Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visual Interest And NPR

552 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Visual Interest And NPR

 1. 1. Stylization and Abstraction of Photographs Anthony Santella, Doug DeCarlo Department of Computer Science Center for Cognitive Science Rutgers University In SIGGRAPH 2002 prezentacja: Arkadiusz Janicki
 2. 2. Wykład w skrócie: <ul><li>Grafika nie-fotorealistyczna (NPR) </li></ul><ul><li>Śledzenie ruchów oczu (eye tracking) </li></ul><ul><li>Pomost pomiędzy grafiką komputerową a kognitywistyką </li></ul><ul><li>Sposób na ciekawe obrazki </li></ul>
 3. 3. Grafika Nie-fotorealistyczna (NPR) <ul><li>Przedstawienie za pomocą komputera tradycyjnych technik, takich jak: ołówek, pióro, węgiel, pędzel i farba... </li></ul><ul><li>Zastosowanie: </li></ul><ul><ul><li>animacja komputerowa </li></ul></ul><ul><ul><li>wizualizacje architektoniczne, techniczne, medyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>ilustracje do książek </li></ul></ul><ul><ul><li>sztuka dla sztuki </li></ul></ul><ul><li>W latach 1963-2002, 638 prac z tej dziedziny, w tym 26 rozpraw doktorskich i 36 profesorskich ( Sousa) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>W rękach artystów abstrakcja staje się potężnym narzędziem komunikacji wizualnej </li></ul><ul><li>Dobrze zaprojektowana informacja nie powinna wymagać od nas wysiłku w zrozumieniu przekazu </li></ul>Henri de Toulouse-Lautrec’s “Moulin Rouge - La Goulue”
 5. 5. <ul><li>Interactive Technical Illustration </li></ul><ul><li>Bruce Gooch et al. </li></ul>
 6. 6. INSPIRE: An Interactive Image Assisted Non-Photorealistic Rendering System Minh X. Nguyen Hui Xu Xiaoru Yuan Baoquan Chen
 7. 7. <ul><li>INSPIRE: An Interactive Image Assisted Non-Photorealistic Rendering System Minh X. Nguyen Hui Xu Xiaoru Yuan Baoquan Chen </li></ul>
 8. 8. <ul><li>H. Xu & N. Gossett & B. Chen / PointWorks </li></ul>
 9. 9. <ul><li>H. Xu & N. Gossett & B. Chen / PointWorks </li></ul>
 10. 10. <ul><li>IMPaSTo: A Realistic, Interactive Model for Paint </li></ul><ul><li>William Baxter, Jeremy Wendt, and Ming C. Lin </li></ul>
 11. 11. Grafika Nie-fotorealistyczna (NPR) <ul><li>Modele NPR bazujące na obiektach 3D mają zazwyczaj większe możliwości (więcej dostępnych informacji) </li></ul><ul><li>Dzięki modelom bazujące na obrazach dwuwymiarowych możemy lepiej zrozumieć na jakiej zasadzie działa nasz wzrok i jak postrzegamy świat </li></ul>
 12. 12. Kognitywistyka <ul><li>Kognitywistyka (ang. cogintion – poznanie) to stosunkowo młoda interdyscyplinarną dziedzina nauki zrodzona na pograniczu psychologii, filozofii, informatyki, lingwistyki zajmująca się badaniem sposobów, w jaki ludzie (i inne zwierzęta) poznają, dostrzegają i rozumieją świat </li></ul>(źródło: www.kognitywistyka.net)
 13. 13. Eye tracking <ul><li>Zastosowanie </li></ul><ul><li>Kierowanie kursorem za pomocą wzroku </li></ul><ul><li>Budowa interfejsów graficznych, stron internetowych, systemy kontroli lotów </li></ul><ul><li>Badanie podświadomości (parzenie herbaty, radiolodzy) </li></ul><ul><li>Szybki sposób na dzieło sztuki </li></ul><ul><li>Siadamy przed monitorem </li></ul><ul><li>Patrzymy na zdjęcie </li></ul><ul><li>Komputer robi całą resztę  </li></ul>
 14. 14. Trochę teorii - jak działa oko? <ul><li>Ludzie potrafią zbadać tylko mały fragment obrazu w jednej chwili. </li></ul><ul><li>Rozpoznanie całości odbywa się poprzez serię fiksacji , kiedy oko jest skupione na jednym punkcie </li></ul><ul><li>Szybkie ruchy pomiędzy fiksacjami ( saccades) odbywają się pomiędzy istotnymi szczegółami obrazu zazwyczaj bez naszej świadomości </li></ul>
 15. 15. Dostrzegalny kontrast <ul><li>Mannos i Sakrison w 1974 dowiedli, że kontrast dostrzegalny przez statystycznego człowieka wyraża się wzorem: </li></ul><ul><li>A( f ) = 1040(0.0192+0.144 f )e −(0.144 f )^1.1 </li></ul>
 16. 16. Tworzymy dzieło sztuki <ul><li>Podczas oglądania zdjęcia system rejestruje punkty, na których skupił się użytkownik </li></ul><ul><li>Na podstawie tych danych konstruowane są fiksacje f i =(x i ,y i ,t i ) </li></ul>
 17. 17. Budowa drzewa segmentacji <ul><li>Dla zdjęcia wielokrotnie przeprowadzamy segmentację, parametr zmienia się o stały współczynnik. Powstaje seria obrazków. Zaczynając od warstwy z największą ilością szczegółów konstruujemy drzewo. </li></ul>
 18. 18. Wykrywanie krawędzi <ul><li>Do wykrywania krawędzi używany jest zmodyfikowany algorytm Canny (Trucco, Verri 1998) </li></ul><ul><li>Do segmentacji obrazu użyto algorytmu opisanego przez Comaniciu i Meer (2002), algorytm operuje w przestrzeni L*u*v </li></ul>
 19. 19. Przycinanie drzewa <ul><li>Konstrukcja finalnego obrazka opiera się na odpowiednim przycięciu drzewa segmentacji </li></ul><ul><li>W tym modelu regiony są rozpatrywane ze względu na </li></ul><ul><ul><li>Występowanie fiksacji </li></ul></ul><ul><ul><li>kontrast w stosunku do otoczenia </li></ul></ul><ul><ul><li>częstotliwość przestrzenną </li></ul></ul><ul><li>Region jest widoczny jeśli przynajmniej połowa jego dzieci była dostrzeżona, oraz f - częstotliwość, c – kontrast, e – odległość kątowa od centrum </li></ul>
 20. 20. Wygładzanie krawędzi <ul><li>Krawędzie regionów są wygładzane filtrem z jądrem Gaussowskim d=1/8f </li></ul><ul><li>Kolorujemy regiony </li></ul><ul><li>Wygładzamy również krawędzie wykryte na oryginalnym rysunku i nanosimy je na obrazek efekt....... </li></ul>
 21. 29. Dziękuję za uwagę

×