Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
   APRIORISME. KANT  Patricia Paya García Paula Vargas Santatecla Rafa Verdeguer Ferrer Grup 7: 1r Batxillerat-B Filos...
ÍNDEX <ul><li>Es possible el coneixement? </li></ul><ul><ul><ul><li>- Corrents epistemològiques. </li></ul></ul></ul><ul><...
 Corrents epistemològiques Criticisme Escepticisme Relativisme Dogmatisme Apriorisme Empirisme Racionalisme Possibilitat ...
Context històric Il·lustració Kant <ul><li>-La crítica de la raó. </li></ul><ul><li>-Partidari de la revolució </li></ul>...
Il.lustració Revolució francesa 1789 Revolució anglesa 1688
Apriorisme <ul><li>“ Els conceptes sense les intuïcions estan buits; les intuïcions sense els conceptes estan cegues.” </l...
Kant (1724-1804)  1740 - cursa estudis en la universitat de Königsber de física i matemàtiques 1746 - Mor son pare i a...
Kant  Obra: Període crític “ Crítica de la razón pura” <ul><li>Segon període de la seua obra. </li></ul><ul><li>Tendència...
Apriorisme Kantià Coneixement “ Crítica de la razón pura” Estètica transcendental (Sensibilitat) Analítica transcendental...
Apriorisme  Kantià <ul><li>Estètica transcendental </li></ul><ul><ul><li>¿Com són possibles els judicis sintètics en les...
Estètica  transcendental <ul><li>Crítica a la sensibilitat. </li></ul><ul><li>Es fonamenta en les matemàtiques al descobr...
Estètica transcendental <ul><li>Sensibilitat : Facultat passiva de rebre impressions, aportant el element material del c...
Analítica transcendental <ul><li>Critica a l'enteniment </li></ul><ul><li>Fonamenta en la física al descobrir les formes ...
Analítica transcendental Capacitat de pensar les representacions fenomèniques de la realitat, ja ordenades i unificades ...
Conclusió <ul><li>El coneixement és una contrucció que necessita uns materials, però que actúa, al mateix temps, creant e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A P R I O R I S M E Paula

1,549 views

Published on

Paula Vázquez, Juan i Patri. Alumnes de filosofia i ciutadania. Florida CES

Published in: Education, Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

A P R I O R I S M E Paula

 1. 1. APRIORISME. KANT Patricia Paya García Paula Vargas Santatecla Rafa Verdeguer Ferrer Grup 7: 1r Batxillerat-B Filosofia
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Es possible el coneixement? </li></ul><ul><ul><ul><li>- Corrents epistemològiques. </li></ul></ul></ul><ul><li>Context històric </li></ul><ul><li>Apriorisme </li></ul><ul><li>Kant </li></ul><ul><ul><ul><li>- Biografia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Obra: Període crític </li></ul></ul></ul><ul><li>Apriorisme kantià </li></ul><ul><ul><ul><li>- “La crítica de la razón pura” </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Corrents epistemològiques Criticisme Escepticisme Relativisme Dogmatisme Apriorisme Empirisme Racionalisme Possibilitat del coneixement Origen i fonaments del coneixement Corrents epistemològiques
 4. 4. Context històric Il·lustració Kant <ul><li>-La crítica de la raó. </li></ul><ul><li>-Partidari de la revolució </li></ul><ul><li>francesa </li></ul><ul><li>Sapere aude: </li></ul><ul><li>“ atreveix-te a pensar” </li></ul>Pretén el progrés de la humanitat per mitjà del coneixement Es desenvolupà la consciència. La ciència il·lumina per fi a l'home. Revolució Anglesa Revolució Francesa Període: 1688-1789
 5. 5. Il.lustració Revolució francesa 1789 Revolució anglesa 1688
 6. 6. Apriorisme <ul><li>“ Els conceptes sense les intuïcions estan buits; les intuïcions sense els conceptes estan cegues.” </li></ul>Coneixement Elements a priori Opinió racionalisme Opinió empirisme Elements a posteriori Aportats per l`experiència Aportats pel subjecte Prèvies a l'experiència
 7. 7. Kant (1724-1804) 1740 - cursa estudis en la universitat de Königsber de física i matemàtiques 1746 - Mor son pare i abandona els estudis Durant 15 anys ensenya en aquesta universitat 1755 -reanuda els estudis 1781 -Publica “ Critica de la razón pura” 1770 - obté Càtedra en metafísica i lògica 1792 -Federico Guillermo II Li prohibeix donar classes 1804 1724 Filòsof alemany, fundador de l'apriorisme Kant
 8. 8. Kant Obra: Període crític “ Crítica de la razón pura” <ul><li>Segon període de la seua obra. </li></ul><ul><li>Tendència a mediar entre el </li></ul><ul><li>racionalisme de Leibniz i Wolf </li></ul><ul><li>i l'empirisme de Locke i Hume. </li></ul><ul><li>“ La crítica de la razón pura” </li></ul><ul><ul><li>Condicions de possibilitat de </li></ul></ul><ul><ul><li>tot coneixement científic. </li></ul></ul>
 9. 9. Apriorisme Kantià Coneixement “ Crítica de la razón pura” Estètica transcendental (Sensibilitat) Analítica transcendental (Enteniment) Pensar conceptual Categories Espai - temps + = Intuïció sensible
 10. 10. Apriorisme Kantià <ul><li>Estètica transcendental </li></ul><ul><ul><li>¿Com són possibles els judicis sintètics en les matemàtiques? </li></ul></ul><ul><li>Analítica transcendental </li></ul><ul><ul><li>¿ Com són possibles els conceptes a priori en la física? </li></ul></ul>
 11. 11. Estètica transcendental <ul><li>Crítica a la sensibilitat. </li></ul><ul><li>Es fonamenta en les matemàtiques al descobrir les formes pures a priori de la sensibilitat: espai i temps. </li></ul>
 12. 12. Estètica transcendental <ul><li>Sensibilitat : Facultat passiva de rebre impressions, aportant el element material del coneixement . Que pot ser afectada per una dada empírica, desproveïda de necessitat i universalitat. </li></ul><ul><li>Espai i temps : formes a priori de la sensibilitat, lleis del propi subjecte, que expressen la seua pròpia estructura. </li></ul>Tot açò ens du a negar la possibilitat de conèixer la realitat en si mateixa.
 13. 13. Analítica transcendental <ul><li>Critica a l'enteniment </li></ul><ul><li>Fonamenta en la física al descobrir les formes pures a priori de l'enteniment: les categories. </li></ul>
 14. 14. Analítica transcendental Capacitat de pensar les representacions fenomèniques de la realitat, ja ordenades i unificades espai-temporalment per la sensibilitat - Formes pures a priori de l’enteniment. - Unifica els fenòmens donats per la intuïció - No produeixen coneixement vàlid. Unitats categorials Enteniment Analítica transcendental
 15. 15. Conclusió <ul><li>El coneixement és una contrucció que necessita uns materials, però que actúa, al mateix temps, creant enllaços lògics en l´ interior de les dades de la experiencia. </li></ul>Es a dir,la ment està mediatizada per les experiències que es tenen, el coneixement és sols una representació del món.

×