Визначте здатність живих організмів відтворювати собі подібних:а) подразливість;б) живлення; в) розмноження; г) рух;д) виділення.6. Укажіть мову, якою пишуться міжнародні наукові назви організмів:а) англійська; б) українська; в) німецька; г) латинська;д) польська.7. Оберіть органічні хімічні сполуки:а) білки; б) жири; в) вода; г) вуглеводид) нуклеїнові кислоти;е) мінеральні солі.8. Виберіть неорганічні хімічні сполуки:а) білки; б) жири; в) вода;г) вуглеводи;д) нуклеїнові кислоти;е) мінеральні солі.9. Розташуйте наведені систематичні одиниці у висхідному порядку:а) відділ;б) рід;в) клас;г) родина;д) царство;е) порядок;є) вид.10. Укажіть шість правильних тверджень про наукові назви організмів:а) вони зрозумілі вченим усього світу;б) у різних країнах вони неоднакові;в) їх пишуть та читають латинською мовою;г) зазвичай складаються з одного слова;д) складаються з двох слів;е) перше слово назви позначає рід;є) друге слово позначає вид;ж) перше слово назви позначає вид;з) друге слово позначає рід;и) перше слово назви пишеться з великої літери, а друге — з малої.11. Укажіть найпоширеніші та найважливіші пігменти рослин:а) жири; б) хлорофіли; в) вуглеводи;г) білки;д) хлоропласти.12. Укажіть явище утворення органічних речовин з неорганічних з використанням енергії сонячнихпроменів:а) обмін речовин; б) виділення; в) хемосинтез;г) фотосинтез;д) транспірація.13. Укажіть найпоширеніший запасаючий вуглевод рослинних клітин:а) цукри; б) крохмаль; в) целюлоза;г) вуглекислий газ;д) вода.14. Укажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:а) цукри; б) крохмаль; в) целюлоза;г) вуглекислий газ;д) вода.15. Укажіть сполуку, яка відіграє провідну роль у забезпеченні клітини енергією:а) нуклеїнові кислоти; б) вода; в) вуглеводи;г) жири;д) білки.
  2. 2. д) міжклітинники.16. Укажіть тканину рослин, яка складається з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин ізтонкими оболонками, та великими ядрами, які здатні до поділу і дають початок клітинам усіхінших тканин:а) покривна; б) твірна; в) механічна;г) основна;д) провідна.17. Укажіть назву спеціалізованих клітин, за допомогою яких здійснюється статеве розмноження:а) спори; б) гамети; в) ситоподібні трубки;г) продихи;д) трахеїди.18. Укажіть назву органів, які служать для підтримання індивідуального життя рослини:а) вегетативні; б) генеративні.19 Укажіть спеціальні утворення покривних тканин рослини, які забезпечують зв’язок її організму здовкіллям:а) міжклітинники; б) продихи; в) судинно-волокнисті пучки;г) сочевички;д) судини;е) ситоподібні трубки.20. Укажіть кратність збільшення мікроскопа, у якого на окулярі є позначка «10х», а на об’єктиві —«60х»:а) 100; б) 160; в) 250;г) 400;д) 600.21. Укажіть функцію безбарвних пластид:а) містять спадкову інформацію про весь організм;б) містять клітинний сік;в) захищають клітину від шкідливих впливів ззовні;г) накопичують поживні речовини.22. Укажіть тканину, у клітинах якої в кактусів зосереджені запаси води:а) твірна; б) покривна; в) провідна;г) основна;д) механічна.23. Назвіть характерні ознаки та функції вакуоль рослинних клітин:а) мають власну мембрану;б) мають клітинну стінку з целюлози;в) всередині містять хромосоми;г) містять клітинний сік;д) підтримують тиск всередині клітини;е) сприяють збереженню сталої форми клітини.24. Укажіть хімічні елементи, вміст яких у живій речовині становить понад 1%:а) карбон (вуглець);б) калій;в) цинк;г) оксиген (кисень);д) гідроген (водень).25. Назвіть характерні ознаки та функції вакуоль рослинних клітин:а) мають власну мембрану;б) мають клітинну стінку з целюлози;в) всередині містять хромосоми;г) містять клітинний сік;д) підтримують тиск всередині клітини;е) сприяють збереженню сталої форми клітини.26.З’ясуйте послідовність проходження світлових променів через світловий мікроскоп у напрямкуока дослідника:а) об’єктив;б) окуляр;в) конденсор;г) дзеркальце;
  3. 3. д) предметне скло.27. Укажіть ті хімічні елементи, вміст яких у живій речовині становить десяті чи соті долі відсотка:а) нітроген (азот);б) калій;в) цинк;г) оксиген (кисень);д) гідроген (водень);28. Виберіть неправильні твердження про цитоплазму:а) зовні оточена клітинною стінкою, з якою безпосередньо контактує;б) містить 80% води;в) об’єднує всі структури клітини;г) забезпечує взаємодію усіх органел;д) наявна у всіх живих клітинах;е) інша її назва — клітинний сік.29. Укажіть правильні твердження про хлоропласти:а) належать до пластид;б) безбарвні;в) містять хлорофіл;г) у них відбувається фотосинтез;д) їх вміст оточений клітинною стінкою;е) основна функція — запасання поживних речовин.30. Назвіть царство живих організмів, до якого належать водорості:а) Рослини;б) Гриби;в) Тварини;г) Дроб’янки.

×