Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els inicis de la Modernitat

Les grans transformacions del Renaixement en l'ordre econòmic, social, polític i cultural.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els inicis de la Modernitat

 1. 1. ELS INICIS DE LA MODERNITAT Ana Estela i Gallach Seminari de Filosofia i ciutadania
 2. 2. CRONOLOGIA RENAIXEMENT LA MODERNITATs. XV S. XVI S. XVII S. XVIII CRISI DEL EL LA MON MEDIEVAL BARROC IL·LUSTRACIÓ
 3. 3. EL CONTEXT HISTÒRIC EL RENAIXEMENT VA SUPOSAR TOTA UNA SÈRIE DETRANSFORMACIONS DE LA FORMA DE VIDA MEDIEVAL1 Trencament de l’ordre feudal 2 Ruptura de la unitat de la Cristiandat 3 Crisi del model d’Estat: Absolutisme
 4. 4. LA CRISI DE L’ORDRE FEUDAL NOUS PROCESSOSEl mode de Economia Cultura Noves Conseqüències socialsproducció comercial i formescapitalista del urbana de treball: deute el treball Augment Enfrontaments assalariat pes polític socialsPropietat privada Mercantilisme i social del Banca poderCompetència i guanys personalLlibertat d’empresa Crèdits Revoltes Societats camperoles d’accions Resistència de afins al l’aristocràcia protestantisme
 5. 5. REFORMA I CONTRARREFORMA RUPTURA DE LA UNITAT DE LA CRISTIANDAT EN EL S. XVI Contrarreforma: Intent fracassat dels catòlics d’unir de nou a tots els cristians sota el poder Papal. • Concili de Trento (1545-1563) •Els jesuïtes: Vot d’obediència al Papa i gran activitat contra els protestants Reforma: Procés d’expansió dediferents religions protestants per Europa. Fou liderat per Luter en Alemanya
 6. 6. REFORMA I CONTRARREFORMA II LES GUERRES DE RELIGIÓ ARREU DE TOTA EUROPA Espanya: França: Guerra Imperi Alemany: Guerra Líder del civil entre dels 30 Anys (1618- bàndol hugonots i 1648): catòlic. catòlics. Un problemaGuerra durant Alternança de successori esdevé un 80 anys als períodes de conflicte en tota EuropaPaïsos Baixos llibertat religiosa entre dos modes de front als i repressió vida: el feudal-catòlic i calvinistes durant tot el s. el burgés-protestant XVII
 7. 7. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI RELIGIOSA DOS PROCESSOS CONTRARIS Als països protestants Als països catòlics• EXTENSIÓ DE LA LLIBERTAT DE • CLIMA DINTOLERÀNCIA CONSCIÈNCIA COM A LÍMIT AL RELIGIOSA LIDERAT PER LA PODER SECULAR INQUISICIÓ• SECULARITZACIÓ DE LA • SUPRESSIÓ DE LA LLIBERTAT DE SOCIETAT PENSAMENT• DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA • RETARD DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTAT RESPECTE DE CIENTÍFIC (Persecucions i LESGLÉSIA COM UN MITJÀ PER condemnes de científics com G. ASSEGURAR LA PAU Bruno, G. Galilei)
 8. 8. LA CRISI DE L’ESTAT MEDIEVALENTRA EN CRISI DEL MODEL MEDIEVAL D’ESTAT ON EL PODERTEMPORAL ESTAVA SUBORDINAT AL PODER ESPIRITUAL El poder temporal és El poder terrenal és un Els fins polítics estan d’origen diví instrument per al poder espiritual subordinats als espirituals • AUTONOMIA DE L’ESTAT RESPECTE DE LESGLÉSIA • FORMA: MONARQUIA ABSOLUTA. • FINALITAT: SEGURETAT DELS SUBDITS. Th. Hobbes
 9. 9. MercantilismeDoctrina de pensamenteconòmic que dominaEuropa al llarg dels s. XVI,XVII y XVIII i que defensavaque l’ Estat deu exercir unsever control sobre laindústria i el comerç peraugmentar el poder de lanació.• Es un conjunt de creences més que una teoria entre las que cal destacar la idea de què la riquesa de una nació depèn de la acumulació d’ or i argent; i per tant la intervenció pública de la economia està justificada si està adreçada a aquestos objectius.

×