Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph

693 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rph

  1. 1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU TAHUN 2KURSUS KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAHTARIKH : 10 – 14 OKTOBER . 2011TEMPAT : PPD PORT DICKSON
  2. 2. KSSR TAHUN 2KUMPULAN 4SHAHRUL ROMZI B. SHAARI SK MANTINFARIDAH BT. MANSOR SK SUNGALAHASNAH BT. HASHIM SK PORT DICKSONASMAH BT. HUSSIEN SK JIMAH BARUNOR LIZANA BT. HAMDAN SK KG. GELAMTHELMA MAGAIDA SK GADUNG JAYAFAIZAH BT. ALI SK KG. DACHING
  3. 3. ASPEK SENI BAHASAStandard Pembelajaran(4.4.2) Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur
  4. 4. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)MATA PELAJARAN : Bahasa MelayuKELAS : 2 KenangaMASA : 8.00 – 9.00 PagiTEMA : KekeluargaanTEMA/TAJUK : Keluarga SayaSTANDARD PEMBELAJARAN : 4.4.2OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran danpembelajaran murid dapat : 1. Membina dua rangkappantun empat kerat 2. Melafazkan pantun dengan sebutan danintonasi yang jelas.
  5. 5. AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN :1. Murid diperdengarkan dengan nyanyian lagu ‘Rasa Sayang’ .2. Murid melafazkan pantun yang terdapat dalam senikata lagu.3. Murid menyanyikan pantun lagu.4. Murid melihat dan melafazkan serangkap pantun yang dipaparkan.5. Murid mendengar penerangan tentang ciri-ciri pantun empat kerat (rima, pembayang dan maksud pantun)6. Murid dibimbing untuk membina pantun empat kerat.7. Murid melengkapkan pantun mengikut rima atau perkataan yang sesuai.8. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
  6. 6. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Nilai murni : Kasih sayangTMK : Belajar melalui/dengan TMK Kecerdasan Pelbagai - muzikBBM : Komputer Riba , Kad Perkataan, Kad Ayat, Internet (You Tube)/Slaid/CDPENILAIAN P & P : Membina dan melafazkan pantun dengan intonasi yang secara berpanduREFLEKSI : 30 daripada 35 orang murid telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran objektif -Murid yang telah menguasai diberi pengayaan. -Murid yang belum menguasai diberi bimbingan.

×